Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/512
Karar No:2015/330
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 116/1-c
İlgili Kavramlar:konut dokunulmazlığını ihlal
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/512 Karar No : 2015/330 Tebliğname No : 6 - 2010/169040 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/04/2010 NUMARASI : 2008/872 (E) ve 2010/574 (K) SANIK : Yıldırım YILDIRIM SUÇ : Hırsızlık,konut dokunulmazlığını ihlal etme mala zarar verme SUÇ TARİHİ : 17.07.2008 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma-Onama Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:4
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/5408
Karar No:2015/15207
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 43
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/5408 Karar No : 2015/15207 Tebliğname No : 7 - 2013/388490 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 06/11/2013 NUMARASI : 2012/29 (E) ve 2013/1179 (K) SANIK : Abbas KARABENLİ, Battal KUŞ SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere TEMYİZ EDEN : Katılan Gümrük İdaresi vekili, Sanık Abbas Karabenli, Sanık Battal Kuş TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red, Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; I-Katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyizine göre yapılan incelemede; Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:4
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/8250
Karar No:2015/10446
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:142/1-b
İlgili Kavramlar:hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/8250 Karar No : 2015/10446 Tebliğname No : 2 - 2013/22752 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/11/2012 NUMARASI : 2012/779 (E) ve 2012/1226 (K) SANIK : Deniz KARAAĞAÇ SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın, çocuğunu kaydettireceğini söyleyerek girdiği İngiliz Kültür Anaokulunun ofis bölümündeki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalması biçimindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b. maddesinde düzenlenen “bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun huk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-28  Okunma Sayısı:4
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2014/8331
Karar No:2015/9439
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:142/1-b,151.
İlgili Kavramlar:mala zarar verme ,hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/8331 Karar No : 2015/9439 Tebliğname No : 2 - 2013/18929 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/12/2012 NUMARASI : 2012/1220 (E) ve 2012/1184 (K) SANIK : Yüksel EKİN SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama - Bozma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1) Hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 2) Mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mağdura ait aracın kapısı zorlanarak ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2014/7366
Karar No:2015/10651
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 142/1-e
İlgili Kavramlar:hırsızlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/7366 Karar No : 2015/10651 Tebliğname No : 2 - 2012/305442 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 21/09/2012 NUMARASI : 2012/1043 (E) ve 2012/916 (K) SANIKLAR : Sedat KIRKGÖZLER, Nadir KIRKGÖZLER SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDENLER : Sanık Sedat ve sanık Nadir müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanıkların yakınana ait inşaat alanında istiflenmiş halde bulunan kalıp demirlerini minibüse yüklerken kolluk görevlilerince yakalandıklarının anlaşılması karşısında; sözkonusu inşaat demirlerinin kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya olduğu ve sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 142/1-  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:5
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/15558
Karar No:2015/15218
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 43.4733 s.k
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/15558 Karar No : 2015/15218 Tebliğname No : 7 - 2013/17758 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/12/2012 NUMARASI : 2012/421 (E) ve 2012/2001 (K) SANIK : Yavuz BAYRAM, Halil İbrahim DEMİR SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanıklar TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; I-Sanık Yavuz Bayram'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, Atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:6
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/1037
Karar No:2015/688
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:119/1-c
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1037 Karar No : 2015/688 Tebliğname No : 6 - 2010/199616 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara(K) 28. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/04/2010 NUMARASI : 2009/1365 (E), 2010/442 (K) SANIKLAR : Ferhat ÜNSAL, Eray KAYNAKÇI SUÇ : Hırsızlık, Mala zarar verme, İşyeri dokunulmazlığını ihlal SUÇ TARİHİ : 13.09.2009 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Ferhat Ünsal müdafii ve sanık Eray Kaynakçı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red, Bozma Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 23  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:5
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2014/37743
Karar No:2015/14779
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 50-1-2-3.md
İlgili Kavramlar:seçenek tedbir
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/37743 Karar No : 2015/14779 Tebliğname No : 9 - 2011/407022 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/09/2011 NUMARASI : 2011/301 (E) ve 2011/479 (K) SANIK : Deniz AKKAN KATILAN-SANIK : Yunus Emre GÜLSARAN HÜKÜM : Sanıkların mahkumiyetine dair TEMYİZ EDEN : Sanık, katılan-sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1) Sanık Deniz hakkında, katılan Yunus Emre Gülsaran'ı kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına karar ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:6
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/22670
Karar No:2014/22670
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 116/2.
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/22670 Karar No : 2014/22670Tebliğname No : 6 - 2013/262415 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/06/2013 NUMARASI : 2013/206 (E) ve 2013/400 (K) SANIK : Güray ACI SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-08-26  Okunma Sayısı:4
Daire:2
Tarih
:2015
Esas No:2015/539
Karar No: 2015/359
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK116/2
İlgili Kavramlar:işyeri dokunulmazlığı-depo
Karar Metni:T.C. YARGITAY 22. Ceza Dairesi Esas No : 2015/539 Karar No : 2015/359 Tebliğname No : 6 - 2010/149666 Sanık hakkında katılan İnci’ye yönelik iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Dosya kapsamına göre, hırsızlığın gerçekleştiği yerin, katılanın firmasına ait depo olarak kullanılan bir bina olduğu anlaşılmakla bu yerde herhangi bir ticari faaliyetin sürdürülüp sürdürülmediği, bu yerde işyeri sahibinin ya da işçilerin sürekli bulunup bulunmadığı araştırılıp karar yerinde tartışılmadan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı ve sanık Ercan müdafinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşama  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2015-08-07  Okunma Sayısı:7
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/9594
Karar No:2015/26856
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 158/1-h
İlgili Kavramlar:sahte ziynet satma-dolandırıcılık
Karar Metni:Sanığın, sahibi olduğu Reality Elmas ve Altın merkezine gelen şikayetçiye sattığı kolyenin pırlantalarının 4,5 ct olduğunu ve kolyenin ucundaki taşın safir olduğunu belirttiği halde pırlantaların 0,60 ct taşında safir olmadığı iddia ve kabul olunan olayda, sanığın eyleminin, TCK'nın 158/1-h maddesinde öngörülen "tacir veya şirket yöneticisi olan, yada şirket adına hareket eden kişilerin eylemi" şeklinde nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri takdir ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanun’  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2015-08-07  Okunma Sayısı:9
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/25191
Karar No:2015/9283
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 141
İlgili Kavramlar:bisiklet hırsızlığı
Karar Metni:.... Sokakta kilitsiz olarak bırakılan müştekiye ait bisikleti çalan sanığın eyleminin TCK'nın 141/1.maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2015-08-07  Okunma Sayısı:7
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/19717
Karar No:2013/27839
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:5275 Sk 48
İlgili Kavramlar:hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasının infazının kendisinden kaynaklanmayan bir kusur nedeniyle infazının gecikmesi halinde, bu durumun hükümlü aleyhine yorumlanamayacağı
Karar Metni:Kasten yaralama suçundan hükümlü Mürsel Ergün'ün, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/09/2007 tarihli ve 2005/740 esas, 2007/641 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlü tarafından verilen ve cezaevinden firar eylemi sebebiyle Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 16/05/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı kararı ile 15 gün hücreye koyma cezası verildiğini, söz konusu disiplin cezasının geç infaz edilmesinden dolayı 09/08/2012 tarihi olan şartlı tahliye tarihinin 61 gün ileriye kaydığı, mağduriyetinin giderilmesi istemini belirtir 15/06/2012 tarihli dilekçe üzerine Kırşehir İnfaz Hâkimliğince verilen talebin reddine ilişkin 07/08/2012 tarihli ve 2012/501 esas, 2012/503 sayılı karara karşı yapılan iti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-08-04  Okunma Sayısı:5
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2014/8132
Karar No:2015/9535
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Etkin Pişmanlık
Karar Metni:Esas No: 2014/8132 Karar No: 2015/9535 Tebliğname No : 2 - 2012/286482 T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAYİLAMI Esas No: 2014/8132 Karar No: 2015/9535 Tebliğname No: 2 - 2012/286482 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Sinop 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: 20/09/2012 NUMARASI: 2012/191 (E) ve 2012/373 (K) SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: Mustafa AKYURT SUÇ: Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜM: Mahkumiyet TEMYİZ EDEN: Suça sürüklenen çocuk müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nm 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılırken, etkin pişmanlığın soruşturma aşam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Faruk Baş  Kayıt Tarihi:2015-07-21  Okunma Sayısı:11
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2015/187
Karar No:2015/26783
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:Anayasa 141, CMK 34,223,230,231
İlgili Kavramlar:HAGB, cezanın şahsileştirilmesi gereği
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITA YİL AMI Esas No: 2015/187 Karar No: 2015/26783 Tebliğlisine No: 4 - 2013/376670 İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ : Sinop 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: 19/09/2013 NUMARASI: 2013/347 (E) ve 2013/418 (K) SANIK: Fadime GOLCÜ SUÇ: Tehdit SUÇ TARİHİ: 11/04/2006 HÜKÜM: Mahkumiyet TEMYİZ EDEN: Sanık müdafii TEBCİĞNAMEDEKt DÜŞÜNCE: Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanığın 19.09.2013 tarih ve 2013/347 E, 2013/4185 K, sayılı ilamla hükümlü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Faruk Baş  Kayıt Tarihi:2015-07-21  Okunma Sayısı:10
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2013/4209
Karar No:2014/2752
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 81, 29,35,61
İlgili Kavramlar:Kasten insan öldürme, teşebbüs, ceza belirlenmesi, tahrik
Karar Metni: 1-Sanıklar müdafiinin süresinden sonra yaptıkları duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir. 2.a-Sanık ֒in, katılan N’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde, TCK.nun 35. maddesinin uygulandığı paragrafta, sanığın eyleminin yöneldiği kişi olarak “N” isminin yazılması gerekirken, sehven “Ş” isminin yazılması, b-Olay sırasında aracına mermi isabet eden mağdur E’ın, sanıklardan şikayetçi olmaması nedeniyle, sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, mağdur E’a yönelik bahsedilen eylem dışında sanıkların dava konusu edilen herhangi bir eylemleri olmadığı halde, E isminin gerekçeli karar başlığında “mağdur” olarak yer alması, Mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-14  Okunma Sayısı:10
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/22196
Karar No:2014/13729
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 85/2, 22/3, 61, 3
İlgili Kavramlar:Bilinçli taksir, ceza belirlenmesi
Karar Metni: Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura, ceza miktarına, hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gerektiğine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, lehe hükümlerin uygulanmasına ve eksik incelemeye; katılanlar vekilinin, sanık hakkında takdiri indirim hükmünün uygulanarak cezada indirim yapılmasının hakkaniyete aykırı olduğuna, sair nedenlere ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Olay günü saat 19:10 sularında alacakaranl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-14  Okunma Sayısı:12
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No: 2013/8705
Karar No: 2015/11964
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/8705 Karar No : 2015/11964 Tebliğname No : 4 - 2011/140678 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Mut Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 01/04/2010 NUMARASI : SANIKLAR : SUÇ : Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suç tarihinde gece saat 23;30 sularında, sevk ve idaresindeki aracıyla seyir halinde olan 200 promil alkollü katılanın, uygulama yapan suç tutanağı imzacı tanığı trafik polis memurlarının dur ihtarına uymayarak kaçtığı, takip sonucu durdurulduğunda araçtan inip bu kez yaya olarak kaçmaya devam ettiği, yakalandığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2015-07-08  Okunma Sayısı:16
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/1323
Karar No:2014/12818
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 106, 148
İlgili Kavramlar:Tehdit, Yağma
Karar Metni:... Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; İddianamede sanığın, annesi ve babası olan mağdurlara hitaben "seni ve annemi öldürürüm, bana 2000 TL ver, paranız bana kalır" biçiminde sözler sarf ettiğinin iddia edilmesi karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 148/1, 35. maddesinde düzenlenen yağmaya teşebbüs suçuna uyabileceği, 5235 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca yağma suçuna bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-07  Okunma Sayısı:12
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/6-823
Karar No:2015/85
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:CMK.'nun 307. maddesi.
İlgili Kavramlar:BOZMAYA UYMA KARARINDAN DÖNÜLEMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2014/6-823 Karar No. : 2015/85 Y A R G I T A Y K A R A R I Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davalarının yargılaması sırasında eylemlerin yağma suçunu oluşturabileceğinden bahisle verilen görevsizlik kararları üzerine yapılan yargılama sonucunda, kamu davalarının dava zamanaşımları nedeniyle düşürülmesine ilişkin, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.11.2007 gün ve 119-671 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 05.12.2012 gün ve 10284-22873 sayı ile; "Mağdurların aşamalarda birbiriyle çelişik olmayan, aksine bir sonrakinin bir öncekini açıklayıcı nitelikte ve tutarlı ifadeleri karşısında, sanıkların üzerlerine atılı eyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-07-07  Okunma Sayısı:9
Önceki | Sonraki