Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2012/28682E
Karar No:2014/219K
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 125, 129, 29
İlgili Kavramlar:Hakaret, kaymakama ağır eleştiri, haksız tahrik
Karar Metni:Muhtar olarak görev yapan sanığın kaymakam olan katılana elektronik posta ile gönderdiği tüm yazı içeriği ve özellikle “...son nefesimi vermeden şunları söylerim; kaymakam bey muhtara verdiğin bunca sıkıntıyı, hakareti, zulmü, kanunlardan aldığınız yetkiye dayanarak yaptınız. Bu sizin yaptıklarınızı ne bir devlet başkanı ne bir başbakan, cumhurbaşkanı ne de bir ülkenin kralı yapmaz. Siz kraldan da kralcı mısınız desem suç işlemiş olur muyum bey? Acaba bir yerine iki kez mi asardınız...” şeklindeki sözlerin, katılanın kendisini rencide etmesine yönelik, AĞIR ELEŞTİRİ niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi, Kabule göre de, Sanığın, kaymakam olarak görev yapan katılanın, vakıf t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-05-25  Okunma Sayısı:2
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014 / 655
Karar No:2015 / 152
Kaynak:yargıtay
İlgili Maddeler:TCK 241
İlgili Kavramlar:Tefecilik suçunun yasal unsurları
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: Karar: Karar Tarihi: 12.05.2015 Dava: Tefecilik suçundan sanık H..A..'un 5237 sayılı TCK'nun 241, 43, 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 80 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Gölyaka Asliye Ceza Mahkemesince verilen 31.03.2011 gün ve 38-56 sayılı hükmün sanık müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 25.02.2013 gün ve 18034-5180 sayı ile; hükmün onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 19.11.2013 gün ve 282850 sayı ile; "...Sanık H.. A.. kuyumculuk işi ile iştigal etmekte olup, aşamalardaki tüm savunmalarında müşteki D...a çek karşılığı bir çok kez altın sattığını savunmuş, müşteki D.. A.. da beyanın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-05-22  Okunma Sayısı:7
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1850
Karar No:2016/1804
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K 105/A
İlgili Kavramlar:Denetimli Serbestlik Şartları/İnfaz Hakimliği
Karar Metni:ÖZETİ:5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldır.Farklı tarihlerde kesinleşip infaza verilen hapis cezaları açısından 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanma süresinin hesabında denetimli serbestlikten yararlanılan ilk hapis cezasının hakederek salıverilme tarihi esas alınır.Denetimli Serbestlikten yararlanma süresi bakımından cezaların içtima edilmesi/içtima edilebilir olması gerekmez. Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.01.2009 tarih ve 2007/539 Esas-2009/8 sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü A. Ö'nun, cezasının denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle infazına dair ** İnfaz Hakimliğinin 06/11/2013 tarih ve 2013/1557 esas, 2013/1570 sayılı kararına müteakip, cezasını infaz ederek 06.01.2014 tarihi itibariy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-05-16  Okunma Sayısı:2
Daire:16
Tarih
:2016
Esas No:2015/7339
Karar No:2016/635
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K. 108/3
İlgili Kavramlar:İkinci kez mükerrir-kazanılmış hak konusu
Karar Metni: T.C. YARGITAY 16. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/7339 Karar No : 2016/635 Tebliğname No : 9 - 2013/393284 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 31.10.2013 Numarası : 2013/273 - 2013/463 Sanık : Remzi ÇIĞCI Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma Suç tarihi : 06.11.2012 Hüküm : TCK'nın 297/1, 62/1, 53, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz eden : Sanık Tebliğnamedeki düşünce : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü: TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde mevcut "suç konusu eşyanın bulundurulması ayrı bir suç teşkil ettiği takdirde fikri içtima kurallarına göre belirlenecek ceza yarı oranında artır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Metin Doğan  Kayıt Tarihi:2016-05-13  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/1826
Karar No:2015/5302
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K. 108/3
İlgili Kavramlar:İkinci kez mükerrir-infaz aşaması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1826 Karar No : 2015/5302 Tebliğname No : 1 - 2014/121517 İNCELENEN KARAR: MAHKEMESİ : Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 20/12/2013, 2012/364 (E) ve 2013/462 (K) SANIK : Mehmet Demez MÜŞTEKİLER : Salih Yıldırım, Fatih Ercan SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs SUÇ TARİHİ : 25/08/2012 HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 35/2, 62.maddeleri uyarınca 9 yıl 2 ay hapis cezası. TEMYİZ EDEN : Sanık müdafiileri. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-a) Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 24.08.2012 yerine 25.08.2012 şeklinde gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir bir yazım hatası olarak kabul edilmiş, b) Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/801 Esas, 20  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Metin Doğan  Kayıt Tarihi:2016-05-13  Okunma Sayısı:3
Daire:23
Tarih
:2016
Esas No:2015/5641
Karar No:2016/2279
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:Dernekler Kanunu 32/1-f, TCK 155/2
İlgili Kavramlar:İçişleri Bakanlığının katılma hakkı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 23. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/5641 Karar No : 2016/2279 Tebliğname No : 15 - 2012/155982 Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dernek yöneticisi olan sanıklar hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan eylemde doğrudan doğruya zarar görmeyen şikâyetçi İçişleri Bakanlığının kamu davasına katılma hakkı bulunmadığından hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 02.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Demirci  Kayıt Tarihi:2016-05-10  Okunma Sayısı:2
Daire:18
Tarih
:2016
Esas No:2015/6194
Karar No:2016/559
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KISITLAMA KARARININ TANINMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/6194 KARAR NO : 2016/559 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 18/09/2014 NUMARASI : 2014/437-2014/467 DAVACI : Seçim Durukan Vek.Av.Mehmet Tecim DAVALI : Hasımsız Dava dilekçesinde müvekkilinin eşine vasi olarak atandığı Alman mahkemelerinin vesayet kararının tanıma ve tenfizi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde; eşi Numan Durukan'ın rahatsızlığından dolayı Almanya Devletinin Dortmund Bölge Mahkemelerince 22.12.2010 tarihinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2016-05-10  Okunma Sayısı:3
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/17752
Karar No:2015/9636
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:6222 s.k 18/9.md,tck 43/1.md
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2015/17752 Karar No :2015/9636 Tebliğname No : KYB -2015/278090 Seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müraacat etmemesi suçundan sanık Yasin Yazıcı'nın , 6222 sayılı Sporda Şiddet ve düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/9 ( 8 defa) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/2 (8 defa) maddeleri gereğince sekiz kez 500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/05/2015 tarihli ve 2015/231 esas , 2015/417 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 23/07/2015 gün ve 49650 sayılı kanun yararına bozma istemin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2016-05-03  Okunma Sayısı:4
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No: 2015/5868
Karar No:2016/1792
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK 196/4
İlgili Kavramlar:SEGBİS - Savunma Hakkının Kısıtlanması-Sınırları
Karar Metni:I-) Ceza yargılamasının temel ilkelerinden biri "doğrudan doğruyalık- vasıtasızlıktır." Bu nedenle CMK'nun 193/1. maddesinde "sanık olmaksızın yargılama olmaz" genel kuralına, istisnalarına ise aynı Kanun'un 193/2, 194/2, 195, 196, 200/1 ve 204. maddelerinde yer verilmiştir. Alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, kendisinin de kabulüne bağlı olarak sanık istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılarak sorgu yapma imkanı yine CMK'nun 196/4. maddesine göre mümkün kılınmıştır. Somut olaydaki hukuki sorun sanığın görüntülü ve sesli iletişim tekniğini kullanarak savunma yapmak istemediğini beyan ederek duruşmada hazır bulunma isteği karşısında, bu sistemle savunma alınması durumunda, savunma hakkının kısı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2016-05-02  Okunma Sayısı:8
Daire:20
Tarih
:2016
Esas No:2015/14429
Karar No:2016/1628
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 194/1
İlgili Kavramlar:sağlık için tehlikeli madde temini
Karar Metni: TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER Mahkeme : ÇANAKKALE 2. Sulh Ceza Mahkemesi Karar Tarihi- Numarası : 05/05/2010-2009/237 esas ve 2010/100 karar Sanık : Ferhat Demir Suç : Sağlık için tehlikeli madde temini Suç Tarihi : 10/02/2009 Hüküm : Mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık Tebliğnamedeki Düşünce : Onama Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 4250 sayılı İspirto ve İspirtol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cahit Kargılı  Kayıt Tarihi:2016-04-28  Okunma Sayısı:10
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1831
Karar No:2016/1922
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 S.K 105/A
İlgili Kavramlar:Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi/İnfaz Hakimliği
Karar Metni:ÖZETİ: Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten en fazla 1 yıl yararlanacağı,ayrı tarihlerde kesinleşip infaza verilen hapis cezaları bakımından bu sürenin hesabında denetimli serbestlikle infaz ve tahliye kararına konu önceki hapis cezasının koşullu salıverilme tarihinin değil hakederek salıverilme tarihinin esas alınacağı. Erdemli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/11/2012 tarihli ve 2012/454 Esas, 2012/784 sayılı kararı ile 2 yıl hapis cezasına hükümlü S. K'in, cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair ** İnfaz Hakimliğinin 24/06/2013 tarihli ve 2013/1182 Esas, 2013/1184 sayılı kararını müteakip, 21/06/2014 tarihli itibariyle şartla tahliye edilmesine ilişkin ** 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2014 tarihli ve 2014/283 d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-04-27  Okunma Sayısı:7
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/22846
Karar No:2014/20544
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 S.K. 48
İlgili Kavramlar:Hücreye Koyma Cezası/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: Özeti:İnfaz Hakimliğinin hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasına ilişkin şikayetinin reddi ile birlikte 5275 Sayılı Kanunun 48.maddesine göre hücre cezasının onanmasına karar vermesinin doğru olduğu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan E. P'nin kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-j, 44/3 ve 48/2. maddeleri uyarınca 11 gün süreyle hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 14/08/2012 tarihli ve 2012/571 sayılı kararına yönelik itirazın reddi ile söz konusu kararın onanmasına dair Eskişehir 2. İnfaz Hâkimliğinin 03/10/2012 tarihli ve 2012/331-383 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine il  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2016-04-26  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2016
Esas No:2015/6-709
Karar No:2016/33
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK.'nun 148. maddesi
İlgili Kavramlar:FAYDALANMA KASDI YOKSA YAĞMA SUÇU OLUŞMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. :2015/6-709 KARAR NO. :2016/33 Sanık ... hakkında yağma ve silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda silahla tehdit suçundan yağma suçunun unsuru olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına, yağma suçundan ise 5237 sayılı TCK'nun 149/1-a-d, 168/1-3, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.08.2010 gün ve 205-366 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 31.03.2015 gün ve 1223-38958 sayı ile onanmasına karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10.07.2015 gün ve 234837 sayı ile; “Mağd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-23  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2016
Esas No:2013/12-371
Karar No:21016/39
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK.'nun 87/4. maddesi
İlgili Kavramlar:BASİT YARALAMA TCK.'NUN 87/4. MD. KAPSAMINA GİRMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. :2013/12-371 KARAR NO. :2016/39 Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan sanık ...'ın TCK'nun 85/1, 22/3, 62/1 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cesazıyla cezalandırılma ve mahsubuna ilişkin, ......Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.11.2007 gün ve 293-1023 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesince 23.02.2012 gün ve 15869-5011 sayı ile; "5237 sayılı TCK’nun 23. maddesinde, kastı aşan suçlarda veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda cezalandırılabilmek için failin meydana gelen sonuç açısından en azından taksirle hareket etmesi gerektiği belirtilmiş, madde gerekçesinde de, hükmün konuluş amacının, objektif sorumluluk anlayışını terk etmek olduğu, bu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-23  Okunma Sayısı:5
Daire:5
Tarih
:2016
Esas No:2016/2294
Karar No:2016/2839
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HGS CEZALARINDA YETKİLİ MAHKEME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2016/2294 Karar No : 2016/2839 Tebliğname No : 5 - 2016/23766 İdari para cezasına itiraz üzerine yapılan yargılama sırasında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğiyle Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, itirazın niteliğine ve Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/12/2015 gün ve 2015/3552 Değişik İş sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2016-04-21  Okunma Sayısı:6
Daire:1
Tarih
:2016
Esas No:2016/1835
Karar No:2016/1590
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 sk madde 44
İlgili Kavramlar:Cezaevine şarj aleti sokmak
Karar Metni:Hükümlü izin dönüşünde kuruma girişi sırasında üzerinde şarj aleti çıkmış, TCK'nun 297/2. Maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden bu eylem suç olmaktan çıkarıldığından disiplin cezası verilemez. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 29.3.2016 tarih ve 2016/1835-1590 Esas-Karar sayılı ilamı da bu yöndedir. Şöyle ki; "...E. H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A.E.A.'ın, ceza infaz kurumuna cep telefonu şarj aleti sokmaya çalıştığı, İş yerindeki çalışma yönergelerine uymadığı ve çıkar sağlamak amacıyla hü-kümlülere veya kurum görevlilerine eşya verdiği gerekçesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-g, 41/2 (c) ve 40/2 (f) maddelerine aykırı hareket etmekten dolayı "2 gün süre ile hücre hapsi", "1 ay süreyle ücret karşılığı çalıştığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2016-04-19  Okunma Sayısı:9
Daire:12
Tarih
:2016
Esas No:2015/15916
Karar No:2016/765
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 85, maddesi
İlgili Kavramlar:SANIK HAKKINDA YETERLİ DELİL YOKSA KAMU DAVASI AÇILAMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/15916 Karar No : 2016/765 Tebliğname No : KYB - 2015/348449 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 22/07/2015 Numarası : 2015/336 Değişik iş Taksirle öldürme suçundan şüpheli Suat Gündüz hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.06.2015 tarihli ve 2014/1153 soruşturma, 2015/1557 esas, 2015/126 sayılı iddianamenin iadesine dair Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.07.2015 tarihli ve 2015/61 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın kabulü ile iade kararının kaldırılmasına ilişkin Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.07.2015 tarihli ve 2015/336 değişik iş sayılı kararını k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-15  Okunma Sayısı:9
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/18402
Karar No:2015/8564
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:5271 Cmk 223
İlgili Kavramlar:SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI HALİNDE CMK 223/2-A UYARINCA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ
Karar Metni:Yargıtay 19.Ceza Dairesi Esas No:2015/18402 Karar No:2015/8564 Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatına karar verildiği halde, hükümde CMK'nın 223/2-a yerine 223/2-c maddesine yer verilmesi sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 14.12.2015 tarihinde oybirliğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:8
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2013/14764
Karar No:2015/17355
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:174
İlgili Kavramlar:KOOPERATİF DAVALARINDA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KATILMA HAKKI
Karar Metni:C. Yargıtay 5.Ceza Dairesi Esas No:2013/14764 Karar No:2015/17355 ...İddianamedeki anlatımın zimmet suçuna ilişkin olması karşısında; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2/son maddesi gereğince ilgili Bakanlığın kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, bu itibarla CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/37149
Karar No:2014/3729
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:174
İlgili Kavramlar:C.SAVCISININ ŞÜPHELİYE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMA HAKKININ BULUNDUĞUNU HATIRLATMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN OLMAMASI
Karar Metni:C. Yargıtay 2.Ceza Dairesi Esas No:2013/37149 Karar No:2014/3729 ....özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı soruşturma tamamlamadan önce gidermesi halinde kamu davası açılmayacağı şeklinde bir düzenleme getirilmiş ise de, Cumhuriyet savcılığınca bu hususun faile hatırlatılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1-c bendinde iddianamenin iadesi sebebi olarak ön ödemeye veya uzlaşmaya tabi suçlarda, ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin iadesine karar verileceğinin hüküm altına alındığı, bu durumun Cumhuriyet savc&#  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çığlı  Kayıt Tarihi:2016-04-13  Okunma Sayısı:5
Önceki | Sonraki