Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/19717
Karar No:2013/27839
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:5275 Sk 48
İlgili Kavramlar:hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasının infazının kendisinden kaynaklanmayan bir kusur nedeniyle infazının gecikmesi halinde, bu durumun hükümlü aleyhine yorumlanamayacağı
Karar Metni:Kasten yaralama suçundan hükümlü Mürsel Ergün'ün, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/09/2007 tarihli ve 2005/740 esas, 2007/641 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlü tarafından verilen ve cezaevinden firar eylemi sebebiyle Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 16/05/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı kararı ile 15 gün hücreye koyma cezası verildiğini, söz konusu disiplin cezasının geç infaz edilmesinden dolayı 09/08/2012 tarihi olan şartlı tahliye tarihinin 61 gün ileriye kaydığı, mağduriyetinin giderilmesi istemini belirtir 15/06/2012 tarihli dilekçe üzerine Kırşehir İnfaz Hâkimliğince verilen talebin reddine ilişkin 07/08/2012 tarihli ve 2012/501 esas, 2012/503 sayılı karara karşı yapılan iti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-08-04  Okunma Sayısı:2
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2014/8132
Karar No:2015/9535
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Etkin Pişmanlık
Karar Metni:Esas No: 2014/8132 Karar No: 2015/9535 Tebliğname No : 2 - 2012/286482 T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAYİLAMI Esas No: 2014/8132 Karar No: 2015/9535 Tebliğname No: 2 - 2012/286482 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Sinop 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: 20/09/2012 NUMARASI: 2012/191 (E) ve 2012/373 (K) SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: Mustafa AKYURT SUÇ: Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜM: Mahkumiyet TEMYİZ EDEN: Suça sürüklenen çocuk müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nm 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılırken, etkin pişmanlığın soruşturma aşam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Faruk Baş  Kayıt Tarihi:2015-07-21  Okunma Sayısı:6
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2015/187
Karar No:2015/26783
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:Anayasa 141, CMK 34,223,230,231
İlgili Kavramlar:HAGB, cezanın şahsileştirilmesi gereği
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITA YİL AMI Esas No: 2015/187 Karar No: 2015/26783 Tebliğlisine No: 4 - 2013/376670 İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ : Sinop 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ: 19/09/2013 NUMARASI: 2013/347 (E) ve 2013/418 (K) SANIK: Fadime GOLCÜ SUÇ: Tehdit SUÇ TARİHİ: 11/04/2006 HÜKÜM: Mahkumiyet TEMYİZ EDEN: Sanık müdafii TEBCİĞNAMEDEKt DÜŞÜNCE: Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanığın 19.09.2013 tarih ve 2013/347 E, 2013/4185 K, sayılı ilamla hükümlü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Faruk Baş  Kayıt Tarihi:2015-07-21  Okunma Sayısı:6
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2013/4209
Karar No:2014/2752
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 81, 29,35,61
İlgili Kavramlar:Kasten insan öldürme, teşebbüs, ceza belirlenmesi, tahrik
Karar Metni: 1-Sanıklar müdafiinin süresinden sonra yaptıkları duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir. 2.a-Sanık ֒in, katılan N’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde, TCK.nun 35. maddesinin uygulandığı paragrafta, sanığın eyleminin yöneldiği kişi olarak “N” isminin yazılması gerekirken, sehven “Ş” isminin yazılması, b-Olay sırasında aracına mermi isabet eden mağdur E’ın, sanıklardan şikayetçi olmaması nedeniyle, sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, mağdur E’a yönelik bahsedilen eylem dışında sanıkların dava konusu edilen herhangi bir eylemleri olmadığı halde, E isminin gerekçeli karar başlığında “mağdur” olarak yer alması, Mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-14  Okunma Sayısı:7
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/22196
Karar No:2014/13729
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 85/2, 22/3, 61, 3
İlgili Kavramlar:Bilinçli taksir, ceza belirlenmesi
Karar Metni: Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura, ceza miktarına, hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gerektiğine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, lehe hükümlerin uygulanmasına ve eksik incelemeye; katılanlar vekilinin, sanık hakkında takdiri indirim hükmünün uygulanarak cezada indirim yapılmasının hakkaniyete aykırı olduğuna, sair nedenlere ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Olay günü saat 19:10 sularında alacakaranl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-14  Okunma Sayısı:8
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No: 2013/8705
Karar No: 2015/11964
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/8705 Karar No : 2015/11964 Tebliğname No : 4 - 2011/140678 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Mut Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 01/04/2010 NUMARASI : SANIKLAR : SUÇ : Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suç tarihinde gece saat 23;30 sularında, sevk ve idaresindeki aracıyla seyir halinde olan 200 promil alkollü katılanın, uygulama yapan suç tutanağı imzacı tanığı trafik polis memurlarının dur ihtarına uymayarak kaçtığı, takip sonucu durdurulduğunda araçtan inip bu kez yaya olarak kaçmaya devam ettiği, yakalandığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2015-07-08  Okunma Sayısı:12
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/1323
Karar No:2014/12818
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 106, 148
İlgili Kavramlar:Tehdit, Yağma
Karar Metni:... Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; İddianamede sanığın, annesi ve babası olan mağdurlara hitaben "seni ve annemi öldürürüm, bana 2000 TL ver, paranız bana kalır" biçiminde sözler sarf ettiğinin iddia edilmesi karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 148/1, 35. maddesinde düzenlenen yağmaya teşebbüs suçuna uyabileceği, 5235 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca yağma suçuna bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-07-07  Okunma Sayısı:7
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/6-823
Karar No:2015/85
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:CMK.'nun 307. maddesi.
İlgili Kavramlar:BOZMAYA UYMA KARARINDAN DÖNÜLEMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2014/6-823 Karar No. : 2015/85 Y A R G I T A Y K A R A R I Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davalarının yargılaması sırasında eylemlerin yağma suçunu oluşturabileceğinden bahisle verilen görevsizlik kararları üzerine yapılan yargılama sonucunda, kamu davalarının dava zamanaşımları nedeniyle düşürülmesine ilişkin, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.11.2007 gün ve 119-671 sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 05.12.2012 gün ve 10284-22873 sayı ile; "Mağdurların aşamalarda birbiriyle çelişik olmayan, aksine bir sonrakinin bir öncekini açıklayıcı nitelikte ve tutarlı ifadeleri karşısında, sanıkların üzerlerine atılı eyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-07-07  Okunma Sayısı:6
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No:2014/13241
Karar No:2015/9536
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5237 SY nın 179/3, 179/2
İlgili Kavramlar:Trafik güvevliği-teşdit
Karar Metni:Daha önceden alkollü bir şekilde araç kullanırken yapmış olduğu başka bir kaza sonrasında hakkında aynı suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılan sanığın, olay günü 2,7 promil alkollü vaziyette araç kullanarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması şeklinde gerçekleşen olay sebebiyle mahkemenin ceza miktarına ilişkin takdir ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine, Not: 2 yıl hapis cezası tatbik edilmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Bahadır Büyükavcı  Kayıt Tarihi:2015-07-06  Okunma Sayısı:7
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/5843
Karar No:2014/1039
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 158/1-e , 1219 Sayılı yasaya muhalefet
İlgili Kavramlar:Sahte diploma ile doktorluk yapanın eylemi hem nitelikli dolandırıcılık hem de 1219 Sayılı yasaya muhalefet suçunu oluşturur.
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-07-05  Okunma Sayısı:8
Daire:12
Tarih
:2015
Esas No: 2014/17630
Karar No:2015/1672
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 135/1
İlgili Kavramlar:Kişisel verilerin kaydedilmesi
Karar Metni: Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanıkla katılanın ticari ilişki içerisinde bulundukları, bu kapsamda, sanığın, katılan lehine düzenlediği senette, katılan tarafından, senet metnin de yazan miktarın soluna “1” rakamı eklenmek suretiyle tahrifat yaptığını ileri sürerek, katılanla yaptığı yüz yüze konuşmaları gizlice kayıt altına alıp, bilahare CD ortamına aktardıktan sonra katılan hakkında suç duyurusunda bulunması şeklinde gerçekleşen eylemde, Sanığın, katılanla yaptığı konuşma içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD'yi, görülmekte olan dava dosyasına delil olarak verdiği olayda, kaydı üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin ha  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-07-03  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/9-841
Karar No:2014/513
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLEN DELİLLER HÜKME ESAS ALINAMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2013/9-841 2014/513 2013/373006 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi Mahkemesi : DİYARBAKIR 5. Ağır Ceza Günü : 12.09.2013 Sayısı : 296-441 Davacı : K.H. Sanık : Salih Yakışır Temyiz Eden : O yer Cumhuriyet savcısı Terör örgütüne silah sağlama suçundan sanık Salih Yakışır'ın, hukuka aykırı yapılan arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınamayacağı ve sanığın üzerine atılı suçun sabit olmaması gerekçeleriyle bera  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-07-02  Okunma Sayısı:10
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/10-183
Karar No:2015/62
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 36
İlgili Kavramlar:GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2014/10-183 2015/62 2014/89631 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi : ELMALI Ağır Ceza Günü : 10.12.2013 Sayısı : 238-303 Davacı : K.H. Sanıklar : 1) H S, 2) G U, 3) V U Temyiz Edenler : Sanık Haci müdafii, sanıklar G ve V Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanıklar V ve G nin 5237 sayılı TCK'nun 188/3, 35/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500 Lira adli para, sanık H.nın aynı Kanunun 188/3, 35/2, 39/2-b, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 740 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına, aynı kanunun 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca tüm sanıkların hak yoksunluğuna, müsadereye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Baştugan  Kayıt Tarihi:2015-07-01  Okunma Sayısı:7
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2013/30354
Karar No:2015/1453
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 183/1
İlgili Kavramlar:Gürültüye neden olma
Karar Metni: I-Genel İlkeler ve Yargılamaya Konu Olayda Uygulanacak Mevzuat ve Düzenleyici İşlemler: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56/1. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında getirilen düzenleme ile de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek gerek Devlete gerekse vatandaşlara ödev olarak yüklenmiştir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı mümkün kılmak üzere kanunlarda, yönetmelik ve düzenleyici işlemlerde gürültüye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Türk Ceza Kanununun 183. maddesinde düzenlenen “gürültüye neden olma” suçu; “İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak”, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olma halinde ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-07-01  Okunma Sayısı:8
Daire:IBK
Tarih
:2015
Esas No:2015/567
Karar No:2015/489
Kaynak:Adaletgündemi sitesi.
İlgili Maddeler:CMK.'nun 116-119. maddeleri.
İlgili Kavramlar:ADLİ ARAMA KARARI GEREKTİREN OLAYDA ÖNLEME ARAMASI YAPILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Ceza Dairesi Esas No. : 2015/567 Karar No : 2015/489 Tebliğname No : 10 - 2007/244090 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN Y A R G I T A Y K A R A R I Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Küçükçekmece 3. Sulh Ceza hakimi tarafından 19.01.2007 tarihinde 2007/98 D. İş sayı ile; "19.01.2007 – 26.01.2007 tarihleri arasında Küçükçekmece ilçesi genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü silahın, patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve ekli listede belirtilen 42 adet cadde ve bağlı sokaklardaki umuma açık yerler stadlar ilçe genelinde şahısların üzerinde ve otolarında 2559 PVSK'nı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/14-429
Karar No:2015/40
Kaynak:Uyap.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 105/1. maddesi.
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu ESAS NO. : 2013/14-429 KARAR NO. : 2015/34 TARİHİ : 10/03/2015 Cinsel taciz suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilerek 5237 sayılı TCK'nun 123/1, 53/1 ve 58/6. maddeleri uyarınca altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 05.06.2009 gün ve 1084-478 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 07.11.2012 gün ve 12493-10982 sayı ile; "Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Müştekinin iddiasına uygun olarak sarfedildiği kabul edilen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:8
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/2546
Karar No:2014/12625
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 103/6 , Adli tıp kurumu kanunu 15/b
İlgili Kavramlar:Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinin raporunun oy birliği ile alınmaması halinde Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınır
Karar Metni:.... Mağdurun ruh sağlığının Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı tarafından düzenlenen 11.04.2008 ve yine Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının 12.06.2008 tarihli raporlarında bozulduğunun bildirildiği, mağdur hakkında Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca 24.09.2010 tarihinde düzenlenen raporda ise, mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulmadığının belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu raporun çocuk psikiyatrisi uzmanı ve bir hekimin mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin muhalefeti nedeniyle oybirliği ile karara bağlanamamış olması karşısında, Adli Tıp Kurumu Kanununun 15/b maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor alındıktan sonra sanık hakkında TCK.nın 103/6. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:7
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2015/2261
Karar No:2015/6685
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK md. 103/1-1 , 103/1-son
İlgili Kavramlar:Basit cinsel istismar-Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar ayrımı
Karar Metni:.... Dosyada bulunan CD içerisindeki görüntüler ile bu görüntülere ilişkin düzenlenen görüntü inceleme tutanağı, bilirkişi raporu, tanıklar Mesut, Mustafa ve Ergin’in beyanları ve tüm dosya kapsamından; sanığın olay tarihinde parkta oturdukları sırada mağdurlara sarılmak, yüzlerini ve dudaklarını okşamak-öpmek, mağdurları omzuna yatırmak suretiyle gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemlerinin sarkıntılık düzeyini aştığı, sanığın eylemlerinin ani ve kesik hareketler şeklinde olmayıp devamlılık arz eden eylemler niteliğinde olduğu ve bu haliyle sanığın mağdurlar Yusuf ve Samet’e yönelik eylemlerinin 6545 sayılı Kanunla değişik TCK'nın 103/1-1. cümlesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfının tayininde hataya düşülerek yazılı şekilde sark  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-06-30  Okunma Sayısı:14
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2009/12602
Karar No:2014/548
Kaynak:arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma.fikri içtima
Karar Metni: ...... Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık A hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olan sanığın, suça konu 51.9 gam esrarı kullanmak amacı ile izne ayrılan arkadaşı diğer sanık B'e temin ettirip otobüs yazıhanesine bıraktırdığı ve ceza infaz kurumunda öğretmenlik yapan tanık C'yi arayarak getirmesini istediği, tanık C nin şüphelenmesi sonucu esrarın ceza infaz kurumuna götürülmeden ele geçirildiği, Somut olayda, suç konusu esrarı kullanma dışında bir amaçla temin ettiğine ilişkin delil bulunmaması nedeniyle, sanığın fiili “kullanmak için uyuşturucu maddeyi kabul etme ve bulundurma” suçunu oluşturmaktadır. Sanığın isteği üzerine ve sanık adına bir başkası uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi al  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2015-06-29  Okunma Sayısı:8
Daire:14
Tarih
:2015
Esas No:2015/2165
Karar No:2015/6446
Kaynak:MAHKEME
İlgili Maddeler:Anayasa 141, CMK 34/1, 230
İlgili Kavramlar:GEREKÇE
Karar Metni:Not: Kararda oluş-kabul eksik. İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230 ve 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi ve ulaşılan kanaat, sanıkların suç oluşturduğu sabit görülen fiillerinin ve bunların nitelendirilmesinin belirtilmesi, delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği ve hükümlerin CMK'nın 230. maddesine uygun şekilde gerek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2015-06-29  Okunma Sayısı:8
Önceki | Sonraki