Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/24469
Karar No: 2011/1160
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TELEFONLA TEHDİT
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/24469 Karar No : 2011/1160 Tebliğname No : 4 - 2008/274705 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ...Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10/07/2008 NUMARASI : 2007/159 - 2008/85 SANIK : ... SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 21.05.2004 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:33
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22677
Karar No: 2011/1333
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: GÖREVİ İHMAL (AVUKAT, BARO YÖNETİM KURULU)
Karar Metni: Görevi ihmal suçundan şüpheliler Avukat ..., Avukat ... . ve Avukat ...haklarında son soruşturmanın açılması talebini kapsayan ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 28/10/2009 tarihli ve 2009/17880 soruşturma, 2009/7693 esas, 2009/403 sayılı iddianame üzerine, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair .... Ağır Ceza Mahkemesinin 10/12/2009 tarihli ve 2009/308-341 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 11.07.2010 gün ve 2010/46115 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.08.2010 gün ve 2010/180453 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: Tebliğnamede “...Barosu yönetim kurulu üyesi Avukat ..ve Avukat ...ın, nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçundan ... Çocuk Mahkemesinin 2005/1870 esasına kayden g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:92
Daire: 7
Tarih
:2011
Esas No: 2008/18930
Karar No: 2011/1169
Kaynak: Uyap mevzuat
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünün müdahilliğine karar verilmesi hukuken geçersiz olup kararı temyiz hakkı vermeyeceğinden hükmü, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen müşteki adına temyiz eden hazine vekilinin vaki temyiz isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE, 01.02.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : osman göl  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/21882
Karar No: 2011/1223
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: MAHKEME YAZISINA CEVAP VERMEME
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/21882 Karar No : 2011/1223 Tebliğname No : 4 - 2007/873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 20/09/2006 NUMARASI : ... SANIK : ... SUÇ : Görevi ihmal SUÇ TARİHİ : 21.03.2005 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : BOZMA Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:38
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/21890
Karar No: 2011/927
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 289
İlgili Kavramlar: YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/21890 Karar No : 2011/927 Tebliğname No : 4 - 2007/2217 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/09/2006 NUMARASI : 2006/95 - 2006/156 SANIK : .. SUÇ : Yedieminlik görevini kötüye kullanmak SUÇ TARİHİ : 25/11/2005 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Üst C.Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ba  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:27
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2009/26
Karar No: 2011/915
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 125, 108, 265
İlgili Kavramlar: YUMURTA ATMA
Karar Metni: 1- Mağdur ...ın, .... İlinde bir tesisi hizmete açtıktan sonra, Cumhuriyet Meydanında halka hitap etmek üzere tören alanına gelip halkı selamladığı sırada, protesto için bir araya gelen ve platformun yakınına yerleşen .... üyesi olan sanıkların, slogan ve mağduru hedef alarak uygun mesafeden çok sayıda yumurta attıkları, ancak güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle isabet ettiremedikleri, daha sonra guruba müdahale edildiği ve mağdurun konuşmasını gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar sanık ... yumurtaları yalnızca kendisinin attığını savunmuş, diğer sanıklar da bunu doğrulamış iseler de, olay yerine birlikte gelmeleri, bir kısmının üzerlerinde aynı derneğin adı yazılı önlükler bulunması, aynı sloganları atmaları, çok sayıda yumurta atılmış olması, anılan derneğin internet s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:45
Daire: 10
Tarih
:2011
Esas No: 2011/2995
Karar No: 2011/2764
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5941 sy'nın 5/1.
İlgili Kavramlar: SUÇ KONUSU ÇEKLERİN İBRAZI ANINDA VAR İSE ÇEK HESABINDA BULUNAN MİKTARLAR İLE MUHATAP BANKANIN O TARİH İTİBARIYLA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU MİKTAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ KALAN BÖLÜMÜNÜN NE OLDUĞU TESBİT EDİLİP......
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Kenan Ö...... hakkında GAZİANTEP 12.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 09.02.2010 tarihinde 2008/1659 esas ve 2010/139 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı mahkemenin temyiz talebinin reddine ilişkin 08.11.2010 tarihli 2008/1659 esas 2010/139 ek kararının da sanık müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ret kararının onanmasını isteyen tebliğnamesi ile 09.02.2011 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yokluğunda verilen 09.02.2010 tarihli mahkumiyet kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunu 35. maddesi hükmüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:10
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/25586
Karar No: 2011/898
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 184
İlgili Kavramlar: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-HAGB
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/25586 Karar No : 2011/898 Tebliğname No : 4 - 2009/15967 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .... Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/09/2008 NUMARASI : 2008/820 - 2008/864 SANIK : ... SUÇ : İmar kirliliğine neden olma SUÇ TARİHİ : 24.11.2004 HÜKÜM : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:29
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/25444
Karar No: 2011/819
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 237, CMK 231
İlgili Kavramlar: DİNSEL TÖREN İLE EVLENME- HAGB
Karar Metni: T.C. YASA YARARINA BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/25444 Karar No : 2011/819 Tebliğname No : YE - 2010/234018 Resmi evlenme işlemi olmadan dinsel törenle evlenmek suçundan sanık ...ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 237/4, 59/2 maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ...Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2010 tarihli ve 2007/387 esas, 2010/266 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 17.09.2010 gün ve 56404 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.10.2010 gün ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:32
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/22207
Karar No: 2011/817
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: GÖREVİ İHMAL
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/22207 Karar No : 2011/817 Tebliğname No : 4 - 2007/10430 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ..Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 01/11/2006 NUMARASI : 2006/114 - 2006/206 SANIKLAR : ... SUÇ : Görevi ihmal SUÇ TARİHİ : 14/10/2003 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan ... Belediye Başkanlığı vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan inceleme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:30
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/22197
Karar No: 2011/815
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 265, 43
İlgili Kavramlar: GÖREVLİYE ETKİN DİRENME, ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/22197 Karar No : 2011/815 Tebliğname No : 4 - 2006/326450 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Çocuk Mahkemesi TARİHİ : 29/09/2006 NUMARASI : 2005/195 - 2006/531 SANIK : ... SUÇLAR : Görevliye etkin direnme, görevliye hakaret SUÇ TARİHİ : 20/10/2005 HÜKÜM : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık müdafi TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan inc  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:17
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22690
Karar No: 2011/814
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5352 SK
İlgili Kavramlar: ARŞİV KAYDI (PARADA SAHTECİLİK)
Karar Metni: T.C. YASA YARARINA BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/22690 Karar No : 2011/814 Tebliğname No : YE - 2010/186849 Piyasaya sahte para sürmek suçundan sanık ...765 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/4, 318, 321.maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 2.025.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair ...Ağır Ceza Mahkemesinin 23.12.1996 tarihli ve 1996/25-301 sayılı ilamına ilişkin arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine, söz konusu ilama ilişkin arşiv kaydının 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2/2.maddesi uyarınca silinmesine dair Van 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.09.2009 tarihli ve 2009/387 müteferrik sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 28.07.2010 gün ve 2010/49307 sayılı yazısı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:66
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22676
Karar No: 2011/816
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR
Karar Metni: T.C. YASA YARARINA BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/22676 Karar No : 2011/816 Tebliğname No : YE - 2010/180450 Hakaret ve tehdit suçlarından sanık Erdem Erbaşın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125/3-a-4, 29 (2 defa), 106/1-ikinci cümle maddeleri uyarınca 10 ay 15 gün hapis, 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanunun 53/la-b-c-d-c. maddesindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, sanığın mükerrir olması sebebiyle cezanın 58/6. maddesi gereğince mükerrirlcre özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair ...Sulh Ceza Mahkemesinin 24/09/2009 tarihli ve 2009/7 esas, 2009/203 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 11/07/2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:31
Daire: 1
Tarih
:2011
Esas No: 2010/7562
Karar No: 2011/806
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 82, 35
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Karar Metni: Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın, mağdura ait işyerinde yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, mağdura bir el ateş ederek sol göğüs bölgesinden, kolon ve dalak yaralanmasına neden olur ve yaşamsal tehlike geçirir şekilde yaraladığı olayda, kullanılan vasıtanın elverişliliği, hedef alınan bölgenin ve yaranın niteliği ile meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında, sanığın fiili ile açığa çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve eylemi yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği anlaşılmakla, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 82/1-h maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği düşünülmeden, suç vasfının yaralama olarak kabul edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:81
Daire: 1
Tarih
:2011
Esas No: 2010/6188
Karar No: 2011/798
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 36
İlgili Kavramlar: GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Karar Metni: Oluşa, dosya kapsamına, delillere, tanık ...un anlatımlarına, Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 02.12.2009 tarihli raporuna ve polisin 26.10.2009 tarihli tutanak içeriğine göre, olay gecesi eski arkadaş olan sanık ile mağdur arasında kız meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle sanığın tahrik altında mağduru 24 yerinden bıçakladığı, sonrasında yoğun gayretle yardım etmeye çalıştığı, bulundukları binanın güvenlik görevlisi olan tanık ...a durumu söyleyerek yardım istediği, 155 polis imdat ve 112 acil telefonlarını aradığı, sokağa çıkarak o sırada tesadüfen oradan geçen polis ekibini durdurup, arkadaşını bıçakladığını yardım etmek istediğini söyleyerek ambulans çağrılmasını sağladığı, gelen ambulansla hastaneye kaldırılan mağdurun alındığı acil ameliyat sonucu hayata döndürüldüğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/23421
Karar No: 2011/1306
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: HANGİ GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜĞÜN TEKERRÜRE ESAS ALINDIĞININ KARARDA AÇIK BİR BİÇİMDE GÖSTERİLMEMESİ SURETİYLE
Karar Metni: Ancak; 1- Sanık Taha P..... hakkında, TCY.nın 58.maddesi uygulanırken 5275 sayılı Yasanın 108/2. maddesi hükmü gözetilerek, hangi geçmiş hükümlülüğün tekerrüre esas alındığının kararda açık bir biçimde gösterilmemesi suretiyle infazda tereddüde yol açılması, 2- Sanık Sedat O....a ilişkin, Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkrası ile CYY.nın 231/5 madde ve fıkrasında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve söz konusu 562.maddesinin 2.fıkrası ile de CYY.nın 231/14 madde ve fıkrasındaki, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması koşulunun kaldırılması karşısında, mahk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-22  Okunma Sayısı:20
Daire: 8
Tarih
:2010
Esas No: 2008/15038
Karar No: 2010/12067
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 97
İlgili Kavramlar: Çocuğu Terk
Karar Metni: Oluşa, sanık savunması, müşteki ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, sanığın 3 yaşını henüz doldurmamış çocuğunu gündüz saatlerinde annesinin oturduğu evin merdivenlerine bırakıp gitmesinden sonra küçük çocuğun anneannesi tarafından farkedilerek eve alınıp bakılması şeklinde gelişen olayda, 5237 sayılı TCK.nun 97/1. madde ve fıkrasında tanımlanan "terk" suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 20.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2011-03-21  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2011
Esas No: 2010/ 7538
Karar No: 2011/352
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK nun 29. ve 50/1-c maddesinin
İlgili Kavramlar: yeminsiz tanık
Karar Metni: haklarında soruşturma yapılarak takipsizlik kararı verilen tanıklar ------ ve -----------’in CMK.nun 50/1-c maddesi gereğince yeminsiz dinlenmeleri gerekirken yeminli dinlenmeleri, tarafsız kamu tanığı ------------’nun anlatımları dosya içeriği karşısında sonuca etkili görülmediğinden, Tebliğnamede bu hususlara ilişen bozma düşünceleri benimsenmemiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-03-21  Okunma Sayısı:50
Daire: 5
Tarih
:2011
Esas No: 2010/10839
Karar No: 2011/322
Kaynak: Dosya
İlgili Maddeler: 102/2-3-5
İlgili Kavramlar: Nitelikli cinsel saldırı.
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/10839 Karar No : 2011/322 TUTUKLU Tebliğname No : 5 - 2010/283585 Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından sanıklar M....... K........., Y.... Ç......, K.... A...., M..... U..., K...... U..., B..... B..... ve K...... B.....’ın yapılan yargılanmaları sonunda; sanık M.....’un nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanıklar Y.... ve K....’in nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını bozma ve diğer sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkümiyet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Osman Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2011-03-21  Okunma Sayısı:88
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2008/17128
Karar No: 2011/2169
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 50/1-d
İlgili Kavramlar: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİÇİMDE SEÇENEK YAPTIRIMA HÜKMEDİLMESİ
Karar Metni: Ancak; 1- Sanığa verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı Yasanın 50/1-d maddesi uyarınca tedbire çevrilirken belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanması şeklinde karar verilmesi gerekirken, kişi özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde, akşam 20.00 ile gündüz 07.00 arası sokağa çıkma yasağı biçimde seçenek yaptırıma hükmedilmesi, 2- 5271 sayılı CMK’nun 5560 sayılı Yasa ile değişik 253/4. maddesi uyarınca uzlaşma teklifinin yasal olarak gerçekleştirildiği tarih itibariyle yaşı küçük olan sanığın kanuni temsilcisine yapılması gerektiğinin düşünülmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık Ferhat Ç........ savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle kısmen istem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-18  Okunma Sayısı:12
Önceki | Sonraki