Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/33787
Karar No: 2010/34267
Kaynak: ESKİŞEHİR 1. SULH CEZA MAHKEMESİ
İlgili Maddeler: TCK'NUN 129
İlgili Kavramlar: HAKARET
Karar Metni: Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası veya adli para cezası olduğundan; sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması , kişilik özellikleri dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaate varıldığından ve de suçun işlenmesi ile katılanın veya kamunun uğradığı giderilmesi gereken bir zarar olmadığı, söz konusu maddi zararın hakimin basit bir araştırma ile saptayabileceği zarardan ibaret olduğu ancak böyle maddi bir zararın tespit edilemediği bu şekilde giderilmesi gereken bir zarar bulunmadığı görüldüğünden koşulları oluşmakla 5560 sayılı yasanın 23. Maddesi ile yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erol Özdemir  Kayıt Tarihi:2011-04-01  Okunma Sayısı:13
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2009/38446
Karar No: 2011/5969
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 86/2-3e
İlgili Kavramlar: PİKNİK TÜPÜN SİLAH SAYILMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/38446 Karar No : 2011/5969 Tebliğname No : 2 - 2007/268366 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/07/2007 NUMARASI : 2007/230 Karar - 2007/128 Esas SANIK : Süleyman .... SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Süleyman ve müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : ONAMA Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK.nun 231/6.maddesinin (a) bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” koşulunun bulunmaması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlener  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nevzat Yörük  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:58
Daire: 9
Tarih
:2010
Esas No: 2009/1821
Karar No: 2010/5133
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TUTUKLULUK NEDENİYLE TAZMİNAT
Karar Metni: Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1948 gün ve 10-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi, ilk hükmün Yargıtayca bozulmasından sonra "ıslah" suretiyle talepte bulunulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden bozma sonrası ileri sürülen faiz isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:13
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2009/9019
Karar No: 2010/2085
Kaynak: kararara.com
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ ZİMMET
Karar Metni: Özet SANIĞIN ZİMMET EYLEMLERİ SIRASINDA BANKADAKİ GÖREVİNİN NE OLDUĞUNUN, ZİMMET SUÇUNUN FAİLİ OLUP OLAMAYACAĞININ BELİRLENEBİLMESİ İÇİN, SAPTANMASI GEREKİR. DOSYANIN, ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, BİR CEZA HUKUKÇUSU İLE BANKACILIK KONUSUNDA FİİLEN GÖREV YAPARAK UZMANLAŞMIŞ BİR KİŞİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ HEYETİNE VERİLEREK; ZİMMETE KONU HER BİR İŞLEMİN NORMAL BİR DENETİMLE ORTAYA ÇIKARILABİLECEK NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI, MÜŞTERİLERE KARŞI HER BİR EYLEMİNİN AYRI AYRI TESPİTİ, BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET OLARAK MAL EDİNİLEN MİKTARLARIN DA AYRI AYRI SAPTANIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. BANKA ZARARININ TESPİTİNDE, SANIĞIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ YABANCI PARALARIN MAL EDİNME TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ MERKEZ BANKASI EFEKTİF SATIŞ KURUNDAN TÜR  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:23
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/15975
Karar No: 2011/1722
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 141
İlgili Kavramlar: ARAÇTAN HIRSIZLIK -ARALIK CAMDAN
Karar Metni: 1- Yaklaşık 2 cm kadar kapı camı açık bırakılan araçtan yapılan hırsızlık eyleminin TCYnın 141/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılması,Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 23.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:11
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/14651
Karar No: 2011/1536
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 216
İlgili Kavramlar: CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
Karar Metni: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.03.2009 gün, 2008/1-185, 2009/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşünün hükümlülük yönünde olması durumunda, görüşünü açık ve anlaşılır bir biçimde ve uygulanması talep edilen yasa ve maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğundan, bozma kararından önceki hükme ilişkin verilmiş olan “16.11.2007 tarihli mütalaayı tekrar etmekle birlikte, eylemlerin gündüz sayılan vakitte ilendiğinin anlaşılması karşısında TCYnın 149.maddesinin 1.fıkrasının ( h ) bendinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilerek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi" şeklindeki sözlerin esas hakkında mütalaa olarak geçerli ve yeterli kabul edilmesi olanağı bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısının usulün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:12
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/20342
Karar No: 2011/938
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: CEZADA İSPAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/20342 TUTUKLU-TAHLİYE Karar No : 2011/938 Tebliğname No : 6 - 2010/145782 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 09/03/2010 NUMARASI : 2009/269-2010/45 SANIK : ... SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Yerel Cumhuriyet Savcısı, Sanık ve savunmanları TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık Mustafa Hastürk ve savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü; Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, be  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-31  Okunma Sayısı:35
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/5411
Karar No: 2010/7407
Kaynak: Yargıtay
İlgili Maddeler: TCK 82/1-g, 35
İlgili Kavramlar: KASTEN KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRME-OLASI KAST
Karar Metni: Olay tarihinde sanığın arkadaşları ile birlikte alkol aldıktan sonra babasına ait araç ile birlikte gezmeye başladıkları, gece saat 03:45 sıralarında aralarında katılanın da bulunduğu resmi üniformalı görevli polis memurlarının uygulama yaptığı sırada, sanığın kullandığı araç ile uygulama noktasına hızlı şekilde girdiği ve alkollü olması nedeniyle uyarılara rağmen durmayarak kaçtığı, bunun üzerine katılanın yanında görevli arkadaşı tanık Aydın ile birlikte resmi ekip aracı ile sanığın kullandığı aracı takip etmeye başladıkları, yapılan anons ve uyarılara rağmen sanığın araç ile kaçmaya devam ettiği, yol üzerinde karşı istikamete dönüş yapmak istediği sırada katılanın ekip aracı ile sanığın aracına arkadan çarpması üzerine sanığın aracının durduğu, katılanın ekip aracından inerek, sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:35
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2008/15952
Karar No: 2011/3240
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 141, 148
İlgili Kavramlar: Hırsızlık-Yağma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/15952 Karar No : 2011/3240 Tebliğname No : 6 - 2008/136340 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .... Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/07/2007 NUMARASI : 2006/246 - 2007/186 SANIK : .... SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yakınanın .... Sulh Ceza Mahkemesinde talimat yoluyla yaptığı 8.2.2002 günlü anlatımında, arkadan çok kuvvetli biçimde vurularak yere düşürülmesinden sonra elinde tuttuğu çantanın çekilmek suretiyle alındığını iddia etmesi karşısında, sübutu halinde eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetiler  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:13
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2009/4523
Karar No: 2010/17180
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: .
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIK - ZARAR - HAGB
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/4523 Karar No : 2010/17180 Tebliğname No : 7 - 2008/196221 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ---------- TARİHİ : ------/2008 NUMARASI : 2008/-------- SANIK : ---------- SUÇ : Kaçakçılık HÜKÜM : Sanık --------------nın beraatine, diğer sanığın hükümlülüğüne, müsadereye TEMYİZ EDEN : Sanık ---------, katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık Y--------------ile katılan vekilinin sanık -------------ya yönelik temyizlerine göre ve dosyada eksik soruşturma bulunmadığına Muvaffak Tatar ile Birsen Karakaşın karşı oyları ve o  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-03-30  Okunma Sayısı:31
Daire: 10
Tarih
:2011
Esas No: 2008/12708
Karar No: 2011/776
Kaynak: Antalya 1. Ağır Ceza
İlgili Maddeler: TCK 58/6
İlgili Kavramlar: SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKUMİYETİNİN, KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU
Karar Metni: A- Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kurulan hükmün incelenmesi: Koşulları oluşmadığı halde TCKnın 192/3. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 1-Adli para cezasının, 5083 sayılı Kanunun ı.maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.o4.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması, 2- Sanığın tekerrüre esas alınan mahkumiyetinin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu nedeniyle 765 sayılı TCKnın 404/2. maddesi uygulanarak verilmiş para cezası olması, aynı suçun sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCKnın 191. maddesinde düzenlenmesi ve koşulları oluştuğu takdirde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-29  Okunma Sayısı:43
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2009/8505
Karar No: 2011/685
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 245
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI -UYARLAMA
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunda unsur olan hileli davranışın, gerçek kişiye yönelmesi ve gerçek kişinin aldatılarak kendi veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının yararına haksız bir menfaat sağlaması gerekir. Somut olayda; üye işyeri sahibi olan sanığın, şikayetçi tarafından hesap ödemek için verilen kredi kartı ile alışveriş yapılmış gibi slip çekerek haksız yarar sağladığının anlaşılması karşısında, dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, eylemin bir bütün halinde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK’nın 525/b-2 (5237 sayılı TCK’nın 245/1) maddesinde öngörülen bilişim suçunu oluşturduğu ve 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca 76  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:34
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/24469
Karar No: 2011/1160
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TELEFONLA TEHDİT
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/24469 Karar No : 2011/1160 Tebliğname No : 4 - 2008/274705 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ...Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10/07/2008 NUMARASI : 2007/159 - 2008/85 SANIK : ... SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 21.05.2004 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:33
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22677
Karar No: 2011/1333
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: GÖREVİ İHMAL (AVUKAT, BARO YÖNETİM KURULU)
Karar Metni: Görevi ihmal suçundan şüpheliler Avukat ..., Avukat ... . ve Avukat ...haklarında son soruşturmanın açılması talebini kapsayan ...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 28/10/2009 tarihli ve 2009/17880 soruşturma, 2009/7693 esas, 2009/403 sayılı iddianame üzerine, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair .... Ağır Ceza Mahkemesinin 10/12/2009 tarihli ve 2009/308-341 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 11.07.2010 gün ve 2010/46115 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.08.2010 gün ve 2010/180453 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: Tebliğnamede “...Barosu yönetim kurulu üyesi Avukat ..ve Avukat ...ın, nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçundan ... Çocuk Mahkemesinin 2005/1870 esasına kayden g  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-27  Okunma Sayısı:92
Daire: 7
Tarih
:2011
Esas No: 2008/18930
Karar No: 2011/1169
Kaynak: Uyap mevzuat
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünün müdahilliğine karar verilmesi hukuken geçersiz olup kararı temyiz hakkı vermeyeceğinden hükmü, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen müşteki adına temyiz eden hazine vekilinin vaki temyiz isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE, 01.02.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : osman göl  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/21882
Karar No: 2011/1223
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: MAHKEME YAZISINA CEVAP VERMEME
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/21882 Karar No : 2011/1223 Tebliğname No : 4 - 2007/873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 20/09/2006 NUMARASI : ... SANIK : ... SUÇ : Görevi ihmal SUÇ TARİHİ : 21.03.2005 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : BOZMA Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:38
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/21890
Karar No: 2011/927
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 289
İlgili Kavramlar: YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/21890 Karar No : 2011/927 Tebliğname No : 4 - 2007/2217 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/09/2006 NUMARASI : 2006/95 - 2006/156 SANIK : .. SUÇ : Yedieminlik görevini kötüye kullanmak SUÇ TARİHİ : 25/11/2005 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Üst C.Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ba  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:27
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2009/26
Karar No: 2011/915
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 125, 108, 265
İlgili Kavramlar: YUMURTA ATMA
Karar Metni: 1- Mağdur ...ın, .... İlinde bir tesisi hizmete açtıktan sonra, Cumhuriyet Meydanında halka hitap etmek üzere tören alanına gelip halkı selamladığı sırada, protesto için bir araya gelen ve platformun yakınına yerleşen .... üyesi olan sanıkların, slogan ve mağduru hedef alarak uygun mesafeden çok sayıda yumurta attıkları, ancak güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle isabet ettiremedikleri, daha sonra guruba müdahale edildiği ve mağdurun konuşmasını gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar sanık ... yumurtaları yalnızca kendisinin attığını savunmuş, diğer sanıklar da bunu doğrulamış iseler de, olay yerine birlikte gelmeleri, bir kısmının üzerlerinde aynı derneğin adı yazılı önlükler bulunması, aynı sloganları atmaları, çok sayıda yumurta atılmış olması, anılan derneğin internet s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:45
Daire: 10
Tarih
:2011
Esas No: 2011/2995
Karar No: 2011/2764
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5941 sy'nın 5/1.
İlgili Kavramlar: SUÇ KONUSU ÇEKLERİN İBRAZI ANINDA VAR İSE ÇEK HESABINDA BULUNAN MİKTARLAR İLE MUHATAP BANKANIN O TARİH İTİBARIYLA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU MİKTAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ KALAN BÖLÜMÜNÜN NE OLDUĞU TESBİT EDİLİP......
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Kenan Ö...... hakkında GAZİANTEP 12.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 09.02.2010 tarihinde 2008/1659 esas ve 2010/139 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı mahkemenin temyiz talebinin reddine ilişkin 08.11.2010 tarihli 2008/1659 esas 2010/139 ek kararının da sanık müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ret kararının onanmasını isteyen tebliğnamesi ile 09.02.2011 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yokluğunda verilen 09.02.2010 tarihli mahkumiyet kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunu 35. maddesi hükmüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-03-24  Okunma Sayısı:10
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/25586
Karar No: 2011/898
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 184
İlgili Kavramlar: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-HAGB
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/25586 Karar No : 2011/898 Tebliğname No : 4 - 2009/15967 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .... Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/09/2008 NUMARASI : 2008/820 - 2008/864 SANIK : ... SUÇ : İmar kirliliğine neden olma SUÇ TARİHİ : 24.11.2004 HÜKÜM : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-03-23  Okunma Sayısı:29
Önceki | Sonraki