Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/4.MD-229
Karar No: 2007/4.MD-229
Kaynak:
İlgili Maddeler: CYUY 81
İlgili Kavramlar: C.savcısının görevi ihmali klasik otopsi yapmaması
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y Ceza Genel Kurulu Esas No :2007/4.MD-229 Karar No :2008/64 Tebliğname :1598 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi: 4. Ceza Dairesi Mahkemesi : YARGITAY 4. Ceza Dairesi Günü : 31.05.2007 Sayısı : 4-29 Davacı : K.H. Sanık : ............. Temyiz eden : Yargıtay C.Savcısı Sanığın 765 sayılı TCY.nın 230/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasa’nın 257/1. maddesindeki ögelerin olayda gerçekleşmediğinden bahisle Yargıtay 4. Ceza Dairesince 31.05.2007 gün ve 4-29 sayı ile verilen beraat kararı, C.Savcısı tarafından temyiz edilmekle, Yargıtay C.Başsavcılığının “bozma” istekli 01.10.2007 gün ve 1598  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:145
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/20710
Karar No: 2010/20364
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 106, TCK 43
İlgili Kavramlar: TEHDİT, TESELSÜL
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın daha önce arkadaşlık yaptığı mağdura telefonda “kendimi de yaşatmam seni de yaşatmam” diyerek ve yüzüne karşı ise “seni bitireceğim” biçimindeki sözleri söyleyerek tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, sözlerin beden bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştirme niteliğinde olduğu gözetilmeden TCY.nın 106.maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesi ve 43/1.maddeleriyle hüküm kurulması yerine sair tehdit kabul edilerek şikayetten v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:40
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/20458
Karar No: 2010/19865
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 54
İlgili Kavramlar: MÜSADERE
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanıkların babası olan Mustafa yöntemince çağrılıp TANIK olarak dinlenerek, sanıkların olayda kullandıkları kendisine ait av tüfeğini rızası dahilinde alıp almadıkları hususu sorulup, sonucuna göre av tüfeğinin müsaderesinin gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekirken, bu hususu araştırılmadan, 765 sayılı TCY.7nın 35.maddesi uyarınca müsadereye hükmolunması, Yasaya aykırı ve sanıklar Ömer ve Ali müdafiinin temyiz nedenleri ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:5
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/20449
Karar No: 2010/19861
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 765 SAYILI TCK 225
İlgili Kavramlar: YOL KENARINA SIKIŞMASI NEDENİYLE İDRAR YAPMA , HAYASIZCA HAREKET
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ; 1-Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe: Sanığa yükletilen görevliye direnme eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:20
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/19707
Karar No: 2010/19860
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 765 SAYILI TCK 258
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİLERİNE GÖREVLERİNDEN DOLAYI HAKARET
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanığın kendisine ait marketten hırsızlık yapılması üzerine, olay yerinde inceleme yapmak isteyen görevli polis memurlarına olay yerine geç geldikleri gerekçesiyle içeriye girmelerini önlemek amacıyla gerekçesiyle hakarette bulunup saldırma eylemlerinin bütün halinde TCY.nın 258. maddesinde öngörülen görevliye etkin direnme suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi, 2- Kabule göre, a) 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesinde öngörülen yöntem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:10
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/19284
Karar No: 2010/20575
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 184
İlgili Kavramlar: İMALATLARIN MEVCUT BİR BİNANIN TADİLAT VE TAMİRATI NİTELİĞİNDE Mİ, YOKSA BİNA YAPMA VEYA TAMAMLAMAYA YÖNELİK ESASLI BİR YAPIM FAALİYETİ OLUP OLMADIĞI VE BU İŞLERİN YAPILMASININ RUHSATA TABİ OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, ruhsatsız olan binasının çatısını, çelik konstrüksiyon malzeme kullanarak ve üstünü alüminyum örtü ile kapatarak inşa ettiğinin 04.01.2006 tarihli tutanak kapsamından anlaşılması karşısında, yapılan bu imalatların mevcut bir binanın tadilat ve tamiratı niteliğinde mi, yoksa bina yapma veya tamamlamaya yönelik esaslı bir yapım faaliyeti olup olmadığı ve bu işlerin yapılmasının ruhsata tabi olup olmadığı hususlarında bilirkişi r  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:11
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/18677
Karar No: 2010/20603
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 267, TCK 58
İlgili Kavramlar: İFTİRA
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1) Sanık Çerik’in, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken kolluk güçleri tarafından yakalanması üzerine kendisini kardeşi Cahit olarak tanıttığı, Cahit adına trafik ceza tutanağı düzenlenerek Cumhuriyet Savcısı tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de idari para cezası verildiği anlaşılmakla; Cahit adına düzenlenen idari yaptırım kararının yerine getirilip getirilmediği araştırılarak sonucuna göre sanıklar hakkında TCY.nın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:17
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/18633
Karar No: 2010/20569
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 106, TCK 43
İlgili Kavramlar: TEHDİT, TEKERRÜR
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Hakaret ve tehdit sözlerini içeren mesajların, bir suç işleme kararı ile değişik zamanlarda göndermiş olması nedeniyle TCK.nun 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, 2- Sanık müdafiinin 05.06.2006 tarihli son oturumdaki lehe olan hükümlerin uygulanması isteminin TCK.nun 62 ve 50. maddelerini de kapsadığı gözetilmeden, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi, 3- Sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:12
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/14392
Karar No: 2010/20128
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 61, TCK 53
İlgili Kavramlar: İSTİNABE, DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMA
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- CMK.nın 196. Maddesi uyarınca sanıklara, ifadelerini esas mahkemesi huzurunda vermeye ve duruşmadan bağışık tutulmaya yönelik isteklerinin bulunup bulunmadığı sorulmamak suretiyle ve sanık Fatih Rüştü Gürcanın istinabe yoluyla yapılan sorgusu sırasında, duruşmaya katılmak istediğine yönelik açık talebine karşın duruşma günü bildirilmeyerek savunma haklarının kısıtlanması, 2- Sanıkların ev ve arazilerin satılması hususunda anne v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2011-01-23  Okunma Sayısı:10
Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2010/14173
Karar No: 2010/14817
Kaynak: Kadıköy 4. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 245/2, 5464 SY 37/2.
İlgili Kavramlar: GERÇEĞE AYKIRI KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMEK SUÇUNU
Karar Metni: 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 37/2. maddesinde yer alan “kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler” şeklindeki düzenlemenin sözleşmenin imzalanmasını da kapsayacak aşamaya kadar uygulanabileceği kredi kartı sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra kartın üretilmesi halinde 5237 sayılı TCK.nun 245/2, sahte üretilen bu kartın kullanılarak menfaat temin edilmesi halinde ise ayrıca 245/3.maddesine temas eden suçu oluşturacağı, somut olayda ise; sanığın, Ahmet Gülmez adına oluşturulmuş sahte sürücü belgesi ile Akbank Carrefour Şubesine 26.04.2009 tarihinde kredi kartı talebiyle başvurup sözleşme imzaladığı, ancak banka tarafından yapılan incelemede şüphelenilmesi nedeniyle 2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-01-21  Okunma Sayısı:32
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/4.MD-204
Karar No: 2009/4.MD-204
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: C.Savcısının görevi kötüye kullanması
Karar Metni: Eylemin gerçekleştirildiği 27.07.2005 tarihinde İ... Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta olan sanık ............, 06.07.2005 günü meydana gelen Recep Vuran’ın silahla yaralanması olayının soruşturması sırasında, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek, yaralananın mağduriyetine neden olduğundan bahisle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, sanığın olay tarihinde birinci sınıfa ayrılmış bir hakim olması nedeniyle davaya ilk derece mahkeme sıfatıyla bakan Yargıtay 4. Ceza Dairesince suç kastının oluşmadığından beraat kararı verilmiş, bu hüküm Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından sübuta yönelik olarak temyiz edilmiştir. Şu durumda, Ceza Genel Kurulu’nca çözümlenmesi gereken sorun; sanığın görevi kötüye kullanma suçunu işleyip işlemediğine ilişkindir. Dosya içeriğinden;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2011-01-21  Okunma Sayısı:138
Daire: 11
Tarih
:2006
Esas No: 2006/7779
Karar No: 2006/7779
Kaynak: UYAP-YARGITAY KARARLARI
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Digiturk- Hukuki uyuşmazlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/7779 Karar No : 2009/4153 Tebliğname No: 11 - 2006/15735 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Köyceğiz Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 29/09/2005 NUMARASI : 2005/332 SANIK : Süleyman Hakan ÖNAL SUÇ : Bilişim Sisteminin İzinsiz Kullanılması HÜKÜM : TCK 243/1-2, 52 m. uyarınca 50 YTL apc. TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı, TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma. C.Savcısının temyizinin suç vasfına yönelik olduğunun anlaşılması karşısında yapılan incelemede gereği görüşüldü. Dijitürk şifresinin müdahil şirkete ait decoder dışında özel bir alet yardımıyla çözüldüğü saptanamadığına göre, abonelik sözleşmesiyle evinde kullanmak üzere alınan decoderin, sözleşme hükümlerine aykırı olarak başka yerde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2011-01-21  Okunma Sayısı:48
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1-208
Karar No: 2008/1-208
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 106/2.a;81,35
İlgili Kavramlar: Tehdit öldüreceğim diyor ama havaya ateş öldürmeye eksik teşebbüs değil 106-2.a olur
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2008/1-208 Karar No :2009/27 Tebliğname :116175 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 1.Ceza Dairesi Mahkemesi : SAMSUN 2. Ağır Ceza Günü : 28.02.2008 Sayısı : 205-32 Davacı : K.H. Mağdur : İsmail Doğan Sanık : Ayhan Doğan Temyiz eden : Sanık müdafii, yerel Cumhuriyet savcısı Sanık Ayhan Doğan hakkında, kendisini ve ailesini rahatsız ettiği gerekçesiyle amcası olan İsmail Doğan’a av tüfeği ile ateş etmek suretiyle adam öldürmeye eksik teşebbüs suçunu işlediğinden bahisle, 765 sayılı TCY.nın 448, 61, 51/2. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonunda, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince 03.05.2005  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2011-01-20  Okunma Sayısı:39
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2009/16212
Karar No: 2009/12656
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 272
İlgili Kavramlar: Yalan tanıklık kolluğun dinleme yetkisi olmadığından suç oluşmaz
Karar Metni: Tebliğnamede “Tüm dosya kapsamına göre, adı geçen sanığın pazar yerinde meydana gelen bir hırsızlık olayına ilişkin Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/1138 sayılı soruşturması kapsamında 29/08/2005 tarihinde polis karakolunda alınan ifadesinde, faillerden birinin mağdurun cebinden cüzdanı çekerken, diğerinin de mağdurun arkasında durarak perdeleme yaparken gördüğünü söylediği, ancak 31/08/2008 tarihinde Savcılıkta alınan ifadesinde şüphelilerden Gülcan İriyiğitin kendisine hakaret etmesinden dolayı kızdığından, şüphelilerin suçu işledikleri şeklinde ifade verdiğini beyan ettiği, bu beyanları nazara alınarak sanığın yalan tanıklık suçundan mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmış ise de, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 30/01/2002 tarihli ve 2001/17125 esas, 2002/1028 sayılı kararında bel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2011-01-20  Okunma Sayısı:262
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/3-21
Karar No: 2009/46
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 22/1
İlgili Kavramlar: Başsavcının iddianame görüldüsünün hukuki sonucu
Karar Metni: Sanık Tamer Karakaya’nın kasten yaralama suçlarından, 5237 sayılı TCY’nın 86/1-3/e, 87/1-d maddeleri uyarınca iki kez 5’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 53. maddenin uygulanmasına, yüklenen diğer suçlardan beraatına; sanık Nail Özcan’ın kasten yaralama suçlarından, 5237 sayılı TCY’nın 86/2. maddesi uyarınca iki kez 1’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 53. maddenin uygulanmasına, yüklenen diğer suçtan beraatına; sanık Oktay Karakaya’nın korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etmek suçundan, 5237 sayılı TCY’nın 170/1-c maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezasıyla; kasten yaralama suçlarından, 5237 sayılı TCY’nın 86/2. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla; 5237 sayılı TCY’nın 86/2, 21/2 ve 86/3-e maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla; yasak silah taşı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2011-01-20  Okunma Sayısı:138
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2009/26675
Karar No: 2010/20295
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 106/2-a
İlgili Kavramlar: KAVGADA BIÇAK GÖSTERMEK SİLAHLA TEHDİT OLUR
Karar Metni: Oluşa uygun kabule göre; sanığın kavga sırasında cebinden çıkardığı çakı bıçağını herhangi bir söz söylemeksizin göstermek suretiyle işlediği mağdurlara yönelik ağır ve haksız zarara uğratmayı bildirme niteliğindeki eylemin silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : fatih akbaşoğlu  Kayıt Tarihi:2011-01-19  Okunma Sayısı:28
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2009/24548
Karar No: 2010/31342
Kaynak: Gölhisar Sulh Ceza
İlgili Maddeler: TCK 50/2, 58/3,
İlgili Kavramlar: HAKİMİN TERCİH HAKKI BULUNMADIĞINDAN, ZORUNLU OLARAK HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLMESİ KARŞISINDA,
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın kasten yaralama eylemini bira şişesi kullanarak gerçekleştirdiğine ilişkin şikayetçinin soyut iddiasından başka delil bulunmaması karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 86/3-e maddesinin uygulanmamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki 1 numaralı bozma görüşüne iştirak edilmemiş ve dosya içeriğine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1)-5237 sayılı TCK’nun 58.maddesinin 3.fıkrasında “tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezasıyla adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunacağı” ve aynı Kanunun 50.maddesinin 2.fıkrasında ise, “suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-01-19  Okunma Sayısı:18
Daire: 8
Tarih
:2010
Esas No: 2008/11899
Karar No: 2010/14087
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 170/1-C
İlgili Kavramlar: GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI
Karar Metni: Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın taşıma ruhsatlı silahı ile köy meydanında ateş etmek biçiminde gerçekleşen eylemi nedeniyle atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi...(mahkemece sanığın kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlamak ve korumak saiki ile ve taraflar arasında büyüme potansiyeli bulunan kavgayı yatıştırmak amacıyla eylemini gerçekleştirdiği ve genel kastının bu olduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir.)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : fatih akbaşoğlu  Kayıt Tarihi:2011-01-18  Okunma Sayısı:13
Daire: 7
Tarih
:2007
Esas No: 2007/8489
Karar No: 2007/8489
Kaynak: İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Milas Sulh Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5.maddesi
İlgili Kavramlar: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5.maddesi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/8489 Karar No : 2010/10 Tebliğname No : 7 - 2006/108892 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Milas Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 16/01/2006 NUMARASI : 2006/20 SANIK : Ramymond Stephen ADKINS SUÇ : Kaçakçılık HÜKÜM : Mahkemenin görevsizliğine TEMYİZ EDEN : Müdahil idare vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın, yurda yasal olmayan yollardan sokulduğu anlaşılan dava konusu yabancı menşeli sigaralar ile birlikte yurt dışına çıkmak üzere geldiği hava alanına girişte yapılan kontrolde yakalandığına göre, eyleminin suç tarihinde yürürlükte  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-01-18  Okunma Sayısı:85
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2008/9540
Karar No: 2010/10830
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5682 s.y. 34. madde
İlgili Kavramlar: PASAPORT, GÖÇMEN SIFATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/9540 Karar No : 2010/10830 Tebliğname No : 7 - 2008/100655 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....... 2. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 17/10/2007 NUMARASI : 2007/7 SANIK : M T, Ş A, N M, A H, N F, M H, A M SUÇ : 5682 Sayılı Kanuna Muhalefet HÜKÜM : Beraatlerine TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; İhbar üzerine T....-i... Karayolunun 13. Kilometresinde sahil şeridinde kimliksiz ve pasaportsuz yakalanan sanıkların Türkiyeden Avrupa ülkelerine götürülmek üzere araçlara bindirilip Yunanistana getirildiklerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2011-01-18  Okunma Sayısı:9
Önceki | Sonraki