Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:10
Tarih
:2009
Esas No:2007/17479
Karar No:2007/17479
Kaynak:Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: 3167 SY 16/1-3, CMK 225
İlgili Kavramlar:SÜRESİNDE ŞİKAYETE KONU EDİLEN ANCAK HAKKINDA İDDİANAME YLE KAMU DAVASI AÇILMAYAN SUÇA KONU ÇEKİN HÜKME ESAS ALINMASI
Karar Metni: GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A-30.07.2004 keşide tarihli 4226710 seri numaralı çek hakkındaki hükmün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç, ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Ağır para cezasının; 5083 sayılı Kanun’un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun’un 5/1.maddeleri ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca belirlenmesinde ve adli para cezasına dönüştürülmesinde zorunluluk bulunması, 2- Sanık hakkında tedbir kararı verilirken uygulanan yasa maddesinin gösterilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müda  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-06-04  Okunma Sayısı:3
Daire:8
Tarih
:2009
Esas No:2007/5616
Karar No:2007/5616
Kaynak:Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 79/1-b, 53
İlgili Kavramlar: GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Gerekçesi gösterilerek para cezasının teşdiden verilmesi karşısında, tebliğnamede yer alan (2) no’lu bozma düşüncesine katılınmamıştır. Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak, Oluş ve dosya içeriğine göre yasal yollardan Türkiye’ye gelen ve buradan yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen iki kişiyi Antalya’da bir otelde yerleştirip ertesi günü Antalya Hava Limanına götürdüğünde, görevlilerce pasaport kontrolü sırasında yakalandığı anlaşılan sanığın, kanıtlanan bu eyleminin göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğund  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-06-04  Okunma Sayısı:10
Daire:6
Tarih
:2008
Esas No:2005/14386
Karar No:2005/14386
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/14386 Karar No : 2008/23661 Tebliğname No : 6 - 2005/115962 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 15/03/2005 NUMARASI : 2003/598- 2005/181 SANIK : Ayhan YANBASTI SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Sanığın, alt katında kiracı olarak oturduğu iki katlı evin giriş kapısının yanında bulunan ve üst kattaki ev sahibi Metin Kırsakal ile ortak kullandığı elektrik sayacının gerilim kancasının gevşetilerek kaçak elektrik  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-06-04  Okunma Sayısı:31
Daire:5
Tarih
:2008
Esas No:2007/14005
Karar No:2007/14005
Kaynak:Sinerji Mevzuat ve İçtihat
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ZİMMET
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas: 2007/14005 Karar: 2008/958 Karar Tarihi: 18.02.2008 ÖZET: Somut olayda sanık hakkında Türk Ceza Kanununun Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin maddesi uyarınca uygulama yapılırken aynı maddenin 3. fıkrası gözetilmeksizin velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ilişkin hakların koşullu salıverilmeye kadar kısıtlanması yerine bunlardan infaz süresince yoksun bırakılma kararı verilmesi, isabetsizdir. (765 S. K. m. 61, 102, 104, 202, 212, 213, 339) (5237 S. K. m. 7, 53, 55) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 321, 322) (5271 S. K. m. 223) Dava: Zimmet, zimmete iştirak, denetim görevini ihmal ederek zimmete sebebiyet vermek, sahtecilik ve bu suça azmettirme, rüşvet almaya teşebbüs, rüşvet alma ve bu suçlara aracılık etme, rüşvet ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ergün vardar  Kayıt Tarihi:2009-06-02  Okunma Sayısı:238
Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2007/905
Karar No:2007/905
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:T.C.K 87.'NİN YARGITAY UYGULAMASI NASILDIR?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/905 KARAR NO : 2008/2089 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/307103 Mustafa Bakır'ı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Bulduk Çiçekdağ'ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (KONYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.01.2006 gün ve 343/13 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1 -Toplanan deliller karar yerinde, incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, cezayı azaltıcı bir neden bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçeler  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-06-01  Okunma Sayısı:39
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2006/266
Karar No:2006/266
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TCK 87/4-2. cümlesi
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/266 KARAR NO : 2007/629 TEBLİĞNAME : 1-B/05/174590 Öldürmek kastı olmaksızın müessir fiil sonucu Salih Sarıoğlu'nun ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar Hüseyin Gülşen ve Hasan Tuştaş, işbu suçta resmi makamları yanıltmaktan adı geçen sanık Hüseyin Gülşen'in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Hüseyin'in resmi merciileri yanıltmaktan, sanık Hasan'ın öldürme suçlarından hükümlülüklerine, sanık Hüseyin'in öldürme suçundan beraatine ilişkin (İZMİR) Yedinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.07.2005 gün ve 170/268 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ve müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-30  Okunma Sayısı:12
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2006/282
Karar No:2006/282
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Ayrıntılı Rapor
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/282 KARAR NO : 2007/613 TEBLİĞNAME : 1-B/05/180003 Öldürmek kastı olmaksızın müessir fiil sonucu ve müstakil faili belli olmayacak şekilde İsmail İşkol'un ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar Cemile Köroğlu, Yusuf Köroğlu ve Döne Köroğlu'nun yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ÇORUM) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.05.2005 gün ve 300/161 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan delill  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:10
Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2008/99
Karar No:2008/99
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TAHRİK VE TAKDİR
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/99 KARAR NO : 2008/4514 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/121226 Orhan Piriçli'yi kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Özcan Görmüş'ün yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (BAKIRKÖY) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.12.2006 gün ve 2/311 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan müdahi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:90
Daire:5
Tarih
:2009
Esas No:2008/14636
Karar No:2008/14636
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TCK.226/4. maddesi
İlgili Kavramlar:PORNO CD. SATMAK HANGİ MADDEDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR
Karar Metni:Porno CD. satmak suçundan sanık H.G.'ün yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair,Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 17.01.2007 gün ve 2006/40 Esas, 2007/19 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan,dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nca düzenlenen rapor içeriğine göre,sanığın satışa sunduğu ileri sürülen CD.lerde doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin "kadın kadına sevişme,anal,oral ve grup seks" görüntülerinin bulunduğunun saptanması karşısında,sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 226/4. maddesinde tanımlanan suçu oluşturabileceği ve bu suçtan dolayı yargılama yapma,deli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:23
Daire:4
Tarih
:2009
Esas No:2007/5591
Karar No:2007/5591
Kaynak:YKD. 2009/5. Sayısı
İlgili Maddeler:TCK. m.232
İlgili Kavramlar:AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ MUAMELE (DAVRANMA)
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2007/5591 KARAR NO :2009/80 KARAR T. :19.01.2009 YAKINLARI YARALAMA AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMA Özet: 5237 sayIlI Yasa'nIn 232. maddesİ, yaralama, tehdİt ve sövme gİbİ YasanIn başka maddelerİnde açIkça düzenlenmİş suçlar dIşInda kalan eşe karşI İşlenen eylemlerİ kapsamakta olduğundan, sanIğIn İşledİğİ kanItlanan eşİnİ yaralama eylemİ nedenİyle hüküm kurulmalIdIr. İçtihat Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde gö  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:12
Daire:9
Tarih
:2009
Esas No:2007/9476
Karar No:2007/9476
Kaynak:YKD. 2009/5. Sayısı
İlgili Maddeler:CMK.231.madde.
İlgili Kavramlar:HAGB. KARARI VERİLMESİNDE NAZARA ALINACAK ZARAR MADDİ ZARARDIR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2007/9476 KARAR NO :2009/3115 KARAR T. :17.03.2009 MADDİ ZARAR HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zarar, maddi zarardır. İçtihat Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, 22.02.2006 tarihli celsede katılanın 14.000 TL civarında maddi ve manevi tazminat istediğini, makul bir talepte bulunulursa ödeyebileceğini söylemesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250-2009/13 sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı, söz konusu maddi zararın ise, hakimin basit bir araştır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:22
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/4600
Karar No:2007/4600
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İştirak hali var mıdır yok mudur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/4600 KARAR NO : 2007/6909 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/298021 Fatih Güçlü'yü kasten öldürmekten, Oğuzhan Selamet ile Osman Güçlü'yü yaralamaktan sanık Fatih Öztürk ve işbu öldürme suçuna yardımdan sanıklar Hüseyin Güçlü, Coşkun Öztürk ile Zekeriya Öztürk'ün yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine, Coşkun'un Oğuzhan'ı yaralamaktan, Zekeriya ve Hüseyin'in Osman Güçlü ile Oğuzhan Selamet'i yaralamaktan, Fatih'in Osman Güçlü'yü yaralamaktan beraatlerine ilişkin (YOZGAT) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.08.2006 gün ve 155/245 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Fatih duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-28  Okunma Sayısı:47
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/3442
Karar No:2007/3442
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:6136 -T.C.K 81,35,62
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/3442 KARAR NO : 2007/4343 TEBLİĞNAME : 1-B/06/266461 Adam öldürmek, öldürmeye tam derecede teşebbüs ve izinsiz silah taşımak suçlarından sanık Ali Altunkaya hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 448, 59, 448, 62. 59. 6136 Sayılı Kanunun 13/1, 59. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (TARSUS) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.06.2006 gün ve 5/196 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-26  Okunma Sayısı:48
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/1959
Karar No:2007/1959
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:lehe yasanın tesbiti nasıl olur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/1959 KARAR NO : 2007/4052 TEBLİĞNAME : 1-B/06/216778 Abdo Arıkçı'yı kangütme saikiyle öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Halil Anık'ın yapılan yargılanması sonunda; 765 sayılı TCK.nun 450/10, 59, 6136 sayılı Kanunun 13/1. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine talebin reddine dair (SİVEREK) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.06.2005 gün ve 146/122 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-22  Okunma Sayısı:39
Daire:10
Tarih
:2009
Esas No:2007/10359
Karar No:2007/10359
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:3167 SK 16. m.
İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEDE ŞİKAYET HAKKI, CİRANTANTANIN DURUMU, 16/3 MADDESİNİN UYGULAMASI
Karar Metni: TC. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ Esas No:2007/10593 Karar No.2009/5290 Tebliğname No. 10- 2005/101799 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık ....hakkında KARAPINAR Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yarılama sonucu, 11/03/2005 tarihinde 2004/82 Esas ve 2005/64 Karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 11/07/2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıdı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ 1- 3167 sayılı Kanunun 16/b maddesinde " 16 ıncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2009-05-22  Okunma Sayısı:44
Daire:2
Tarih
:2009
Esas No:2008/36422
Karar No:2008/36422
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:zamanaşımı
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sulh Ceza Mahkemesince suç vasfından dolayı verilen 09.06.2003 tarihli görevsizlik kararı ve 25.09.2003 tarihinde çıkarılan davetiye ile 11.11.2003 tarihli Asliye Ceza Mahkemesi sorgusu zamanaşımını kesen işlemlerden olduğundan sanık yönünden zamanaşımının gerçekleşmediği gözetilmemiş ise de, sanığa atılı elektrik hırsızlığı suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nev'i itibarıyla tabi olduğu 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerine göre hesaplanan yedi yıl altı aylık zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla hükmün BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE 04.03.2009 gününde oybirliğiyle kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erol Başkök  Kayıt Tarihi:2009-05-22  Okunma Sayısı:8
Daire:10
Tarih
:2009
Esas No:2007/15325
Karar No:2007/15325
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TCK 5, 20/2, 60
İlgili Kavramlar:01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN ADLİ PARA CEZASININ "TL" OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ VE TÜZELKİŞİLER HAKKINDA YAPTIRIM UYĞULANMASINA OLANAK BULUNMADIĞI
Karar Metni: GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A) Sanık Mehmet S….. hakkında verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1-Ağır para cezasının ; 5083 sayılı kanun’un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun’un 5/1. maddeleri ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca 1 TL’nin küsuru hesaba katılmadan belirlenmesinde ve adli para cezasına dönüştürülmesinde zorunluluk bulunması, 2- 4814 sayılı Kanun’la değişik 3167 sayılı Kanun’un 16/3. maddesinde öngörülmediği halde, “çek keşide etmekten” yasaklama k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-21  Okunma Sayısı:5
Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2008/ 998
Karar No:2008/ 998
Kaynak:HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:c.m.k.193'e aykırılık
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/ 998 KARAR NO : 2008/ 2768 TEBLİĞNAME : 1-B/07/132893 Adam öldürmek suçundan Harun Kuru hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 450/5, 51/1, 59, 448, 59.maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (ÖDEMİŞ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 06.03.2007 gün ve 24/229 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü ile müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis c  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:6
Daire:11
Tarih
:2009
Esas No:2008/17882
Karar No:2008/17882
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:TCK 204/1-3
İlgili Kavramlar:sahte noterlik belgesi tanzimi
Karar Metni:Sanığın,sahte düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne ait diplomayı noterde tasdik ettirip işe girmek için kullanmaktan ibaret eylemlerinin suça konu belgenin noter tarafından düzenlenmeyip onaylanması nedeniyle 1512 sayılı noterlik kanununun 82. maddesinde belirtilen sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge niteliğinde bulunmadığı ve 765 sayılı TCK.nun 342/1 ile 5237 sayılı TCK.nun 204/1.maddesinde belirtilen suçları oluşturduğu gözetilmeden uygulama yeri bulunmayan 204/3.maddesi ile artırım yapılarak fazla ceza tayini...bozulmasına ..27.03.2009  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:39
Daire:6
Tarih
:2009
Esas No:2008/3426
Karar No:2008/3426
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5237 sy 149
İlgili Kavramlar:TEHDİT&YAĞMA
Karar Metni:II-Yakınan M. Z.’e yönelik tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Yanında açık kimliği belirlenemeyen “Hakan” ve “Halil” adlarını kullanan iki kişi daha bulunduğu halde, rastlantıyla tanıştıkları yakınanlar O. F. ve M. Z. ile birlikte gezdikleri otomobilden saat 02:00 sıralarında “Hakan” adını kullanan kişi ve adı geçen yakınanlarla inerek yürüyen sanığın, baştan beri birlikte hareket ettiği “Hakan” adını kullanan kişinin yakınan M. Z.’in cep telefonunu konuşma bahanesiyle almas  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Cengiz  Kayıt Tarihi:2009-05-20  Okunma Sayısı:7
Önceki | Sonraki