Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2011
Esas No: 2008/16590
Karar No: 2011/735
Kaynak: karar dosyası
İlgili Maddeler: 4250 SK'nın 28.
İlgili Kavramlar: İş yeri kapatma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/16590 Karar No : 2011/735 Tebliğname No : 7 - 2008/193576 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 25/06/2008 NUMARASI : 2008/137 SUÇ : 4250 sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : 4250 sayılı kanunun 28.maddesi uyarınca işyerinin 1 ay süre ile kapatılmasına, TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Hazırlık aşamasında önödeme sonucu takipsizlik kararı verildiğine göre işyerinin kapatılmasına karar verilemeyeceği gözetilerek istemin reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması; Yasaya aykırı, sanığın temyiz itir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Erol  Kayıt Tarihi:2011-02-22  Okunma Sayısı:4
Daire: 1
Tarih
:2011
Esas No: 2009/8618
Karar No: 2011/339
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 35
İlgili Kavramlar: öldürme suçunda teşebbüs uygulaması
Karar Metni: 1- Sanığın tabanca ile ateş ederek, mağduru sol üst kadran bölgesinden isabetle, ince barsakta ve inen kolon mezo damarlarında yaralanmaya, yaşamsal tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK.nun 35 maddesi ile uygulama yapıldığı burada meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza yerine 10 yıl hapis cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 01.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : H.Kürşad Serbes  Kayıt Tarihi:2011-02-22  Okunma Sayısı:10
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2010/33429
Karar No: 2011/794
Kaynak: Antalya 8. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 142/1-F, 203
İlgili Kavramlar: SANIĞI SUÇTAN VE CEZADAN KURTARMAYA YÖNELİK BEYANLARA İTİBAR EDİLEREK
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Üç fazlı sayacın R ve T fazlarının gerilim köprülerinin düşük olduğuna dair suç tutanağına,yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporuna,getirtilen tüketim belgelerine ve kira sözleşmesine göre sanığın evi kiraladığı 10.01.2003 tarihinden tutanağın düzenlendiği 08.10.2003 tarihine kadar geçen yaklaşık 10 aylık dönemde gerçekleşen aylık ortalama tüketimler incelendiğinde sırasıyla 12 kw,11 kw,11 kw,3 kw,16 kw,51 kw,14 kw,23 kw ve 32 kw gibi çok düşük değerlerde olduğu,bununda kaçak kullanımın sadece belli bir dönemde gerçekleşmediğini ve sanığın evi kiraladığı tarihten itibaren yaklaşık 10 ay süreyle kaçak elektrik kullandığını gösterdiği,sanığın ve gayri resmi nikahla birlikte yaşadığı hakkında suç duyurusunda bulunulan Cevahir Gökçenin içinde yaşadı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-21  Okunma Sayısı:4
Daire: 2
Tarih
:2011
Esas No: 2009/32900
Karar No: 2011/1446
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: TCK 86
İlgili Kavramlar: usulsüz tebligat
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/32900 Karar No : 2011/1446 Tebliğname No : 2 - 2007/253962 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .... Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2007 NUMARASI : 2007/399 SANIK : ..... SUÇ : Eşe karşı kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : DÜZELTİLEREK ONAMA Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Süre tutum dilekçesinde gerekçeli kararın kendisine tebliğini isteyen sanığa tebliğ için çıkartılan gerekçeli hükmün, Tebligat Kanunun 39. maddesine aykırı olarak, davada taraf olan eşi ........’ e tebliğ edilmesi nedeniyle geçersiz olduğu, bu nedenle hükmün usulüne uygun olarak sanığa tebliği ile, tebligat ilmühaberi ile birlikte verilmesi halinde gerekçeli temyiz dilekçes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2011-02-18  Okunma Sayısı:15
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2010/1186
Karar No: 2011/1330
Kaynak: Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı
İlgili Maddeler: CMK 160.
İlgili Kavramlar: SORUŞTURMA EKSİKLİĞİNİN NASIL GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ
Karar Metni: Tehdit suçundan şüpheli Remziye S.... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.08.2009 tarihli ve 2009/13240 soruşturma, 2009/7831 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 25.09.2009 tarihli ve 2009/845 değişik iş . sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 21.12.2009 gün ve 72494 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.01.2010 gün ve 296849 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: Tebliğnamede “Dosya kapsamına göre; şüphelinin müştekiye telefonla mesaj gönderdiğini kabul etmesi karşısında, müştekinin telefonuna gelen mesajın tespit  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-18  Okunma Sayısı:25
Daire: CGK
Tarih
:2010
Esas No: 2010/1-75
Karar No: 2010/129
Kaynak:
İlgili Maddeler: 6762/m.14,18,136; 2004/m.44,337/a,345
İlgili Kavramlar: TİCARETİ TERK EDEN LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN, MÜDÜR SIFATIYLA CEZAİ SORUMLULUĞU VARDIR
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2010/16-75 K. 2010/129 T. 1.6.2010 • TİCARETİ TERK SUÇU ( Tacir Sayılan Limited Şirketlerin Temsil ve İdareye Yetkili Müdürlerinin Şirketin Ticareti Terk Etmeleri Halinde İcra İflas Yasasının 44. Maddesindeki Yükümlülükleri Yerine Getirmeyeceklerine İlişkin Bir İstisna Getirilmediği ) • LİMİTED ŞİRKETLERİN MÜDÜRLERİ ( Şirketin Ticareti Terk Etmeleri Halinde İcra İflas Yasasının 44. Maddesindeki Yükümlülükleri Yerine Getirmeyeceklerine İlişkin Bir İstisna Getirilmediği - Gerçek Kişi Tacirler Gibi Cezalandırılabileceği ) • TİCARİ ŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREDEN SORUMLU MÜDÜR VE YETKİLİLERİ ( Ticareti Terk Suçunu İşleyemeyeceklerinin Kabulü Halinde Ticareti Terk Suçunu İşleyen Gerçek Kişi Tacirlerin Cezalandırılmaları Gerektiği ) • ADRESİN DEĞİŞTİRİLMES  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Dikici  Kayıt Tarihi:2011-02-17  Okunma Sayısı:54
Daire: 6
Tarih
:2011
Esas No: 2010/22779
Karar No: 2011/825
Kaynak: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi.
İlgili Maddeler: TCK 150/2
İlgili Kavramlar: YAĞMADA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL
Karar Metni: Sanığın, yakınanın verdiği 15 TL ile yetindiği, bu sırada cep telefonunun sesini duymasına rağmen “ cep telefonu kişinin namusudur bu nedenle almıyorum” diyerek mağdurun üzerini de aramadan olay yerinden ayrıldığının anlaşılması karşısında; koşulları bulunduğu halde, sanık hakkında 150. maddenin 2. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa D...... savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 02.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-17  Okunma Sayısı:7
Daire: 6
Tarih
:2010
Esas No: 2009/10978
Karar No: 2010/12002
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 142/1-e
İlgili Kavramlar: İNŞAATTAN HIRSIZLIK
Karar Metni: 1-Yakınana ait inşaatta kullanılmak üzere inşaat yerinde bırakılan demirlerin çalındığının anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı ---TCYnın 142/1-e--- maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı Yasanın 141/1.maddesiyle uygulama yapılması, 2- Sanık --------- ve hükmü temyiz etmeyen sanık -----nin diğer yakınan-----ya yönelik eylem sonrasında at arabasıyla yakalandıkları, arabada yakınan ----------uya ait termosifon ile demirlerin bulunduğu, aşamalarda dinlenen tanık --------in anlatımları ile 18.9.2008 tarihli tutanak kapsamına göre ,yakınan --------nun bir başvurusu yokken sanıklar ve kolluk güçleri ile birlikte anılan yakınana ait inşaata gelerek, inşaatta çalışan tanık sıfatıyla anlatımı saptanan --------den hırsızlık olup olmadığını sorarak ,demirleri teşhis etmeleri üzer  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-02-16  Okunma Sayısı:70
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/3229
Karar No: 2010/1942
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK'nun 62. maddesinin
İlgili Kavramlar: takdiri indirim
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/3229 Karar No : 2010/1942 Tebliğname No : 8 - 2006/254559 Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Sanık Erdal Ezel hakkında tayin olunan adli para cezasının tutarına ve müsadere konusu mermi çekirdeği ve boş kovanının bilinen değerine göre hükmün, 5219 sayılı Yasayla değişik CMUK.nun 305. ve CMKun 427. maddeleri uyarınca temyiz olanağı bulunmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteğinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca oybirliği ile (REDDİNE), 2- Sanık Metin Bakır hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesinde; Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak, Sanık hakkında "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği ü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2011-02-15  Okunma Sayısı:8
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/25732
Karar No: 2010/21204
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: TEHDİT, MADDİ ZARAR VE CMK 231
Karar Metni: Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2010/25732-21204 E.K Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgelere ve gerekçe içeriğine gire yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 5271 s. CYY nın 5728 sayılı yasan ile değişik 231/5 maddesi uyarınca mahkemece hükmolunan iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; a)sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, b)mahkemece sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, c)suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2011-02-15  Okunma Sayısı:13
Daire: 2
Tarih
:2010
Esas No: 2010/24449
Karar No: 2010/34718
Kaynak: Antalya 2. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 142/1-a,
İlgili Kavramlar: EYLEMİN NİTELİKLİ HIRSIZLIK OLDUĞU VE KAMU YARARINA TAHSİS EDİLEN EŞYA HAKKINDA İŞLENDİĞİ
Karar Metni: Abonesiz su kullanımından dolayı sayacı sökülen sanığın ara boru takarak kaçak su kullandığının anlaşılması karşısında, eylemin nitelikli hırsızlık olduğu ve kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında işlendiği anlaşıldığından, mahkemece eylemin 5237 sayılı TCK. nun 142/1-a maddesine uyduğu gözetilerek kurulan hükümde suç vasfının belirlenmesinde ve uygulanan kanun maddesinde usul ve yasaya bir aykırılık görülmediğinden, eylemin, hırsızlık suçunun temel şeklinin tanımlandığı 5237 sayılı TCK. nun 141/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğuna ilişkin tebliğnamedeki 1 numaralı ve 5237 sayılı TCK.nun 53/1. maddesine göre anılan madde ve fıkrada belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmanın kasten işlenmiş bir suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olması karşıs  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-14  Okunma Sayısı:12
Daire: CGK
Tarih
:2010
Esas No: 2010/3-127
Karar No: 2010/149
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 231,264
İlgili Kavramlar: YASA YOLUNDA YANILMA
Karar Metni: İTİRAZ YASA YOLUNA TABİ OLAN BİR KARAR ( Temyiz Edildiğinde Başvuran Kimse Kanun Yolunda Yanılmış Olacağı - Başvurunun Yapıldığı Merci Yasa Yolu İsteğinin Reddetmeden Dosyayı İtirazı İnceleyecek Mercie Göndermek Zorunda Olduğu ) • YASA YOLU ( İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olan Bir Karar Temyiz Edildiğinde Başvuran Kimse Kanun Yolunda Yanılmış Olacağı - Başvurunun Yapıldığı Merci Yasa Yolu İsteğinin Reddetmeden Dosyayı İtirazı İnceleyecek Mercie Göndermek Zorunda Olduğu ) • YASA YOLUNDA YANILMA ( Katılan Vekilin Temyiz Talebi Üzerine Yerel Mahkemenin Dosyayı İtirazı İnceleyecek Olan Mercie Göndermesi Gerekirken "Temyiz İsteğinin Reddine Karar Vermesinin" Yasaya Aykırı Olduğu ) 5271/m.231/5,264 1412/m.315 ÖZET : İtiraz yasa yoluna tabi olan bir karar temyiz edildiğinde, başvuran kimse kanun yolun  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Temir Mahmutoğlu  Kayıt Tarihi:2011-02-12  Okunma Sayısı:7
Daire: 4
Tarih
:2011
Esas No: 2008/21284
Karar No: 2011/227
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 106
İlgili Kavramlar: TEHDİT
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/21284 Karar No : 2011/227 Tebliğname No : 2 - 2007/95510 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/12/2006 NUMARASI : 2006/677 - 2006/998 SANIK : ... SUÇ : Tehdit SUÇ TARİHİ : 01/06/2006 HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O yer C.Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemişti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-02-11  Okunma Sayısı:62
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2008/19569
Karar No: 2010/21169
Kaynak: Antalya 1. Sulh Ceza
İlgili Maddeler: TCK 289
İlgili Kavramlar: HACİZLİ MALI SALT SATIŞ MAHALİNE GÖTÜRMEME
Karar Metni: TCY.nın 289. maddesinde öngörülen suçun hareket ögesi; "...teslim olunan... mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi" sözcükleriyle ifade edilerek serbest hareketli bir suç olarak düzenlenmiş ve suçun; "teslim amacı dışında tasarrufta bulunma" anlamına gelen herhangi bir hareketle işlenebileceği kabul edilmiştir. Madde gerekçesinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunma eylemlerine örnek olarak; satılması, başkasına verilmesi gibi amaçla bağdaşmayan davranışlar gösterilmiştir. Teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması biçimindeki eylemler, verilen örneklerde olduğu gibi mal üzerinde tasarruf amaçlı eylemli davranışlar olmalıdır. Bu nedenle, malın teslim alındığı şekliyle muhafaza edildiğinin saptanması koşuluyla, salt satış yerine götürmeme biçimindeki eylemler teslim  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-10  Okunma Sayısı:13
Daire: CGK
Tarih
:2006
Esas No: 2006/16-304
Karar No: 2006/273
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (2004 S. K. m. 344) (5271 S. K. m. 223)
İlgili Kavramlar: CGK-NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA SUÇU - ŞİKAYETİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ - İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ İLE ŞİKAYET TARİHİ ARASINDA İŞLEMİŞ EN AZ BİR AYLIK CARİ NAFAKA BORCUNUN BULUNMASI GEREĞİ - TAZYİK HAPSİYLE CEZALANDIRILMA
Karar Metni: ÖZET: Takip talebi, Nisan 2005 tarihine kadar oluşan ve adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem birikmiş nafaka borçları ile birlikte cari nafaka alacağı için de yapılmıştır. İcra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması gerekmektedir. Yakınanın 05.07.2005 tarihli şikayetinin, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ödenmeyen nafaka alacağını kapsadığı ve üç aylık yasal şikayet süresi içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. O halde suç, şikayet tarihinden bir ay öncesindeki cari nafaka borcunun doğmasıyla 01.06.2005 tarihinden sonra oluşmuştur. Yerel Mahkemece sanığın tazyik hapsiyle cezalandırılması isabetlidir. (2004 S. K. m. 344) (5271 S. K. m. 223) Dava: Borçlu A. Y.ın nafaka yükümlülüğüne aykırı davranma eyleminden dolayı İ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2011-02-09  Okunma Sayısı:84
Daire: 7
Tarih
:2010
Esas No: 2010/8140
Karar No: 2010/16852
Kaynak: Antalya 2. Ağır Ceza
İlgili Maddeler: TCK 142/2-e, 43/1, 5411 SY nın160/2,
İlgili Kavramlar: ZİNCİRLEME OLARAK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK VE VASIFLI ZİMMET
Karar Metni: 1- Bir süre Finansbank Antalya Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 31.01.2009 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldığı anlaşılan sanığın, bankada hesapları bulunan Sencer Sarp Aral ve Ayişe Eker isimli sahısların istemleri olmaksızın, banka çalışanları .... ve ....... yi yönlendirerek onlar adına sistem üzerinden banka kartları ve şifre talep ettirdikten sonra bu banka kartları ve şifreleri eline geçirmek; bilgisayar üzerinden işlem yaparak adı geçen hesap sahiplerinin sisteme tanıtılmış telefon numaraları yerine sisteme kendi telefon numarasını tanıtmak; daha sonra -müfettiş soruşturma raporunda da belirtildiği üzere- kart numarası, kartın son kullanma tarihi, cep telefonu numarası, hesap numarası bilgileri girilmeksizin talep edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılan internet bank  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-09  Okunma Sayısı:95
Daire: 9
Tarih
:2010
Esas No: 2009/2872
Karar No: 2010/7085
Kaynak: mahkeme
İlgili Maddeler: TCK 89/1
İlgili Kavramlar: Şikayetten vazgeçme hakkı anne ve babadadır
Karar Metni: Katılan mağdur küçüğün annesinin, şikayetçi olup davaya da katılmış olması karşısında kararın temyiz yeteneği bulunduğundan tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336. maddesi uyarınca evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velayet hakkını birlikte kullanacaklarından, mağdur küçüğün annesinin şikayetçi olup davaya da katılmış olması sebebiyle davanın düşmesine karar verilemeyeceğinin düşünülmemesi, Kanuna aykırı, katılan mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 14.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : A. Hamdi Bayar  Kayıt Tarihi:2011-02-07  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2010/3046
Karar No: 2010/7924
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 27/2
İlgili Kavramlar: MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI
Karar Metni: Dosya kapsamına göre; sanığın, üvey oğlu olan kendisinden 5 yaş küçük maktul ve kızı Melek ile birlikte aynı evde yaşadığı, uyuşturucu madde kullanan maktulün, olay günü alkollü ve esrar kullanmış şekilde gece saat 02:30 sularında müşterek yaşadıkları eve geldiği, evin ziline basıp yatakta uyumakta olan sanığı uyandırıp, kapıyı açmasını sağladığı, eve girdikten sonra, su içmek için mutfağa yönelen sanığa, "yatma gel otur biraz konuşalım" dediği, maktulün alkollü olduğunu gören sanığın, konuşmayı bir sonraki güne ertelemeye çalışarak teklifi geçiştirmeye çalıştığı, ancak maktulün, "ben sana otur dediğimde oturacaksın, senin sülaleni sinkaf ederim" diyerek bağırması üzerine sanığın, maktulün odasına gelip yatağının karşısındaki çekyatın üzerinde oturmak zorunda kaldığı, maktulün, "benim kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-02-07  Okunma Sayısı:20
Daire: 1
Tarih
:2010
Esas No: 2008/5696
Karar No: 2010/7920
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 62
İlgili Kavramlar: TAKDİRİ İNDİRİM
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/5696 KARAR NO : 2010/7920 TEBLİĞNAME : 1-B/2008/74913 Kocası ...i öldürmekten sanık ...in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (...) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02/11/2007 gün ve 99/205 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanık müdafiinin temyiz talebi üzerine, sanık hakkında tasarlayarak eşini öldürme suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede; Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2011-02-07  Okunma Sayısı:10
Daire: 10
Tarih
:2011
Esas No: 2010/57641
Karar No: 2011/235
Kaynak: İstanbul 1. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 5941 SY'nın 5/1.
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA LEHE YASANIN BELİRLENMESİ.
Karar Metni: Dosya incelendi: GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkemece, 5941 sayılı Çek Kanununa göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarih esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı kanun uyarınca hüküm kurulmuş ise de; bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir. Buna göre; 1- 3167 sayılı kanun uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi, 2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2011-02-07  Okunma Sayısı:7
Önceki | Sonraki