Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/7737
Karar No:2013/7737
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK 141 vd
İlgili Kavramlar:Haksız tutuklama, tazminat, ıslah, nüfus ve adli sicil kaydı
Karar Metni:......... Dairemizce benimsenen görüşe göre; asgari ücret üzerinden maddi tazminata hükmedilmiş olması karşısında hesaplamada hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılamayacağının dikkate alınmaması, temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Dava dilekçesinde ''1.000'' TL manevi tazminat talebinde bulunulması ve yargılama aşamasında talep konusunun ıslah edilmediğinin anlaşılması karşısında, HUMK'un 26. maddesinde düzenlenen ''taleple bağlılık'' kuralı gereğince talep edilen miktarı geçmeyecek şekilde manevi tazmina  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:25
Daire:9
Tarih
:2010
Esas No:2010/12813
Karar No:2010/12813
Kaynak:uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler:CMK 39
İlgili Kavramlar:Cezaevinde savunma için sürenin son günü tatile denk gelse de CMK hükümleri uygulanmazı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/12813 Karar No : 2010/13153 Tebliğname No : KYB- 2010/169951 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 11/02/2010 Numarası : 2010/139 değişik iş Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler İlyas Argun, Uğur Deve, Hakan Kanat, Sadık Çelik, Ahmet Doğan, Serdal Açıkel, Coşkun Tanç, Alişan Gül, Uğur Kayacı ve Muharrem Çoban'ın, açlık grevi yapmaktan dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40/2-g maddesi uyarınca ayrı ayrı 2 ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığının 03.12.2009 tarihli ve 2009/92-133  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:26
Daire:9
Tarih
:2011
Esas No:2010/8848
Karar No:2010/8848
Kaynak:uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler:5275 say kanun madde 37
İlgili Kavramlar:eylem cezaevi dışında ise disiplin cezası verilemez
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/8848 Karar No : 2011/2308 Sayı : KYB- 2010/113849 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Tekirdağ İnfaz Hakimliği - Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 02.09.2008 - 23.10.2009 Numarası : 2008/689 - 2008/659 - 2009/1324 Değişik İş Hükümlü Faysal Onuş'un, yasa dışı silahlı PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün sair üyesi olmak, patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek suçlarından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/04/2006 tarihli ve 2004/475 esas, 2006/111 sayılı kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2, 62, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. mad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-11  Okunma Sayısı:32
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2012/24389
Karar No:2012/24389
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 86
İlgili Kavramlar:KASTEN YARALAMA
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/24389 Karar No : 2013/27967 Tebliğname No : 3 - 2011/293985 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 27/01/2011 NUMARASI : 2008/174 (E) ve 2011/42 (K) SANIK : ..... HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Üst Cumhuriyet savcısı Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü, Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine; ancak, Sanığın kardeşi olan mağdura aynı zaman dilimi içerisinde önce tokatla vurup, devamında eline aldığı cam parçası ile üzerine doğru yürüdüğü olayda; eyleminin ayrıca kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturmayacağı sadece tamamlanan basit yaralama suçunu oluşturacağı nazara alınarak buna gö  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:47
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/9057
Karar No:2013/9057
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:8/4
İlgili Kavramlar:Siagara Kaçakçılığı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/9057 Karar No : 2013/16442 Tebliğname No : 7 - 2013/158872 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .....1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 29/05/2009 NUMARASI : 2009/132 (E) ve 2009/507 (K) SANIK : ..... SUÇ : 4733 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Sanığın hükümlülüğüne, ertelemeye, müsadereye TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Olay tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yol kontrolünde durdurulan, hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen sanık M....'in sevk ve idaresinde olup sanık H.......'ın yolcu olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:47
Daire:10
Tarih
:2013
Esas No:2013/16893
Karar No:2013/16893
Kaynak:uyap yargıtay kararları
İlgili Maddeler:5275 sk madde 44
İlgili Kavramlar:infaz hakiminin 7 gün içinde karar vermemesi hücre cezasının silinme süresinde aleyhe değerlendirilmez
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2012/16893 Karar No : 2012/18285 Tebliğname No : K.Y.B./ 2012/124613 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Yüksek Adalet Bakanlığı'nın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hükümlü İbrahim Yıltaş hakkında Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13.02.2012 tarihinde 2012/276 değişik sayı ile verilen "koşullu salıverme kararına yönelik itirazın reddine" ilişkin kararının kanun yararına bozulmasına ilişkin talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15.05.2012 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: İncelenen dosyadan; a) Hükümlü İbrahim Yıltaş hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2013-09-10  Okunma Sayısı:31
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/2-1390
Karar No:2012/2-1390
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK m.51
İlgili Kavramlar:ERTELEME-PİŞMANLIK GÖSTERMEME
Karar Metni:..... Yerel mahkemece, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olan sanık hakkında hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının ertelenmemesine ilişkin olarak; “Sanığın geçmişteki kişiliği, suç işleme eğilimi dikkate alınarak, ileride bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu yönde kanaat gelmediği” şeklinde gösterilen gerekçede, pişmanlık olgusuna açıkça yer verilmemiş olmakla birlikte, sanığın yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren söz ve davranışının bulunmadığı göz önüne alındığında, adli sicil kaydına göre üç tanesi erteli olmak üzere altı adet hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve ısrarlı bir şekilde suç işlemeye devam ettiği anlaşılan sanığı bu süreçte bizzat gözlemleyen ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate ulaşmaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2013-09-09  Okunma Sayısı:25
Daire:6
Tarih
:2013
Esas No:2013/12112
Karar No:2013/12112
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TCK 168
İlgili Kavramlar:Etkin pişmanlık, yağma
Karar Metni: ........... Yakınanın kredi kartını ve bankamatik kartını zorla alıp limit yetersizliğinden dolayı para çekemeyen sanıklar hakkında, 5237 sayılı Yasanın 245/1.maddesi uyarınca, zamanaşımına kadar işlem yapılması olanaklı görülmüştür. I- Sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün incelemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ve savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, II- Sanıklar hakkında yağma suçundan kurulan hükmün incelemesine gelince; Mağdur vekilinin tarihindeki dilekçesind  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2013-09-05  Okunma Sayısı:27
Daire:6
Tarih
:2013
Esas No:2012/ 16163
Karar No:2012/ 16163
Kaynak:Mahkeme Kararı
İlgili Maddeler:İHAS . 6/3
İlgili Kavramlar:SORUŞTURMADA ZORUNLU MÜDAFİİ ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİNDEN SAYILAMAZ
Karar Metni: Soruşturmada, 5271 sayılı Yasa'nın 150/2-3. maddesi uyarınca, sanıkların savunmasını yapmak üzere zorunlu savunmanın görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücretinin, sanıklara, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olduğunun gözetilmemesi, ( YARGITAY 6. Ceza Dairesi'nin 04.06.2013 tarih ve 2012/16163 -2013/13335 E/K.sayılı kararı )  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Öztekin  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:38
Daire:4
Tarih
:2013
Esas No:2012/9281
Karar No:2012/9281
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:TCK’nın 43.TCK’nın 106/2-c
İlgili Kavramlar:HAGB MANEVİ ZARAR, TESELSÜL İKİ KEZ
Karar Metni:a)İddianamede sanık M. A’nin suçu C.Ç isimli şahısla birlikte işlediğinin ve bu şüphelinin yakalanamaması nedeniyle soruşturma dosyasının ayrıldığının açıklanması karşısında, sözkonusu dosyanın akibeti araştırılarak şüpheli hakkında dava açılmışsa aşamasına göre bu dava ile birleştirilmesi, her iki sanığın eylemleri birlikte değerlendirilerek TCK’nın 106/2-c. maddesine uyan nitelikli tehdit suçunun oluşup oluşmadığının tartışılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, b)Olayın çıkış sebebi üzerinde durularak TCK’nın 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, c)Sanığın katılanları hem değişik zamanlarda hem de tek fiile tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşıs  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Erdemli  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:34
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2012/21731
Karar No:2012/21731
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:5237 SK 85, 5271 sayılı CMK'nın 260.
İlgili Kavramlar:katılma,temyiz hakkı, kusur, taksirle ölüme sebebiyet
Karar Metni:Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan ve müştekiler vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Şikayetçilere duruşma günü bildirilmediğinden, 5271 sayılı CMK'nın 260. maddesi uyarınca katılan sıfatını alabilecek surette suçta zarar gören sıfatıyla temyiz hakklarının bulunduğu kabul edilerek, yakınlarının ölmesi nedeniyle suçtan doğrudan zarar gördükleri anlaşılan ve hükmü temyiz etmek suretiyle katılma iradesini ortaya koyan şikayetçilerin 5271 sayılı CMK'nın 237/2. maddesi uyarınca davaya katılmalarına, katılan Ali Ekber Doğan vekilinin müştekiler adına yaptığı temyiz istemininde kabulüne karar verilerek yapılan incelemede; Sanık sevk ve idaresindeki kamyonet ile meskun mahalde sol şeritte seyrederken hafif eğimli, virajlı Y k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Erdemli  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:28
Daire:2
Tarih
:2013
Esas No:2011/28191
Karar No:2011/28191
Kaynak:Dava dosyası
İlgili Maddeler:5271 sayılı CMK.nun 253.maddesinin 1.fıkrası (b), 5237 SK 116 (1)
İlgili Kavramlar:Konut dokunulmazlığını ihlal, uzlaşma
Karar Metni:Sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozma suçu, 5271 sayılı CMK.nun 253.maddesinin 1.fıkrası (b) bendi uyarınca; soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaşma kapsamındaki suçlardan olduğu halde, CMK.nun 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaştırma işlemleri yapılmadan eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut Erdemli  Kayıt Tarihi:2013-09-04  Okunma Sayısı:27
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/6-1322
Karar No:2012/6-1322
Kaynak:Özel.
İlgili Maddeler:TCK.nun 149/1-(a) ve (c)
İlgili Kavramlar:YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni:ESAS NO. : 2012/6-1232 KARAR NO. : 2013/106 Nitelikli yağma suçundan sanık Ş. B.'un 5237 sayılı TCK'nun 149/1-a-c, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, ... Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.12.2006 gün ve 89-465 sayılı hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince ... gün ve 27197-1509 sayı ile;"...II- Yağma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanığın yakalandığında, suç konusu cep telefonunu sattığı yeri kolluk güçlerine gösterip yakınana geri verilmesini sağladığının anlaşılması karşısında; hükmolunan cezadan TCK'nun 168/1-3. maddesiyle indirim yapılması gerektiği d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2013-09-02  Okunma Sayısı:34
Daire:9
Tarih
:2010
Esas No:2010/4871
Karar No:2010/4871
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:TCK 53/6
İlgili Kavramlar:Ehliyetin geri alınması, erteleme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/4871 Karar No : 2010/8090 Sayı : KYB - 2010/60847 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 16/09/2009 Numarası : 2007/462-2007/624 Taksirle ölüme neden olmak suçundan sanık İsmail Kara'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85/1, 62/1. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesine, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca 1 yıl 8 ay süreyle denetim süresi altında bulundurulmasına, denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılmasına, sürücü belgesinin 53/6. madde uyarınca 1 yıl süreyle geçici olarak geri alınmasına ilişkin Erzincan 2.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : fuat urman  Kayıt Tarihi:2013-08-28  Okunma Sayısı:43
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/1500
Karar No:2012/1500
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 58, CMK 226
İlgili Kavramlar:TEKERRÜR İÇİN EK SAVUNMA
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2012/2-1500 2013/95 2010/202384 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 2. Ceza Dairesi Mahkemesi : AKSARAY 1. Sulh Ceza Günü : 15.12.2009 Sayısı : 419-701 Davacı : K.H. Müşteki : Hayri Durmaz Sanık : Halil İbrahim Tabanlı Kasten yaralama ve hakaret suçlarından sanık Halil İbrahim Tabanlı'nın 5237 sayılı TCK’nun 86/2, 29; 125/1, 129 ve 58. maddeleri uyarınca (iki kez) 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezalarının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, infazdan sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin, Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 15.12.2009 gün ve 419-701 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine do  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2013-08-22  Okunma Sayısı:38
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2011/10450
Karar No:2011/10450
Kaynak:Uyap Yargıtay Karar Arama
İlgili Maddeler:5464 S.K 37/2, TCK 245/2-3
İlgili Kavramlar:Kredi Kartı ashteciliği
Karar Metni:5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 37/2. maddesinde yer alan "kredi kartı, üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar, sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler" şeklindeki düzenlemenin sözleşmenin imzalanmasını da kapsayacak aşamaya kadar uygulanabileceği, kredi kartı sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra kartın üretilmesi halinde 5237 sayılı TCK'nun 245/2, sahte üretilen bu kartın kullanılarak menfaat temin edilmesi halinde ise ayrıca 245/3. maddesine temas eden suçu oluşturacağı cihetle; sanığın sahte nüfus cüzdanı ile katılan bankaya müracaat ederek temin ettiği kredi kartını kullanması eylemlerinin TCK'nun 245/2 ve 245/3. maddelerinde düzenlenen iki ayrı suç oluşturacağı gözetilmeden tek suçu kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmas  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Olcay Erge  Kayıt Tarihi:2013-08-22  Okunma Sayısı:36
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2011/11558
Karar No:2011/11558
Kaynak:UYAP YARGITAY KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK 245
İlgili Kavramlar:ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni:MAHKEMESİ : Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/04/2009 NUMARASI : 2007/394 (E) ve 2009/351 (K) SANIKLAR : Nilüfer KAHYA (CANBAZ), Alper YETİM SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama HÜKÜM : TCK'nun 245/1, 62, 53, 63. maddeleri gereği 2 yıl 6 ay hapis ve 500TL adli para cezaları ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin. TEMYİZ EDEN : Sanıklar müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinden farklı olarak pişmanlık esasına dayanması ve hükmün uygulanabilmesi için zararın giderilmesinin yeterli olmayıp, aynen geri verme veya tazminin pişmanlık duyularak bizzat sanık veya onun adına yakınları t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Olcay Erge  Kayıt Tarihi:2013-08-22  Okunma Sayısı:30
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/9941
Karar No:2013/9941
Kaynak:.
İlgili Maddeler:5326 sayılı Kabahatler Kanununun 19-3 maddeleri , 2918 sayılı yasanın 48.maddesi
İlgili Kavramlar:ehliyetin geri alınması - KANUN YOLU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/9941 Karar No : 2013/15654 Tebliğname No : 7 - 2013/141996 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Şereflikoçhisar Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : 2918 sayılı yasaya aykırılık HÜKÜM : Başvurunun reddine, İdare Mahkemesine başvuru hususunda muhtariyetine TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : İade Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; 5271 sayılı CMK'nun 223. maddesinin 10. fıkrası uyarınca adli yargı dışındaki yargı mercilerine yönelik görevsizlik kararları, yasa yolu açısından hüküm sayılmakta ve hükümlerin tabi olduğu temyiz yasa yoluna bağlı bulunmaktadır.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : izzet fidan  Kayıt Tarihi:2013-08-17  Okunma Sayısı:36
Daire:12
Tarih
:2012
Esas No:2012/25323
Karar No:2012/25323
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:179
İlgili Kavramlar:TEMYİZ EDİLEBİLME
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2012/25323 Karar no : 2013/17478 Tebliğname no : 2 - 2010/343739 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi Tarihi : 06/07/2010 Numarası : 2009/1272 - 2010/1478 Sanık : Ö Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Suç tarihi : 15/07/2009 Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 179/2-3, 62, 50/1-a maddeleri gereğince mahkumiyet. Temyiz eden : Sanık Tebliğnamedeki düşünce : Red Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Anayasa Mahkemesinin 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp, yayımından itibaren bir yıl sonra 07.10.2010 tarihin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2013-08-14  Okunma Sayısı:39
Daire:5
Tarih
:2013
Esas No:2012/4523
Karar No:2012/4523
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:235
İlgili Kavramlar:tebligat eksikliği
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/4523 Karar No : 2013/6024 Tebliğname No : 5 - 2009/294260 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/05/2009 NUMARASI : 2008/497 Esas, 2009/265 Karar SANIK : E Ü SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkümiyet TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: CMK'nın 260/1. maddesi uyarınca, katılan sıfatını almış olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu, ancak yargılama aşamasında katılmasına karar verilen Elektrik Üretim A.Ş. Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne, temyiz hakkını kullanabilmesi iç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Ardıç  Kayıt Tarihi:2013-08-12  Okunma Sayısı:19
Önceki | Sonraki