Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2014/8432
Karar No:2014/27865
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:142/1(b),35,145
İlgili Kavramlar:Teşebbüste TCK 145 uygulanması
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. Ancak; Somut olayda toplam değeri 8.00 TL olan eşyayı çalmaya teşebbüs eden suça sürüklenen çocuk hakkında, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması ve suça sürüklenen çocuğun neticeye götüren kastının da fiili gibi 4 adet izole bant ile 1 adet ekmek bıçağına yönelik bulunması nedeniyle TCK'nın 145. maddesi gereğince uygulama yapılması gerektiğin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cahit Kargılı  Kayıt Tarihi:2015-01-08  Okunma Sayısı:18
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2013/1-255
Karar No:2014/180
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Cmk 45
İlgili Kavramlar:TANIKlıktan çekinme, soruşturma ve kovuşturma aşamasında önce çekinme hakkını kullanmayan ancak daha sonra tanıklıktan çekinme hakkını kullanan tanığın önceki beyanlarının hükme esas alınıp alınamayacağının belirlenmesi..
Karar Metni: Kasten öldürme suçundan sanık İsa Çalıştır’ın 765 sayılı TCK’nun 449/1, 59, 31 ve 33. maddeleri uyarınca 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince verilen 17.01.2006 gün ve 80-3 sayılı re’sen temyize tâbi olan hükmün, sanık müdafii tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 27.06.2007 gün ve 7197-5238 sayı ile; “Olay günü maktulun evinde ölü olarak bulunduğu, 24.03.2004 tarihli ölü muayene tutanağına göre saat 22.00–23.00 arasında ölmüş olabileceğinin belirtildiği, tanık beyanlarına göre muhtemelen ölüm saatinde sanığın kardeşleri ile birlikte işlettiği lokantada ve tanık Suat'ın büfesinde olduğu, saat 23.00 civarında maktulün eve gelen çocuklarının cesedi bulduğu, yengeleri olan tanık Dursel'e haber ver  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-01-07  Okunma Sayısı:19
Daire:1
Tarih
:2013
Esas No:2011/5468
Karar No:2013/5806
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 81-86
İlgili Kavramlar:Yaralama ,öldürmeye teşebbüs
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/5468 Karar No : 2013/5806 Tebliğname No : 1 - 2011/119655 İNCELENEN KARAR: MAHKEMESİ : İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 23/11/2010, 2010/45 (E) ve 2010/436 (K) SANIK : KATILAN : SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29/1, 62/1, 53/1-3, 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii. TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Dosyada mevcut adli sicil kaydı ile ilam sureti içeriklerine göre, sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunduğu ve hakkında TCK.nun 58. maddesinin tatbiki gerektiğinin düşünülmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığı için bozma nedeni yapılmamıştır. 2- Toplanan deliller  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gürkan Ergin  Kayıt Tarihi:2015-01-07  Okunma Sayısı:16
Daire:9
Tarih
:2014
Esas No: 2014/6767
Karar No:2014/11763
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:bayrağı aşalama
Karar Metni:DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ; İddia, sanık savunması, bilirkişi raporu, olay tutanakları, tespit tutanakları, görüntü inceleme tutanağı, ev arama el koyma tutanağı, örgüt çagrısına ilişkin yayınlar ,görüntü CD'si, görüntü tespitleri ve olaylar sırasında çekilen görüntülerin yapılan incelenmesi ve tüm dosya kapsamına göre: Olay tarihi olan 30.11.2013 günü BDP 1. Olağan Gençlik Kongresinde; terör örgütüne müzahir internet sitelerinin yapmış olduğu çağrılar doğrultusunda Diyarbakır ili Yenişehir İlçesi Elazığ Bulvarı üzerinde bulunan Seyrantepe Kapalı Spor Salonunda Kongre başlangıcından bitimine kadar spor salonu içerisinde ve çevresinde bulunan katılımcılar tarafından PKK/KCK terör örgütü ve elebaşısı lehinde sloganların atıldığı, örgütü temsil eden bez parçaları ile  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Akgül  Kayıt Tarihi:2015-01-07  Okunma Sayısı:19
Daire:CGK
Tarih
:2005
Esas No:2005/7-144
Karar No:2005/150
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:..
İlgili Kavramlar:HUKUKA AYKIRI DELİLin değeri: hukuka aykırı gerçekleştirilen arama sonucunda elde edilen delilin hükümde esas alınamayacağını, başkaca delille desteklenmeyen soyut ikrarın da mahkûmiyet için yeterli bulunmadığı, hukuka aykırı delilin mahkümiyet hükmüne esas alınamayacağı, Arama, hukuka aykırı delil, aramanın koşlları( 3 ayrı karar)
Karar Metni:(1) İzinsiz hint keneviri ekme suçundan sanık Yakup İntizam’ın 2313 sayılı Yasanın 3. maddesi aracılığı ile 23/4 madde ve fıkrasının son cümlesi, 765 sayılı TCK’nın 59/2 ve 81/1, 647 sayılı Yasanın 4 ve 5. maddeleri uyarınca sonuç olarak 1.566.021.600 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, cezasının taksitlendirilmesine, uyuşturucu maddenin müsaderesine ilişkin Adana 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 31.01.2002 gün ve 913-57 sayılı hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 7.Ceza Dairesince 22.06.2005 gün ve 17151-8610 sayı ile; “Sanığın ikametgahında kenevir bitkisi olduğu ihbarı alınması üzerine il merkezinde, gecikmesinde ne gibi sakınca olduğu belirtilmeden, hakim kararı ve yetkili amir tarafından verilen sözlü emir de alınmadan ve sanığın aramaya mu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2015-01-07  Okunma Sayısı:11
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2013/22943
Karar No:2014/20105
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:5607 3/18
İlgili Kavramlar:sigara kaçakçılığı, zincirleme suç
Karar Metni:Dairemizce daha önce karar verilen; 2013-14993 Esas 2014/10372 Karar (ONAMA) (Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/576 (E) ve 2012/936 (K) sayılı dosyası,) sayılı Dairemizde aynı gün incelenen; 2014/18743 Esas (Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/448 E. 2012/1448 K. sayılı dosyası,) sayılı Halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan YCBS Esas nosu 2013/302412 olan (Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/384 E. 2013/551 K sayılı dosyası,) sayılı dosyalarındaki eylemlerin benzer suç vasfına yönelik olması gözetilerek suç ve iddianame tarihleri itibarıyla suç delillerinin birlikte değerlendirilmesiyle eylemin TCK.nun 43 maddesi kapsamında kalıp kalmadığının belirlenmesi ve suç vasfının tayini için, Dairemizce Onama kararı verilmiş olan 2013/14993 Esas 2014/10372 Karar s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2015-01-06  Okunma Sayısı:6
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2013/11033
Karar No:2014/4339
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5607 3, TCK 43
İlgili Kavramlar:Kaçakçılık zincirleme suç
Karar Metni: Esas No : 2010/1399 Karar No : 2012/29301 26.11.2007 tarihinde kaçak sigara satmak suçundan hakkında adli işlem yapılan sanığın eylemi fiili kesintiye uğradıktan sonra 26.12.2007 tarihinde tekrar kaçak sigara sattığı anlaşılmakla, her iki eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği halde 5237 sayılı TCK.nun 43.maddesi uygulanmak suretiyle tek kaçakçılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Esas No : 2012/22611 Karar No : 2012/23950 27.12.2007 tarihli birinci iddianameye konu olay tutanak ve suç tarihinin 02.10.2007, 27.12.2007 tarihli ikinci iddianameye konu olay tutanak ve suç tarihinin ise 27.10.2007 olması karşısında, fiili kesinti oluşturan ilk olay tutanağının düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte sanı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2015-01-06  Okunma Sayısı:16
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2014/15628
Karar No:2014/27479
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:5275 SK, 98-101, 101/3
İlgili Kavramlar:Uyarlama yargılaması ilkeleri 5275 Sayılı Yasanın 98-101. maddelerine göre itiraza tabidir.
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükümlü hakkında elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan kurulan 29.11.2007 tarihli mahkumiyet hükmünün kesinleşerek infaza verilmesinden sonra, 02.07.2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun uyarınca dosya ele alınarak verilen 14.05.2013 tarihli kararın temyiz edildiği belirlenerek yapılan incelemede; Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 17.05.2011 gün, 66-96 sayılı kararında da açıklandığı gibi, 01 Haziran 2005 tarihinden sonra gerçekleştirilen yasa değişiklikleri nedeniyle uyarlama yargılamasının tabi olacağı ilkelerin 5252 sayılı Kanun'un 9. maddesine göre değil, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 98 ilâ 101. maddelerine  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2015-01-05  Okunma Sayısı:8
Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2013/33497
Karar No:2014/25197
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:116/4, 441
İlgili Kavramlar:Hırs teş. ve Konut dok teş tek suçtur
Karar Metni: T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/33497 Karar No : 2014/25197 Tebliğname No : 2 - 2012/231283 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 29/05/2012 NUMARASI : 2011/210 (E) ve 2012/442 (K) SANIK : SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Sanık hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerin incelemesinde; Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58.maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, topl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2015-01-05  Okunma Sayısı:14
Daire:5
Tarih
:2013
Esas No:2012/11880
Karar No: 2013/7731
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 265, 125
İlgili Kavramlar: Görevi yaptırmamak için DİRENME suçunun yasal koşulları, kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, direnilen kamu görevlisi sayısının birden fazla olması halinde Tck'nın 43/2.Mad'nin uygulanıp uygulanmayacağı, ( 5 ayrı karar)
Karar Metni:(1) SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının "cebir ve/veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı gözönüne alındığında; sanık Mehmet Altuntaş'ın polis memurlarına hitaben "a... sinkaf ettiklerim biz Trabzonluyuz" diyerek hakaret ettiği ve bıçak ile saldırdığı, sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-31  Okunma Sayısı:24
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2014/16690
Karar No:2014/14210
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237 Sayılı TCK 125/1-3a
İlgili Kavramlar:Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı.
Karar Metni:HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI, AVUKAT'IN SAVUNMASINDA HAKİME SÖYLEDİĞİ SÖZLERİNİN HAKARET OLMADIĞI,RAHATSIZ EDİCİ,AĞIR ELEŞTİRİ İÇEREN SÖZLER OLDUĞU. ÖZET: Sanık avukatın duruşma tutanağına ara kararını eksik yazdığı kanısıyla şikayetçi hâkime yönelik “Bak biz iddia etmiyoruz, burası emniyetçe tespit edilen adrestir, dosyayı incelemeden çıkarsanız böyle olur, on beş aydır yargılama ağır ceza mahkemesi gibi devam etmektedir. Vergi dairesinden dosyaya gelen yazıyı yazmamanız da dosyayı incelemediğinizi göstermektedir. Burada babanızın uşağı yok” şeklindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir. (5237 s. TCK m. 125) Yerel Mahkemec  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : RAMAZAN ORUÇ  Kayıt Tarihi:2014-12-31  Okunma Sayısı:23
Daire:4
Tarih
:2012
Esas No:2011/3557
Karar No:2012/32308
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 267, 268, 269
İlgili Kavramlar:İFTİRA / suç uydurma /başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçunun yasal unsurları, şikayet hakkı, kovuşturmaya yer olmadığına - beraat kararı verilmesinin iftiranın delili olup olmadığı,Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, yasal unsurları, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma.Trafik kazasında başkasına ait kimlik silgilerinin kullanma fiilinin 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasına uygun bulunduğu..., ( 12 AYRI KARAR)
Karar Metni:(1) SUÇ: İftira Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir. Somut olayda sanığın müştekilere yönelik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" dair verilen kararın, i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-30  Okunma Sayısı:32
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/18822
Karar No:2014/9973
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 151
İlgili Kavramlar:MALA ZARAR vermenin yasal koşulları, Mala zarar, tehdit'in yasal unsurları, bu suçların birlikte işlenmesi, (2 AYRI KARAR)
Karar Metni:MAHKEMESİ : İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi NUMARASI : 2009/349 (E) ve 2011/944 (K) TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan,söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma,suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yaz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-30  Okunma Sayısı:17
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/11941
Karar No:2014/4909
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.25, 158
İlgili Kavramlar:ZORUNLULUK HALİ BAŞKASININ SAĞLIK KARNESİNİ KULLANMAK
Karar Metni:5237 Sayılı T.C.K.nın 25/2. maddesine göre, gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığıyla konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşuluyla işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmeyeceğinin hüküm altına alındığı, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan sanık S.'un hamile olması sebebiyle doğacak çocuğunu muhakkak bir tehlikeden kurtarma zorunluluğu içerisinde olduğu, dolayısıyla bu yaşamsal tehlikeden korunmak ve doğumu gerçekleştirmek amacıyla diğer sanık A.'e ait sağlık karnesini kullandığı, bu sebeple de T.C.K.nın 25/2. maddesinin koşulları oluşması karşısında, sanık S  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2014-12-30  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/27079
Karar No:2014/19906
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Yakalama Emri-Duruşmadan Bağışık Tutulma
Karar Metni:Yakalama kararı üzerine Salihli 3.Asliye Ceza Mahkemesince alınan 09.02.2012 günlü beyanında duruşmadan bağışık tutulmayı istemediğini, asıl mahkemesinde beyanda bulunmak ve savunma yapmak istediğini belirten suça sürüklenen çocuğun mahkemesince savunması alınmadan hüküm kurulmak suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 19. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2014-12-30  Okunma Sayısı:9
Daire:6
Tarih
:2013
Esas No:2012/5234
Karar No:2013/10985
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 196
İlgili Kavramlar:Yakalama, bağışık tutulma 6. Ceza
Karar Metni:Sanık K’nın yakalama kararı üzerine istinabe suretiyle Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sorgusu yapılırken duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulmak isteyip istemediğinin sorulmadığının anlaşılması karşısında; duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmadan ve hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için duruşmaya getirilmesine gerek olmadığına ilişkin herhangi bir karar verilmeden yargılamaya devamla hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle CMK'nın 196. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:10
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2012/16535
Karar No:2013/15928
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 196
İlgili Kavramlar:Yakalama, bağışık tutulma
Karar Metni:Üzerine atılı suç nedeniyle mahkemece sorgusu yapılamamış olan sanık hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden ilk kez ifadesi alınacak sanığa ifadesinden evvel duruşmadan bağışık tutulmasını isteyip istemediğinin sorulmamasında bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:12
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/20548
Karar No:2014/13970
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.158/2
İlgili Kavramlar: Gümrük Müsteşarının tek olması TCK 158/2 suçu oluşur
Karar Metni:Sanık E. G.'ın sanık İ. B.'nun çalıştığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne geldiği sanık İ. B.yla aynı odada çalışan tanık C. K.'ya kendisini M. F. olarak tanıttığı. Gümrük Müsteşarlığında ihale komisyonunda olduğunu, gümrük müdürü olarak görev yaptığını, gümrükten ucuz fiyata araç satın alabileceğini söylediği, sözlerinden sanık İ. B.'nun bu kişi vasıtasıyla araç alacağının anlaşıldığı, sanık İ. B.'nun iş arkadaşı C. K.'ya, " sana araba alalım, sen de biraz rahat et" dediği, 2 gün sonra sanık E. G.'ın tanık C. K. odada yalnız olduğu sırada tekrar Gümrükten araba alma konusunda yardımcı olabileceğini, hatta otoyu Cavit'in oğlu müşteki E. K. üzerine alabileceğini söylediği, sanık İ. B. tanık C. K.'ya sanık E. G.'ın yakın arkadaşı olduğunu, gümrük komisyonunda çalıştığını, herhangi bir sıkıntı ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:10
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/4524
Karar No:2014/20771
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 155
İlgili Kavramlar:Güveni kötüye kullanma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/4524 Karar No : 2014/20771 Tebliğname No : 11 - 2011/83455 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 19/10/2010 NUMARASI : 2008/389 (E) ve 2010/964 (K) SANIKLAR : H.Ö, S.Ö, K.Ö SUÇ : Dolandırıcılık (değişen suç vasfına göre güveni kötüye kullanma) HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Katılanlar vekili, sanık Hüseyin Özeş müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Katılanlar vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde; Katılanlar vekilinin yüzüne karşı tefhim olunan 19/10/2010 tarihli sanık Hüseyin Özeş hakkında verilen mahkumiyet, sanıklar S.Ö,K:Ö hakkında verilen beraat kararlarına yönelik, yasal süresi ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:22
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2012/26911
Karar No:2014/11722
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:5809, 56/2
İlgili Kavramlar:5809 56/2 OLUR, 207 OLMAZ
Karar Metni:Sanığın, aslı ele geçmeyen müşteki Emin Zengin adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesini kullanarak suç tarihinde Keçiören Telekom Müdürlüğüne müracaat edip müşteki adına 0312 580 66 62 nolu sabit telefon hattına ait abonelik sözleşmesi ile telefon bağlantı başvuru formunu sahte düzenlediğinin iddia ve kabul edilmesi, suç tarihinden sonra 10.11.2008 gün ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 2. fıkrasındaki "İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez" hükmü karşısında; sanığın eyleminin, özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. mad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : erdi özmen  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:43
Önceki | Sonraki