Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:19
Tarih
:2016
Esas No:2015/10647
Karar No:2015/3782
Kaynak:ARŞİV-K.Y.BOZMA BAŞVURU SONUCU
İlgili Maddeler:5275 S.K 105/A-3-a,
İlgili Kavramlar:5275 .S.K 105/A-3-a, mad.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2015/10647 Karar No : 2015/3782 Tebliğname No : KYB - 2015/45792 Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/06/2012 tarihli ve 2011/603 esas, 2012/774 karar sayılı ilamı ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü Lütfiye Bahadır Topaloğlu'nun koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kaldığından ve 0-6 yaş grubu çocuğu olduğundan dolayı 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi kapsamında cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar kalan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilmesine yönelik taleb  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2015-10-05  Okunma Sayısı:15
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2015/10-337
Karar No:2015/197
Kaynak:
İlgili Maddeler:43,188
İlgili Kavramlar:ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN BİRDEN FAZLA KEZ UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMASI
Karar Metni:Adli kolluk görevlilerinin amacı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak değil sanıkların bulundukları mahalde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişileri tespit ederek, bu suça dair delilleri toplamak olup, aldıkları uyuşturucu maddeyi devralma ve mal edinme iradeleri bulunmadığından, somut olayda gerçek bir alım satım sözkonusu olmayıp, gerçekleştirilen eylem sanıkların suçlarını delillendirme işlemidir. Kolluk görevlilerince, öncelikle suç işlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, suç işlenmesinden sonra işlenmiş olan suçun tespit edilerek, bu konudaki delillerin toplanması ve suç işlediği belirlenen kişilerin başka bir suç işlemeye yönlendirilmeden yakalanıp adalet önüne çıkarılması gerekirken, şüphelilerin ceza sorumluluğunu arttıracak şekilde davranış  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2015-10-05  Okunma Sayısı:12
Daire:6
Tarih
:2016
Esas No:2012/21587
Karar No:2015/39710
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 150 TCK 149
İlgili Kavramlar:BAŞKASINA AİT ALACAĞI TAHSİLİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/21587 Karar No : 2015/39710 Tebliğname No : 6 - 2010/238628 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yetiş Kalay  Kayıt Tarihi:2015-09-29  Okunma Sayısı:29
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/10-523
Karar No:2015/28
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 192
İlgili Kavramlar:Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2014/10-523 2015/28 2013/251074 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi Mahkemesi : AKHİSAR Ağır Ceza Günü : 06.06.2013 Sayısı : 215-209 Davacı : K.H. Sanık : Mehmet Uzun Temyiz Eden : Sanık müdafii Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık Mehmet Uzun'un 5237 sayılı TCK'nun 188/3, 62, 52/2, 52/4, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 2.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının taksitlendirilmesine, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince verilen 22.12.2011 gün ve 238-242 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 22  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burak Böge  Kayıt Tarihi:2015-09-28  Okunma Sayısı:22
Daire:19
Tarih
:2015
Esas No:2015/10644
Karar No:2015/4164
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 SK.44
İlgili Kavramlar:Cezaevine Alkol Sokmak/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: ÖZETİ: 1-Hükümlüler alkollü içkiler içemez, uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddeler kullanamaz,” hükmü karşısında, ceza infaz kurumuna alkol sokma eyleminden hükmolunacak disiplin cezasının hukuka ve usule uygun olacağı, 2-5271 sayılı CMK.nun 271/2. maddesine göre "itiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir" Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan dolayı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü H.U’ın, bu cezasını Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz ettiği sırada, kurumda bulunan diğer hükümlülere alkol temin etmek suretiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 79/1-2 ve 83/1-f maddelerine aykırı davrandığından bahisle 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 44/3-g maddesi uyarınca 11 gün hücreye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-09-20  Okunma Sayısı:10
Daire:23
Tarih
:2015
Esas No:2015/228
Karar No:2015/36
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m158
İlgili Kavramlar:MUVAZAALI BOŞANMA İLE SGK'NIN DOLANDIRILMASI (Geniş Anlamda Aileye Saygı Gösterileceği - Boşanan Eşlerin Birlikte Yaşmasının Suç Sayılmadığı/Boşanan Eşlerin Birlikte Yaşamasının Dolandırıcılık Suçu İçin Yeterli Bir Delil Sayılamacağı)
Karar Metni:Herhangi bir mahkeme tarafından mutlak butlanla malul bir karar olduğuna hükmedilmediği sürece hukuken geçerli olan boşanma kararlarından sonra eski eşlerin bir arada yaşamasını yasaklayan kanuni bir düzenleme bulunmadığından; boşanmanın hileli davranış olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesine göre açılan boşanma davalarında yasa, boşanma gerekçesinin doğruluğunu araştırma hususunda boşanma kararını verecek hakime araştırma yetkisi vermediğinden, maaş almak amacıyla yapılan boşanmalar dahi hileli davranış olarak vasıflandırılmaz. 5510 Sayılı Kanunun 56. maddesinde bu durumu tespit edilen kimselerin gelir ve aylığının kesileceği ve ödenmiş tutarların geri alınacağı düzenlenmesine karşın bu hususta cezai düzenlemeye yer verilmemiştir. Sanıklar r  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Resul Avcılar  Kayıt Tarihi:2015-09-18  Okunma Sayısı:14
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No: 2013/12-470
Karar No: 2012/
Kaynak: Balıkesir 2 Asliye ceza mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 85,TCK 22
İlgili Kavramlar: Bilinçli taksir olmaz-Açıkta bırakılan dolu tüfek-Çocuğun ölümü
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2013/12-470 2015/188 2012/165336 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi : BALIKESİR 2. Asliye Ceza Günü : 03.04.2012 Sayısı : 160-318 Davacı : K.H. Ölen : Nurettin Hangül Müştekiler : 1- Hasan Hangül, 2- Rahime Hangül Sanık : Melihat Demren Temyiz Eden : Sanık müdafii Sanık Melihat Demrenin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 5237 sayılı TCK un 85/1, 22/3, 62/1 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 27.12.2007 gün ve 707-1276 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Başar  Kayıt Tarihi:2015-09-17  Okunma Sayısı:17
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/7-297
Karar No:2015/3
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:4733 Sayılı Kanun 8/4, CMK 231
İlgili Kavramlar:Kaçakçılık Suçlarında Zararın Tespiti ve HAGB
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No: İtirazname : 2014/7-297 2015/3 2013/167338 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 7. Ceza Dairesi Mahkemesi : MARDİN 1. Asliye Ceza Günü : 21.04.2011 Sayısı : 61-279 Davacı : K.H. Katılan : Mardin Gümrük Müdürlüğü Sanık : Seyfettin Şimşek Kaçakçılık suçundan sanığın 5607 sayılı Kanunun 3/5, 5237 sayılı TCK'nun 62, 50, 52 ve 54. maddeleri uyarınca 16.000 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, taksirlendirmeye ve müsadereye ilişkin, Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.04.2011 gün ve 61-279 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 17.02.2014 gün ve 10802-2014 sayı ile; "1- Suç tarihi ve ele geçen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burak Böge  Kayıt Tarihi:2015-09-14  Okunma Sayısı:27
Daire:3
Tarih
:2015
Esas No:2015/10563
Karar No:2015/20508
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 58/3,50/2,86/2
İlgili Kavramlar:ERTELEME
Karar Metni:YARGITAY 3. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/10563 Karar No : 2015/20508 Tebliğname No : 4 - 2014/48737 İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ : Ankara(Kapatılan) 10. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 24/09/2013 NUMARASI : 2012/1152 (E) ve 2013/733 (K) SANIK : Beşir BATUR HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın tekerrüre esas sabıkası nedeniyle TCK'nin 58/3. maddesi gereği, TCK'nin 86/2. maddesinde belirtilen seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilmesine rağmen, bu cezanın TCK'nin 50/2. maddesine aykırı olarak adli para cezasına çevrilmesi ve sonuç adli para cezası olduğunda tekerrür hükümlerinin uygulanamaması, aleyhe temyi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:14
Daire:11
Tarih
:2015
Esas No:2014/7369
Karar No:2015/27630
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 58
İlgili Kavramlar:erteleme
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/7369 Karar No : 2015/27630 Tebliğname No : 11 - 2013/184941 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/04/2013 NUMARASI : 2013/87 (E) ve 2013/203 (K) SANIK : Şahin CEYLAN SUÇ : Mühür bozma HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düzeltilerek Onama Tekerrüre esas sabıkası nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmaması ve TCK'nun 50/2. maddesindeki “Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez” hükmüne rağmen sanık hakkında hükmolunan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:16
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2013/16098
Karar No:2015/30229
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:106/2-c.43.170/1-c
İlgili Kavramlar:tehdit,genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/16098 Karar No : 2015/30229 Tebliğname No : 4 - 2011/200689 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Onama, bozma Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:12
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/25841
Karar No:2015/15382
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:cmk 116
İlgili Kavramlar:usulsüz arama
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/25841 Karar No : 2015/15382 Tebliğname No : 7 - 2013/186701 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 12/03/2013 NUMARASI : 2012/1940 (E) ve 2013/320 (K) SANIK : Abubekir BALCİ SUÇ : 5607 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Katılan gümrük idaresi vekilinin 26/04/2013 havale tarihli dilekçesi ile temyiz talebinden vazgeçtiği gözetilerek sanığın temyiz istemine yönelik yapılan incelemede; Yapılan duruşmaya,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:31
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/22413
Karar No:2015/15304
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:cmk 116
İlgili Kavramlar:usulsüz arama
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/22413 Karar No : 2015/15304 Tebliğname No : 7 - 2013/112307 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/02/2013 NUMARASI : 2012/2163 (E) ve 2013/204 (K) SANIK : Salih AYDEMİR SUÇ : 5607 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONA  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:18
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/22549
Karar No:2015/15832
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:cmk 116
İlgili Kavramlar:usulsüz arama-ikrar
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/22549 Karar No : 2015/15832 Tebliğname No : 7 - 2013/59506 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 03/01/2013 NUMARASI : 2012/1790 (E) ve 2013/4 (K) SANIK : Sabri DEMİR SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık ve kaçak eşya konusunda mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:28
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/1172
Karar No:2015/2256
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 43/1
İlgili Kavramlar:zincirleme suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 23. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2015/1172 Karar No : 2015/2256 Tebliğname No : 11 - 2011/290051 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/07/2011 NUMARASI : 2011/309 (E) ve 2011/689 (K) SANIK : Emrullah ALBIYIK KATILAN : Ömer İLHAN SUÇ : Dolandırıcılık SUÇ TARİHİ : 13/12/2010 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düzeltilerek onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Oluşa, kısmi ikrar içeren sanığın savunmalarına, katılanın aşamalardaki beyanlarına ve tüm dosya kapsamına göre; olay tarihinden önce avukatı olması nedeniyle tanıdığı katılana, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili danışmanı olarak görev yaptığını, Gaziantep mille  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:12
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2014/15632
Karar No:2015/15092
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 51/7
İlgili Kavramlar:erteleme
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/15632 Karar No : 2015/15092 Tebliğname No : 7 - 2013/16976 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 16/11/2012 NUMARASI : 2012/396 (E) ve 2012/1910 (K) SANIK : Mesut Yılmaz GÜLGELDİ SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Düzeltilerek Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, 1-5237 sayılı TCK'nun 51/7. maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde; ertelenen c  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdoğan Aktaş  Kayıt Tarihi:2015-09-11  Okunma Sayısı:16
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2013/14692
Karar No:2015/28515
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5237 SK 125, 106, 43/1, 43/2
İlgili Kavramlar:Birden fazla kişiye karşı değişik zamanlarda suç işlenmesi
Karar Metni:Sanığın hakaret ve tehdit eylemlerini birden çok mağdura karşı değişik zamanlarda gerçekleştirmesi nedeniyle aynı neviden fikri içtima kuralı gereğince TCK'nın 43/2. maddesi aracılığıyla 43/1. maddesinden artırım yapılması, ardından da bulunan artırılmış ceza miktarı üzerinden zincirleme suç nedeniyle TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılarak sonuç cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Bahadır Büyükavcı  Kayıt Tarihi:2015-09-09  Okunma Sayısı:17
Daire:6
Tarih
:2015
Esas No:2015/537
Karar No:2015/41146
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5275 SK.14
İlgili Kavramlar:Açığa Ayırma/İnfaz Hakimliği
Karar Metni: Özeti:5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi uyarınca hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilen hükümlünün yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İnfaz Hakimliğince 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6 maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi akabinde,sonradan kesinleşip infaza verilen cezaları bakımından açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya engel olmadığı, Muhtelif suçlardan almış olduğu cezalarının, ** 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/07/2014 tarihli ve 2014/846 değişik iş sayılı kararıyla toplanması sonucu 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü M.Ü'ün cezasının infazı sırasında, hükümlünün açığa ayrılma talebinin reddine ilişkin ** Ceza Mahkemesinin 24/10/2014 tarihli ve 2014/283 değişik iş sayılı kararına  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2015-09-09  Okunma Sayısı:18
Daire:1
Tarih
:2015
Esas No:2015/3048
Karar No:2015/4355
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:5275 S.K 107/4.maddesi
İlgili Kavramlar:Haziran 2005 öncesi işlenen suçlarda :Suç Örgütüne Üye Olmak suçu Zamanaşımı,suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen suç larda infaz şeklinde Yargıtay 1.Ceza Dairesinin iki çelişkili kararı.
Karar Metni:1.karar (Hatalı olduğu düşünülen ve C.Başsavcılığımızca Yargıtay C.Başsavcılığına yapılan itirazın reddedildiği karar) T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Esas No : 2015/761 Karar No : 2015/1201 Tebliğname No : KYB - 2014/203100 Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Haluk Bozo’nun, 5237 sayılı TCK’nun 149/1-c-g, 109/2, 109/2-3-b ile (iki kez), 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.10.2008 tarihli ve 2001/30 Esas, 2008/228 sayılı kararını müteakip, cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99. maddesi gereğince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mahmut TOKMAK  Kayıt Tarihi:2015-09-08  Okunma Sayısı:16
Daire:CGK
Tarih
:2015
Esas No:2013/11-727
Karar No:2015/1
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 2014, 157
İlgili Kavramlar:Azlonunan vekaletnamenin daha sonra kullanılması resmi belgede sahtecilik olur.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : İtirazname : 2013/11-727 2015/1 2009/236862 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 11. Ceza Dairesi Mahkemesi : ÇANKIRI 2. Asliye Ceza Günü : 08.04.2009 Sayısı : 59-120 Davacı : K.H. Katılan : Nurettin Güzelay Sanık : Ahmet Eroğlu Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Ahmet Eroğlu'nun beraatına ilişkin, Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 08.04.2009 gün ve 59-120 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 20.06.2013 gün ve 59-10500 sayı ile onanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 09.07.2013 gün ve 236862 sayı ile; “...1) Yaklaşık 10 yıllık bir sürecin 2. yılında azil işleminin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burak Böge  Kayıt Tarihi:2015-09-08  Okunma Sayısı:23
Önceki | Sonraki