Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:4
Tarih
:2013
Esas No:2011/17946
Karar No:2013/22233
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 170
İlgili Kavramlar:İDDİASIZ İDDİANAME
Karar Metni:Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesine göre, tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerektiği, tebligat yapılamaması halinde, adrese daha önce tebligat yapılmamış ise Tebligat Kanunu’nun 21, daha önce tebligat yapılmış ise 35. maddeye göre tebligat yapılması gerektiği, anılan kanuni düzenlemelere uyulmadan yapılan tebligatın geçerli olmadığı, öğrenme üzerine gerçekleştirilen temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; AİHS'nin 6/3-a maddesine göre resmi merciler tara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2014-11-18  Okunma Sayısı:26
Daire:14
Tarih
:2012
Esas No:2012/12934
Karar No:2012/11992
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Cinsel istismar suçunda tehdit suçu yönüyle EK SAVUNMA hakkı verilerek yargılamaya devam edilebilir
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi Esas No : 2011/9398 Karar No : 2013/3191 Sanığın cinsel istismar eylemlerini işlenmesinden sonra, olanları kimseye anlatmaması için mağdureyi öldürmekle tehdit ettiği, sanığın bu tehdit sözlerinin cinsel istismar suçlarında direncin kırılması için kullanılan tehdit kapsamında kabul edilemeyeceği, sanığın cinsel istismar suçlarından sonraki tehdit eylemlerinin TCK.nın 106/1. maddesinde öngörülen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilerek, sanığa TCK.nın 106/1. maddesi gereğince, CMK.nın 226. maddesinden ek savunma hakkı verilerek bundan sonra hüküm kurulması gerekirken, basit cinsel istismar suçundan verilen cezanın TCK.nın 103. maddesinin 4. fıkrası ile artırılması suretiyle fazla ceza tayini, T.C. BURSA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2008/21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-18  Okunma Sayısı:12
Daire:14
Tarih
:2013
Esas No:2011/9398
Karar No:2013/3191
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Cinsel istismar eylem sonrası "kimseye anlatma öldürürüm" tehdidi direncin kırılması için gerekli olan tehdit kapsamında değil ayrı bir suçtur
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi Esas No : 2011/9398 Karar No : 2013/3191 Sanığın cinsel istismar eylemlerini işlenmesinden sonra, olanları kimseye anlatmaması için mağdureyi öldürmekle tehdit ettiği, sanığın bu tehdit sözlerinin cinsel istismar suçlarında direncin kırılması için kullanılan tehdit kapsamında kabul edilemeyeceği, sanığın cinsel istismar suçlarından sonraki tehdit eylemlerinin TCK.nın 106/1. maddesinde öngörülen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilerek, sanığa TCK.nın 106/1. maddesi gereğince, CMK.nın 226. maddesinden ek savunma hakkı verilerek bundan sonra hüküm kurulması gerekirken, basit cinsel istismar suçundan verilen cezanın TCK.nın 103. maddesinin 4. fıkrası ile artırılması suretiyle fazla ceza tayini, T.C. BURSA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2008/21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-18  Okunma Sayısı:9
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2012/17320
Karar No:2014/10026
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 191 , 6545 SY
İlgili Kavramlar:Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Karar Metni: Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra; a) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesi ve aynı Kanun'un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2014-11-18  Okunma Sayısı:20
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2014/9218
Karar No:2014/32172
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:Avukatlık Kanunu 163
İlgili Kavramlar:Beraat eden sanığın vekaletnamesiz müdafii varsa lehine avukatlık ücreti
Karar Metni:Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık müdafiinin temyiz itirazının vekalet ücretine hasren olduğu kabul edilerek yapılan incelemede; Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Kanunda vekilin ve müdafiinin vekaletname ibrası hakkında bir düzenleme yapılmadığı, sanık tarafından iradi olarak tayin edilen vekilin veya müdafiinin Avukatlık Kanunu kapsamında iradi vekalet ilişkisine (avukatlık sözleşmesine) dayalı olarak temsil görevi üstlendiği, Avukatlık Yasasının 163.maddesinde 4667 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonrasında avukatlık (vekalet) sözleşmesinin yazılı olmasının şart olmadığı, tarafların iradelerinin uyuşması halinde vekalet sözleşmesi kurulacağı, dolayısıyla tarafların bu yöndeki iradelerini u  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bilal Polat  Kayıt Tarihi:2014-11-18  Okunma Sayısı:20
Daire:4
Tarih
:2011
Esas No:2009/547
Karar No:2011/2152
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:TCk 257
İlgili Kavramlar:DOKTOR, Görevi İhmal, kötüye kullanma, İcapçı doktorun çağrıldığı halde gitmemesi, taksirle ölüm, doktorun mesai saatinde görev başında olmaması, ölüm eyleminde sorumluluk,sanığın hastayı görmeden ve yapılacak müdahaleler konusunda değerlendirme yapmadan sevkine karar vermekle, gerekli sağlık hizmetini vermeyerek mağduriyete neden olduğu ve TCK'nın 257. maddesinin 2. fıkrasına uyan suçun oluştuğu, otopsi yapmama (10 ayrı karar)
Karar Metni:(1) SUÇ : Görevi ihmal Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede : Suç tarihinde Bartın Devlet Hastanesinde icapçı doktor olan sanığın saat 12.30 sıralarında mide rahatsızlığı nedeni ile acil servise müracaat eden katılanın kanamalı kusmalarının olduğunun kendisine bildirilmesine karşın, hastaneye gitmeyip burundan sonda takılmasını nöbetçi doktordan istemesi, ancak saat 15.30 da hastaneye gelip kanamalı hastayı görerek çalıştığı hastanede endoskopi aleti bulunmadığından bu aletin bulunduğu başka bir hastaneye katıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-11-17  Okunma Sayısı:24
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2014/14348
Karar No:2014/14275
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:5237 sayılı T.C.K 158/1-d
İlgili Kavramlar:Dolandırıcılık,polis veya savcı 158/1-d
Karar Metni:Sanıklar M. T. ve A. Ş.'in başka suç ortaklarının da olup olmadığı belirlenemediği halde en az ikisinin tam bir irade birliği içerisinde hareket ederek katılan E. K.'u işyerinde bulunan telefonu arayarak kendilerine polis süsünü verip Emniyetten aradıklarını telefonunun terör olaylarına karıştırıldığını söyleyip telefona polislerin kullandığı telsiz sesleri verdikleri, katılana valiliğe getmesini, savcı beyin orada vali beyle görüştüğünü, herhangi bir terör olayına karşı koruma altına alınacağını söyleyerek cep telefon numarasını aldıkları, katılanın valiliğe doğru gittiği, bu sırada sürekli arayan şahısla görüşme halinde olduğu ve şahsın savcı beyle vali beyin görüştüğünü tekrarladığını, valiliğin önüne geldiğinde katılanın beklemeye başladığı, bu esnada valilikte görev yapan bir baya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2014-11-17  Okunma Sayısı:32
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/1773
Karar No:2014/9702
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:125
İlgili Kavramlar:sen kim oluyorsun, hakaret değil
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/1773 Karar No : 2014/9702 Tebliğname No : 2 - 2011/228022 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 05/04/2011 NUMARASI : 2010/1526 (E) ve 2011/354 (K) SANIK : SUÇ : Hakaret SUÇ TARİHİ : 03/11/2010 HÜKÜMLER : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama, bozma Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2014-11-17  Okunma Sayısı:28
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/4386
Karar No:2014/19675
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 125
İlgili Kavramlar:karı gibi adamsınız Hakaret değil
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/4386 Karar No : 2014/19675 Tebliğname No : 2 - 2011/283634 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Bafra 1. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/06/2011 NUMARASI : 2010/1253 (E) ve 2011/942 (K) SANIK : SUÇ : Hakaret SUÇ TARİHİ : 15/10/2010 HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan ince  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2014-11-17  Okunma Sayısı:12
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2014/7396
Karar No:2014/8323
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YETKİ, nakliye sözleşmesinde malın teslim yeri yetkilidir
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas No : 2014/7396 Karar No : 2014/8323 Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık Sefa Aslım'ın yapılan yargılanması sırasında; Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesiyle Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2013 gün ve 2013/174 E. 2013/157 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-14  Okunma Sayısı:16
Daire:5
Tarih
:2014
Esas No:2014/3345
Karar No:2014/2786
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YETKİ, oto kiralama sözleşmesinde kiralanan otonun teslim edilmesi gereken yer yetkilidir
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas No : 2014/3345 Karar No : 2014/2786 Güveni kötüye kullanma suçundan sanık Cemal Özdemir'in yapılan yargılanması sırasında; Çorlu 2. Asliye Ceza Mahkemesiyle Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Çorlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/04/2013 gün ve 2013/250 E. 2013/305 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-14  Okunma Sayısı:20
Daire:5
Tarih
:2013
Esas No:2013/14012
Karar No:2013/10008
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YETKİ, finansal kiralama sözleşmesine konu eşyaların teslim yeri olan yer mahkemesi yetkilidir
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas No : 2013/14012 Karar No : 2013/10008 Güveni kötüye kullanma suçundan sanık Cem Küçük'ün yapılan yargılanması sırasında; Bursa 10. Asliye Ceza Mahkemesiyle İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle inelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, CMK'nın 18/2. maddesine ve Bursa 10. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/10/2012 gün ve 2011/189 E. 2012/694 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönder  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-14  Okunma Sayısı:19
Daire:6
Tarih
:2014
Esas No:2011/16135
Karar No:2013/25542
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 150. TCK 168
İlgili Kavramlar:ssç zorunlu müdafi ücreti
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/16135 Karar No : 2013/25542 Tebliğname No : 6 - 2009/42083 .. -Yakınanın henüz müracaatı olmadan, şüphe üzerine kolluk görevlileri tarafından yakalanan sanıkların anlatımı ve yer göstermesi sonucu suça konu teybin yakınana iadesinin sağlandığının 28.01.2006 tarihli yakalama tutanağı içeriğinden anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında TCK'nın 168/1. maddesiyle uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, -Yasa koyucu, suç işlememiş olmasına karşın hakkında çeşitli nedenlerle ceza soruşturması yapılan ve bu süreçte kendisini yeterince savunamayacağı varsayılan bazı kişilerin yargılanmalarının adil yapılabilmesinin sağlanması ve bu durumda olan kişilerin ceza almamalarındaki t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kerim Kanlı  Kayıt Tarihi:2014-11-14  Okunma Sayısı:16
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2011/22640
Karar No:2013/6623
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Cinsel istismar suçunda kişi hürriyetinden yoksun kılma yönüyle EK SAVUNMA HAKKI
Karar Metni:Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 19.02.2013 gün ve 1012/6-1477 Esas, 2013/63 sayılı Kararında vurgulandığı gibi, bir olayın açıklanması sırasında başka bir eylemden söz edilmesinin o eylem hakkında da dava açıldığını göstermeyeceği ve eylemin iddianamede açıklıkla ve bağımsız olarak gösterilmesi gerektiği, buna karşılık 10.07.2008 tarihli iddianame ile sanık hakkında sadece çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açıldığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığı, CMK.nın 226/1. maddesi uyarınca bir suçun hukuki niteliğinin değişmesi nedeniyle ek savunma verilerek o suçtan hüküm kurulabileceği gözetilmeden cinsel istis  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cengiz kütük  Kayıt Tarihi:2014-11-13  Okunma Sayısı:20
Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2013/34418
Karar No:2014/22040
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 50/1-f
İlgili Kavramlar:12-15 yaş ssç ve kumuya yararlı iş
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/34418 Karar No : 2014/22040 Tebliğname No : 2 - 2012/229895 - Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümde; 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesi nazara alındığında 12- 15 yaş aralığında olan suça sürüklenen çocuk hakkında gönüllü de olsa kamuya yararlı işte çalışma seçenek yaptırımına hükmedilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk Muhammet Tombaş müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 23.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kerim Kanlı  Kayıt Tarihi:2014-11-12  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/27977
Karar No:2014/18568
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 50-1-b
İlgili Kavramlar:TCK 50-1b ve etkin pişmanlık
Karar Metni:YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/27977 Karar No : 2014/18568 Tebliğname No : 6 - 2012/62820 Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; a- Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği hallerde aynı içeriği kapsayan TCK.nın 50/1-b maddesinin uygulanamayacağı ve diğer tedbirlerden birine hükmolunması gerektiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkındaki kısa süreli hapis cezasının, zararın tazmin suretiyle giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmesi, -/- Bu itibarla suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde kısa süreli hapis cezasından çevrilen seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde hapis cezasının tamamen veya kısmen infaz edileceği ihtarı y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kerim Kanlı  Kayıt Tarihi:2014-11-12  Okunma Sayısı:10
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/33167
Karar No:2014/2137
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 SK 86/2, 151/1
İlgili Kavramlar:Yaralamayla işlenen ızrar, gözlük kırma - (2)
Karar Metni:Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sanığın, katılanın gözüne yumruk vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaral  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla ÖZEMRE  Kayıt Tarihi:2014-11-12  Okunma Sayısı:27
Daire:9
Tarih
:2010
Esas No:2008/19268
Karar No:2010/10608
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 SK 86/2, 151/1
İlgili Kavramlar:Yaralamayla işlenen ızrar, gözlük kırma - (1)
Karar Metni:Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; 1- İnşaat bekçisi olan sanığın, katılanı inşaat alanına girmemesi için önceden uyardığı ve aksi kanıtlanamayan savunmaya göre katılanın buna rağmen inşaat sahasına girmesi üzerine kolundan tutup çıkarmak isterken katılanın direnip sanığa hakaret ederek vurmaya çalışması nedeniyle atılı suçları işlediği anlaşılan sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi, 2- Sanığın gözünde gözlük bulunan katılanın yüzüne vurması sonucu gözlüğünün de kırılmış olması karşısında mala zarar verme suçunun olası kastla işlendiği ve TCK'nın 21/2. maddesi uyarınca cezada indirim yapılması gerektiği gözetilmeden fazla ceza tayini, Kanuna aykırı, Üst Cumhuriyet savcısı ile sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla ÖZEMRE  Kayıt Tarihi:2014-11-12  Okunma Sayısı:15
Daire:4
Tarih
:2009
Esas No:2009/19794
Karar No:2009/15117
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 184 CMK 231
İlgili Kavramlar:İMAR KİRLİLİĞİ HAGB UYGULANMASI
Karar Metni:İmar kirliliğine sebep olmak suçundan sanık Halil İbrahim Ceviz'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184/1, 62. Maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezlandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231/5. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Urla Asliye Ceza Mahkemesinin 31.12.2008 tarihli ve 2007/429 esas, 2008/999 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne, Urla Asliye Ceza Mahkemesince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kaldırılmasına ilişkin İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 26.02.2009 tarihli ve 2009/103 müteferrik sayılı kararın kapsayan Adalet Bakanlığınca 17.06.2009 gün ve 32760 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02.07.2009 gün ve 163488 sayılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MEHMET ARIK  Kayıt Tarihi:2014-11-12  Okunma Sayısı:21
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2014/17801
Karar No:2014/17713
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tazyik hapsi zamanaşımı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/17801 Karar No : 2014/17713 Tebliğname No : KYB - 2014/250944 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 2014-12960/43273 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14.07.2014 gün ve KYB. 2014/250944 sayılı ihbarnamesi ile; Borçlunun ödeme şartını ihlâli suçundan sanık Abdülkadir Merdin’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 ayı geçmemek üzere kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kadıköy 2. İcra Ceza (kapatılan) Mahkemesinin 07/02/2012 tarihli ve 2011/457 esas, 2012/41 sayılı kararını müteakip anılan tazyik hapsi kararının 14/03/2014 tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşım  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nimet Özkavalcı  Kayıt Tarihi:2014-11-11  Okunma Sayısı:20
Önceki | Sonraki