Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/27079
Karar No:2014/19906
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Yakalama Emri-Duruşmadan Bağışık Tutulma
Karar Metni:Yakalama kararı üzerine Salihli 3.Asliye Ceza Mahkemesince alınan 09.02.2012 günlü beyanında duruşmadan bağışık tutulmayı istemediğini, asıl mahkemesinde beyanda bulunmak ve savunma yapmak istediğini belirten suça sürüklenen çocuğun mahkemesince savunması alınmadan hüküm kurulmak suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 19. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat ilter Deveci  Kayıt Tarihi:2014-12-30  Okunma Sayısı:9
Daire:6
Tarih
:2013
Esas No:2012/5234
Karar No:2013/10985
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 196
İlgili Kavramlar:Yakalama, bağışık tutulma 6. Ceza
Karar Metni:Sanık K’nın yakalama kararı üzerine istinabe suretiyle Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sorgusu yapılırken duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulmak isteyip istemediğinin sorulmadığının anlaşılması karşısında; duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmadan ve hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için duruşmaya getirilmesine gerek olmadığına ilişkin herhangi bir karar verilmeden yargılamaya devamla hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle CMK'nın 196. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:10
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2012/16535
Karar No:2013/15928
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 196
İlgili Kavramlar:Yakalama, bağışık tutulma
Karar Metni:Üzerine atılı suç nedeniyle mahkemece sorgusu yapılamamış olan sanık hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden ilk kez ifadesi alınacak sanığa ifadesinden evvel duruşmadan bağışık tutulmasını isteyip istemediğinin sorulmamasında bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aytac Ballı  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:12
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2012/20548
Karar No:2014/13970
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.158/2
İlgili Kavramlar: Gümrük Müsteşarının tek olması TCK 158/2 suçu oluşur
Karar Metni:Sanık E. G.'ın sanık İ. B.'nun çalıştığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne geldiği sanık İ. B.yla aynı odada çalışan tanık C. K.'ya kendisini M. F. olarak tanıttığı. Gümrük Müsteşarlığında ihale komisyonunda olduğunu, gümrük müdürü olarak görev yaptığını, gümrükten ucuz fiyata araç satın alabileceğini söylediği, sözlerinden sanık İ. B.'nun bu kişi vasıtasıyla araç alacağının anlaşıldığı, sanık İ. B.'nun iş arkadaşı C. K.'ya, " sana araba alalım, sen de biraz rahat et" dediği, 2 gün sonra sanık E. G.'ın tanık C. K. odada yalnız olduğu sırada tekrar Gümrükten araba alma konusunda yardımcı olabileceğini, hatta otoyu Cavit'in oğlu müşteki E. K. üzerine alabileceğini söylediği, sanık İ. B. tanık C. K.'ya sanık E. G.'ın yakın arkadaşı olduğunu, gümrük komisyonunda çalıştığını, herhangi bir sıkıntı ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Demir  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:10
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2013/4524
Karar No:2014/20771
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 155
İlgili Kavramlar:Güveni kötüye kullanma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/4524 Karar No : 2014/20771 Tebliğname No : 11 - 2011/83455 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 19/10/2010 NUMARASI : 2008/389 (E) ve 2010/964 (K) SANIKLAR : H.Ö, S.Ö, K.Ö SUÇ : Dolandırıcılık (değişen suç vasfına göre güveni kötüye kullanma) HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Katılanlar vekili, sanık Hüseyin Özeş müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Katılanlar vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde; Katılanlar vekilinin yüzüne karşı tefhim olunan 19/10/2010 tarihli sanık Hüseyin Özeş hakkında verilen mahkumiyet, sanıklar S.Ö,K:Ö hakkında verilen beraat kararlarına yönelik, yasal süresi ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:22
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2012/26911
Karar No:2014/11722
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:5809, 56/2
İlgili Kavramlar:5809 56/2 OLUR, 207 OLMAZ
Karar Metni:Sanığın, aslı ele geçmeyen müşteki Emin Zengin adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesini kullanarak suç tarihinde Keçiören Telekom Müdürlüğüne müracaat edip müşteki adına 0312 580 66 62 nolu sabit telefon hattına ait abonelik sözleşmesi ile telefon bağlantı başvuru formunu sahte düzenlediğinin iddia ve kabul edilmesi, suç tarihinden sonra 10.11.2008 gün ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 2. fıkrasındaki "İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez" hükmü karşısında; sanığın eyleminin, özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. mad  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : erdi özmen  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:43
Daire:CGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/13-303
Karar No:2013/296
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:Tck 142,143, 168, 43
İlgili Kavramlar:HIRSIZLIK, Beş ayrı mağdurun pantolon cebinden para ve cep telefonu çalan sanık hakkında, beş ayrı hırsızlık suçundan hüküm mü kurulması, yoksa 5237 sayılı TCK'nun 43/2. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin mi uygulanması gerektiği, Kaçak elektrik, sayaçtan geçirilerek geçici kullanma, KARŞILIKSIZ YARARLANMA, Hırsızlık, k.d.ihlal,mala zarar, uzlaşma, lehe durumun tespiti, kaçak çay ve sigara hırsızlığı, D- Şifreli yayın yapan televizyon yayının bedelsiz izlenmesi,Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama, karşılıksız yararlanma (12 ayrı karar)
Karar Metni:(1) Yargıtay Dairesi:13.Ceza Dairesi, Hırsızlık suçundan sanık Abdullah Yolcu'nun 5237 sayılı TCK’nun 142/1-b, 143 ve 168. maddeleri uyarınca mağdur sayısınca uygulama yapılmak suretiyle 5 kez 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üst aramasında bulunan 66 Liranın aynı kanunun 55. maddesi gereğince müsaderesine ilişkin, Yahyalı Asliye Ceza Mahkemesince verilen 16.01.2013 gün ve 53-44 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Ceza Dairesince 13.12.2012 gün ve 14657-26742 sayı ile; "...II- Sanık hakkında mağdurlara yönelik hırsızlık suçu nedeniyle kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde; Diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.Ancak; 1-Yeni Türk Ceza Adalet Sisteminde 'kaç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-29  Okunma Sayısı:23
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/37914
Karar No:2014/34907
Kaynak:Kendi kararım
İlgili Maddeler:5237 SK 125,128
İlgili Kavramlar:Savunma dokunulmazlığı
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, kardeşi olan katılan aleyhine, kendisi yurtdışında iken miras kalan arazileri kadastro memurlarını yanıltarak kendi üzerine aldığı iddiasıyla Şarkikaraağaç Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davanın duruşmasında söylediği “sahtekarlık yapıyor, devleti dolandırıyor, işi gücü yalan dolan” şeklindeki uyuşmazlıkla bağlantılı olarak sarfedilen sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Çavdar  Kayıt Tarihi:2014-12-26  Okunma Sayısı:16
Daire:14
Tarih
:2013
Esas No:2011/22542
Karar No:2013/8224
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:CMK 172/2
İlgili Kavramlar:CMK 172/2, HUKUKİ NİTELEMEDE UYGULANMAZ
Karar Metni:''Dosya kapsamına göre, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan değerlendirmeye göre "olayın nitelik ve delil durumu itibarıyla olayda herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" dair karar verildiği, ancak daha sonra yapılan hukuki değerlendirmede ise eylemin suç oluşturduğu kanaatine ulaşılarak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılarak, sanık hakkında iddianame düzenlendiği ve yapılan yargılama sonucu da mahkemece mahkûmiyetine karar verildiğinin anlaşıldığına göre; Cumhuriyet Savcısı tarafından yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesinden değil de, yapılan hukuki değerlendirme sonucu zuhulen eylemin suç oluşturmadığına ilişkin olarak verilmiş olması karşısında, zuhulen verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : erdi özmen  Kayıt Tarihi:2014-12-26  Okunma Sayısı:22
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/4-292
Karar No:2014/436
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 107. maddesi
İlgili Kavramlar:ŞANTAJ SUÇUNUN YASAL UNSURLARI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : 2014/4-292 Karar No. : 2014/436 Y A R G I T A Y K A R A R I İki mağdura yönelik şantaj suçundan sanık Adem Çelik'in beraatine ilişkin, Yalova 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 23.05.2008 gün ve 110-300 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 19.06.2012 gün ve 20517-14983 sayı ile; “Oluş, mağdurelerin ve tanık Ahmet'in aşamalardaki değişmeyen anlatımları sanığın mağdure Gülsüm’ün ve adı geçen tanığın cep telefonlarına gönderdiği mesaj içerikleri ve sanığın mağdure Gülsüm'e gönderdiği görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğu CD’ler üzerindeki ve ekli nottaki yazıların sanığın eli ürünü olduğuna ilişkin ekspertiz raporu h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-12-25  Okunma Sayısı:18
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/2-328
Karar No:2014/386
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 125. maddesi.
İlgili Kavramlar:BEDDUA HAKARET OLMAZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2014/2-328 Karar No. : 2014/386 Y A R G I T A Y K A R A R I Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sanık S. K.'nın 5237 sayılı TCK'nun 125/3-a, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 19.12.2006 gün ve 573-656 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesince 20.02.2013 gün ve 24950-3378 sayı ile; “Mahkemece; sanığın duruşmada müştekiye yönelik olarak söylediği kabul edilen 'Allah belanı versin' sözünün beddua niteliğinde olup hakaret olarak nitelendirilmeyeceği gözetilmeden unsurlar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-12-25  Okunma Sayısı:16
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No:2014/1-423
Karar No:2014/390
Kaynak:Kişisel Arşiv.
İlgili Maddeler:TCK.'nun 81. ve 82. maddeleri.
İlgili Kavramlar:TASARLAYARAK İNSAN ÖLDÜRME
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No. : 2014/1-423 Karar No. : 2014-390 Y A R G I T A Y K A R A R I Sanık S. U.'nun tasarlayarak öldürme suçundan 5237 sayılı TCK'nun 82/1-a, 62, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, müsadereye, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.10.2011 gün ve 457-313 sayılı re'sen de temyize tâbi olan hükmün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafii tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 21.01.2013 gün ve 1917-298 sayı ile; "Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanığın öldürme suçu yönünden; Dairemizin yerleşik uygulamasına göre tasarlama halinin kabulü için sanığın önceden koşula bağlı ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-12-25  Okunma Sayısı:9
Daire:CGK
Tarih
:2014
Esas No: 2013 / 2-68
Karar No:2014 / 19
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TCK 142/1-b, 143, 151/1
İlgili Kavramlar:Hırsızlık suçu esnasında çalınan mala zarar verme halinde ayrıca mala zarar verme suçu oluşmaz
Karar Metni:ÖZET: Sanığın hırsızlık konusu eşyayı çalma eylemi sırasında çalınan eşyaya da zarar verilmesi halinde ayrıca mala zarar vermek fiilinden ceza verilemeyecektir. Şöyle ki çalınmak istenen mal faydalanmak maksadıyla özel kastla ele geçirilen mal durumundadır. Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir fiil söz konusudur. Yani somut olayda olduğu gibi kablo kesilip araç düzkontak yapılmadan çalınması mümkün bulunmamaktadır. Deyim yerinde ise mala zarar verme fiilinin maddi ve manevi unsurları bu suçun içerisinde erimektedir DAVA: Sanık M. T.'ın hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 142/1-b, 143 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 11 ay 10 gün hapis, mala zarar verme suçundan aynı kanunun 151/1, 62, 58/6-7 ve 53. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılması  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-12-25  Okunma Sayısı:13
Daire:6
Tarih
:2014
Esas No:2012/19267
Karar No:2014/22143
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 SK 148
İlgili Kavramlar:YAĞMA
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/19267 Karar No : 2014/22143 Tebliğname No : 6 - 2010/230811 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 31/12/2009 NUMARASI : 2009/235 (E) ve 2009/271 (K) SANIK : ..... SUÇ : Yağma HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan ..... vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Mağdurun 03.08.2009 tarihinde kolluktaki beyanı ve mahkemedeki beyanına göre, olay günü saat:19.30 sıralarında yolda yürürken sanığın arkasından gelerek elindeki taş ile kafasına ve çantasını tuttuğu sol eline vurarak adli rapora göre elinde kırık olacak şekilde yar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2014-12-25  Okunma Sayısı:11
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/20136
Karar No:2014/13178
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5271 sayılı CMK'nın 223/4-d
İlgili Kavramlar:Haksızlık İçeriğinin Azlığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2013/20136 Karar no : 2014/13178 Tebliğname no : 12 - 2012/274079 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi Tarihi : 10/07/2012 Numarası : 2009/645 - 2012/2032 Sanık : Abdurrahman Ece Katılan : Mutlu Bodur Suç : Taksirle yaralama Suç Tarihi : 24.03.2009 Hüküm : Ceza verilmesine yer olmadığına Temyiz Eden : Katılan Tebliğnamedeki düşünce : Bozma Taksirle yaralama suçundan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Katılanın sair temyiz itirazlarının reddine ancak; Sanığın idaresindeki motosiklet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erdem Varol  Kayıt Tarihi:2014-12-23  Okunma Sayısı:16
Daire:15
Tarih
:2014
Esas No:2014/21009
Karar No:2014/21013
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5237 SK 158
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Karar Metni:T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2014/21009 Karar No : 2014/21013 Tebliğname No : 11 - 2010/180325 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/12/2009 NUMARASI : 2008/610 (E) ve 2009/1031 (K) SANIK : ...... SUÇ : Dolandırıcılığa teşebbüs, resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; Failin bir kimseyi,kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2014-12-23  Okunma Sayısı:29
Daire:5
Tarih
:2009
Esas No:2009/2532
Karar No:2009/5020
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:2860 Sk 29,
İlgili Kavramlar:İzinsiz YARDIM TOPLAMA, kabahat ( 2 ayrı karar)
Karar Metni:(1) Zimmet suçundan sanıklar İlkay Çıbık, Mehmet Efe, Ahmet Kabalay, Ali Kol, Mehmet Çıbık ve Süleyman Yıldırım'ın bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan mahkümiyetlerine dair, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.05.2008 gün ve 2007/68 Esas, 2008/162 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi: Tayin olunan cezanın miktarına göre sanık İlkay Çıbık müdafiin duruşmalı inceleme isteminin, 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gözetilerek CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: Sanıkların, 1999 yılı Marmara depreminde zarar gören depremzedelere ya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2014-12-23  Okunma Sayısı:11
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2014/2870
Karar No:2014/22312
Kaynak:
İlgili Maddeler:CMK 231, TCK 179/2-3
İlgili Kavramlar:HAGB AÇIKLANMASI
Karar Metni:Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; 5271 sayılı Kanun’unun 231. maddesinin 11. fıkrasında, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suçun işlenmesi halinde veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağı belirtilmiş olup, bu iki halin gerçekleştiğinin saptanması durumunda, mahkemece yapılacak işlem, önceden verilen ancak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına konu olması nedeniyle hukuki varlık kazanmayan hükmün açıklanmasından ibarettir. Bu iki şarttan birine aykırılık nedeniyle hükmün açıklanması halinde mahkemece, uygulanmasında yasal zorunluluk bulunduğu halde, hükmün açıklanmasının ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Turhan Balkan  Kayıt Tarihi:2014-12-22  Okunma Sayısı:30
Daire:7
Tarih
:2014
Esas No:2014/17363
Karar No:2014/20586
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5275 SK.17/4
İlgili Kavramlar:İnfazın Ertelenmemesi/İtiraz
Karar Metni:Özeti:5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 17/4.maddesine göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca infaza ara verilmesi talebinin reddi halinde,bu işleme karşı genel hüküm niteliğinde olan 4675 sayılı Kanun'un 4 ve 5.maddeleri gereğince infaz hakimliğine şikayet yoluna başvurulabileceği. Kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye atma, ruhsatsız silah taşıma ve tehdit suçlarından sanık M. D.'nın, Ezine Asliye Ceza Mahkemesinin 03.09.2013 tarihli ve 2013/91 değişik iş sayılı içtima kararı kapsamındaki 2 yıl 7 ay hapis cezasını infaz ettiği sırada, yasal temsilcisi eşi Z. D. tarafından yapılan infazın ertelenmesi talebi üzerine, hükümlünün 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 17/4.maddesinde belirtil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2014-12-19  Okunma Sayısı:22
Daire: 12
Tarih
:2014
Esas No: 2014/1714
Karar No: 2014/18859
Kaynak: Ayvallık Sul Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 134,136,132
İlgili Kavramlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal ,haberleşmenin gizliliğini ihlal
Karar Metni: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesine gelince; Suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6352 sayılı Kanunun 81. maddesiyle değişik TCK ın 134/1. maddesinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş olup cezanın seçenek olarak düzenlenmemesi karşısında, uygulamada bu yönden isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamedeki bu konudaki eleştiriye iştirak edilmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, eksik inceleme ve araştırmaya ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Sanığın, yaklaşık 5 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı katılan Selvi ile yaptığı özel bir telefon konuşmasını k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Başar  Kayıt Tarihi:2014-12-19  Okunma Sayısı:17
Önceki | Sonraki