Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/4555
Karar No: 2008/7998
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK Md.80
İlgili Kavramlar: İnsan Ticareti
Karar Metni: Sanığın yaşları 10 ila 14 adrasında değişen 8 mağduru Mardin ilinin Ömerli ilçesinden alıp İstanbul’a getirdiği, çocukların tümünü tek bir odada insanlık dışı koşullarda barındırdığı, şehrin çeşitli bölgelerinde sokaklarda kağıt mendil, midye satıcılığı ve tartıcılık gibi işlerde zorla çalıştırma şeklinde gerçekleşen eyleminin insan ticareti suçunu oluşturur  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-06-10  Okunma Sayısı:11
Daire: 8
Tarih
:2007
Esas No: 2007/4540
Karar No: 2007/4617
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK Md.80
İlgili Kavramlar: İnsan Ticareti
Karar Metni: Sanıkların mağdureyi ahçı olarak çalıştırmak bahanesiyle Nevşehir’e götürüp burada cebir şiddet ve hile ile fuhuşa yöneltme şeklindeki eylemlerinin eylemleri ‘nin insan ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilmesine rağmen, suç tarihindeki yasal düzenlemeler nedeniyle fuhuş suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-06-10  Okunma Sayısı:16
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2006/10550
Karar No: 2008/1364
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK Md.80
İlgili Kavramlar: İnsan Ticareti
Karar Metni: yabancı uyruklu mağdurenin pasaportunu zorla alıp cep telefonundaki telefon numaralarını silerek yerleştirildikleri evden dışarı çıkmasına engel olmak suretiyle zorla fuhuş yaptırmak şeklindeki eylemlerinin insan ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilmesine rağmen suç tarihindeki yasal düzenlemeler nedeniyle özgürlüğü daraltma ve fuhuş suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-06-10  Okunma Sayısı:51
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2007/10501
Karar No: 2008/2801
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK Md.80
İlgili Kavramlar: İnsan Ticareti
Karar Metni: Sanıkların, mağdure yi zorla evlerinde alıkoyup, gazinolarda konsamatris olarak çalıştırmaları şeklinde gerçekleştirilen eylemlerinin insan ticareti suçunu oluşturacağı kabul edilmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-06-10  Okunma Sayısı:21
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11-250
Karar No: 2008/11-250
Kaynak: Yargıtay intranet
İlgili Maddeler: CMK.nun 231.,5728 SY.nın geçici 1.maddeleri
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Karar Metni: Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi: 11. Ceza Dairesi Mahkemesi : İSTANBUL 6. Ağır Ceza Günü : 17.03.2008 Sayısı : 2008/390 D. iş Davacı : K.H Hükümlü : O.D. Sanık O.D.in, resmi evrakta sahtecilik suçundan 765 sayılı TCY’nın 342/1, 80, 59/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 11 ay 10 gün ağır hapis, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ise 765 sayılı TCY’nın 510, 522 ve 59/2. maddeleri uyarınca 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.02.1999 gün ve 208-22 sayılı hüküm, Yargıtay 6. Ceza Dairesince 19.12.2000 gün ve 9381-9936 sayı ile onanarak kesinleşmiştir. 5237 sayılı TCY’nın yürürlüğe girmesi nedeniyle hükümlünün hukuki durumunun yen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haldun Keleş  Kayıt Tarihi:2009-06-09  Okunma Sayısı:77
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/7292
Karar No: 2008/6666
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: OLASI KASTLA ÖLÜME SEBEBİYET VERME
Karar Metni: sanığın olay tarihinde 170 promil alkollü olarak ilçe merkezinde aracı ile seyir halindeyken direksiyonunu arkadaşının üzerine kırdığı, bu hareketi ile yolun sol tarafında kaldırımda bulunan insanlara çarpabileceğini öngördüğü, aracın hakimiyetini kaybetmesinden sonra frene basıp, aracı kendi şeridine sokma çabası göstermediği, bunun sonucunda da yolun sol tarafındaki kaldırımda oturmakta olan maktule çarparak multıpl kaburga kırığına bağlı gelişen hemapnömortoraks sonucu dolaşım ve solunum yetmezliği sebebiyle ölümüne neden olduğu olayda, sanığın neticeyi öngörmesine rağmen sonucuna kayıtsız kalarak eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, olası kastla insan öldürme suçundan hüküm kurulması gerekirken yazılı biçimde bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurulması....”  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özlem Ulusoy  Kayıt Tarihi:2009-06-08  Okunma Sayısı:12
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2008/13652
Karar No: 2009/2252
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: TCK 125 VE 129
İlgili Kavramlar: GÖREVLİ MEMURA HAKARET
Karar Metni: 1.Sanığın adli sicil kaydında görülen önceki suçu 18 yaşını doldurmadan işlemesi nedeniyle hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacağından 5237 SY 125/3a maddesindeki seçenek yaptırım olarak adli para cezası bulunması karşısında hapis veya adli para cezasından birirnin tercih edilme nedeni hukuki gerekçelerle açıklanmadan temel cezanın hapis olarak belirlenmesi, 2.Sanığın aşamalarda görevlilerce soruşturulduğu belirtilen terk edilmiş araçla ilgili olarak karakola zorla getirilmesi ve burada zorla tutulması nedeniyle ters cevaplar vermiş olabileceğine ilişkin savunmaları ve olay tutanağı ile yakınlarının anlatımlarına göre de mezarlık yakınındaki kapısı kilitlenmemiş bir aracın bulunarak yapılan araştırmada çalıntı olmayıp kiralanan bir araç olduğu ve sanığın kiralayana telefon ederek arac  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sabri Usta  Kayıt Tarihi:2009-06-07  Okunma Sayısı:18
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/818
Karar No: 2008/3688
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Şikayet İradesi Var mı Yok mu?
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/818 Karar No : 2008/3688 Tebliğname No : 11/2007-231174 Rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanıklar Seyfettin Bakal, Mehmet Celal Osmanoğulları, Mehmet Alkan, Fatih Erdoğan, Ferzende Özbey, Ayşe Bozyiğit, Emine Yılmaz, Kemal Yılmaz, Murat Yılmaz, Filiz Nevzatoğlu, Hüseyin Polat, Ahmet Melik Eryılmaz ve Ayhan Topçinin yapılan yargılanmaları sonunda; Mehmet Celal Osmanoğulları, Mehmet Alkan, Fatih Erdoğan, Ferzende Özbey, Filiz Nevzatoğlu ve Ayhan Topçinin atılı sahtecilik ve dolandırıcılık, Kemal Yılmaz ve Seyfettin Bakalın ise rüşvet almak ve vermek suçlarından beraetlerine, sanıklar Seyfettin Bakal, Ayşe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-06-05  Okunma Sayısı:22
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15941
Karar No: 2009/6457
Kaynak: Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 5, 53
İlgili Kavramlar: TCK'nın 5 ve 53.maddeleri ile 5252 sayılı Kanun'un geçici 1.maddesi hükmü gereğince sanık hakkında 2918 sayılı Yasa'nın 119.maddesinin uygulanmasına olanak bulunmaması,
Karar Metni: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Mehmet Y…….. ve Zeki Y……hakkında ANTALYA3.Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 24.04.2008 tarihinde 2008/35 esas ve 2008/123 karar sayıile kurulan mahkumiyete dair hükümlerin sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama isteyen tebliğnamesi ile 13.11.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı Dosya incelendi: GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLD? A-Sanık Mehmet Y…… hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan verilen hükmün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ; ancak: 1-Hükmolunan adli para  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-06-05  Okunma Sayısı:15
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/17479
Karar No: 2009/8000
Kaynak: Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: 3167 SY 16/1-3, CMK 225
İlgili Kavramlar: SÜRESİNDE ŞİKAYETE KONU EDİLEN ANCAK HAKKINDA İDDİANAME YLE KAMU DAVASI AÇILMAYAN SUÇA KONU ÇEKİN HÜKME ESAS ALINMASI
Karar Metni: GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: A-30.07.2004 keşide tarihli 4226710 seri numaralı çek hakkındaki hükmün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç, ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Ağır para cezasının; 5083 sayılı Kanun’un 1 ve 2, 5252 sayılı Kanun’un 5/1.maddeleri ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca belirlenmesinde ve adli para cezasına dönüştürülmesinde zorunluluk bulunması, 2- Sanık hakkında tedbir kararı verilirken uygulanan yasa maddesinin gösterilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itiraz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-06-04  Okunma Sayısı:3
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2005/14386
Karar No: 2008/23661
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/14386 Karar No : 2008/23661 Tebliğname No : 6 - 2005/115962 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 15/03/2005 NUMARASI : 2003/598- 2005/181 SANIK : Ayhan YANBASTI SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Sanığın, alt katında kiracı olarak oturduğu iki katlı evin giriş kapısının yanında bulunan ve üst kattaki ev sahibi Metin Kırsakal ile ortak kullandığı elektrik sayacının gerilim kancasının gevşetilerek kaçak elektrik kullanıldığının 01.11.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-06-04  Okunma Sayısı:31
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2007/14005
Karar No: 2008/958
Kaynak: Sinerji Mevzuat ve İçtihat
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ZİMMET
Karar Metni: Sanıkların üzerine atılı 765 S. TCK. nun 212/1, 61, 213, 339/1 maddelerinde belirtilen suçların kanunda ön görülen cezalarının üst sınırı itibariyle aynı yasanın 102/3. ve 104/2. maddesine göre on senelik asli ve onbeş senelik ilave zaman aşımı sürelerine tabii olduğu, zamanaşımını kesen en son işlem olan sanıkların sorguya çekildikleri 17.09.1997, 10.11.1997, 06.02.1998 tarihlerinden itibaren inceleme gününe kadar on senelik asli zaman aşımı süresinin dolduğu bu arada zamanaşımını kesen veya durduran bir sebebin bulunmadığı ve ayrıca sanıklar Necati, Gıyasettin, Bedirhan ve Sabri hakkında denetim görevini ihmal ederek zimmetin oluşumuna ve artışına neden olma, görevi kötüye kullanma, Taşıt Kanununa muhalefet etme ve özel belgede sahtecilik suçlarından açılan kamu davalarının da zaman aşı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ergün vardar  Kayıt Tarihi:2009-06-02  Okunma Sayısı:240
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/905
Karar No: 2008/2089
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Karar Metni: 2-Sanığın, katılan’ı hedef gözeterek bıçakla batın bölgesine vurarak, mide ve pankreasta hasara ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı, mağdurun olay yerinden kaçarak uzaklaşması sonucu sanığın eylemini tamamlayamadığı olayda, hedef alınan vücut bölgesi , yaranın niteliği ve engel durum nedeniyle sanığın eylemine devam edememesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde yaralama suçundan hüküm kurulması, a- Mağdurun hayati tehlike geçirmiş olması nedeni ile TCK’nun 87/1-son maddesi gereğince sanık hakkında hükmedilecek cezanın 5 yıldan aşağı olamayacağının gözetilmemesi; b- TCK’nun 87/1-d maddesi gereğince ceza bir kat artırılırken 2 yıl 12 ay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-06-01  Okunma Sayısı:39
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/266
Karar No: 2006/14107
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TCK 87/4-2. cümlesi
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/266 KARAR NO : 2007/629 TEBLİĞNAME : 1-B/05/174590 Öldürmek kastı olmaksızın müessir fiil sonucu Salih Sarıoğlunun ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar Hüseyin Gülşen ve Hasan Tuştaş, işbu suçta resmi makamları yanıltmaktan adı geçen sanık Hüseyin Gülşenin yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Hüseyinin resmi merciileri yanıltmaktan, sanık Hasanın öldürme suçlarından hükümlülüklerine, sanık Hüseyinin öldürme suçundan beraatine ilişkin (İZMİR) Yedinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.07.2005 gün ve 170/268 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ve müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-30  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/282
Karar No: 2007/613
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Ayrıntılı Rapor
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/282 KARAR NO : 2007/613 TEBLİĞNAME : 1-B/05/180003 Öldürmek kastı olmaksızın müessir fiil sonucu ve müstakil faili belli olmayacak şekilde İsmail İşkolun ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar Cemile Köroğlu, Yusuf Köroğlu ve Döne Köroğlunun yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ÇORUM) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.05.2005 gün ve 300/161 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:10
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/99
Karar No: 2008/4514
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: TAHRİK VE TAKDİR
Karar Metni: a) Olay öncesinde süregelen ve olay sabahı da tekrarlanan maktülün eşi ve sanığın kardeşi olan Asiyeyi darp etmesi ve olay sırasında da saçlarından tutarak sokakta sürüklemesi, sanığın bu duruma müdahale etmek istemesi üzerine maktülün bıçak çekip sanığın üzerine yürümesi şeklindeki haksız davranışları nedeniyle tahrike dayalı indirimin adil miktarda alt sınırdan uzaklaşılarak yapılması gerekirken yazılı şekilde en alt sınırda indirim yapılması, b)Kasten öldürme suçundan takdire dayalı indirim uygulandığı halde 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan verilen cezada uygulanmaması ve bunun gerekçesinin gösterilmeyerek çelişkiye düşülmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:90
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14636
Karar No: 2009/1404
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK.226/4. maddesi
İlgili Kavramlar: MÜSTEHÇEN CD. SATMAK HANGİ MADDEDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR
Karar Metni: Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca düzenlenen rapor içeriğine göre,sanığın satışa sunduğu ileri sürülen CD.lerde doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin "kadın kadına sevişme,anal,oral ve grup seks" görüntülerinin bulunduğunun saptanması karşısında,sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 226/4. maddesinde tanımlanan suçu oluşturabileceği ve bu suçtan dolayı yargılama yapma,delilleri değerlendirme ve suç vasfını belirleme görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu nazara alınarak, 5235 sayılı Yasanın 11. maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı,sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden,sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:23
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2007/5591
Karar No: 2009/80
Kaynak: YKD. 2009/5. Sayısı
İlgili Maddeler: TCK. m.232
İlgili Kavramlar: AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ MUAMELE (DAVRANMA)
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2007/5591 KARAR NO :2009/80 KARAR T. :19.01.2009 YAKINLARI YARALAMA AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMA Özet: 5237 sayIlI YasanIn 232. maddesİ, yaralama, tehdİt ve sövme gİbİ YasanIn başka maddelerİnde açIkça düzenlenmİş suçlar dIşInda kalan eşe karşI İşlenen eylemlerİ kapsamakta olduğundan, sanIğIn İşledİğİ kanItlanan eşİnİ yaralama eylemİ nedenİyle hüküm kurulmalIdIr. İçtihat Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:12
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2007/9476
Karar No: 2009/3115
Kaynak: YKD. 2009/5. Sayısı
İlgili Maddeler: CMK.231.madde.
İlgili Kavramlar: HAGB. KARARI VERİLMESİNDE NAZARA ALINACAK ZARAR MADDİ ZARARDIR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2007/9476 KARAR NO :2009/3115 KARAR T. :17.03.2009 MADDİ ZARAR HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Özet: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zarar, maddi zarardır. İçtihat Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, 22.02.2006 tarihli celsede katılanın 14.000 TL civarında maddi ve manevi tazminat istediğini, makul bir talepte bulunulursa ödeyebileceğini söylemesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250-2009/13 sayılı kararında da kabul edildiği gibi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde nazara alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı, söz konusu maddi zararın ise, hakimin basit bir araştırma ile saptayabileceğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-05-29  Okunma Sayısı:23
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/4600
Karar No: 2007/6909
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İştirak hali var mıdır yok mudur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/4600 KARAR NO : 2007/6909 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/298021 Fatih Güçlüyü kasten öldürmekten, Oğuzhan Selamet ile Osman Güçlüyü yaralamaktan sanık Fatih Öztürk ve işbu öldürme suçuna yardımdan sanıklar Hüseyin Güçlü, Coşkun Öztürk ile Zekeriya Öztürkün yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine, Coşkunun Oğuzhanı yaralamaktan, Zekeriya ve Hüseyinin Osman Güçlü ile Oğuzhan Selameti yaralamaktan, Fatihin Osman Güçlüyü yaralamaktan beraatlerine ilişkin (YOZGAT) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.08.2006 gün ve 155/245 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Fatih duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-28  Okunma Sayısı:49
Önceki | Sonraki