Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2007/17868
Karar No: 2008/2857
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: 179
İlgili Kavramlar: Soyut tehlike suçu olması niteliği-beraat
Karar Metni: Özet: Sanığın trafik kontrolü sırasında belirlenen alkol oranının bilimsel verilere göre güvenli araç kullanma yeteneğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin adli tıp kurumu’ndan görüş alınıp, anılan suçun soyut tehlike suçu olduğu da gözetilerek sonuca göre karar verilmelidir. İçtihat Metni : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık S……’in yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Bartın Sulh Ceza Mahkemesi) nden verilen 27.03.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C. Başsavcılığının 23.11.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1-Oluşa, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile suç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-20  Okunma Sayısı:18
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/8490
Karar No: 2008/1371
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 86
İlgili Kavramlar: Öldürmeye Teşebbüs, raporlardaki çelişki
Karar Metni: Özet: Devlet Hastanesi raporu ile Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü raporları arasında çelişki bulunduğundan, tüm tedavi evraklarının dosyanın aslı ile birlikte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilerek çelişkiyi giderecek şekilde yeniden rapor aldırılması gerekir. Olay yerinde ele geçirilen bıçak üzerindeki parmak izinin sanıklara ait olup olmadığının belirlenmesi gerekir. İçtihat Metni :E…..’ı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanıklar O…., G….., Ceyhun ve Adıl’in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Kocaeli Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 31.01.2007 gün ve 190/15 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılıgı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-19  Okunma Sayısı:13
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 9387
Karar No: 2008/2306
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: G.K'da anne adı nın yanlış yazılması
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 9387 KARAR NO : 2008/2306 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/213918 Görevli Avukat Oya Ünüvarı öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Mehmet İhsan Sönmezışıkın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (İZMİR) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.05.2006 gün ve 98/223 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-a)Suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gerekçeli kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-11-19  Okunma Sayısı:12
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2009/38558
Karar No: 2009/37521
Kaynak: Antalya 3.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 142/1-f, 203
İlgili Kavramlar: ELEKTRİK HIRSIZLIĞINDA EKSİK İNCELEME
Karar Metni: Suç tutanağı içeriğini destekleyen tutanak tanık beyanlarına göre; sanığa ait evdeki elektrik sayacının nötr devresine elektrik sayacını isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabilecek kumanda sistemi kurularak kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği; suçlamaları kabul etmeyen sanığın kolluk araştırmasına göre suç tarihinden sonra 16.03.2004 tarihinde muhtara kayıt yaptırdığı ve ayrıca suç tarihinde evde kimin oturduğunun tespit edilemediğinin belirtilmesi karşısında; sanığın “ yurt dışında oturduğu için suça konu evde fazla süreli oturmadığı ve kendisinden önceki kiracılar tarafından yapılmış olabilecek bu düzeneği fark etmediği “ yönündeki savunmalarının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğünden suç tarihlerini de içerir şekilde sanığın yurt dışına çıkış ve yurda giriş tarihle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-11-18  Okunma Sayısı:4
Daire: 3
Tarih
:2008
Esas No: 2006/12525
Karar No: 2008/1462
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 86/2, 86/3-a
İlgili Kavramlar: EŞİNİ KASTEN YARALAMA
Karar Metni: Özet: Mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı yasa‘nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir. İçtihat Metni :Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:1-Oluş, savunma, iddia, doktor raporu ve tüm dosya kapsamına göre, mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı Yasa’nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan 86/1. maddesinin de tatbik edilmesi suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması; 2-Hükümden sonra 08.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-18  Okunma Sayısı:46
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2007/16693
Karar No: 2008/1917
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 253
İlgili Kavramlar: 11-15 YAŞ GRUBU UZLAŞMA
Karar Metni: Özet: 5395 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 24. maddesi gereği suça sürüklenen çocuklar hakkında da uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ise de; suç tarihinde 11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçunun 5271 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 253/1-b bendi uyarınca uzlaşmaya tabi olmadığı gözetilmelidir. İçtihat Metni: Silahla kasten yaralama suçundan sanık Necmettin’in yapılan yargılaması sonucunda; kamu davasının düşürülmesine dair (Sivas İkinci Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 11.06.2007 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 23.10.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Suç tarihi ve hükümden önc  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-17  Okunma Sayısı:40
Daire: 3
Tarih
:2008
Esas No: 2006/11196
Karar No: 2008/136
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 86/2-3
İlgili Kavramlar: PİKNİK TÜPÜ
Karar Metni: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,1-18 yaşından küçük mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca vekil görevlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,2-Sanığın kardeşinin eşi C’ye fırlattığı piknik tüpünün mutfak kapısının buzlu camını kırarak, içeride oynamakta olan küçük mağdurun kafasına İsabet etmesi sonucu küçük mağdurun kafa kemiğinde hayat fonksiyonlannı ağır (5) derecede etkileyen kemik kırığı meydana gelmiş olmasının yanı sıra mağdurun yaşamsal tehlike de geçirmesine göre, suçta kullanılan piknik tüpünün 5237 sayılı Yasa’nın 6. maddesi uyarınca fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli silahtan sayılıp sayılmayacağı da değerlendirilip, öncelikle 5237 sayılı Yasa’da yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde yaralama eylemi ile kemik kırığı meydana gelecek şekilde y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-16  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/6042
Karar No: 2008/1638
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 29, 87
İlgili Kavramlar: ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMORANI
Karar Metni: Özet: Mağdurun kardeşi olan maktul ile birlikte küfür edip saldırması üzerine sanığın tabancasındaki mermiler bitene kadar ateş ettiği, mağdurun ikisi göğüs bölgesinde olmak üzere üç yerinden yaralandığı ve hayati tehlike geçirdiği anlaşıldığına göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır. Mağdurdan kaynaklanan haksız hareketlerin ağır düzeyde olmaması karşısında makul oranda indirim yapılması gerekir. İçtihat Metni : A.C..’ı kasten öldürmekten, A.C’i kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık H.S’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 16.11.2006 gün ve 77/408 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı, sanık müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş olduğundan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-15  Okunma Sayısı:42
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2006/4081
Karar No: 2008/3242
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 257
İlgili Kavramlar: Belediye Başkanının Görevi İhmali
Karar Metni: İçtihat Özeti: Belediyenin ilgililere göndereceği tebligatları hazırlama ve posta idaresine teslim etme konusunda doğrudan görevi bulunmayan sanık belediye başkanının, göreve yeniden başlama yazılarının, katılanlara hangi yolla tebliğ edileceğine ilişkin herhangi bir talimatı olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre suçun oluşup oluşmadığı ve sanığın hukuki durumu belirlenmelidir. İçtihat Metni :Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Belediye muhasibi M’nin 25.08.2004  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-13  Okunma Sayısı:7
Daire: 3
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9126
Karar No: 2008/131
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 53
İlgili Kavramlar: Zorunlu müdafi, belli haklardan yoksun bırakma
Karar Metni: İçtihat Özeti:Sanık hakkında kardeşini yaralamaktan ceza tayini için aile nüfus kayıt tablosu incelenmelidir.5237 Sayılı kanunun 53/1-C maddesinde belirtilen haklardan yoksun bırakılma, koşullu salverilme tarihi ile sınırlandırılmalıdır. 5271 sayılı kanunun 150. Maddesindeki zorunlu müdafi koşulu, üst sınırı beş yıl hapis olan eylemlerden alt sınırı beş yıl hapis olan eylemlere dönüştürüldüğünden sanığın yaşının küçük olduğuna, malul, sağır ve dilsiz olduğuna dair bir bilgi ve belge de bulunmadığına göre zorunlu müdafi şartı gerçekleşmemiştir. İçtihat Metni :Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:5271 sayılı CMK’nın 150. maddesinde, gerek 5560 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile yapılan değişiklikten önce ve gerekse bu değişiklikten son  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-12  Okunma Sayısı:6
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2009/12591
Karar No: 2009/14476
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: 3167 s. Kanun m. 16, geçici 2. madde
İlgili Kavramlar: Vaktinden Önce İbraz Edilen Çeklerde Lehe Yasanın Saptanması Sorunu (Geçici 2. Madde) Hk.
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2009/12591 Karar No : 2009/14476 Tebliğname No : K.Y.B. - 2009/163498 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Mustafa İltin hakkında ADANA 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarihli, 2006/727 esas, 2007/811 karar sayılı hükmü ile “3167 sayılı Kanun’un 16/1. maddesi uyarınca verilen 30.000.-YTL adli para cezasının” infazı aşamasında, 28.02.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun ile 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddede öngörülen “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmünün değerlendirilmesi için hüküml  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Murat Kayançiçek  Kayıt Tarihi:2009-11-11  Okunma Sayısı:44
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2008/30955
Karar No: 2009/38186
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK 142/1-a
İlgili Kavramlar: Su hırsızlığı, kuyu suyu
Karar Metni: Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA 13.10.1009 gününde oybirliği ile karar verildi. Not : Kuyu suyu kullanan sanık hakkında, ASKİnin şikayeti üzerine su hırsızlığı suçundan açılan kamu davasında; sanığın eyleminin 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun uyarınca idari para cezasını gerektirdiğinden bahisle sanığın beraatine dair ASKİnin temyizi üzerine verilen karar.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ünal İzgi  Kayıt Tarihi:2009-11-11  Okunma Sayısı:12
Daire: 2
Tarih
:2007
Esas No: 2007/5066
Karar No: 2007/10887
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 32
İlgili Kavramlar: AKIL HASTALIĞI-GÜVENLİK TEDBİRİ-MANEVİ TAZMİNAT
Karar Metni: Özet: 5237 sayılı Yasamn 32/1. maddesi gereğince hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilen sanık hakkında aynı madde gereğince güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerekir. Ayrıca bu durum karşısında katılanın manevi tazminat talebi yönünden hukuk mahkemesinde dava açmakta serbest olduğuna karar verilmelidir. Gündüzleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve sövme suçlarından sanık Makbulenin yapılan yargılaması sonucunda; 5237 sayılı TCKnın 32/1. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair (Konya Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 02.03.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 30.03.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Dosya içeriğine göre,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-11  Okunma Sayısı:3
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2005/4005
Karar No: 2007/3658
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞiSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: çelişkilerle dolu savunmalar
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2005/4005 KARAR NO : 2007/3658 TEBLİĞNAME : 1-B/2005/174134 Ayşe Mutluyu kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Ramazan Emiroğlunun yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ADIYAMAN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.07.2005 gün ve 212/256 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-11-11  Okunma Sayısı:43
Daire: 2
Tarih
:2007
Esas No: 2007/36
Karar No: 2007/137
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 179
İlgili Kavramlar: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek
Karar Metni: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmedikçe Alkollü Araç Kullanmak TCK 179.Maddesi Kapsamında Suç Oluşturmaz Özet:5237 Sayılı Kanunun 179. maddesine göre, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanılması trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu oluşturur. Anılan suçun oluşabilmesi için kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeye neden olunması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmedikçe salt alkollü araç kullanan kişi hakkında TCK`nın 179. maddesi uyarınca ceza tayin edilmesi hatalıdır. 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU m.48 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU m.179 Alkollü araç kullanmak suçundan sanık C`nin, 5237 sayılı TCK`nun 179/2, 50/1-a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-10  Okunma Sayısı:66
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2009/28909
Karar No: 2009/36615
Kaynak: dosya
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: MÜDAHİLE VEKALET ÜCRETİ- DİLEKÇE ÜCRETİ
Karar Metni: Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Katılan kurum vekili oturumları katılmayıp sadece katılma isteğini içeren 09.04.2003 tarihli dilekçeyi sunması karşısında, Auvukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre dilekçe yazım ücreti yerine yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmolunması, bozmayı gerektirmiş....BOZULMASINA..DÜZELTEREK ONANMASINA 01.10.2009 tarihinde oybirliğiyle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2009-11-09  Okunma Sayısı:10
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/18017
Karar No: 2009/8773
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: 213 SK 359
İlgili Kavramlar: SAHTE FATURA VE BELGELER
Karar Metni: Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaları düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım olmadığından faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiğinden sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen şirketin yetkilileri hakkında sahte fatura düzenlemek eyleminden dolayı tanzim edilen Vergi Teknik Raporu içeriği karşısında, hakkında kamu davası açılıp açılmadığı sorulup, açıldığının anlaşılması halinde dava dosyasının getirtilerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikal ettirilmesi, sanık tarafından ibraz edilen tahsilat makbuzlarının bulunduğu da anlaşılmakla, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-09  Okunma Sayısı:55
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/3-162
Karar No: 2007/177
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 232
İlgili Kavramlar: HÜKÜM FIKRASININ İÇERİĞİ
Karar Metni: Özet: 1- Karar ve hükümlerde yer alan yasa yolu açıklamalarının, bu yola başvuru hakkı olan kişilere tam bir açıklıkla ifade edilmesi ve yanılgılara sebebiyet verilmemesi yasal zorunluluk olduğundan, hükümde bu konuda eksik veya yanıltıcı ifadelerin bulunması durumunda; yasa yolu açıklamasını, her türlü kuşkuyu kaldıracak ifadeyle sanığa duyuran ve yasa yolu, mercii, süresi ile yöntemini tam bir netlikle ifade eden yeni bir bildirimin, yöntemine uygun meşruhatlı tebligatla gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekir. 2- Yerel Mahkemenin, önceki hükme yönelik temyizi yeterli sayan ve Yargıtay C.Başsavcılığının iadesi sonrasında verdiği kararın Yargıtayca incelenmesi için başka bir temyiz istemine gerek olmadığı izlenimi yaratan yanıltıcı bir ifadeyle "dosyanın yeniden incelenmek üzere Yargı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-08  Okunma Sayısı:39
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2-169
Karar No: 2007/170
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 51 - 86
İlgili Kavramlar: EŞİNİ KASTEN YARALAMA-HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
Karar Metni: Eşini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralamak suçundan sanığın, 5237 sayılı TCYnın 86/2-3-a maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezasının aynı yasanın 51/2. maddesi uyarınca ertelenmesine; a ) Cezası ertelenen sanığın 5237 Sayılı Yasanın 51/2. maddesi uyarınca taktiren 2 yıl denetim süresine tabi tutulmasına; b ) 5237 sayılı TCYnın 51/4-b maddesi uyarınca denetim süresi içinde; meslek veya sanat sahibi olan sanığın, mümkün olduğunca bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına veya bağımsız çalışmasına; c ) 2 yıllık denetim süresi içerisinde alkol kullanmasının yasaklanmasına; d ) 5237 sayılı TCYnın 51/4. maddesi uyarınca, denetim süresi içinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2009-11-07  Okunma Sayısı:58
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/27812
Karar No: 2009/12651
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: tck 168
İlgili Kavramlar: SANIĞIN KENDİLİĞİNDEN KARAKOLA TESLİM OLMASI
Karar Metni: Ancak;15.03.2008 tarihli “Yakalama ve Muhafaza altına Alma Tutanağı” ile” Teslim Tesellüm Tutanağı” içeriğine göre; sanıklardan Ş.K.nın olaydan 20 dakika kadar sonra kendiliğinden polis karakoluna gelip teslim olduğu, üzerinde bulunan suça konu cep telefonlarını görevlilere teslim ettiğinin belirtilmesi ve adı geçen sanığında aşamalarda, kendiliğinden teslim olduğunu savunması karşısında; sanık Ş. K.’ın ne şekilde yakalandığı, yağma suçunun konusunu oluşturan telefonların ne şekilde ele geçirildiği duraksamaya yer bırakmayacak şekilde araştırılıp saptanmasından sonra, sonucuna göre sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasanın 168. maddesinin uygulanması gerektiği düşünülmeden, dosya içeriğindeki kanıtlarla uygun düşmeyen kabul ve yetersiz gerekçe ile anılan maddenin uygulanmamasına karar verilme  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tahir Aydoğmuş  Kayıt Tarihi:2009-11-06  Okunma Sayısı:3
Önceki | Sonraki