Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/6-71
Karar No: 2008/85
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK Md.150/3
İlgili Kavramlar: TEŞHİS-ZORUNLU MÜDAFİ
Karar Metni: Uyuşmazlık, 5271 sayılı CYYnin 150/3. maddesi uyarınca zorunlu müdafii tayini gereken bir suça ilişkin soruşturma sırasında yapılan teşhiste müdafiin bulunmasının zorunlu olup olmadığına ilişkindir. Olayda, şikayetçinin polis karakoluna müracaat etmesiyle soruşturma evresi başladığından teşhis işleminin soruşturma evresi içinde yapıldığı anlaşılmakla sanıkların yağma suçu şüphelisi olmaları nedeniyle 5271 sayılı CYYnin 150/3. maddesi kapsamında kendilerine zorunlu müdafii tayini yasa gereği gerekecektir. 5271 sayılı CYYnin 149/3. maddesinde, müdafiin ifade alma veya sorgu süresince şüphelinin yanında olma, bunun dışında ise şüpheli ile görüşme ve hukuki yardımda bulunma, 84/1. maddesinde keşifte ve 85/2. maddesinde ise soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla yer gösterme işlemi sırasında h  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahadır Altan Bayındır  Kayıt Tarihi:2009-05-13  Okunma Sayısı:14
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14587
Karar No: 2009/4894
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK.191
İlgili Kavramlar: DAHA ÖNECE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN HÜKÜM GİYENLERİN YENİDEN UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNU İŞLEMESİ
Karar Metni: 19/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, birinci fıkraya göre ceza hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörüldüğü, anılan kanunun 191. maddesinin (6). fıkrasının uygulanabilmesinin koşulu olarak, aynı fıkranın son cümlesinde yazılı "Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir" hükmünün, iddianamede belirtilen davaya konu aynı eylem n  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Sancak  Kayıt Tarihi:2009-05-12  Okunma Sayısı:19
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/319
Karar No: 2009/92
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 142/1-b, 165
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK , HIRSIZLIK MALI SATIN ALMAK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/319 Karar No : 2009/92 Tebliğname No : 6 - 2007/271277 TUTUKLU İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/04/2007 NUMARASI : 2007/162- 2007/256 SANIKLAR : Mehmet BEYAZ, İsmail AKÇALI, Turgut GÖKBULUT SUÇ : Hırsızlık, Hırsızlık malı bilerek almak HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar Mehmet Beyaz ile İsmail Akçalı savunmanı ve sanık Turgut Gökbulut TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Kısmen Onama- Kısmen Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarih  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:18
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2007/23961
Karar No: 2009/895
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 185
İlgili Kavramlar: DURUŞMA KAPALI AÇIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/23961 Karar No : 2009/895 Tebliğname No : 6 - 2007/229616 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 31/05/2007 NUMARASI : 2006/607-2007/405 SANIK : SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Esaslı işlemlerin yapıldığı 22.12.2006 tarihli oturum ile hükmün tefhim edildiği son oturumda sanık Hasan Turunç 18 yaşını doldurduğu halde, 5271 sayılı CMK’nun 185. maddesine aykırı olarak oturumun açık y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:10
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/7939
Karar No: 2009/4040
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 142/1-b, 165
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK , HIRSIZLIK MALI SATIN ALMAK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/7939 Karar No : 2009/4040 Tebliğname No : 6 - 2008/46012 TUTUKLU İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2007 NUMARASI : 2007/21 - 2007/704 SANIK : Alptekin TEKE, Fevzi AKGÜN, Ali BİLGİÇ SUÇ : Hırsızlık, hırsızlık malı satın almak HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar savunmanları TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: I. Sanık Fevzi Akgün hakkında yakınan Ekr  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Çavaç  Kayıt Tarihi:2009-05-10  Okunma Sayısı:62
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2005/13606
Karar No: 2007/6208
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Görevliye sövme
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/13606 Karar No : 2007/6208 Tebliğname No : 4/2005/173460 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Antalya Asliye 4. Ceza Mahkemesi TARİHİ : 10.06.2005 NUMARASI : 02/283 - 05/455 SANIK(LAR) : Yaman Lülü SUÇ(LAR) : Görevliye sövme SUÇ TARİHİ : 04.01.2002 HÜKÜM(LER) : Hükümlülük TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı, sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK:Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza tür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-08  Okunma Sayısı:30
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1096
Karar No: 2008/2473
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Alacak-Haksız tahrik
Karar Metni: A) Sanığın, alacağını ödemediği gibi sürekli öteleyen, olay günü istendiğinde inkar edip alaycı tavırlar takınan mağdura tabancayla 2 el ateş ederek batında umblikusun sağından ve sağ uyluk orta dış kısmından isabetle; batına isabet edenin mesanede harabiyet ve simfiz pelpis rumus kemikte parçalı kırık ve sağ uyluktakinin parçalı kırık oluşturarak yaşamını tehlikeye sokacak ve 120 gün mutad iştigaline engel olacak şekilde yaraladığı olayda; a) Hedef alınan vücut bölgesi, suç aletinin özelliği, atış sayısı ve meydana gelen harabiyetin niteliği dikkate alındığında ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğu, bu nedenle eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunun gözetilmemesi, b) Mağdurdan kaynaklanan alacağın ödenmeyip, sonra da inkar edilmesi ve alaycı tavırlar takınmasından ibar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-06  Okunma Sayısı:41
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/4614
Karar No: 2009/4449
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 81, YTCK 58
İlgili Kavramlar: 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR YÖNÜNDEN TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Karar Metni: Sanık hakkında Antalya 7..Asliye Ceza Mahkemesinin 26.02.2004 tarihli kararıyla dolandırıcılık suçundan verilip, 03.12.2004 tarihinde yerine getirilen hapis ve 13.09.2004 tarihinde yerine getirilen para cezası mahkumiyeti bulunduğu ve koşulları oluştuğu halde, tehdit suçu yönünden kurulan hükümde 765 sayılı TCK. nun 81/1-3 maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 5377 sayılı Yasanın 2.maddesiyle 29.06.2005 tarihinde 5237  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-06  Okunma Sayısı:12
Daire: 3
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8577
Karar No: 2007/5866
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5179 SK.md.29; 5237 SK.md.51, 52, 58
İlgili Kavramlar: ERTELEME,TEKERRÜR,AYNEN İNFAZ
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; 1- Mağdur sanık Sezer hakkında tanzim olunan tüm adli raporların kapsamı, niteliği ve sanık müdafiinin rapora itiraz etmesi de nazara alınarak adı geçen şahsa ait tüm raporlar ile tedavi belgeleri Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesine gönderilip 765 sayılı TCK ve 5237 sayılı TCK daki ölçütlere göre düzenlenecek rapordan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiği düşünülmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi, 2- Aynen infazına karar verilen Adana Dokuzuncu Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/293 esas ve 2002/176 sayılı kararda, suç tarihi 06.07.1999da sanık hakkında kaçak et satmak suçundan dolayı 560 sayılı KHK ve 4128 sayılı Ya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-05-06  Okunma Sayısı:10
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/9687
Karar No: 2009/1691
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 82/1-d, 29
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜ UYGULANARAK
Karar Metni: Karısı Havva G…..’i öldürmekten, çocukları Ayşegül G…… ile Aleyna G….’i öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Ömer G…..’in yapılan yargılaması sonunda; Hükümlülüğüne, öldürmeye teşebbüsten beraatine ilişkin (ANTALYA) İKİNCİ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2006 gün ve 319/23 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Suçun işlendiği yer ve zaman diliminin CMK.nun 232/2-c maddesine aykırı olarak karar başlığında gösterilmemiş olması mahallinde tamamlanması olanaklı noksanlık olarak görülmüştür. 2-Katılan Osman’ın, mağdureler Ayşegül ve Aleyna’yı öldür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-05  Okunma Sayısı:7
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 1009
Karar No: 2008/ 3051
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: KARARDA İHSAS-I REY NASIL OLUR?
Karar Metni: 1- Katılanların, atılı adam öldürmeye teşebbüs suçuna yönelik talebi nedeniyle davaya katılmasına karar verildiği ve bu suça ilişkin davaya hasren davaya katılma sıfatını aldığı anlaşılmakla; Katılan vekilinin panik yaratacak şekilde ateş etmek ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteğinin CMUK.nun 317.maddesi uyarınca sıfat yönünden reddine, 2- Katılanın ve sanığın silahlı tehdit ile sanığın 6136 sayılı yasaya muhalefetten kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede; Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinin 09.04.2004 tarih ve 2004/108 esas, 2004/111 karar sayılı görevsizlik kararında sanıkların suçlarının vasıflandırılmasını belirlerken "bu durumda ateş eden bir kişi ya da kişilerin müştekiyi öldürme kastı altında hareket ettiklerini gösterecek hiçbir sü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-05  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2007/7255
Karar No: 2007/7837
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 SK. md. 43, 52, 58, 61, 245
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI,ZİNCİRLEME SUÇ,TEKERRÜR,ADLİ PARA CEZASI
Karar Metni: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından sanık İbrahim ile Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanıklar Serdal, Avni, Adem, Kadir ve Hüseyinin yapılan yargılamaları sonunda:Sanık İbrahimin 5237 sayılı TCKnın 245/1, 43/1, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis ve 2.500 Yeni Türk Lirası adli para, aynı Yasanın 142/1-b, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 2 yıl hapis, yine aynı Yasanın 116/2 ve 53/1-2. maddeleri gereğince 6 ay hapis cezaları ile mahkumiyetine, diğer sanıkların beraatlerine dair (Denizli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 10.04.2007 gün ve 2006/421 Esas, 2007/180 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık İbrahim ve müdafii tarafından istenil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-05-01  Okunma Sayısı:49
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/5869
Karar No: 2008/7338
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Bira şişesi,tahrik,yara ve iz
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/5869 KARAR NO : 2008/7338 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/12918 Aydın Kurtuluşu kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık İsmail Karabey, İsmail Karabeyi yaralamaktan sanık Aydın Kurtuluş, izinsiz silah taşımaktan sanıklar Aydın Kurtuluş ile İsmail Karabeyin yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ANKARA) Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13/11/2006 gün ve 203/362 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar vekili tarafından istenilmiş, sanık İsmail Karabey duruşmada talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gön  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:12
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2008/23448
Karar No: 2009/12196
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 492/2, 647 SY 4.MAD.CMK 231
İlgili Kavramlar: KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında 765 sayılı TCK.nun 492/2 ve devamı maddeleri uyarınca hükmolunan hapis cezasının 647 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca paraya çevrilmesi karşısında; hükmün temyizi mümkün olduğu kabul edilerek mahkemenin 14.03.2008 tarihli temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmek suretiyle yapılan incelemede; Sanık hakkında 27.12.2007 tarihinde verilen mahkumiyet hükmü kesinleşmediği halde infaza verilen bu hükümlülüğe ilişkin Antalya C.Başsavcılığının talebi üzerine mahkemece 11.04.2008 tarihinde verilen kesinleşmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair kararın hukuken geçersiz olduğu belirlenmekle, Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:9
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/3641
Karar No: 2009/339
Kaynak: ilam evrakı
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN İNFAZDA GÖZETİLMESİ
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya düşünüldü: Sanık hakkında 5237 sayılı TCYnın 58/7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın yerine getirilmesinden sonra denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına esas alınan en ağırının infazda gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir. Dosya ve duruşma tutanaklarının içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre sanık C.S.nın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA 22.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bülent Canoğlu  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:10
Daire: 3
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15632
Karar No: 2009/9383
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.m.106
İlgili Kavramlar: Ayağını denk al seni haritadan silerim.
Karar Metni: ...sanığın katılana karşı "ayağını denk al seni haritadan silerim" şeklinde sarf ettiği sözlerinin ağır ve haksız bir zarara uğratacağı anlamını taşıması itibariyle 765 sayılı TCK.unun 191/1 maddesindeki ölümle tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılmakla...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayhan Bora  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:4
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1649
Karar No: 2008/1410
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ERTELEME VE TEKERRÜR
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/1649 KARAR NO : 2008/1410 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/211757 Kardeşi Mehmet Aksözü kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Şayeste Çatı bıçakla yaralamaktan sanık Ahmet Aksözün yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (KONYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.05.2006 gün ve 125/213 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-)a-Sanığın mağdur Mehmet’i yaralama suçundan verilen para cezasının miktarı, mağdure Şayeste’yi yaralama suçundan ise seçenek yaptırım olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:13
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2007/7960
Karar No: 2009/2884
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 85/2, 89/5, 53/6
İlgili Kavramlar: OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARI BULUNMADIĞINA GÖRE;
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olayda bilinçli taksirin koşulları bulunmadığına göre; mağdur Hatice Ocak’ın sanıktan şikayetçi olmadığı, Rabia Demir’in bozmadan sonraki 18.05.2006 tarihli duruşmada kendisi bakımından şikayetinden vazgeçtiği, 4 yaşında olan mağdur Seher Demir bakımından da anne Rabia Demir ve baba MUSTAFA Demir’in 28.10.2005 tarihli temyize cevap dilekçesinde şikayetten vazgeçmiş oldukları dikkate alınarak, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 85/1.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 11.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Ü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:14
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2007/357
Karar No: 2008/1327
Kaynak:
İlgili Maddeler: 7201s.Tebligat Kanunu.md.35
İlgili Kavramlar: ADLİ TEBLİGAT,ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ
Karar Metni: Dolandırıcılık suçundan sanık ....nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503/1, 522, 59, 81/2. maddeleri gereğince 6 ay 11 gün hapis ve 139.166.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair ( Bolu Asliye Ceza Mahkemesi )nin 13.11.2003 tarihli ve 2002/327 esas, 2003/928 sayılı kararının infazı sırasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun lehe hükümlerinin uygulanması talebi üzerine, anılan Kanunun lehe olmadığından bahisle, yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, sanık hakkındaki 139.166.000 Türk Lirası ağır para cezasının 139 Yeni Türk Lirası adli para cezasına dönüştürülmesine dair Bolu Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2005 tarihli ve 2002/327 esas, 2003/928 sayılı ek kararını, dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:66
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/2023
Karar No: 2009/1657
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.NUN 141
İlgili Kavramlar: 466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT
Karar Metni: Toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaatine,takdirine ve dosya kapsamına göre davacının tutuk kaldığı günler için lehine, yazılı miktarda maddi ve manevi tazminata hükmolunmasında düzeltme nedenleri dışında yasaya aykırı bir husus bulunmadığından davacı vekilinin manevi tazminat miktarının az olduğuna, davalı Hazine vekilinin tazminat miktarın fazla olduğuna, asgari ücrete göre maddi tazminatın hesaplanması gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.03.2007 gün ve 2007/2-63. Sayılı hükmü uyarınca "haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında, davalı lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi ancak davanın tamamen reddi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:38
Önceki | Sonraki