Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/9687
Karar No: 2009/1691
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 82/1-d, 29
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜ UYGULANARAK
Karar Metni: Karısı Havva G…..’i öldürmekten, çocukları Ayşegül G…… ile Aleyna G….’i öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Ömer G…..’in yapılan yargılaması sonunda; Hükümlülüğüne, öldürmeye teşebbüsten beraatine ilişkin (ANTALYA) İKİNCİ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2006 gün ve 319/23 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Suçun işlendiği yer ve zaman diliminin CMK.nun 232/2-c maddesine aykırı olarak karar başlığında gösterilmemiş olması mahallinde tamamlanması olanaklı noksanlık olarak görülmüştür. 2-Katılan Osman’ın, mağdureler Ayşegül ve Aleyna’yı öldür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-05-05  Okunma Sayısı:7
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 1009
Karar No: 2008/ 3051
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: KARARDA İHSAS-I REY NASIL OLUR?
Karar Metni: 1- Katılanların, atılı adam öldürmeye teşebbüs suçuna yönelik talebi nedeniyle davaya katılmasına karar verildiği ve bu suça ilişkin davaya hasren davaya katılma sıfatını aldığı anlaşılmakla; Katılan vekilinin panik yaratacak şekilde ateş etmek ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteğinin CMUK.nun 317.maddesi uyarınca sıfat yönünden reddine, 2- Katılanın ve sanığın silahlı tehdit ile sanığın 6136 sayılı yasaya muhalefetten kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede; Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinin 09.04.2004 tarih ve 2004/108 esas, 2004/111 karar sayılı görevsizlik kararında sanıkların suçlarının vasıflandırılmasını belirlerken "bu durumda ateş eden bir kişi ya da kişilerin müştekiyi öldürme kastı altında hareket ettiklerini gösterecek hiçbir sü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-05-05  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2007/7255
Karar No: 2007/7837
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 SK. md. 43, 52, 58, 61, 245
İlgili Kavramlar: KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI,ZİNCİRLEME SUÇ,TEKERRÜR,ADLİ PARA CEZASI
Karar Metni: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından sanık İbrahim ile Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanıklar Serdal, Avni, Adem, Kadir ve Hüseyinin yapılan yargılamaları sonunda:Sanık İbrahimin 5237 sayılı TCKnın 245/1, 43/1, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis ve 2.500 Yeni Türk Lirası adli para, aynı Yasanın 142/1-b, 53/1-2 ve 63. maddeleri gereğince 2 yıl hapis, yine aynı Yasanın 116/2 ve 53/1-2. maddeleri gereğince 6 ay hapis cezaları ile mahkumiyetine, diğer sanıkların beraatlerine dair (Denizli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 10.04.2007 gün ve 2006/421 Esas, 2007/180 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık İbrahim ve müdafii tarafından istenil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-05-01  Okunma Sayısı:49
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/5869
Karar No: 2008/7338
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Bira şişesi,tahrik,yara ve iz
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/5869 KARAR NO : 2008/7338 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/12918 Aydın Kurtuluşu kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık İsmail Karabey, İsmail Karabeyi yaralamaktan sanık Aydın Kurtuluş, izinsiz silah taşımaktan sanıklar Aydın Kurtuluş ile İsmail Karabeyin yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ANKARA) Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13/11/2006 gün ve 203/362 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar vekili tarafından istenilmiş, sanık İsmail Karabey duruşmada talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gön  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:12
Daire: 2
Tarih
:2009
Esas No: 2008/23448
Karar No: 2009/12196
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 492/2, 647 SY 4.MAD.CMK 231
İlgili Kavramlar: KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık hakkında 765 sayılı TCK.nun 492/2 ve devamı maddeleri uyarınca hükmolunan hapis cezasının 647 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca paraya çevrilmesi karşısında; hükmün temyizi mümkün olduğu kabul edilerek mahkemenin 14.03.2008 tarihli temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmek suretiyle yapılan incelemede; Sanık hakkında 27.12.2007 tarihinde verilen mahkumiyet hükmü kesinleşmediği halde infaza verilen bu hükümlülüğe ilişkin Antalya C.Başsavcılığının talebi üzerine mahkemece 11.04.2008 tarihinde verilen kesinleşmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair kararın hukuken geçersiz olduğu belirlenmekle, Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:9
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/3641
Karar No: 2009/339
Kaynak: ilam evrakı
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN İNFAZDA GÖZETİLMESİ
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya düşünüldü: Sanık hakkında 5237 sayılı TCYnın 58/7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın yerine getirilmesinden sonra denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına esas alınan en ağırının infazda gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir. Dosya ve duruşma tutanaklarının içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre sanık C.S.nın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA 22.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bülent Canoğlu  Kayıt Tarihi:2009-04-30  Okunma Sayısı:10
Daire: 3
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15632
Karar No: 2009/9383
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.m.106
İlgili Kavramlar: Ayağını denk al seni haritadan silerim.
Karar Metni: ...sanığın katılana karşı "ayağını denk al seni haritadan silerim" şeklinde sarf ettiği sözlerinin ağır ve haksız bir zarara uğratacağı anlamını taşıması itibariyle 765 sayılı TCK.unun 191/1 maddesindeki ölümle tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılmakla...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayhan Bora  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:4
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1649
Karar No: 2008/1410
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ERTELEME VE TEKERRÜR
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/1649 KARAR NO : 2008/1410 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/211757 Kardeşi Mehmet Aksözü kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Şayeste Çatı bıçakla yaralamaktan sanık Ahmet Aksözün yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (KONYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.05.2006 gün ve 125/213 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-)a-Sanığın mağdur Mehmet’i yaralama suçundan verilen para cezasının miktarı, mağdure Şayeste’yi yaralama suçundan ise seçenek yaptırım olara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:13
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2007/7960
Karar No: 2009/2884
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 85/2, 89/5, 53/6
İlgili Kavramlar: OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARI BULUNMADIĞINA GÖRE;
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olayda bilinçli taksirin koşulları bulunmadığına göre; mağdur Hatice Ocak’ın sanıktan şikayetçi olmadığı, Rabia Demir’in bozmadan sonraki 18.05.2006 tarihli duruşmada kendisi bakımından şikayetinden vazgeçtiği, 4 yaşında olan mağdur Seher Demir bakımından da anne Rabia Demir ve baba MUSTAFA Demir’in 28.10.2005 tarihli temyize cevap dilekçesinde şikayetten vazgeçmiş oldukları dikkate alınarak, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 85/1.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 11.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Ü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-29  Okunma Sayısı:14
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2007/357
Karar No: 2008/1327
Kaynak:
İlgili Maddeler: 7201s.Tebligat Kanunu.md.35
İlgili Kavramlar: ADLİ TEBLİGAT,ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ
Karar Metni: Dolandırıcılık suçundan sanık ....nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503/1, 522, 59, 81/2. maddeleri gereğince 6 ay 11 gün hapis ve 139.166.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair ( Bolu Asliye Ceza Mahkemesi )nin 13.11.2003 tarihli ve 2002/327 esas, 2003/928 sayılı kararının infazı sırasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun lehe hükümlerinin uygulanması talebi üzerine, anılan Kanunun lehe olmadığından bahisle, yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, sanık hakkındaki 139.166.000 Türk Lirası ağır para cezasının 139 Yeni Türk Lirası adli para cezasına dönüştürülmesine dair Bolu Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2005 tarihli ve 2002/327 esas, 2003/928 sayılı ek kararını, dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:66
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/2023
Karar No: 2009/1657
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK.NUN 141
İlgili Kavramlar: 466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT
Karar Metni: Toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaatine,takdirine ve dosya kapsamına göre davacının tutuk kaldığı günler için lehine, yazılı miktarda maddi ve manevi tazminata hükmolunmasında düzeltme nedenleri dışında yasaya aykırı bir husus bulunmadığından davacı vekilinin manevi tazminat miktarının az olduğuna, davalı Hazine vekilinin tazminat miktarın fazla olduğuna, asgari ücrete göre maddi tazminatın hesaplanması gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.03.2007 gün ve 2007/2-63. Sayılı hükmü uyarınca "haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında, davalı lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi ancak davanın tamamen reddi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:37
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1726
Karar No: 2008/2661
Kaynak: HAKİM ONUR DEMİR KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Grk.Karara madde yazılmazsa ne olur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/1726 KARAR NO : 2008/2661 TEBLİĞNAME : 1-B/06/194498 Kardeşi Recep Çobanı öldürmekten, Mehmet Çobanı silahla tehdit etmekten sanık Hasan Çobanın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (VEZİRKÖPRÜ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24/02/2006 gün ve 145/22 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:12
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2006/7139
Karar No: 2009/2343
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 343
İlgili Kavramlar: KİŞİ HÜVİYET VEYA SIFATINA İLİŞKİN YALAN BEYANDA BULUNMA
Karar Metni: Bir şahsın görevli memura karşı vaki yalan beyanından bir zarar doğduğu veya doğması ihtimali bulunduğu takdirde suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 343.maddesinin tatbiki gerekeceği cihetle; hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle haciz işlemi için gelen icra memuru ve alacaklı vekiline, hakkında takip yapılan borçlunun kendisi olduğunu saklayıp kimliği hakkında yalan beyanda bulunan ve sonrasında işyerini kapatarak haczedilen mallar da alıp giden sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 343.maddesine uygun bulunduğu ve yargılamaya devamla bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 S  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-28  Okunma Sayısı:5
Daire: 6
Tarih
:2009
Esas No: 2008/13106
Karar No: 2009/5207
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 142/1-b, 116/1, 151/1
İlgili Kavramlar: HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ AMACIYLA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUDA UZLAŞMAYA TABİ
Karar Metni: Ancak; 1-Konut dokunulmazlığını bozma suçu için 5271 sayılı CMK.nun 253 ve 254.maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 2-Suçların niteliği ile cezanın türü ve süresine göre; hükümden sonra 08.02. 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5728 sayılı Yasanın Geçici madde: 1/1.fıkrası yollamasıyla, aynı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/5-14.fıkraları gereği sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, 3-5237 sayılı Yasanın 53/3.maddesi göz ardı edilerek, 53/1-c bendinde belirtilen haklardan sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olması, Bozmayı gerektirmiş, sanık Döne A……. Sav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-27  Okunma Sayısı:11
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 1113
Karar No: 2008/ 3504
Kaynak: hakim onur demir kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: T.C.K 86/3-e,87/1-d-son,81,35,62.
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 1113 KARAR NO : 2008/ 3504 TEBLİĞNAME : 1-B/ 06/191007 Ayhan Kar ile İbrahim Karı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Rafet Karanın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (KONYA) ÜÇÜNCÜ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.06.2006 gün ve 358/223 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Kabül ve uygulamaya göre; Yaralama suçundan kurulan hükümlerde, ceza tertip sırasına göre,86/3-e maddesinden sonra bir kat artırım yapılma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-25  Okunma Sayısı:50
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8658
Karar No: 2007/1751
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5271 SK.md.161/5 ve 223/8
İlgili Kavramlar: ADLİ GÖREVİ İHMAL SUÇU, DURMA KARARI, EN ÜST DERECELİ KOLLUK AMİRİ, YARGILAMA USULÜ
Karar Metni: Adli görevi ihmal suçundan sanıklar hakkında açılan kamu davasının yargılaması sırasında 5271 sayılı CYYnın 161/5, 2803 sayılı Yasanın 151/e ve Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 148. maddeleri uyarınca adli soruşturmanın 2802 sayılı Yasadaki yargılama usulüne tabi olduğu gerekçesiyle CYYnın 223/8. maddesi uyarınca yargılamanın durmasına ilişkin ...Asliye Ceza Mahkemesinin 15.03.2006 tarih ve 2004/66 esas ve 2006/30 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 03.10.2006 gün ve 44846 sayılı Yasa yararına bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.10.2006 gün ve 242077 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü: Tebliğnamede "Dosya kapsamına göre;mahkemece sanık Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki yargılama u  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-23  Okunma Sayısı:77
Daire: 8
Tarih
:2007
Esas No: 2007/4584
Karar No: 2007/4112
Kaynak: O.DEMİR-KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: 5237 SK.md.50-52,5275 SK.md.106
İlgili Kavramlar: ADLİ PARA CEZASI,KOŞULLU SALIVERME
Karar Metni: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırılıktan sanık ...nın anılan Kanunun 13/son, 5237 sayılı TCKnın 52. maddeleri gereğince 600.00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 13.11.2006 tarih ve 2006/569-775 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlüye yapılan adli para cezası ödeme emrinin tebliğini müteakip, para cezasının ödenmemesi üzerine 600 YTLnin 1 ay hapis olarak cezasının infazına ilişkin, aynı mahkemenin 30.01.2007 tarihli ve 2006/569-775 sayılı ek kararından sonra hükümlünün cezasının infazı esnasında her iki para cezasını da ödemesi üzerine infazın durdurulup durdurulmayacağına ilişkin Cumhuriyet Savcısınca yapılan talep karşısında, her iki para cezasının ödendiğinden bahisle cezasının tamamının  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-22  Okunma Sayısı:74
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 1063
Karar No: 2008/ 2642
Kaynak: o.demir kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: t.c.k 63 uygulanmazsa ne olur?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 1063 KARAR NO : 2008/ 2642 TEBLİĞNAME : 1-B/ 06/133946 Sedat Erkanı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Emrullah Tokun yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (ÜSKÜDAR) ÜÇÜNCÜ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.04.2006 gün ve 377/85 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Sanığa verilen cezanın miktarına göre müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318.maddesi gereğ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-22  Okunma Sayısı:7
Daire: 8
Tarih
:2009
Esas No: 2007/6727
Karar No: 2009/1872
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 6136 YS 13/3
İlgili Kavramlar: EVDE BULUNAN TOPLAM 50 ADET MERMİ, PEK AZ SAYIDA MERMİ BULUNDURMA OLARAK KABUL EDİLEMEZ.
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Sanık Burhan Kalkan’ın suça konu mermilerin ele geçtiği evde misafir olarak kaldığına ve mermilerin diğer sanığa ait olduğuna ilişkin, diğer sanık ve tanıklarca da desteklenen savunmasının aksine, üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması, 2-Evinde toplam “50” adet mermi bulunduran sanık Erhan օ…. hakkında 6136 sayılı Yasanın 13.maddesinin 3. fıkrası yerine, 4. fıkrası ile uygulama yapılarak eksik ceza tayini, 3-Tekerrürün, 5237 sayılı TCK.nda artırım nedeni olarak düzenlenmediği ve aynı yasanın 7/3. madde ve fıkrası uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin de uygulanamayac  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-22  Okunma Sayısı:9
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2009/1124
Karar No: 2009/2805
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK.4.maddesi
İlgili Kavramlar: İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI KARARI, ZIMNİ GÖREVSİZLİK KARARI NİTELİĞİNDEDİR
Karar Metni: ..Gereği düşünüldü: Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine verdiği 2008/583 D.İş sayılı kararı zımni görevsizlik kararı niteliğinde olduğunun kabulü ile yapılan incelemede; İncelenen dosya içeriğine,sanığın üzerine atılı suçun niteliğine,iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Vize Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre,yerinde görülmeyen Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 07.07.2008 gün ve 2008/583 D.İş sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.03.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-04-22  Okunma Sayısı:28
Önceki | Sonraki