Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/4053
Karar No: 2008/16634
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2008/4053 K. 2008/16634 T. 15.9.2008 • SANIĞIN BAŞKA SUÇTAN HÜKÜMLÜ OLMASI ( Davanın Görüldüğü Yer Yargı Çevresinde - C.Savcısının Esas Hakkında Düşüncesini Açıkladığı ve Hükmün Açıklandığı Oturumlara Getirtilmesi Gerektiği ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın C.Savcısının Esas Hakkında Düşüncesini Açıkladığı ve Hükmün Açıklandığı Oturumlara Getirtilmemesi - Davanın Görüldüğü Yer Yargı Çevresinde Başka Suçtan Hükümlü Olduğu ) • TEMEL CEZANIN HAPİS OLARAK BELİRLENMESİ ( Sanığın Eylemine Seçenekli Ceza Öngörüldüğüne Göre Nedeninin Kararda Gerekçeli Olarak Belirtilmesi Gerektiği ) • ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ( Tek Yargıçlı Mahkemelerden Olduğu - Kurul Halinde Çalışan Mahkeme Olarak Nitelendirilemeyeceği ) 5237/m. 61, 125 5271/m. 193, 196 ÖZET : 1- Sanık, d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-18  Okunma Sayısı:14
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10204
Karar No: 2008/8987
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: arşiv kaydının silnmesinin mümkün olmadığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2008/10204 K. 2008/8987 T. 9.7.2008 • ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Adli Sicil Kayıtlarının Koşulları Oluştuğu Takdirde Sicil Kaydından Çıkarılarak Arşiv Kaydına Alınacağı - Arşiv Kaydının İse Silinmesinin Mümkün Olmadığı ) • ARŞİV KAYDI ( Adli Sicil Kayıtlarının Koşulları Oluştuğu Takdirde Sicil Kaydından Çıkarılarak Arşiv Kaydına Alınacağı - Arşiv Kaydının İse Silinmesinin Mümkün Olmadığı ) • SİLİNMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ARŞİV KAYDI ( Adli Sicil Kayıtlarının Koşulları Oluştuğu Takdirde Sicil Kaydından Çıkarılarak Arşiv Kaydına Alınacağı - Arşiv Kaydının İse Silinmesinin Mümkün Olmadığı ) 2709/m.76 5352/m.10, 12, Geç.2 ÖZET : Anayasa nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlara ilişkin adli sicil kayıtlan. koşulları oluştuğu takdirde sicil kaydından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-18  Okunma Sayısı:47
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/7038
Karar No: 2007/6758
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kayıp şahıslar(önemli içtihat)
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ ESAS NO : 2007/7038 KARAR NO : 2007/6758 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/68034 Y A R G I T A Y İ L A M I ( K A N U N Y A R A R I N A B O Z M A İ S T E M İ ) Kayıp şahıslar Edip Aksoy ve Orhan Cingöz haklarında yapılan hazırlık soruşturması sonunda Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.11.2006 tarihli ve 2005/2289 soruşturma-2006/1065 sayılı takipsizlik kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile takipsizlik kararının kaldırılmasına. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 173/4. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dosyasının Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, mercii Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 01.02.2007 tarihli ve 2007/99 değişik iş sayılı kararı kapsayan dosy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-18  Okunma Sayısı:127
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/954
Karar No: 2008/7059
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK’nun 53/1. maddesi
İlgili Kavramlar: TCK’nun 53/1. maddesinin hükümde yer almaması
Karar Metni: Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan sanık ...’nın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair Devrekani Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 19.04.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay CBaşsavcılığı’nin 09.01.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Hapis cezasına mahkum edilen ve bu cezası ertelenmeyen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına karar verilmemesi, belirtilen hak yoksunluklarının hapis cezasıyla mahkumiyetin doğal sonucu olmaları nedeniyle bu husus bozma nedeni yapılmamış, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki anlatımı ile dosya içinde bulunan hırsızlık suçuyla ilgili mahkumiyet kararından evlatlıktan yasal olarak ç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-18  Okunma Sayısı:33
Daire: 3
Tarih
:2009
Esas No: 2009/2061
Karar No: 2009/6852
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 191/1, 53
İlgili Kavramlar: İDDİANEMENİN KABULÜ KARARININ OKUNMAMASI, SANIĞIN HÜKÜM KURULAN CELSEDE 18 YAŞINI DOLDURDUĞU HALDE, DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI VE KARARIN GİZLİ TEFHİM EDİLMESİ,
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Gereği görüşülüp düşünüldü; Dinlenen tüm tanıklara CMK’nun 53. maddesindeki hususların hatırlatıldığı anlaşılmakla tebliğnamedeki 2 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak; 1-İddianamenin kabulü kararının okunmaması suretiyle CMK’nun 191/1 maddesine aykırı davranılması, 2-Sanığın, hüküm kurulan 10.07.2008 tarihli celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi, Bozmayı gerektirmiş sanık Bayram müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-17  Okunma Sayısı:38
Daire: 4
Tarih
:2007
Esas No: 2006/16
Karar No: 2006/127
Kaynak: Ş. Arşiv
İlgili Maddeler: TCK.nun 257/1. maddesi.
İlgili Kavramlar: GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA-KAMU ZARARI KAVRAMI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS NO :2006/16 KARAR NO :2007/39 -GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA Özet: SANIĞIN CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERMESİNDE TAKDİR YETKİSİNİN DİNİ, SİYASİ, HUSUMET, İNTİKAM ALMA, ÇIKAR SAĞLAMA VE BENZERİ ETKİLERLE HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILDIĞI KANITLANAMAMIŞTIR. 5237 SAYILI TCYNİN 257. MADDESİ KAPSAMINDA KİŞİ MAĞDURİYETİNE YÖNELİK BİR İDDİAYA YER VERİLMEDİĞİ GİBİ SİLAHIN KULLANILDIĞI YA DA YARALAMA SUÇU İŞLENDİĞİ YÖNÜNDE BELİRLEME DE OLMADIĞI, EKONOMİK ZARAR OLARAK DEĞERLENDİRİLEN KAMU ZARARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ, İLGİLİNİN MAL VARLIĞINDA BİR ARTIŞ MEYDANA GELMEDİĞİ, ESASEN RUHSATIN DA İPTAL EDİLMİŞ OLDUĞU, SİLAHTAN YARARLANMANIN TAŞIMAKTAN İBARET KALDIĞI, BUNUN DA HAKSIZ KAZANÇ SAYILAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-04-17  Okunma Sayısı:91
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1174
Karar No: 2008/1391
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK nın 58. maddesi
İlgili Kavramlar: TCK nın 58. maddesi , kazanılmış hak
Karar Metni: Hükümlünün mahkemece de kabul edilen silahlı çatışmalara katılması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin 765 sayılı TCKnın 125. maddesine uyduğu gözetilmeden önceki hükümde aynı Yasanın 168/2. maddesi ile kurulan hükmün kesinleşmiş olması ve lehe yasa değerlendirilmesinin de 5237 sayılı TCKnın 302 ve 220. maddeleri gözetilerek uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından ve anılan Kanunun 221/4. maddesinin de 62. maddeden önce uygulanmış olması sonuca etkili bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 5237 sayılı TCKnın 58. maddesi, örgüt mensubu olan hükümlü hakkında tayin olunan hapis cezasının infazı sırasında ve infazından sonra uygulanmak üzere denetimli serbestlik uygulamasını getirmiş ve ayrıca infaz rejiminin de buna göre belirlenmesini öngörmüştür. Madden  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-17  Okunma Sayısı:7
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9675
Karar No: 2008/4455
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: t.c.k 87/4,39,62
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/9675 KARAR NO : 2008/4455 TEBLİĞNAME : 1-B/07/156827 Mehmet Yılmazı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Mevlüt Bakır, işbu suça katılmaktan sanıklar Mehmet Bakır ile Serdar Bakırın yapılan yargılanmaları sonunda; Mevlütün hükümlülüğüne, Mehmet ve Serdarın beraatlerine ilişkin (KONYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.03.2007 gün ve 303/66 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık Mevlüt müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-17  Okunma Sayısı:57
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/189
Karar No: 2008/213
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kaçakçılık suçları ve görev alanı
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2008/189 K. 2008/213 T. 7.10.2008 • GÖREV ( Kaçakçılık - Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Adli Merci Olduğu ) • ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Kaçakçılık - Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu ) • ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kaçakçılık - Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu ) • KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu ) • USUL HÜKÜMLERİNİN DERHAL UYGULANMASI ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kab  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-17  Okunma Sayısı:15
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11-139
Karar No: 2008/148
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: sahte evrak düzenlemek ve kullanmak
Karar Metni: Sanık A. A. K.ve bir arkadaşı tarafından S. G. ve A. G. isimli kişilerin şirketlerinin işleriyle ilgili olarak kendilerine verilen vekaletnamelere istinaden 23.02.2000 ve 01.02.2000 tarihlerinde sahte evrak düzenlenmesi ve kullanılması tarzında gerçekleşen olayla ilgili olarak itiraza konu edilen uyuşmazlık “temyiz dilekçesinin süresinde olup, olmadığına” ilişkin olduğundan bu hususun ön mesele olarak görüşülmesi gerekmiştir. Olayla ilgili olarak yargılanmış bulunan iki sanığın da gıyabında verilen mahkumiyet hükümleri sanıklara farklı zamanlarda tebliğ edilmiştir. Her iki sanığın birlikte imzalayarak, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Yargıtay’a sunulmak üzere Kadıköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdikleri dilekçenin Yargıtay’a gelen imzalı nüshasındaki havale tarihinin 29  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-16  Okunma Sayısı:90
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1432
Karar No: 2008/6838
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK’nun 86/2 ve 50/2 maddeleri
İlgili Kavramlar: seçenek yaptırım,hapis cezasının adli para cezasına çevrilemeyeceği
Karar Metni: Kasten yaralama suçundan sanık E…’un yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Ordu 2. Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 25.04.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay CBaşsavcılığı’nın 06.02.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Sanık hakkında kasten yaralama suçundan sonuç olarak adli para cezası verilmiş ise de; 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi durumunda aynı Kanun’un 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarı da hükmün temyiz kabiliyetini ortadan kaldırmayacağı cihetle, hükmün temyizi kabil olduğu belirlenerek yapılan incelemede; 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-16  Okunma Sayısı:6
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2005/3114
Karar No: 2007/1216
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: adli tıp
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2005/3114 KARAR NO : 2007/1216 TEBLİĞNAME : 1-B/05/152251 Ali İçliyi kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Atilla İçli ile Osman Kiseki de ayrı ayrı yaralamaktan ve konut dokunulmazlığını bozmaktan sanıklar Mehmet Fırat, Bahri Fırat ile Vedat Kuştepe, işbu suçlara sanıkları azmettirmekten sanık Süleyman Fıratın yapılan yargılanmaları sonunda; Beraatlerine, sanık Mehmet Çevik hakkında açılan kamu davasının TCK.nun 460. maddesi gereğince düşürülmesine ilişkin (ADIYAMAN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.05.2005 gün ve 118/140 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gön  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-15  Okunma Sayısı:163
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2006/5771
Karar No: 2009/821
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 s.TCK.267,268,206/1
İlgili Kavramlar: BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİSİNİN KULLANILMASI
Karar Metni: Sanığın,adli soruşturma sırasında başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığının iddia olunması karşısında,gerçek bir kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi halinde eylemin 5237 s.TCK.nın 268/1 maddesi aracılığıyla 267.maddesine;bu isimde bir kişinin bulunmayıp hayali isim verilmesi halinde ise,anılan yasanın 206/1 maddesine uygun bulunacağı cihetle;sanığın adını kullandığın "Ahmet Dağ" adında birinin bulunup-bulunmadığı araştırılarak,sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken,eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde( yerel mahkeme,765 s.TCK.343/2 uyarınca mahkumiyet kararı vermiş) karar verilmesi,BOZMAyı gerektirmiştir.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FATMA GÖKKAYA  Kayıt Tarihi:2009-04-15  Okunma Sayısı:8
Daire: 7
Tarih
:2008
Esas No: 2005/10422
Karar No: 2008/22280
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: ETCK 102/4
İlgili Kavramlar: DAVA KONUSU EŞYALARIN MÜSADERESİ YA DA İADESİ YÖNÜNDEN BİR KARAR VERİLEBİLMESİ
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Zamanaşımını kesen son işlem olan sanığın savunmasının alındığı 12.11.2001 tarihi itibariyle suç tarihinde yürürlükte ve lehe olan 765 sayılı TCK.nun 102/4.maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi gerçekleşmiş ise de, dava konusu eşyaların müsaderesi ya da iadesi yönünden; 1-Bilirkişi Semih Dağıstanlı’nın kimliğinin tesbit edilip yeminin yaptırıldığı, 08.03.2004 tarihli tutanağın hakim tarafından imzalanmaması, 2-Antalya Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü’nün 05.09.2001 tarihli fezlekesi ekinde (Ek 6-7 de) olduğu belirtilen, kaçak eşya tesbit tutanağı i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-15  Okunma Sayısı:4
Daire: CGK
Tarih
:2006
Esas No: 2006/3-206
Karar No: 2006/205
Kaynak:
İlgili Maddeler: (5271 S. K. m. 32, 308) (1412 S. K. m. 30, 308, 320, 321) (2709 S. K. m. 141)
İlgili Kavramlar: KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİLİ KARAR
Karar Metni: Dava: Sanıklar hakkında kasten yaralama suçlarından yapılan yargılama sonunda; sanık Hüseyin T.in, mağdur Mustafa G.ü kasten yaralama suçundan beraatına, mağdur Behiç B. Ateşi kasten yaralama suçundan 765 sayılı Yasanın 456/4, 457/1, 81/1-3 maddeleriyle takdiren ve teşdiden 4 ay 1 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince günlüğü 4.745.000 liradan, 574.145.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine, mağdur Tarık Batu K.ı kasten yaralama suçundan, 765 Sayılı Yasanın 456/4, 457/1, 81/1-3 maddeleriyle takdiren ve teşdiden 4 ay 1 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince günlüğü 4.745.000 liradan, 574.145.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine, sanık Behiç B. Ateşin; mağdurlar Mesut T. ve Hüsey  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-15  Okunma Sayısı:52
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/ 9585
Karar No: 2008/ 4486
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Eksik usul ve bozma
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 9585 KARAR NO : 2008/ 4486 TEBLİĞNAME : 1-B/ 07/137225 Hüseyin Cirişi olası kastla öldürmekten sanık Talip Çirişin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (GİRESUN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.04.2007 gün ve 40/98 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanığın duruşmaya müdafii göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-CMK.nun 209. maddesine aykırı olarak, otopsi tutanağının okunup sanık Talip Çiriş ile müdafiinden diye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:5
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2007/9528
Karar No: 2008/1659
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: olası kastla yaralama suçu
Karar Metni: a-Sanık Taner’ in mağdur Ergün’ e karşı yaptığı atışlar sırasında yoldan bisikletiyle geçmekte olan mağdur Mehmet’ in de bacağından bir kurşun isabetiyle yaralandığı olayda sanığın, hedef seçtiği mağdur Ergün’ e ateş ettiği sırada olay yerinden geçen kişi ya da kişilerin de isabet alıp yaralanabileceğini, ölebileceğini öngörmesine rağmen atışların devamı sırasında mağdur Mehmet’i de yaralaması eyleminin olası kastla yaralama suçunu oluşturduğunun düşünülmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık Taner müdafii ile katılan sanık Ergün müdafiinin temyiz itirazlarının bu itibarla kabulüyle, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA) 05.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:21
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2008/17
Karar No: 2008/1718 K.
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5237 sayılı TCK’nın 191/1, 31/3, 62 ve 50-3. maddeleri
İlgili Kavramlar: uyuşturucu,tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri
Karar Metni: Hüküm tarihinde yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 5560 sayılı Kanun ile değişik 191. maddesi uyarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, mahkemece, aynı maddenin (2) veya (6). fıkralarındaki olasılıklardan hangisi tercih edilirse edilsin, sanık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış ise sadece denetimli serbestlik tedbirine, bu maddeleri kullanmış ise tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine hükmedilmesinde zorunluluk bulunduğu, anılan tedbirlerin uygulanması yönünden mahkemeye takdir hakkı tanınmadığı gözetilmeksizin; sanığın, hapis cezası ve tedavi yerine para cezası verilmesi yönündeki isteği “tedbiri kabul etmediği” biçiminde yanlış yorumlanarak doğrudan ceza tayin edilmesi ve buna rağmen denetimli serbestlik tedbirine hükmedi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:17
Daire:11
Tarih
:2006
Esas No:/7197
Karar No:/7197
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:TCK 43
İlgili Kavramlar:TESELSÜL
Karar Metni: Suça konu yırtılmak suretiyle yok edilen icra dosyasındaki belgelerin sayısı nazara alınmadan, sanığa resmi belgeyi yok etmek suçundan verilen cezanın teselsül nedeniyle TCK. nun 43. maddesi uyarınca artırılmaması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. 11. CD., 06.12.2006 7197/9924  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:6
Daire:11
Tarih
:2007
Esas No:/7018
Karar No:/7018
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:TCK 43
İlgili Kavramlar:TESELSÜL - TEK SUÇ
Karar Metni: Sanığın haksız ele geçirdiği kredi kartı ile aynı işyerinden aynı zamanda, biri saat 18.52, diğeri ise, saat 18.54’de olmak üzere iki alışveriş yaptığı göz önüne alınarak “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi”nden bahsedilemeyeceği gözetilmeden nitelikli dolandırıcılık suçundan teselsül hükümleri uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini, 11. CD., 16.04.2007 7018/2553  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:13
Önceki | Sonraki