Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/14317
Karar No: 2009/2264
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: özel ceza yasaları
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2007/14317 K. 2009/2264 T. 23.2.2009 • MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( 5237 S.Knun 5. Md. de Sözü Edilen Özel Ceza Kanunları Kapsamında Olması - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • ÖZEL CEZA İÇEREN KANUNLAR ( 556 S. KHK’nın 61/A-C Md. Uyarınca Cezalandırılması İstemi - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK’NIN SUÇ TANIMLAYAN HÜKÜMLERİNİN ZIMNİ OLARAK İLGA EDİLDİĞİ ( Sanığa Atılı Eylem Ceza İçeren Özel Bir Hukuk Düzenlemesi Olması Nedeniyle - 556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • KANUNİLİK İLKESİ ( Marka Hakkına Tecavüz - KHK Hükmüyle Getiril  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:60
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/11334
Karar No: 2009/2040
Kaynak: Derdest Soruşturma Evrakı
İlgili Maddeler: Askeri Ceza Kanununun 20. maddesi
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ(kanun yararına bozma)
Karar Metni: Bakaya suçundan şüpheli M.G. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.02.2007 gün ve 2007/161 soruşturma,2007/91 sayılı iddianamenin 5271 sayılı CMKnın 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Patnos Sulh Ceza Mahkemesinin 26.02.2007 gün ve 2007/15 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın kısmen kabulü ve kısmen reddine ilişkin,Patnos Asliye Ceza Mahkemesinin 13.03.2007 gün ve 2007/40 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 21.05.2007 gün ve 26181 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 20.06.2007 gün ve K.Y.B.2007 - 109810 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkur ihbarnamede;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Şekerci  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:24
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2006/129
Karar No: 2008/24448
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: YAĞMA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/129 Karar No : 2008/24448 Tebliğname No : 6 - 2005/203107 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/10/2005 NUMARASI : 2005/311-2005/315 SANIK : Mehmet Akif GÖRGÜLÜ SUÇ : Yağma HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 11.1.2004 tarihinde soruşturma evresinde İsmail Polat ve Selçuk Ziya Topaloğlu adlı kişileri fotoğraftan teşhis eden yakınan Gülay Sarıtaşın, 18.1.2004 tarihli tutanak içeriğine göre teşhis odasında Selçuk Ziya Topaloğlunu te  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:10
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2008/6-203
Karar No: 2009/3
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 148-149
İlgili Kavramlar: Merdiven boşluğunda yağma
Karar Metni: Sanığın apartmanın 3. katının merdiven boşluğunda gerçekleştirdiği yağma eyleminde, suçun sübutu konusunda Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında bir uyuşmazlık bulunmayıp, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma suçunun, konutta yağma suçunu yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCY’nın 149/1-d bendi kapsamında mı, yoksa basit yağma suçunu yaptırıma bağlayan 148. maddesi kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır. Yağma suçları 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda Özel Hükümler Kitabında, Kişilere Karşı Suçlara ilişkin ikinci kısmın malvarlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünde 148 ila 150. maddelerinde düzenlenmiştir. Yasanın 148. maddenin 1. fıkrasında yağma suçunun temel şekli,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:144
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/4-13
Karar No: 2009/12
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-İTİRAZ-KAPSAM
Karar Metni: Mevcut dosya kapsamına göre, itirazın kabulüyle yapılan incelemede öncelikle sanığın sübut sorunu ile ilgili olarak karar verilmesi gerektiği dosyadaki mevcut deliller kapsamında yapılan değerlendirmede sanığın TCK 257/2. maddesi kapsamında mevcut eylemin sanığın görevi kapsamında bulunmadığı, yine suçun sübut unsurlarından olan, kamu zararı, şahsi menfaat, üçüncü şahsa menfaat sağlandığına ilişkin delil bulunmadığı ve suç teşkil etmeyeceği, memurun söz konusu eylemi olsa olsa disiplin soruşturmasını gerektirebileceği, görevi ihmal ettiğine ilişkin somut delil bulunmadığı, sanığın savunmasının aksine başkaca delil bulunmadığı, sanığın bu durum itibariyle şüpheden sanık istifade eder genel ceza hukuku prensibi gereği sanığın unsurları oluşmayan ve cezalandırılması için somut delil bulunmay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:96
Daire: 1
Tarih
:2006
Esas No: 2006/179
Karar No: 2006/6018
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: T.C.K 81. VE 82.MADDELERİ
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/179 KARAR NO : 2006/6018 TEBLİĞNAME : 1-B/05/164057 İsmail Şahini kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Sinan Dursunun yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (OSMANİYE) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.06.2005 gün ve 310/152 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı tahrik ve takdiri tahfi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:6
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/21148
Karar No: 2009/3610
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 157
İlgili Kavramlar: BANKANIN ARACI KILINMASI
Karar Metni: Ayrı yer ve zamanlarda, sanıklar Y.. Y.., R.. K.. ve İ.. D...’un katılan İ.. S..; sanıklar Y.. Y.. ve İ.. D..’un katılan Ş... K... ile yakınlık kurarak güven ortamı oluşturup, önceden planladıkları gibi kazı sırasında buldukları sahte heykelleri yurt dışından gelecek müşterilere satacaklarını söyleyerek, sahte eserleri katılanlara emanet edip ayrıldıkları ve bir süre sonra telefon ile temas kurarak çeşitli sebepler gösterip katılanların banka ve PTT havalesi yoluyla para göndermelerini sağladıkları ve daha önceden sahte kimliklerle oluşturulmuş hesaplardan bu paraları çekmekten ibaret eylemlerinde, bankanın ödeme vasıtası olması ve suçun işlenmesi sırasında bankanın maddi bir varlığının kullanılmaması nedeniyle işlenen dolandırıcılık suçlarında vasıta olarak kullanılmadığı, bu nedenle süb  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/16570
Karar No: 2009/101
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 244
İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SUÇU
Karar Metni: 1-Sanığın savunması ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında,dosyada mevcut Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 02.06.2006gün ve 1537 sayılı yazısından hesaplara gelen paraların internette 85.97.140.0-85.97.143.255 IP aralığındaki 85.97.142.190 IP numarası kullanılarak aktarıldığının anlaşılması karşısında, bu numaranın kullanım bilgileri istenerek EFT.nin yapıldığı anda anılan numaranın bu şirket tarafından hangi kullanıcıya atandığının ilgili kurumdan araştırılıp tespit edildiğinde sanık ile irtibatı olup olmadığının saptanması gerektiğinin gözetilmemesi ve İstanbul C.Başsavcılığının 18.05.2006 gün ve 2006/634 sayılı ayırma kararı ile 27.09.2006 gün ve 2006/12259 sayılı haklarında takipsizlik kararı verilen suça konu paraların sanığın hesabına gelmeden önceki aşamada hesaplarına havale  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:26
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: /555
Karar No: /555
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK 142
İlgili Kavramlar: BİLEŞİM YOLUYLA HIRSIZLIK
Karar Metni: Sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınanın şifresini elde ederek hesap bilgilerine ulaştıktan sonra, Garanti Bankası Galatasaray Şubesi’nde bulunan hesabındaki 5800 YTL.yi oluşturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmenin söz konusu olmadığı anlaşıldığından; ayrıca 5271 sayılı CMK.nun 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile değişik 150/3 ve 26.12.2006 tarihli Ceza Genel Kurulu’nun 2006/8-317 E. ve 2006/319 sayılı Kararına göre, daha önce üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu savunman atanması öngörülmüş iken, değişiklikten sonra bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren suçlardan yargılanan sanıklarla sınırlandırıldığı ve sanığa 5271 sayılı Yasanın 147,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:12
Daire: 5
Tarih
:2007
Esas No: 2007/738
Karar No: 2007/4041
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK 30
İlgili Kavramlar: CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER
Karar Metni: 5237 sayılı TCKnun 30. maddesinin 3. ve 4. maddelerinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği ya da işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düşen kişinin bu hatadan yararlanacağı ve cezalandırılamayacağı öngörülmüş ise de; mağdurenin 23.07.2005 günlü beyanına, sanığın müdafii huzurunda kollukta alınan ifadesine ve dosya kapsamına göre mağdurenin on üç yaşında olduğunu sanığa bildirdiği ve sanığın da bunu öğrenerek mağdureye ailesinin yanına otele dönmesi için telkinde bulunarak beraber kaçamayacaklarını ifade etmesine ve ayrıca yaşının küçüklüğü nedeniyle beraber aynı otelde kalamayacaklarını öngörüp, başkasına ait kimlik ile pansiyona kayıt yaptırdıklarının anlaşılması karşısında; sanığın, mağdurenin küçük olduğunu bildi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:13
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2008
Karar No: 2008/2008
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: 142
İlgili Kavramlar: Plaka çalmak
Karar Metni: Sanıkların yakınan Ahmet’e ait aracın plakalarını çalma şeklinde gerçekleşen eylemlerinin adet veya kullanım ya da tahsisleri gereği açıkta bırakılmış eşyaya yönelik hırsızlık suçlarında uygulama olanağı bulunan 5237 sayılı TCY’nın 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden aynı Yasa’nın 141/1.maddesi ile yazılı biçimde uygulama yapılması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, sanıklar Erkan ve Serkan … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, 22.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat aksu  Kayıt Tarihi:2009-04-11  Okunma Sayısı:42
Daire: 11
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8420
Karar No: 2007/433
Kaynak: uyap bilgi bankası
İlgili Maddeler: 7201 sy 35,TCK 53,157,158
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK -USULSÜZ TEBLİGAT- HAK YOKSUNLUĞU
Karar Metni: 11. Ceza Dairesi 2006/8420 E., 2007/433 K. DOLANDIRICILIK HAK YOKSUNLUĞU USULSÜZ TEBLİGAT 7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 35 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 157 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 158 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 504 ] "İçtihat Metni" Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık Mürselln yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair (Kartal İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.12.2005 gün ve 2002/462 Esas, 2005/416 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz talebinin reddine dair aynı yer mahkemesince verilen 17.07.2006 gün ve 2002/462 Esas, 2005/416 Karar sayılı ek kararın Yargıtayca incelenmesi süresi içinde sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kurtuluş Tayanç Çalışır  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:70
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/6573
Karar No: 2008/286
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: Firar suçundan şüpheli İlhami Demir hakkında yapılan soruşturma sonucunda Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 9.3.2007 tarihli ve 59 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 170.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Yasanın 174.maddesi gereğince iadesine dair, Bozüyük Sulh Ceza Mahkemesinin 19.3.2007 tarihli ve 2007/59 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Bozüyük Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 20.3.2007 tarihli ve 2007/15 değişik iş sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 30.4.2007 gün ve 22571 sayılı Yasa Yararına Bozma isteğini içeren Yargıtay C.Başsavcılığının 5.6.2007 gün ve 96728 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü: Tebliğnamede “dosya kapsa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:35
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/601
Karar No: 2007/7136
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ÜST SINIR VE ZORALIM
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/601 KARAR NO : 2007/7136 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/180062 Karısı Özlem Sevinçi öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Burhan Sevinçin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (İZMİR) Yedinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.03.2006 gün ve 168/53 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-) Katılanın 6136 sayılı Yasaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:34
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/465
Karar No: 2007/3452
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ÇOCUK KORUMA KANUNU
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/465 KARAR NO : 2007/3452 TEBLİĞNAME : 1-B/06/154906 Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak suçlarından Adem Zengin hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK.nun 81, 29, 31, 62, 6136 sayılı Kanunun 15/1. maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair (ANKARA) Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.03.2006 gün ve 51/115 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:15
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/10801
Karar No: 2009/695
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: 5237 sayılı T.C.K.unun 226/4
İlgili Kavramlar: DOĞAL OLMAYAN YOLDAN YAPILAN CİNSEL DAVRANIŞ
Karar Metni: Müstehçen içerikli CD. Satmak suçundan sanık hakkında yapılan yargılaması sonunda ; atılı suçtan mahkumiyetine dair mahkemesinden verilen hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü. Mahkemeye ibraz edilen 15.11.2006 tarihli rapor içeriğinden suça konu filmlerdeki görüntülerin 5237 Sayılı Yasanın 226/4. maddesinde tanımlanan cinsel davranışlara ilişkin olması karşısında suç niteliğinin belirleme görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi yerine yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafii temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sai  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:19
Daire: 5
Tarih
:2009
Esas No: 2008/15382
Karar No: 2009/2415
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 103/6, 53/5
İlgili Kavramlar: RUH SAĞLIKLARININ BOZULUP BOZULMADIĞI KONUSUNDA İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ DE İSTENEREK RAPOR ALINMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ
Karar Metni: TUTUKLU: Çocukların basit cinsel istismarı suçundan sanık Ahmet K…….’nın yapılan yargılaması sonunda; sekiz ayrı eylemden mahkumiyetine dair, Antalya 3. Aır Ceza Mahkemesi’nce 01.10.2007 tarih ve 2007/195 Esas, 2007/343 Karar sayı ile verilen hüküm süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafiince duruşmalı olarak ve katılanlar vekilleri tarafından da istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığının 11.11.2008 günlü tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelendi: Sanığa tayin olunan cezanın türü ve miktarı karşısında koşulları bulunmadığından sanık müdafiin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318.maddesi uyarınca REDDİNE ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde göste  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:7
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2005/2896
Karar No: 2006/1400
Kaynak: yargıtay sitesi
İlgili Maddeler: 5237 sy 220
İlgili Kavramlar: suç örgütü kurmak
Karar Metni: ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA MUHALEFET CÜRÜM VE KABAHATTE İŞTİRAK HÜKÜMLERİ ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI DURUŞMALI İNCELEME YETKİSİNİN REDDİ EŞYA MÜSADERESİNE AİT HÜKÜMLER KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI KASTEN ADAM YARALAMA SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETME "İçtihat Metni" Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olma, silahla yaralama, bu suça azmettirme ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından sanıklar .... ...., .... ..., .... ...., .... ...., ..... ....lün yapılan yargılamaları sonunda; sanık ....in 765 sayılı TCK.nun 64/2. maddesi delaletiyle 456/2, 457/1 maddeleri ile 4422 sayılı Yasanın 15. maddesinin yollamasıyla 765 sayılı TCK.nun 314. maddesi uyarınca, sanıklar .... ...., .... ...., .... .... ve .... ....ün 765 sayılı TCK.nun 456/2, 457/1, 314, 59. maddeleri ile 5237 sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kurtuluş Tayanç Çalışır  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:57
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/2901
Karar No: 2007/8545
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: mağdur şikayetten önce ölürse?
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/2901 KARAR NO : 2007/8545 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/246358 İsmail Bozkurtu kasten öldürmekten sanık Orhan Övez, işbu ölümle biten kavgada İsmail Bozkurtu yaralamaktan sanık Ahmet Özekin yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (ANKARA) Onuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.06.2006 gün ve 35/160 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık Orhan müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-09  Okunma Sayısı:128
Daire: 4
Tarih
:2009
Esas No: 2008/20639
Karar No: 2009/2723
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: T.C.K.unun 51/7, CMK.231,5275 yasanın 101/3
İlgili Kavramlar: ERTELİ HAPİS CEZASININ İNFAZINA KARAR VERİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN İTİRAZ BAKMA GÖREVİ
Karar Metni: Kesinleşen hükümle erteli hapis cezasınn hükümlülünün bir yıllık deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle 5237 sayılı T.C.K.unun 51/7 maddesi uyarınca tamamen infazına ve hükümlü hakkında koşulları bulunmadığından 5271 sayılı C.Y.Y.nın 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin karara karşı 5275 sayılı yasanın 101/3 maddesi gereğince yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurnun bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekli bulunduğu, Anlaşıldığından hükümlünün tebliğnameye aykırı olarak temyiz davası isteği hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 18/02/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Özden  Kayıt Tarihi:2009-04-08  Okunma Sayısı:9
Önceki | Sonraki