Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/3-63 E.
Karar No:2007/3-63 E.
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 51
İlgili Kavramlar:ERTELEME
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu 2007/3-63 E., 2007/87 K. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ] 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 322 ] "İçtihat Metni" Sanık Kerim A....'ın, 19.11.2004 tarihinde arkadaşı olan Mesut G.....'in gasp suçundan hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan Erdoğan K...... tarafından dövülmesi üzerine olaya müdahale edip evden aldığı suça konu 9 mm. çaplı tabanca ile ateş ederek mağduru doktor raporunda belirtildiği şekilde 25 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı iddiasıyla açılan kamu davası sonunda; Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesince; 22.09.2005 gün ve 1245-730 sayı ile; sanığın kast  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2008-01-04  Okunma Sayısı:13
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006 / 8381
Karar No:2006 / 8381
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:4483 SAYILI KANUNUN 4/SON MADDESİ
İlgili Kavramlar:DİLEKÇENİN 4483 S.K' NIN 4/SON MADDESİ GEREĞİ İŞLEME KONMAMASI CMK 172-173 MADDELERİ KAPSAMINDA İTİRAZ İNCELEMESİNE KONU BİR KARAR DEĞİL İDARİ YARGI MERCİLERİNDE İTİRAZ İNCELEMESİNE TUTULABİLECEK BİR KARARDIR
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No : 2006 / 8381 Karar No : 2007 / 487 Tarih : 23/01/2007 DAVA : Müşteki Uzunköprü Adalet Dairesinde görev yaptığı süre içerisinde münhal ve yetersiz kadrolara atama ve görevlendirme yapmayarak zorlama ve baskı ile işlerin yürütülmesine ve çalışanların ailevi sağlık problemleri yaşamasına sebebiyet veren sorumlular hakkında işlem yapılmasına ilişkin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma evresi sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23.5.2005 tarihli ve 2005/54692-30711 sayılı işleme konulmama kararına itirazın reddine dair, mercii Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 11.4.2006 tarihli ve 2006/587 değişik iş. 2006/760 müteferrik sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 13.9.2006 gün ve 041292 sayılı k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2008-01-04  Okunma Sayısı:7
Daire:11
Tarih
:2006
Esas No:2005/10620
Karar No:2005/10620
Kaynak:ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler:CMK.243. maddesi
İlgili Kavramlar:ÖLEN KATILANIN MİRASÇILARINA TEBLİGAT YAPILMALIDIR
Karar Metni:11.CEZA DAİRESİ YARGITAY İLAMI Esas No : 2005/10620 Karar No : 2006/6295 Uygulama:Dolandırıcılık suçundan sanıklar Y.K.ve H.K.’nın yapılan yargılamaları sonunda: Beraatlerine dair Yargılama esnasında 17.03.2005 tarihinde vefat ettiği anlaşılan katılan’ın, malvarlığına karşı işlenen suçtan dolayı mirasçıları tespit edilip, usulüne uygun tebligat yapılarak, kamu davasına katılma olanağı sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan mirasçıları vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepden dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.07.2006 gününde oybirliği ile karar verildi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2008-01-04  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/8583
Karar No:2007/8583
Kaynak:Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:TCK 51/1b
İlgili Kavramlar:ERTELEME
Karar Metni:Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmeyen sanık hakkında tayin olunan cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilirken 5237 sayılı TCK 51/1b maddesinde belirtilen "suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşup oluşmaması" hususlarının değerlendirilmesi gerekirken " sanığın geçmişte sabıkalı oluşu ve suç işleme eğilimi" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş.....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cemile Kandemir  Kayıt Tarihi:2008-01-03  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/13840
Karar No:2007/13840
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK 290
İlgili Kavramlar:Beraat Eden Sanık Hakkında Temyiz
Karar Metni:….beraat eden sanık lehine olan hukuk kurallarına aykırılık, sanığın aleyhine hükmün bozulması için CMK’nın 290. maddesi uyarınca Cumhuriyet savcılarına hak vermediğinden, O yer C.Savcısı ve üst C.Savcısının temyiz istemlerinin 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca reddine…  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2008-01-03  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/9784
Karar No:2007/9784
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK 231
İlgili Kavramlar:Ertemenmiş Hükmün Açıklanması
Karar Metni:5395 sayılı ÇKK’nın 5560 SK ile yapılan değişiklikten önceki 23. maddesi uyarınca kurulan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararda kendisine bir yükümlülük yüklenmeyen ve denetim süresi içinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç nedeniyle mahkum olmayan sanığın, adresinden taşınması nedeniyle, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün çağrısına uymamaktan ibaret davranışı nedeniyle kurulan ve açıklanması geri bırakılan hükmün 5271 s.CMK’nın 5560 s. Kanunla değişik 231/11. maddesi uyarınca açıklanmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi……BOZULMASNA  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim KÖROĞLU  Kayıt Tarihi:2008-01-03  Okunma Sayısı:23
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/2408
Karar No:2007/2408
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:CMK.nun 226. madd.
İlgili Kavramlar:AZMETTİRME-EK SAVUNMA
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ YARGITAY İLAMI ESAS NO : 2007/2408 KARAR NO : 2007/8277 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/232502 …….’ı taammüden öldürmekten sanıklar Ü.K ve C.Ö.’in yapılan yargılamaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (MANİSA) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm re’sen temyize tabi olmakla beraber duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1) Sanık C.Ö müdafiinin süresinden sonra gerçekleşen duruşmalı inceleme talebinin CMUK. 317,318 maddeleri gereğince REDDİNE karar verilmiştir. 2) Bozma nedenine göre tebliğnamenin sanık C.Ö yönünden suç vasfının kasten insan öldürm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa BAĞARKASI  Kayıt Tarihi:2008-01-03  Okunma Sayısı:81
Daire:6
Tarih
:2007
Esas No:2005/12348
Karar No:2005/12348
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:5237 s. TCK.'nın 145. md.
İlgili Kavramlar:DEĞERİN AZLIĞI (ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIKTA)
Karar Metni:Yargıtay 6. CD. Esas No: 2005/12348 Karar No: 2007/10123 YARGITAY İLAMI Hırsızlık (elektrik enerjisi hakkında hırsızlık) suçundan sanık…… hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine ilişkin verilen 08/07/2005 tarihli hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle Yargıtay C. Başsavcılığının BOZMA isteyen tebliğnamesi ile …. T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A “Değerin azlığı”nın 5237 sayılı Yasaya özgü, ayrı ve yeni bir kavram olması, bunun daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar ve değer olarak daha az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip yasal ve yeterli gerekçeleri de gösterilerek uygulanabilmesi, Mahkeme tarafından kabul edilen miktarın değerinin az olmaması karşısında, tebliğnamed  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yalçın Karataş  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/8-109 E
Karar No:2007/8-109 E
Kaynak:KASIM AYI YKD- UYAP
İlgili Maddeler:170/1C-KAB.KAN 36 MD.
İlgili Kavramlar:KURU SIKI TANANCA İLE ATEŞ ETMENİN TCK 170/1C MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURMADIĞI-5326 S.LI YAS.36 MADESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURDUĞU- KURU SIKI TABANCANIN SAHİBİNE İADESİ-
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu 2007/8-109 E., 2007/115 K. EŞYA MÜSADERESİ GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBLERİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 50 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 54 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 170 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 24 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 36 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 18 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 264 ] "İçtihat Metni" Hükümlü Ahmet Ç.......'nin; 18.06.2005 günü yapılan düğün sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği iddiasıyla; genel güvenli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:192
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2006/8688 E
Karar No:2006/8688 E
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5237 S.lı TCK'nın 168 mad.
İlgili Kavramlar:KAMU MALINA ZARAR VERME, SANIĞIN AMCASININ ZARARI KARŞILAMIŞ OLMASI,ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni:9. Ceza Dairesi 2006/8688 E., 2007/6755 K. ETKİN PİŞMANLIK KAMU MALINA ZARAR VERME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 168 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 516 ] "ÖZET" MEYDANA GELEN ZARAR OLAYDAN BİR GÜN SONRA SANIĞIN AMCASI TARAFINDAN TAZMİN EDİLDİĞİNE GÖRE, 5237 SAYILI TCK'NIN 168. MADDESİNDE DÜZENLENEN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİR. "İçtihat Metni" Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Meydana gelen zararın olaydan bir gün sonra sanığın amcası tarafından aynen tazmin yoluyla giderilmiş olduğu gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin aynı Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri uyarınca yapılan lehe Yasa değerlendirmesinde nazara alınmaması, 2-Kabul ve uygulamaya göre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:5
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2007/3797
Karar No:2007/3797
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK.'nın 238/2. md.
İlgili Kavramlar:DAVAYA KATILMA
Karar Metni:Yargıtay 9. CD. Esas No: 2007/3797 Karar No: 2007/8392 YARGITAY İLAMI Mahkemesi : ….. Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 22.11.2005 Suç tarihi : 16.8.2003 Suç : Taksirle Yaralama Temyiz eden : Şikayetçi vekili Uygulama : CMK.nın 223/8. maddesi gereğince düşme Yargıtay C. Başsavcılığının Görüşü: Bozma (CMK.’nın 238/2 maddesine aykırı davranılması) T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1.3.2005 tarihli duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu beyan eden mağdura CMK.’nın 238/2. maddesi gereğince davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yalçın Karataş  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:4
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006 / 8379
Karar No:2006 / 8379
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:CMK' NIN 170. MADDESİ
İlgili Kavramlar:C.SAVCISININ EVRAKLARI İŞLEMSİZ BIRAKMASI, KAMU DAVASININ AÇILMASI İÇİN YETERLİ DELİL DEĞİL YETERLİ ŞÜPHENİN ARANACAĞI
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No : 2006 / 8379 Karar No : 2007 / 1165 Tarih : 06/02/2007 DAVA : Adli görevi ihmal suçundan şüpheli hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair, Eyüp 3.Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 30.5.2006 tarihli ve 2006/196-114 sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 7.9.2006 gün ve 40579. sayılı kanun yararına bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.10.2006 gün ve 217997 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü: KARAR : Tebliğnamede "tüm dosya kapsamına göre; şüpheli yapılan iş bölümü uyarınca uhdesinde bulunan toplam 127 adet soruşturma evrakını on ay yirmibir gün ile üç yıl sekiz ay altı gün arasında değişen sürelerde işle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:15
Daire:3
Tarih
:2007
Esas No:2006/11381
Karar No:2006/11381
Kaynak:Akçakoca Sulh Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler:6831 Sayılı Kanun 91/1. madde
İlgili Kavramlar:6831 Sayılı Kanun 91/1 - para cezasının hesabı
Karar Metni:...... 5237 Sayılı TCK.'nunda nispi para cezası öngörülmeyip gün adli para cezasının öngörüldüğü, bu itibarla nispi para cezalarının tayininde emvalin miktarı ile 6831 Sayılı Orman Yasasının 91/1 maddesindeki para cezasının çarpımı sonucunda bulunan sonuç cezanın 1 YTL.nin altında kalıp 5335 Sayılı Yasa ile TC. Devletinin para birimi hakkındaki 5083 Sayılı Yasanın 2. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca 1 YTL.nin altında kalan para cezaları hesaba alınamayacağından, sanık hakında para cezası tayin edilemeyeceğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 Sayılı Yasanın 322. maddesi gereğince 6831 Sayılı Kanunun 91/1. maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Zorlu  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:4
Daire:3
Tarih
:2007
Esas No:2006/11819
Karar No:2006/11819
Kaynak:Akçakoca Sulh Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler:6831 Sayılı Kanun
İlgili Kavramlar:ORMAN DAVALARINDA ŞAHSİ HAK TALEPLERİ
Karar Metni:.....yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; An cak; 1) 647 Sayılı Yasayı yürürlükten kaldıran 5275 Sayılı Yasada düzenlenmediğinden ödenmeyen para cezaları için gecikme faizine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi, 2) Kamu davası 28.06.2005 tarihinde açılmış olup, 5320 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesine göre 1.6.1005 tarihinden sonra açılan davalardaki şahsi hak talepleri hakkında görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, .... Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 12.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Zorlu  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:3
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006 / 8383
Karar No:2006 / 8383
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:CMK'NIN 170. MADDESİ
İlgili Kavramlar:SUÇUN İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE UYANDIRAN DELİL VARSA C.SAVCISININ KAMU DAVASI AÇMAK ZORUNDADIR
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No : 2006 / 8383 Karar No : 2007 / 1009 Tarih : 31/01/2007 Özü : DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELER, SAVUNMA VE YAKINANIN İDDİALARI GÖZETİLDİĞİNDE HAKKINDA 1136 SAYILI YASANIN 58, 59. MADDELERİ UYARINCA KOVUŞTURMA İZNİ VERİLEN ŞÜPHELİ AVUKATIN MÜVEKKİLİ ADINA TAKİP ETMEK ZORUNDA OLDUĞU DAVANIN DURUŞMASINA ÖZÜRSÜZ OLARAK GİRMEMESİ NEDENİNE DAYALI GÖREVİ SAVSAMA İDDİASINA İLİŞKİN OLARAK KAMU DAVASININ AÇILMASI İÇİN YETERLİ ŞÜPHE NEDENLERİNİN OLAYDA GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, AKŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ YASA YARARINA BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. DAVA : Görevi savsama suçundan şüpheli avukat hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda son soruşturmanın açılması maksadıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/12915
Karar No:2007/12915
Kaynak:UYAP BİLGİ BANKASI
İlgili Maddeler:CMK 170, 174
İlgili Kavramlar:AKIL HASTALIĞI İDDİANAMENİN İADE SEBEBİ DEĞİLDİR
Karar Metni:2. Ceza Dairesi 2007/12915 E., 2007/11684 K. İDDİANAMENİN İADESİ "ÖZET" ŞÜPHELİNİN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ, NE ZAMANDAN BERİ AKIL HASTASI OLDUĞUNUN VE BU HASTALIĞIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLERİNİ SAPTAYAN SAĞLIK RAPORUNUN ALDIRILMA-MASININ İDDİANAMENİN İADESİ SEBEBİ SAYILAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR. "İçtihat Metni" Tedbir kararlarına muhalefet, basit kasten yaralama, basit kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından şüpheli Bahri, silahla basit kasten yaralama suçundan Okan haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda Kınık C.Baş-savcılığı'nca düzenlenen 14.03.2007 gün ve 2006/876 soruşturma, 2007/50 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174. maddesi gereğince iadesine dair, (Kınık Sulh C  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet DAĞLI  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:38
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2006/6621
Karar No:2006/6621
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:TCK 29
İlgili Kavramlar:HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: ....................... (Görgü tanığı olmayan olayda, aksi kanıtlamayan savunmaya göre) Maktülün “Bu evde bereket kalmadı” diyerek dini içerikli kitabı sanığa doğru fırlatmasının sanık lehine haksız tahrik oluşturup oluşturmayacağı hususuna gelince; Kendisine dini içerikli bir kitabın atılmasının kişi üzerinde haksız tahrik oluşturabilmesi için bu kişinin bu değerlere sahip olması, en azından uyuşturucu içilen bir ortamda bulunmaması beklenir. Bu nedenle sanığın içinde bulunduğu durum itibariyle sanıkta bu gibi manevi değerlerin bulunduğu düşünülemeyeceğinden maktülden hasıl olan hareketlerin sanık lehine haksız tahrik oluşturamayacağı kabul olunarak haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır. (ONAMA)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Burçin Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:4
Daire:6
Tarih
:2006
Esas No:2006/4647
Karar No:2006/4647
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:5237 S. K. m. 148
İlgili Kavramlar:YENİ TCK'da YAĞMAYA DÖNÜŞEN HIRSIZLIĞIN DÜZENLENMEDİĞİ, MALI BIRAKAN SANIĞIN YAKALANMAKTAN KURTULMAK İÇİN YAPTIĞI TEHDİT AYRI BİR SUÇ OLUŞTURUR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas : 2006/4647 Karar : 2006/9392 Karar Tarihi: 05.10.2006 ÖZET: Sanığın olay tarihinde 19.00 sıralarında otobüs durağında bekleyen mağdurun pantolon cebindeki cep telefonunu çekip alarak kaçmaya başladığı, mağdurun ısrarlı takibi üzerine sanığın takipten kurtulmak amacıyla telefonu rasgele atıp, kaçmaya devam ettiği, mağdurun sanığın peşini bırakmayıp yakalaması üzerine bu kez sanığın ise; kurtulmak amacıyla yanındaki bıçağı çıkartıp, mağduru tehdit edip kovaladığı, ancak çevreden yetişen yurttaşların yardımıyla yakalanıp, görevlilere teslim edildiğinin anlaşılması karşısında; 5237 Sayılı Yasa'nın 765 Sayılı TCK'nın, 495-2. maddesinde tanımlamasını bulan dolaylı yağma suçuna yer vermemiş olması da gözetilerek, hırsızlık suçuna kalkışma eylem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:8
Daire:10
Tarih
:2007
Esas No:2006/ 3894
Karar No:2006/ 3894
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:5237 S. K. m. 191
İlgili Kavramlar:BİR YILLIK KİŞİSEL İHTİYACIN ÜZERİNDEKİ UYUŞTURUCU MADDENİN SATMAK AMACIYLA BULUNDURULDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas : 2006/3894 Karar : 2007/573 Karar Tarihi: 29.01.2007 ÖZET: Sanığın bahçesinden dişi hint keneviri ektiği, kısa bir süre önce topladığı ve satma gayreti içerisinde olduğu yönünde edinilen bilgi üzerine başlatılan soruşturma sırasında, sanığın evinde yapılan aramada kurumaya bırakılmış dişi hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş ise de, ele geçen madde miktarının bir yıllık kişisel kullanım ihtiyacının çok üzerinde olması karşısında, sanığın bu maddeyi satmak amacıyla bulundurduğunun kabul edilmesi gerektiğinden, satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezalandırılması yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. (5237 S. K. m. 191) Satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık H. F. G. hakk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:14
Daire:10
Tarih
:2005
Esas No:2004/13476
Karar No:2004/13476
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:3167 S. K. m. 16
İlgili Kavramlar:KARŞILIKIZ ÇEK, TARAFLAR ARASINDA MENFİ TESPİT ve İPTAL DAVASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas : 2004/13476 Karar : 2005/3159 Karar Tarihi: 22.03.2005 ÖZET : Suça konu çekin ödenmesi için müdahil tarafından muhatap bankaya yasal süre içinde başvurulmasına karşın çek üzerinde "ödeme yasağı kararı bulunduğundan işlem yapılamamıştır" ibaresi yazılarak iade edilmiş olması karşısında bankaya başvurulduğu tarihte sanığın çek hesabında çek bedelini karşılayacak meblağın olup olmadığı ve taraflar arasında ibraz tarihinden önce açılmış menfi tespit veya iptal davası bulunup bulunmadığının belirlenmesi, açılmış dava var ise sonucunun beklenmesi gerekir. (3167 S. K. m. 16) Dava: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık A'nın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin İSTANBUL 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 03.07.2003 gün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-29  Okunma Sayısı:8
Önceki | Sonraki