Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1566
Karar No: 2008/6352
Kaynak: Yargıtay Kararları Dergisi
İlgili Maddeler: Eski TCK 219
İlgili Kavramlar: Rüşvet Vermek
Karar Metni: Rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından sanıklar Önder, Ogün, Selim, Yılmaz ve Tevfikin yapılan yargılanmaları sonunda; sanıkların mahkumiyetine dair, (Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 23.05.2006 tarih ve 2003/119 Esas, 2006/103 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığının 16.01.2008 günlü tebliğna-mesiyle Daireye gönderilmekle gereği düşünüldü: Sanıklara tayin olunan cezanın miktarı karşısında koşulları bulunmadığından sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme istemlerinin CMUKnın 318. maddesi uyarınca reddiyle, duruşmasız olarak yapılan incelemede, Sanıklardan Tevfikin Temmuz 2003 tarihinde aracında ele geçen kaçak orman emvali ile ilgili yasal işlem yapmam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yavuz Temizel  Kayıt Tarihi:2009-02-18  Okunma Sayısı:43
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/4682
Karar No: 2008/12691
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK.nun 245/1-5
İlgili Kavramlar: BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan sanıklar Erol ……….., Ramazan ……. ve Suat ………’ın yapılan yargılamaları sonunda: 5237 Sayılı TCK.nun 245/1, 62, 63, 53.maddeleri gereğince mahkumiyetlerine dair ANTALYA 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.03.2006 gün ve 2006/220 Esas, 2006/156 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş oluğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 23.06.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü. Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanıklar müdafilerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-02-18  Okunma Sayısı:9
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/1100
Karar No: 2007/3353
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Hasız tahrik
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/1100 KARAR NO : 2007/3353 TEBLİĞNAME : 4-B/2004/58114 Kardeşi Şirin A.ı öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Şerafettin A.ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (GİRESUN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.12.2003 gün ve 164/298 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı ile sanık müdafii taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1) Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu’nun 2006/8-167 Esas, 2006/198 Karar sayılı 26.9.2006 tarihli kararı uyarınca, suç önceden işlenmiş olsa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-17  Okunma Sayısı:7
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2006/1083
Karar No: 2007/3512
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: cezanın tayininde alt sınır
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/1083 KARAR NO : 2007/3512 TEBLİĞNAME : 1-B/2006/18440 Erdal Ö.ı kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Hüseyin S.nın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ANKARA) İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.06.2005 gün ve 816/205 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1-Mağdur-müdahil Erdal Ö.ın karar başlığında mağdur sıfatıyla gösterilmesi ve tebliğ edilen davetiyeye rağmen duruşmaya gelmemesi üzerine yokluğunda verilen karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-17  Okunma Sayısı:13
Daire: 2
Tarih
:2007
Esas No: 2006/548
Karar No: 2007/5254
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Tehdit
Karar Metni: T.C. BOZMA YARGITAY 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/548 Karar No : 2007/5254 Tebliğname No : 4/2005-184438 İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Hacıbektaş Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 09.02.2005 NUMARASI : 03/51 - 05/13 SANIK(LAR) : Kenan K. SUÇ(LAR) : Tehdit SUÇ TARİHİ : 2003 Hazıran ayı HÜKÜM(LER) : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ İSTEK: Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarih  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-17  Okunma Sayısı:7
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11610
Karar No: 2008/13495
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK.nun 158/1-f, 245/1
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKMI? BİLİŞİM SİSTEMİNE GİREREK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAKMI?
Karar Metni: Dolandırıcılık suçlarından sanıklar Yaşar ………. Ve Yalçın ….. ‘ın yapılan yargılamaları sonunda: mahkumiyetlerine dair ANTALYA 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.12.2007 gün ve 2005/111 esas, 2007/488 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafileri ve Serdar Elektronik … Ltd. vekili (Şikayetçi-Katılan) tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 30.06.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: 1-31.12.2004 günlü iddianame ile sanık Yalçın …….’a yüklenen suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve katılan sıfatını kazanmayan Serdar Elektronik Ltd. Şirketi vekilinin; 18.12.2007 havale tarihli dilekçesiyle sanık Yalçın ….. hakkındaki hükümlere yönelik temyiz inceleme isteminin 5320 sayılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-02-17  Okunma Sayısı:79
Daire: 1
Tarih
:2006
Esas No: 2006/3196
Karar No: 2006/4831
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: lehe yasanın tesbiti
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/3196 KARAR NO : 2006/4831 TEBLİĞNAME : 1-B/22081 Nuri G.’i kasten öldürmekten sanık Ali Y.’ın yapılan yargılanması sonunda: 765 sayılı TCK.nun 448, 51/2, 59, 81/1-son maddeleri gereğince 10 sene 1 gün ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine talebin reddine dair (ANKARA) Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.06.2005 gün ve 359/400 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-16  Okunma Sayısı:6
Daire: 1
Tarih
:2006
Esas No: 2005/2415
Karar No: 2006/5025
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRME
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2005/2415 KARAR NO : 2006/5025 TEBLİĞNAME : 1-B/135735 Osman K.ı kasten öldürmekten, Halil K., Enver K., Cezmi K.ı yaralamaktan sanıklar Mehmet Şakir B., Ramazan B., Mehmet Ş. ile öldürme suçuna feran iştirakten sanık Erşan B.un yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (MUŞ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.04.2005 gün ve 735/93 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Sanıklar Mehmet Şakir B. ve Ramazan B.’un mağdurl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-16  Okunma Sayısı:5
Daire: 1
Tarih
:2006
Esas No: 2005/2324
Karar No: 2006/5242
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRME-BERAAT
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2005/2324 KARAR NO : 2006/5242 TEBLİĞNAME : 1-B/05/74014 Failin iradesinden hariç gayrimelhuz esbabın inzimamı sonucu Dudu K.nın ölümüne sebebiyet vermekten sanık Hamdullah T.in yapılan yargılanması sonunda; beraatine ilişkin (AMASYA) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.01.2005 gün ve 262/5 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Maktulenin ölmeden önce, sanığın boğazını sıktığı yolunda beyanda bulunduğunu bildiren ve birbirini doğrulayan tanık beyanları, sanığın alnında, boynunda, elinde ve pa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-16  Okunma Sayısı:10
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2007/27117
Karar No: 2008/6310
Kaynak: YKD Aralık- 2008 Sayfa:2430
İlgili Maddeler: TCK 43, 53, 58, 61, 191
İlgili Kavramlar: UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK- Delillerin Değerlendirilmesi- Zincirleme Suç
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas: 2007/27117 Karar: 2008/6310 Tarih: 17.04.2008 ÖZET: 5237 s. TCK.nun 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç ile ilgili hükmün uygulanabilmesi için öncelikle birden fazla suçun işlenmesi ve bu suçların her birinin cezalandırılabilir nitelikte bulunması gerekir. Sanıklarda ele geçirilen esrarın miktarına göre ceza belirlenirken orantılılık ilkesi gözetilmelidir. Dosyadaki iletişim kayıtları ve aksi kanıtlanamayan savunmaları karşısında sanıkların esrar alımı için geldikleri ancak anlaşmazlık ya da başka nedenle esrar almaktan ihtiyarı ile vazgeçtiklerinin kabulü gerekir. Mahkumiyet hükmünde mükerrer olan sanık hakkında mükerrerlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi ile yet  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Temir Mahmutoğlu  Kayıt Tarihi:2009-02-15  Okunma Sayısı:118
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2005/13884
Karar No: 2008/13388
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ELEKTRİK HIRSIZLIĞI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/13884 Karar No : 2008/13388 Tebliğname No : 6/2005106083 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Sivrice Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 29/3/2005 NUMARASI : 2004/92-2005/31 SANIK : Cemile B. SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan TEDAŞ vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 20.04.2003 tarihli suç tutanağında "sayaca film şeridi takılarak" kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi, tutanak içeriğinin tanıklarca doğrulanması, tüketim belgesinde de suç tarihi ve öncesi e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-15  Okunma Sayısı:7
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/11629
Karar No: 2008/1919
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Resmi nikah olmaksızın evlenme,yasa yararına bozma
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi YASA YARARINA BOZMA TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/11629 Karar No : 2008/1919 Tebliğname No : YYB/2007-193633 Resmi nikah olmaksızın evlenmenin dini törenini yaptırma suçundan sanık Elif A.’in 5237 sayılı TCY’nın 230/5, 62, 52/2. maddeleri gereği 1.000 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tutak Sulh Ceza Mahkemesinin 11.4.2007 tarihli ve 2006/52 esas, 2007/47 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının yasa yararına bozma isteyen yazısı üzerine aynı içerikte düzenle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-14  Okunma Sayısı:9
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2005/16837
Karar No: 2008/15082
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hırsızlıkta iade ve tamamlanma anı
Karar Metni: Sanığın, yakınanın cebinden cüzdanını çalıp kaçtığı ve olay yerinden uzaklaştıktan sonra olaydan haberi olmayan kolluk görevlilerince kuşku üzerine yakalanıp, kaçma nedeni sorulduğu sırada suça konu cüzdanı atması ve bu sırada yakınanın da gelmesi üzerine olayın anlaşılması karşısında eylemin tamamlandığı ve isteğe bağlı iade koşularının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde 5237 sayılı Yasanın 35 ve 168. maddelerinin uygulanması suretiyle eksik ceza verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık Ercan K. savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK.nun 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın korunmasına, 08.07.2008 tarihinde oybirliğiyle karar ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-14  Okunma Sayısı:32
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2005/16817
Karar No: 2008/14086
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Elektrik hırsızlığı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2005/16817 Karar No : 2008/14086 Tebliğname No : 6/2005147559 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara 23.Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 17/05/2005 NUMARASI : 2005/83-503 SANIKLAR : Kazım K. ve Ayşe K. SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan Edaş vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 04.08.2004 tarihli suç tutanağında ‘sayaçtan geçmeden kolon hattından özel hat çekilerek’ kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi, sanıkların da işyerine bağlı sayacın teknik bir arıza nedeniyle yanması sonucunda yaptıkları başvuru üzerine  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-14  Okunma Sayısı:31
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1-269
Karar No: 2008/1
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kasten adam öldürme suçunu mu, yoksa kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçunu mu
Karar Metni: olayımızda sanık maktule doğrudan doğruya göğüs bölgesini hedef alarak mıhlamayı göğsüne saplamamıştır. Böyle bir hareket ortaya çıktığı delillerle belirlenmemiştir. Sanığın elindeki mıhlama aleti düşerken maktulün göğsüne mobil halde iken, hareketli halde iken saplanması muhtemeldir. Sanık müessir fiili kastı ile hareket ettiği intibaını vermektedir. Amacı, kendisine kavrayan ayaklarını yerden kesen, kaldırıp yere çalan maktulün saldırısından kurtulmak için belki de elindeki mıhlama aletini gelişi güzel bir kez sallamış veya elinde iken gayrı ihtiyari dürtmüş ve bu esnada maktul ucu sivri aletin üzerine gövdesini (güçlü olması hesabıyla) batırmış olabilir, tüm bu ihtimaller düşünülmek durumundadır. Sanığın olayın özelliği itibariyle kesinlikle hedef seçme olanağı olmadığı ortaya çıkmakta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-13  Okunma Sayısı:122
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1-163
Karar No: 2008/21
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRME VE HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2007/1-163 Karar No :2008/21 Tebliğname :109311 TUTUKLU Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi : EDİRNE 1. Ağır Ceza Günü : 08.03.2007 Sayısı : 32-39 Davacı : K.H Katılanlar : 1- S. Nural, 2- H. Nural, 3- E. Nural Sanık : Ş.B Temyiz eden :Kendiliğinden,sanık müdafii Kasten adam öldürmek ve yasak silah taşımak suçlarından sanık Ş.B’ın eylemleri sabit görülerek adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCY.nın 448, 59/2, 81/2-3. maddeleri uyarınca 20 yıl 9 gün ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkında 31 ve 33. maddelerin uygulanmasına, ayrıca 6136 sayılı Yasanı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-13  Okunma Sayısı:50
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2007/4.MD-27
Karar No: 2008/95
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE H.A.G.B.
Karar Metni: T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2007/4.MD-27 Karar No :2008/95 Tebliğname :6 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : Ceza Genel Kurulu Mahkemesi : YARGITAY 4. Ceza Dairesi Günü : 30.11.2006 Sayısı : 10-26 Davacı : K.H Sanık : Ş.E Temyiz Eden : Sanık müdafii Sanık Ş.E’in görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan 765 sayılı TCY’nın 240/2, 59, 647 sayılı Yasanın 4 ve 5. maddeleri uyarınca 717 YTL adli para cezası ve 2 ay 15 gün süreyle memuriyetten yoksun bırakılma cezalarıyla cezalandırılmasına, erteleme isteğinin reddine ilişkin olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinden verilen 30.11.2006 gün ve 10-26 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üze  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-13  Okunma Sayısı:95
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/2734
Karar No: 2008/7125
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Dolandırıcılık ve bilişim suçları
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2006/2734 Karar No : 2008/7125 Tebliğname No :112005174705 YARGITAY İLAMI Dolandırıcılık ve bilişim suçlarından sanık Yılmaz Y.’ın yapılan yargılaması sonunda: dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f, 62, 52, 53.maddeleri gereğince mahkumiyetine dair ANTALYA 3.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 8.6.2005 gün ve 2005/96 Esas, 2005/158 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava C.Başsavcılığının bozma isteyen 07.04.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-12  Okunma Sayısı:36
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/367
Karar No: 2008/574
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK VE BİLİŞİM SUÇU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2006/367 Karar No : 2008/574 Tebliğname No : 11/2005158015 YARGITAY İLAMI Dolandırıcılık suçundan sanık M.İ’in yapılan yargılaması sonunda: Değişen suç vasfı nedeniyle 765 sayılı TCK. nun 525/b-2 maddesi gereğince mahkumiyetine dair BALIKESİR Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2005 gün ve 2005/76 Esas, 2005/146 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş duruşmalı inceleme isteğinde bulunmuş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 04.01.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, hükmolunan cezanın süresine göre koşulları bulunmadığı anlaşıldığından vaki duruşmalı inceleme isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8.maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-12  Okunma Sayısı:24
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/1800
Karar No: 2008/7126
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SUÇU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2006/1800 Karar No : 2008/7126 Tebliğname No :112005223168 YARGITAY İLAMI Dolandırıcılık ve manyetik telefon kartını taklit etmek suçlarından sanık Y.D’ın yapılan yargılaması sonunda: Sahtecilik suçundan beraatine dolandırıcılık suçundan 765 sayılı TCK.nun 504/7, 80, 522.maddeleri gereğince mahkumiyetine dair KONYA 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7.7.2005 gün ve 2003/229 Esas, 2005/226 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava C.Başsavcılığının bozma isteyen 09.03.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-12  Okunma Sayısı:26
Önceki | Sonraki