Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1-29
Karar No: 2008/218
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRME
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : 2008/1-29 Karar No : 2008/218 Tebliğname : 2704 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi : AĞRI Ağır Ceza Günü :05.07.2007 Sayısı : 148-186 Davacı : K.H Maktûl : M.Y Katılanlar : 1- S.Y 2- C.Y Sanık :F.A Temyiz Eden : Katılanlar S.Y ve C.Y vekili Sanık F.A’ın kasten adam öldürme suçundan 5237 sayılı Yasanın 81, 21/2, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında aynı Yasanın 53 ve 63. maddelerinin tatbikine, adam öldürmeye teşebbüs suçlarından ise beraatine, müsadere ve yargılama giderlerine hükmedilmesine ilişkin Ağrı Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03.03.2006 gün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-11  Okunma Sayısı:32
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2006/8140
Karar No: 2006/7100
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 6136 SAYILI KANUN VE ÇOCUK KORUMA KANUNU
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/8140 Karar No : 2006/7100 İhbarname No : KYB/2006-172426 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı davranmak suçundan sanık M. A.S hakkında yapılan yargılama sonucunda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23/1, 2. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2.2.2006 tarihli ve 2004/907 esas, 2006/22 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin (DOĞUBAYAZIT) Ağır Ceza Mahkemesinin 20.2.2006 tarihli ve 2006/37 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosya ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre, 1- Suçun işlendiği tarihte 18 yaşını ikmal etmediği anlaşılan sanığın üzerine atılı su  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-11  Okunma Sayısı:7
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2006/7945
Karar No: 2008/153
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 6136
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No : 2006/7945 Karar No : 2008/153 Tebliğname No : 8/2006-180471 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Ecevit Ülüferin yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (KEŞAN) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.4.2006 gün ve 80 esas, 173 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst ve yerel C.Savcısı ile sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.8.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi: TÜRK MİLLETİ ADINA Gereği görüşülüp düşünüldü: Dava konusu bıçağın 6136 sayılı Yasa kapsamındaki silahlardan olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınarak buna göre sanığın hukuki  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-11  Okunma Sayısı:7
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/8335
Karar No: 2008/18152
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK'nun 34/1 ve 230/1-a
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN GEREKÇESİNDE CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINA YER VERİLMEMESİ BOZMA SEBEBİDİR.
Karar Metni: Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından sanıklar Hayati …… ve Eyüp …… ‘ün yapılan yargılamaları sonunda; MAHKÜMİYETLERİNE dair (ANTALYA) 9. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.06.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 25.03.2008 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle inceleme sonunda gereği düşünüldü. Dosya içeriğine göre sanıkların sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1-Hükmün gerekçesinde Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki iddiasına yer verilmemesi suretiyle CMK’nun 34/1 ve 230/1-a maddelerine maddelerine aykırı davranılması, 2-647 Sayılı Kanunun 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verili  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-02-10  Okunma Sayısı:7
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/18504
Karar No: 2008/20556
Kaynak: arşiv
İlgili Maddeler: 179/3_2
İlgili Kavramlar: trafik güvenliğini tehlikeye sokmak
Karar Metni: sanık hakkında,alkolün etkisiyle TCK 179/3_2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan davada,sanığın olay günü sürücü belgesi olmadan tescilsiz motorsikletiyle seyir halinde iken trafik görevlileri tarafından yapılan kontrolde 200 promil alkollü olduğu sanığın alkolün etkisiyle ayakta zor durduğu,bu haliyle araç kullanmasının imkansız olduğu belirtilmesine karşın,atılı suçtan mahkumiyet yerine,rutin kontroller sırasında evraklarını sunmak için durduğu sırada alkollü olduğunun anlaşılması ve alkollü bir şekilde güvenli olarak aracı sevk edemeyeceğine ilşkin herhangi bir ihbar veya belirtinin bulunmadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir (01.12.2008)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hilal karslıoğlu  Kayıt Tarihi:2009-02-10  Okunma Sayısı:9
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/19328
Karar No: 2008/20739
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: YASA YARARINA BOZMA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi YASA YARARINA BOZMA TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/19328 Karar No : 2008/20739 Tebliğname No : YE - 2008/211047 Hakaret suçundan sanık İ.K hakkında açılan kamu davasının yargılaması sarısında “sanığın söz konusu hakaret suçunu işlediği tarihte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olması ve bu suçu görevi sebebiyle işlemesi nedeniyle 4483 sayılı Yasa hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiği" gerekçesiyle yapılan yargılamanın durdurulması talebin reddine dair Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 03.04.2008 tarihli ve 2008/1  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-09  Okunma Sayısı:16
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15825
Karar No: 2008/20744
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: YASA YARARINA BOZMA
Karar Metni: T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi YASA YARARINA BOZMA 4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/15825 Karar No : 2008/20744 Tebliğname No : YE - 2008/165000 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan şüpheli Avukat E.T hakkında son soruşturmanın açılması talebini kapsayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.05.2007 tarih ve 2007/89608-17033-800 sayılı iddianame üzerine sanığın suç işleme kastının bulunmaması sebebiyle 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 223/2-c maddesi uyarınca beraatine dair, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.11.2007 tarihli ve 2007/103-289  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-09  Okunma Sayısı:55
Daire: CGK
Tarih
:2008
Esas No: 2007/8-244
Karar No: 2008/92
Kaynak:
İlgili Maddeler: T.C.K 312
İlgili Kavramlar: halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2007/8-244 Karar No :2008/92 İtirazname :179403 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 8. Ceza Dairesi Mahkemesi : ANKARA 28. Asliye Ceza Günü : 10.05.2006 Sayısı : 312-356 Davacı : K.H. Sanıklar : 1- İbrahim Özden Kaboğlu, 2- Baskın Oran Sanıklar İbrahim Özden Kaboğlu ve Baskın Oran’ın, haklarında Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçundan açılan kamu davasının 5271 sayılı CYY.nın 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine; halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurları oluşmadığından beraatlarına ilişkin Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesince 10.05.2006 gün ve 312-356 sayı ile verilen kararın, Ankara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-09  Okunma Sayısı:14
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/6520
Karar No: 2008/7642
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK.m. 182., TCK.m. 109
İlgili Kavramlar: KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA--YER TEMİNİ--HÜKÜM GİZLİ TEFHİM EDİLEMEZ.
Karar Metni: O yer C.Savcısı ile katılanlar vekilinin temyizlerinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik olduğu anlaşıldığından,temyizlerinin bu suç ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: 1- Genel ahlaka aykırılık nedeniyle CMK.nun 182/2. maddesi uyarınca verilen gizlilik kararları duruşmanın tamamının veya bir kısmının gizli yapılmasını gerektirip,aynı maddenin 3. fıkrası hükmün aleni tefhimini zorunlu kıldığı halde anılan yasa maddesine aykırı olarak hükmün gizli tefhim edilmesi, 2- Olayın oluşumu ve dosya kapsamına göre; sanığın hukuka aykırı olarak beş yaşındaki mağdureyi kandırarak cami tuvaletine götürüp bu yerde tutarak nitelikli cinsel istismara teşebbüste bulunmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da işl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-02-09  Okunma Sayısı:8
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2007/7652
Karar No: 2008/11427
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 89/2-B
İlgili Kavramlar: TAKSİRLE YARALAMA-BİLİNÇLİ TAKSİR
Karar Metni: 75 promilli sanığın meskun mahalde kavşağa girerken önündeki aracı sollaması sonucu sol şeritte sola dönmek üzere olan araca arkadan çarpması ve aracın devrilmesine içerisindeki bir kişinin yaralanması eyleminde bilinçli taksir uygulanmaması gerekçesiyle BOZMA 23.10.2008 tarihli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : fuat urman  Kayıt Tarihi:2009-02-09  Okunma Sayısı:5
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2006/6171
Karar No: 2009/7521
Kaynak: YKD 2008 TEMMUZ SAYISI
İlgili Maddeler: 5237 S. TCK 151/1, 152/2-a , 170/1-a
İlgili Kavramlar: GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKULMSI
Karar Metni: 8. Ceza Dairesi 2006/6171 E.N , 2007/7568 K.N. İlgili Kavramlar o BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA o GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI İçtihat Metni Kasten bina yakma suçundan sanık Vezir in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne dair (KAYSERİ) 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.9.2005 gün ve 66 esas, 260 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 26.6.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi: Gereği görüşülüp düşünüldü: 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 21. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 150/3. madde ve fıkrası hükmü karşısında tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılılmamıştır. Yerinde görülmeyen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zekeriya Samancı  Kayıt Tarihi:2009-02-08  Okunma Sayısı:12
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/644
Karar No: 2008/644
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: CMK 116-2 CMK 253 ve 254
İlgili Kavramlar: Hırısızlık suçu ile birlikte işlenen 5237 sayılı TCY’nın 116. maddesindeki geceleyin işyeri dokunulmazlığını bozma suçunda ,5560 sayılı yasanın 24 maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK’nın 253, 254. maddeleri uyarınca işlem yapılmaması Bozmayı gerektirmiştir.
Karar Metni: TC YARGITAY 6.Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No:2008/644 Karar No: 2008/20743 Tebliğname No: 6-2007/267854 TUTUKLU İNCELENEN KARARIN ; MAHKEMESİ : Taşova Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 31.07.2007 NUMARASI : 2007/30 -2007/87 SANIK :E…ÇOŞKUN, A……..KAÇAR SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanıklar savunmanı ve sanık E…. TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmekle; Başvurunun nitelik ceza türü ,süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü; Hükmolunan cezanın türü ve süresine göre ,sanıklar savunmanının duruşmalı inceleme isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 318.maddesi uyarınca REDDİNE, I.Hırsızlık suçundan ku  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:32
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/7903
Karar No: 2008/7985
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 29, 35
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: Ahmet Ünal ile Metin Ünal’ı kasten öldürmekten, Ümmühan Ünal’ı kasten öldürmeye teşebbüsten sanık Ali ……’ın bozma üzerine yapılan yargılaması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ANTALYA) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.10.2007 gün ve 256/341 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahiller vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ali …..’ın öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:31
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/274
Karar No: 2008/284
Kaynak: ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK 158
İlgili Kavramlar: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY Onbirinci Ceza Dairesi Esas :2006/274 Karar :2008/284 Tebliğname:11/2005148088 Y A R G I T A Y I L A M I Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık Hasan Hüseyin Keçeci’nin yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair ....... Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28/06/2005 gün 2003/244 Esas 2005/185 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekili ile Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 02/01/2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Suç tarihlerinde katılanların çalıştığı şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan sanığın, katılanların nema ödemlerine ilişkin formlara, onların yerine imzalarını atıp T.C. Ziraat Bankası’ndan nemaları alma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:23
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/4263
Karar No: 2008/21180
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: CMK.231.madde.
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Karar Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;başvurunun nitelik,ceza türü,süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Suçun niteliği,cezanın türü ve süresine göre;08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun geçici madde;1/1.fıkrası yollamasıyla aynı Kanunun 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMKnun 231/5.-14. madde ve fıkraları gereği TEKERRÜRE ESAS HÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNMAYAN sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, Bozmayı gerektirmiş,sanıklar savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan,diğer konular yönünden incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 18/11/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-02-03  Okunma Sayısı:6
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/21670
Karar No: 2008/15074
Kaynak: Özel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 174
İlgili Kavramlar: KATİ DOKTOR RAPORU İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: T.C YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 2008/21670 Karar No : 2008/15074 Tebliğname No : KYB- 2008/135681 Kasten yaralama suçundan şüpheli Halis .......... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14.04.2008 tarihli ve 2008/8703-4037-1387 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuun 174. maddesi gereğince iadesine dair, (KAYSERİ) 2. Sulh ceza Mahkemesinin 18.04.2008 tarihli ve 2008/493 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, (KAYSERİ) 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.05.2008 tarihli ve 2008/124 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adelit Bakanlığınca verilen 16.06.2008 gün ve 2008/34239 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Koca  Kayıt Tarihi:2009-02-03  Okunma Sayısı:95
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15582
Karar No: 2008/18843
Kaynak: infaz dosyası
İlgili Maddeler: TCK 50/3 , 50/1-f , 50/6
İlgili Kavramlar: ÇOCUKLAR HAKKINDA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİNDEN SONRA, TEDBİRE UYULMAMASI HALİNDE YENİDEN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEMEZ
Karar Metni: Basit yaralama suçundan sanıklar R. B. ve T. Ş.in, 5237 sayılı TCKnun 86/2, 29, 31/3, 62/1.maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, cezalarının anılan Kanunun 50/3 ve 50/1-f maddesine göre mahkum olunan cezanın yarısı kadar Malatya Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün listesinde bulunan orman ağaçlandırma ve bakımı hizmetinde çalıştırılmak üzere kamuya yararlı bir işte çalışması tedbirine çevrilmesine dair, (MALATYA) Çocuk Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı kararının infazı sırasında, sanıklardan T. Ş.in, seçenek yaptırımın gereklerini yerine getirmediğinden bahisle 1 ay 20 gün hapis cezasının derhal infazına ilişkin, aynı Mahkemenin 04.03.2008 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı ek kararına yönelik iti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Güven Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-02-02  Okunma Sayısı:17
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/7947
Karar No: 2009/54
Kaynak:
İlgili Maddeler: 3167 ,16
İlgili Kavramlar: 31.12.2008 TARİHİNDEN SONRA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık 65533; 65533; 65533; 65533;. Hakkında ANKARA 8. Asliye Ceza Mahkemesi 65533;nce yapılan yargılama sonucu, 27.10.2004 tarihinde 2004/378 esas ve 2004/833 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 65533;nın onama isteyen tebliğnağmesi ile 22.05.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile yatırımların doğru biçimd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yüksel  Kayıt Tarihi:2009-02-01  Okunma Sayısı:30
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/18077
Karar No: 2008/18077
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 168, 58.
İlgili Kavramlar: ETKİN PİŞMANLIK, TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Karar Metni: Ancak; 1- 5237 sayılı TCK.nın 168. maddesinde düzenlenmiş olan etkin pişmanlık hükümlerinin suçun tamamlanmış olması halinde uygulanabileceği gözetilmeden, kalkışma aşamasında kalmış olan hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması, 2- 5237 sayılı TCY.nın 58/1.maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için cezanın infaz edilmiş olması şartı aranmamakta olup, anılan Yasanın 58/2.maddesinde belirtilen “üç ve beş yıllık sürelerin” cezanın infaz edilmiş olması halinde göz önünde bulundurulması gerektiği gözetilmeden, sanık Abdulselam hakkında Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesinin 21.05.2002 tarih ve 535-438 sayılı ilamı ile 2313 sayılı Yasa gereğince ağır para cezasına hükmolunmuş olup, cezanın ertelendiği ve sanığın 5 yıllık Adli Sicilden silinme süre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-01-30  Okunma Sayısı:16
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10328
Karar No: 2008/10328
Kaynak: Dava dosyası
İlgili Maddeler: TCK 61
İlgili Kavramlar: Cezanın belirlenmesi-teşdit
Karar Metni: Sanıkta bir adet sahte paranın (100 TL)elde edilmiş olması karşısında alt sınırdan ceza tayini gerektiği gözetilmeden,takdirde yanılgıya düşülerek teşdit uygulanması suretiyle sanığa fazla ceza tayini...bozmayı gerektirmiştir...4.11.2008  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Nuh Hüseyin Köse  Kayıt Tarihi:2009-01-30  Okunma Sayısı:7
Önceki | Sonraki