Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/13199
Karar No: 2008/14516
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan şüpheliler Mevlüt S. ve 14 arkadaşı hakkında yapılan soruşturma sonucunda Samandağ C.Başsavcılığının düzenlediği iddianamenin iadesiyle ilgili Samandağ Asliye Ceza Mahekmesinin 1.8.2007 tarihli ve 376 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Hatay Ağır Ceza Mahkemesinin 28.8.2007 tarihli ve 917 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 14.11.2007 gün ve 57953 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.12.2007 gün ve 256335 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi. Tebliğnamede “Tüm dosya kapsamına göre; Samandağ Asliye Ceza Mahkemesince şüpheli Mehmet U.’in savunmasının alınmadığı, delillerin tam olarak toplanmadığı, tapu kayıtlarının ve ifadesi alınan şahısla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:59
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/1134
Karar No: 2008/5548
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ADAM ÖLDÜRMEK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2008/1134 K. 2008/5548 T. 1.7.2008 • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın 7 Metre Mesafeden Tabanca İle Hedef Alarak Ateş Etmesi Sonucu Hayati Tehlike Geçirerek Şekilde Yaralaması Eyleminde Suçun Oluştuğu ) • YARALAMA ( Sanığın 7 Metre Mesafeden Tabanca İle Hedef Alarak Ateş Etmesi Sonucu Hayati Tehlike Geçirerek Şekilde Yaralaması Eyleminde Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluştuğu ) • İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Değişik 5271 Sayılı CMK’nun 231. Maddesi Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği ) 5237/m.35,81 5271/m.231 ÖZET : a- Sanığın, 7 metre mesafeden tabanca ile, hedef alarak ateş etmesi sonucu, hayati tehlike geçirerek 45 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaraladığı olayda kastın adam  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali yetiş  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:41
Daire: 9
Tarih
:2008
Esas No: 2008/687
Karar No: 2008/6871
Kaynak:
İlgili Maddeler: 22/6
İlgili Kavramlar: taksirle öldürme-kişisel ve ailevi durumu bakımından,artik bir ceza hükmedilmesini
Karar Metni: mahkemece......kaza sonucu kamyon sürücüsü ahmet ayhan ile sanık veysel yörükün sevk ve idaresindeki kamyonunda yolcu olarak bulunan kardeşi ibrahim yörükün öldüğü ve kazada veysel yörükün tam kusurlu olduğu anlaşılmış olayda ölen ibrahim yörük ün sanığın kardeşi olduğu bu ölüm sebebiyle 5237 sy tck 22/6 maddesi gereğince ceza verilemeyeceği .... sanığın eylemi taksirle 1 kişinin ölümüne sebeb olmak suçu olarak nitelendirilip tck 85/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir daire....... 5237 sy tck nun 22/6 maddesinin uygulanabilmesi için taksirli hareket sonucu neden olunan netice,münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından,artik bir ceza hükmedilmesini gerksiz kılcak derecede mağdur olmasına yol açması gerekmekte olup sanığın eylemi sonunda kardeşi ile birlikte  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : cüneyt karademir  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:8
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9931
Karar No: 2008/19180
Kaynak: Yargıtay İlamı
İlgili Maddeler: TCK 63
İlgili Kavramlar: Masubun kararda gösterilmemesi
Karar Metni: Sanık .... hakkında 5237 sayılı Kanunun 63. maddesinin uygulanmasındaki eksikliğin infaz aşamasında giderilmesi olanaklı kabul edilmiştir. ............. ONANMASINA,22.12.2008 günü oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:10
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/9437
Karar No: 2009/425
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: CMK 324
İlgili Kavramlar: Yargılama gideri
Karar Metni: Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, CMUK.nun 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak; Uyarlama yargılaması niteliği itibariyle hükümlünün lehine olan yasanın belirlenmesine yönelik olup, hükümülü aleyhine yargılama giderine hükmedilemeyeceğinden; yargılama giderinin hükümlüden tahsiline ilişkin kısmının hüküm fıkrasından çıkartılmasına karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), 05/02/2009 günü oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:4
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2008/10457
Karar No: 2009/272
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 191
İlgili Kavramlar: Tedavi ve denetimli serbestlik
Karar Metni: 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk ceza Kanunun 191. maddesinde, uyuşturucu madde kullanmış olan sanık, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedeviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörüldüğü halde gerekçe gösterilmeden tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ile birlikte cezaya da hükmolunması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 20.01.2009 günü oy birliği ile karar verildi Başkan Üye Üye Üye Üye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-03-04  Okunma Sayısı:3
Daire: 9
Tarih
:2007
Esas No: 2006/6072
Karar No: 2007/5554
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Yasadışı Örgüte Yardım
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ YARGITAY İLAMI Esas No :2006/6072 Karar No :2007/5554 Tebliğname No :9/2006-1036 Mahkemesi :Diyarbakır 6. Ağır Ceza Karar Tarihi :20.10.2005 Esas-Karar No :2005/77-2005/188 Sanıklar :1-Yılmaz A. 2-Enver E. Suç :Yasadışı Örgüte Yardım Suç Tarihi :17.2.1999 Uygulama :Sanıkların 765 sayılı TCK.nun 169, 59/2, 31, 3713 sayılı Yasanın 5. maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Edenler :1-C.Savcısı 2-Sanıklar müdafii Yargıtay C.Başsavcılığı Görüşü : Düzeltilerek Onama TÜRK MİLLETİ ADINA Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; 1- Sanıkların silahlı terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalanın Kenyada yakalanıp Türkiyeye getirilmesi üzerine halkı provoke et  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:23
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/708
Karar No: 2008/576
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal
Karar Metni: Katılan şirkette müdür ve muhasebeci olarak çalışan sanıklar Cüneyt A., Abbas E.ile kasiyer olarak çalışan diğer sanıkların, 2002-2003 yıllarında müşterilere sattıkları 21 milyar lira sigara bedelini şirkete teslim etmeyip mal edindikleri iddiasıyla açılan kamu davasında; sanıklar Cüneyt A., Abbas E.’nın kasiyerlik yapan diğer sanıkların sigaraları sattıkları halde yazar kasada iptal fişi keserek satım bedelini mal edindiklerini, ayrıca iddia edilen açığın kasiyerlerden tahsil edilerek kapatıldığı halde muhasebe kayıtlarına işlenmediğini belirtmeleri, kasiyerlik yapan sanıklar ise müdür ve muhasebecinin mal alım-satımı, depolanması, malların sevk ve idaresinden sorumlu olduklarını, depodaki stok ile ilgilerinin bulunmadığını, kendilerinin sadece satıştan sorumlu olduklarını savunmaları k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:30
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/117
Karar No: 2008/337
Kaynak: kişisel arşiv
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Resmi belgede sahtecilik -EKSİK İNCELEME
Karar Metni: Gaziantep ilinde faaliyet gösteren Y. Tekstil Ltd. firmasının ortağı olan sanıklar Yaşar S. ve Şakir Ç.’nun Tunus ve Cezayir e gerçekleştirdikleri ihracat bedellerini yurda getirmedikleri halde getirmiş gibi Etibank görevlisi olan diğer sanıklara içeriği itibariyle sahte döviz alım belgeleri (DAB) düzenletmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediklerinin iddia olunmasına, Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen soruşturma raporunda; suça konu belgelerin Kambiyo Müdürlüğü’ne hesap kapatmak üzere ibraz edildiğinin, DAB’lerinin fiktif (hayali)işlemler yapılmak suretiyle devletten haksız yere KDV iadesi alınması, ihracat bedelinin geldiğinin tevsik edilmesi, ihracat taahhüdünün aynı zamanda Eximbank kredilerine, döviz kredilerine, ihracat ve yatırım teşvikli kredilerin taahhüdüne  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:77
Daire: CGK
Tarih
:2006
Esas No: 2006/16-123
Karar No: 2006/127
Kaynak:
İlgili Maddeler: 2004s. 346,353
İlgili Kavramlar: CÜRÜM-KABAHAT AYRIMI
Karar Metni: T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2006/16-123 K:2006/127 T:25.04.2006 ÖZET: 5237 sayılı Yasa ile cürüm kabahat ayrımı ve buna bağlı hafif hapis, hapis, ağır hapis ayrımına son verilmiş, kabahatlerin bir kısmı idari yaptırım gerektiren eyleme, bir kısmı da suç haline getirilmiştir. Bu sistem ve yaptırım değişikliğinin sonucu olarak yasalardaki yaptırım sisteminin de 5237 sayılı Yasaya uyarlanması amacıyla 5252 sayılı Yasanın 7. maddesi ile yaptırımı hafif hapis veya hafif para cezası olan eylemler idari para cezasını gerektiren kabahatlere dönüştürülmüştür. Ancak 5358 sayılı Yasa ile, İcra ve iflas Yasasında yer alan yaptırımlar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; tazyik hapsi, disiplin hapsi, hapis cezası veya adli para cezası biçiminde yaptırımlar belirlenmiştir. 2004 sayılı Yasanın de  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:38
Daire: 10
Tarih
:2006
Esas No: 2006/541
Karar No: 2006/9631
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK m.58
İlgili Kavramlar: UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK
Karar Metni: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık ... ... hakkında Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 17.10.2005 tarih ve 2005/598 esas, 2005/362 karar sayılı mahkûmiyet hükmü verildiği; hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün onanması isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 31.01.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- Sanığın adli sicil kaydında bulunan hangi sabıkaları nedeniyle tekerrür koşullarının oluştuğunun ve hangi kayıt dolayısıyla TCK’nin 58. maddesi gereğince mükerr  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:9
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2007/20130
Karar No: 2008/457
Kaynak: Y.10.CEZA DAİRESİ
İlgili Maddeler: 5237 S.TCK 188/4
İlgili Kavramlar: EROİN,KOKAİN,MORFİN,BAZMORFİN TAHDİDİ OLARAK SAYILMIŞTIR
Karar Metni: 1-3298 sayılı Kanunun 4. maddesinde " ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır" dendiği, 13.1.1964 tarih 1963/2, 1964/2 sayılı İçtihadı birleştirme kararı uyarınca "765 sayılı TCKnın 403/6. maddesinde sayılmayan maddelerin bu bent kapsamında değerlendirilemeyeceği" yine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.1995 gün 1994/10-378 esas, 1995/73 sayılı kararlarında açıklandığı üzere 765 sayılı TCKnın 403/6. maddesinde şiddet sebebi olarak sadece eroin, kokain, morfin, baz morfin sayılmış olup benzeri ibaresine yer verilmediği nazara alınarak, "afyon"un 765 sayılı TCKnın 403/6. maddesinde sayılan uyuşturucu maddelerden olmadığı, bu güne kadar yapılan uygulamalar ile Dairemizce de benimsenmiş olması karşısında ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:47
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2007/8699
Karar No: 2009/605
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: 3167 SY'NIN 16/1-3, TCK'nun 20, 43, 52, 53, 60, 61.MADDELERİ.
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA KARŞI OY GEREKÇESİ.
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Yılmaz ……….. ve Muhammet ……….. hakkında ANTALYA 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 21.12.2006 tarihinde 2005/452 esas ve 2006/1001 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama isteyen tebliğnamesi ile 12.06.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tip  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:33
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/95
Karar No: 2007/8476
Kaynak: uyap mevzuat
İlgili Maddeler: 142/1-b
İlgili Kavramlar: YAĞMA
Karar Metni: 6. Ceza Dairesi 2007/95 E.N , 2007/8476 K.N. İlgili Kavramlar HUKUKİ VASIFLANDIRMA İçtihat Metni Yağma suçundan sanık ve tutuklu Serdar hakkında yapılan duruşma sonunda; 5237 sayılı TCK.nun 149/1-a-c, 53, 63.maddeleri gereğince 10 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin DİYARBAKIR 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11/09/2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 26/12/2006 tarihli tebliğname ile 19/01/2007 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine,toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:15
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2006/5507
Karar No: 2007/10456
Kaynak: uyap mevzuat
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: YAĞMA
Karar Metni: 6. Ceza Dairesi 2006/5507 E.N , 2007/10456 K.N. İlgili Kavramlar KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA İçtihat Metni Yağma suçundan sanık Nermin ve Nurkadın haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin BURSA 4.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09/11/2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından red isteyen 07/03/2006 tarihli tebliğname ile 30/03/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: 647 sayılı Yasanın 4/4. maddesinin açık hükmü ile dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.12.2005 gün ve 2005/2-134 - 2005/163 sayılı kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Haluk Azkın  Kayıt Tarihi:2009-03-03  Okunma Sayısı:6
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2007/375
Karar No: 2008/21237
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Tehdit ve iletme kastı
Karar Metni: Katılan, Güray N.nın, sanığın tehdit sözlerini yüzüne karşı söylemediğini ileri sürmesi karşısında, tanıklar İsmail I. ve Halil N.nın aşamalardaki anlatımlarının, kendi içinde bulunan çelişkilerin giderilmesi, giderilmediği takdirde yöntemince irdelenerek hangi anlatımın/anlatımların hangi nedenle üstün tutulduğunun belirtilmesi ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek, sanığın yaralama suçuna ilişkin duruşma sonrasında taraflar adliyeden ayrılırken ve tanık İsmail I.a telefon ederek katılanın yokluğunda gerçekleştirdiği tehdit eylemlerinde iletme kastı bulnunup bulunmadığının tartışılması gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması, Yasaya aykırı ve katılan Güray N. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZU  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-02  Okunma Sayısı:30
Daire: 10
Tarih
:2008
Esas No: 2006/16051
Karar No: 2008/13864
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Karşılıksız çek keşide etmek
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi Esas No : 2006/16051 Karar No : 2008/13864 Tebliğname No : 10 - 2004/238231 TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Yunus Ö. hakkında Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 18.06.2003 tarihinde 2002/1106 esas ve 2003/958 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ret isteyen tebliğnamesi ile 26.12.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Adana 9.Noterliğinin 28.09.1998 tarih ve 39756 yevmiye numaralı imza sirküleri ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.11.2000 tarih ve 51  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-02  Okunma Sayısı:6
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2007/1959
Karar No: 2007/4052
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: KURU SIKI TABANCA-İADE
Karar Metni: Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesininde mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve kuru sıkı tabancanın da iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 22.9.2008 gününde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-02  Okunma Sayısı:18
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2006/1891 E
Karar No: 2008/1623
Kaynak: YARGITAY EMSAL KARAR ARAMA
İlgili Maddeler: 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 525/b-2,80 (5237 sayılı Kanunun 245/1,43)
İlgili Kavramlar: BANKA VE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI
Karar Metni: "ÖZET" SANIĞIN ÖLEN BABASINA AİT BANKA KARTINI TAHSİS EDEN KATILAN KURUMA İADE ETMEYEREK HAKSIZ SURETTE ELİNDE BULUNDURUP ÖLÜ BABASI HESABINA YATIRILAN MAAŞLARI ÇEKMEYE DEVAM ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINA GÖRE, SANIĞIN EYLEMİ SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 765 SAYILI TCKNIN 525/B-2, 80 (5237 SAYILI TCKNIN 245/1, 43) MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SUÇU OLUŞTURUR. "İçtihat Metni" Dolandırıcılık suçundan sanık Bülentin yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair (Üsküdar Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 04.07.2005 gün ve 2005/322 Esas, 2005/181 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığının bozma isteyen 09.03.2006 tarihli tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: Yapıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-03-01  Okunma Sayısı:56
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9666
Karar No: 2008/15900
Kaynak: KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ-HUKUKİ NİTELENDİRME
Karar Metni: Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık şüpheli Mehmet Ali Garip hakkında yapılan soruştarma evresi sonucunda Terme Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24.01.2008 tarihli ve 2007/1135 soruşturma, 2008/22 esas, 2008/13 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakamesi Kanunun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Terme Sulh Ceza Mahkemesinin 25.01.2008 tarihli ve 2008/10 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Terme Asliye Ceza Mahkemesinin 06.02.2008 tarihli ve 2008/14 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 11.04.2008 gün ve 21490 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.05.2008 gün ve 89729 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: T  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-02-27  Okunma Sayısı:221
Önceki | Sonraki