Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/14331
Karar No: 2008/14331
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 204/2, 5490 sk. 67
İlgili Kavramlar: MUHTARIN SAHTE İKAMETGAH DÜZENLEMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No :2008/14331 Karar No :2008/11789 Tebliğname No :TM-2008/215295 5490 Sayılı Kanuna Aykırılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıklar Gökhan Öztaş ve Muammer Karabulut’un yargılanmaları sırasında; Karapınar Asliye Ceza Mahkemesiyle, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelendi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz üzerine vermiş olduğu karar zımmi görevsiz kararı kabul edilerek gereği düşünüldü. İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : FİKRİ KARAKAYA  Kayıt Tarihi:2009-01-28  Okunma Sayısı:41
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/14075
Karar No: 2007/14075
Kaynak: ARŞİV
İlgili Maddeler: TCK.nun 149/1-(a,c),109/2,109/3-(a,b),245/1
İlgili Kavramlar: YAĞMA, ALIKOYMA VE HAKSIZ ELDE BULUNDURULAN KREDİ KARTINI KULLANMA
Karar Metni: A-Sanıkların yakınan F.A.’ya yönelik yağma eylemi nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanıklar H.D.A. ve A.B. savunmanlarının temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, B- Sanıkların yakınan Y.Ö.’ye yönelik yağma, her iki yakınana yönelik hürriyeti kısıtlama ve yakınan F.A.’ya yönelik banka kartının kötüye kullanılması eylemleri nedeniyle haklarında kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince; Yakınan Y.Ö.’nün, olaydan sonra Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesine, 19.06.2006 tarihli banka hesap ekstresine, sanıkların dola  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Can Çaycoşar  Kayıt Tarihi:2009-01-27  Okunma Sayısı:11
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/9582
Karar No: 2008/9582
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: CMK 8-10-11
İlgili Kavramlar: BİRLEŞTİRME UYUŞMAZLIĞI
Karar Metni: ... Ağır Ceza Mahkemesiyle, ... Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtisat bulunmadığı ve varsa ortak delillerin onaylı örneklerinin karşılıklı olarak temininin mümkün bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde hukuki yarar görülmediğinden ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... .. Karar sayılı BİRLEŞTİRME KARARININ KALDIRILMASINA, davaların her mahkemenin kendi dosyası üzerinden yür  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:12
Daire: 1
Tarih
:2007
Esas No: 2007/9444
Karar No: 2007/9444
Kaynak: Yargıtay ilamı
İlgili Maddeler: TCK 86/1-87/4 ve 86/2-22-85/1
İlgili Kavramlar: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralanma
Karar Metni: Müdahiller vekilinin suç vasfının kasten öldürme olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; Ancak, 1) Oluşa, kabule ve dosya kapsamına göre, olay günü hükümlü ile maktülün girdikleri gayrimenkul ihalesi sonunda, hükümlünün, yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan maktüle etkili eylemde bulunduğu, maktülün maruz kaldığı müessir fiilin etkisiyle kendisinde mevcut kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu gelişen solunum dolaşım yetmezliğinden öldüğü; hükümlü ile maktülün aynı köylü oldukları ve hükümlünün 11.07.2003 tarihli alınan ifadesinde, maktülün eniştesi olduğunu beyan ettiği anlaşılmakla, etkili eylem yönünden 5237 sayılı TCK.nun 86 ve 87. maddeleri kapsamında yeniden rapor alınarak, ve hükümlünün olay tarihinde maktüldeki kron  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:12
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2006/6945
Karar No: 2006/6945
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765/m.179/2, 5237 Sayılı TCK'nun 109
İlgili Kavramlar: hürriyeti tahdit suçu-tehdit
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2006/6945 K. 2007/6454 T. 1.10.2007 • HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Sanığın Katılanların İşyerine Gece Saatlerinde Giderek Onları Silahla Tehdit Ederek Arabasına Bindirip Götürmesi Eylemi Nedeniyle ) • SİLAHLI TEHDİT ( Olaydaki Eylemlerin Hürriyeti Tahdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesinin Hatalı Olması ) 5237/m.106,109 ÖZET : Sanığın katılanlar Sami ve Mehmetin çalıştıkları işyerine gece saatlerinde gittiği, onları silahla tehdit ederek arabasına bindirip önce Gölmarmara ilçesine daha sonra Manisaya götürdüğü, sonra da Akhisar yönüne doğru yola çıkıp bir süre gittikten sonra araçtan indirip bıraktığı şeklinde gerçekleşen eyleminde hürriyeti tahdit suçunun oluştuğu gözetilmeden, bu suçtan mahkumiyeti yerine suç vasfında yanılgıya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:115
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2006/8-275
Karar No: 2007/9
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765/m.179/2, 5237 Sayılı TCK'nun 109
İlgili Kavramlar: hürriyeti tahditsuçu-kasten yara. suçunun birlikte gerçekleşmes
Karar Metni: T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2006/8-275 K. 2007/9 T. 23.1.2007 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK ( Mağduru Yol Boyunca Zaman Zaman Döverek Şehir Merkezine 85 Km Mesafedeki Hekimhan İlçesine Götürmeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu ) • LEHE YASA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak - Sanıkların Sabit Görülen Eylemleri Nedeniyle 765 ve 5237 Sayılı Yasaların İlgili Hükümlerinin Denetlenebilir Açıklıkla Ayrı Ayrı Tatbiki Gerektiği ) 765/m.179/2 5237/m.7 5252/m.9,12 ÖZET : Evlenmek üzere iken başkasıyla kaçan Arzunun nişanlısı ve yakınları olan sanıkların, bu olayla ilgisi bulunduğundan kuşkulandıkları mağdur Serdalı yanlarından ayrılmak istemesine karşın Malatya şehir merkezinde zorla araca bindirip döverek, tehditle araçta tutmaları ve o sırada gelen kısa mesajdaki bilgiler ile sorg  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:113
Daire: 10
Tarih
:2007
Esas No: 2006/5136
Karar No: 2006/7534
Kaynak: içt.prg
İlgili Maddeler: 3167 s. Yasa m. 3,5
İlgili Kavramlar: ÇEKTE KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10. Ceza Dairesi E:2006/5136 K:2007/14315 T:04.12.2007 ÇEKTE KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI TEBLİGAT Özet SANIKLAR HAKKINDA DÜZENLENEN UYARDI DAVETİYENİN ÖNCELİKLE DAHA ÖNCE KENDİSİNE GEÇERLİ TEBLİGAT YAPILMIŞ BİLİNEN SON ADRESİNE GÖNDERİLMESİ, BULUNAMAMASI HALİNDE TEBLİGAT KANUNUNUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKİR. KEŞİDE TARİHİ 31.07.2003 SONRASI OLAN VE KİMLİK NUMARASI BULUNMAYAN ÇEKİN NE ZAMAN DÜZENLENDİĞİ VE BANKA TARAFINDAN ÇEK DEFTERİNİN YENİLENİP YENİLENMEDİĞİ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR. 7201 s. Yasa m. 35 5271 s. Yasa m. 195 1412 s. Yasa m. 225 3167 s. Yasa m. 3,5 Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Muzaffer ve A... Güvenlik Savunma Sistemleri İnşaat Tur. San. A.Ş. hakkında (Ankara İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)nce yap  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2009-01-24  Okunma Sayısı:28
Daire: CGK
Tarih
:2005
Esas No: 2005/6-59
Karar No: 2005/107
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: 765 S. K. m. 342, 504, 5237 S. K. m. 158, 204, 205, 158
İlgili Kavramlar: dolandırıcılık, önceden doğmuş bir borç
Karar Metni: ÖZET : Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi, menfaat daha önceden elde edilmiş olduğundan dolandırıcılık suçunu oluşturmayacaktır. Somut olayda sanığın, önceden alım-satım nedeniyle mağdur Veliye borçlanmış olması halinde, aralarındaki borç-alacak ilişkisi hile ve desise nedeniyle fesada uğratılmamış iradeyle meydana geleceğinden, daha sonra bu borcun hileli hareketler ile kapatılması durumunda, dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşması olanaksızdır. (765 S. K. m. 342, 504) (5237 S. K. m. 158, 204, 205, 158) Dava: Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanık Cemal Doğanın TCY.nın 342/2, 80, 59, 504/3, 522, 59, 71 ve 31. maddeleri uyarınca 4 yıl 20 ay 20 gün ağır hapis ve 916.666.000 lira ağır para cezası  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-21  Okunma Sayısı:111
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/11256.
Karar No: 2008/16085.
Kaynak:
İlgili Maddeler: CMK 231/6-C
İlgili Kavramlar: CMK 231/6-C YALNIZCA ZARAR SUÇLARINDA ARANIR. (ZARAR=MADDİ ZARAR)
Karar Metni: YARGITA Y İ L A M I Esas No : 2008/11256 Karar No : 2008/16085 Tebliğname No : YYB/2008-110793 Evlenme olmaksızın dinsel tören yapma suçundan sanıklar Feyyaz Şener ve Sultan Mansuroğlu’nun 5237 sayılı TCY’nın 230/5, 62/1, 50/1-a, 52/2. maddeleri gereğince 1.000.YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Keskin Sulh Ceza Mahkemesinin 19.2.2008 tarihli ve 2008 – 36/22 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5.6.2008 gün ve 110793 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi : Tebliğnamede özetle; “Dosya kapsamına göre, sanıkların kamunun uğradığı zararı karşılamadıkları belirtilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/6-c maddesindeki şartlar oluşmadığından hükmü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Dr.Selami Turabi  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:69
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/15793
Karar No: 2008/21761
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: MANEVİ ZARAR
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Tehdit suçuna ilişkin olarak hükmün temyiz edilemez olması nedeniyle Yerel Mahkemenin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, yerel mahkemenin redde ilişkin kararının ONANMASINA, 2-Görevliye sövme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkrası ile CYY.nın 231/5  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Özaydın  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:36
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/10614
Karar No: 2008/8488
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: CMK 231, CMK 253, TCK 421
İlgili Kavramlar: HAGB AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No :2008/10614 Karar No :2008/8488 Tebliğname No :KYB/2008-131056 Sarkıntılık suçundan sanıklar M.K. ve A.A haklarında 765 sayılı TCK’nın 421. maddesinin 2. cümlesi, 59. maddeleri uyarınca 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 5237 sayılı TCK’nın 231. maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Şabanöü ACMnın 21.3.2008 gün ve …. Sayılı kararına yapılan itirazın reddine dair Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinin 164.2008 tarihli ve …… sayılı kararının; Sanıkların katılana karşı işledikleri eylemin 765 sayılı TCK’nın 421. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu olup, söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu, CMK’nın 253. maddesi uyarınca, sa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hasan Dursun  Kayıt Tarihi:2009-01-19  Okunma Sayısı:47
Daire: 8
Tarih
:2008
Esas No: 2008/12209
Karar No: 2008/10491
Kaynak: SİVEREK AĞIR CM
İlgili Maddeler: 6136 SK - 12/1 - 4; Ek-5, TCK 174.
İlgili Kavramlar: HARP SİLAHI, PATLAYICI MADDE
Karar Metni: ÖZETLENMİŞTİR; II - a. CMKnin 2/1K Bendine göre; toplu suç için iştirak iradesi bulunmasa da en az 3 kişinin varlığının şart koşulmuş olması, olaydaysa 2 kişinin varlığının kanıtlanmış diğerlerinin ise kanıtlanamamış olması nedeniyle tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir. II - b. 5252 Sayılı Yasanın 5/2. Maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle temel para cezasının 450,00 YTLden fazla olamayacağının gözetilmemesi, II - c. Suça konu silah ve mermilerin nitelik ve sayısı dikkate alındığında; sanıklar hakkında 12/5. Maddesi yerine 12/4 . fıkrasınca hüküm kurularak eksik ceza tayini (olayda 9 kadar Kaleşnikof, 8 kadar G-3 ve 2 adet lav silahı yakalanmıştır.) II - d. Suça konu lav silahlarının herhangi bir mermi veya maddeyi birden fazla atabilen nitelikte sayılan silahlardan olmay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sadi Doğan  Kayıt Tarihi:2009-01-19  Okunma Sayısı:7
Daire: 8
Tarih
:2006
Esas No: 2003/13312
Karar No: 2006/914
Kaynak: http://www.yargitay.gov.tr/
İlgili Maddeler: TCY 32
İlgili Kavramlar: SANIĞIN AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ
Karar Metni: 8. Ceza Dairesi 2003/13312 E., 2006/914 K. SANIĞIN AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ "ÖZET" DOSYA İÇİNDEKİ SANIĞIN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI BELİRTEN YAZI İLE, SANIK MÜDAFİİNİN SAVUNMALARI KARŞISINDA 5237 SAYILI YASANIN 32. MADDESİ UYARINCA SANIĞIN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAYAMADIĞI VEYA BU FİİLLE İLGİLİ OLARAK DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN ÖNEMLİ DERECEDE AZALMIŞ OLUP OLMADIĞI USULEN ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR. "İçtihat Metni" 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçlarından sanık Şahinin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Kadirli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 17.01.2003 gün ve 100 esas, 19 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kurtuluş Tayanç Çalışır  Kayıt Tarihi:2009-01-18  Okunma Sayısı:3
Daire: 5
Tarih
:2007
Esas No: 2007/5750
Karar No: 2007/6523
Kaynak: şasi dosya
İlgili Maddeler: 257
İlgili Kavramlar: ZİMMET
Karar Metni: Oluş ve dosya içeriğine göre gerçekte kooperatif yöneticilerinden Kemal e ait işyerinde 1997 yılından 2001 yılına kadar sigortalı işçi olarak çalışmış olan Refikin kooperatif inşaatında hiç çalışmadığı halde 1997-2001 yılları arasında kooperatifte çalıştığı ifade edilerek SSK ya bildirimde bulunulmak suretiyle bu kişi adına kooperatif hesabından sigorta pirimi maaş vs. olarak toplam 967.345.000 liranın ödenmesi sağlanarak kooperatif parasının usulsüz işlemlerle mal edinildiği ve üçüncü kişiye yarar sağlandığı suç tarihi itibariyle sorumlu olan sanık yada sanıkların tespiti ile 5237 s.y.nın ilgili hükümleride incelenerek zimmet suçundan dolayı cezalandırılması gerektiğinin gözetilmemesi....  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat çırakoğlu  Kayıt Tarihi:2009-01-18  Okunma Sayısı:16
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/298
Karar No: 2008/6962
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK 29
İlgili Kavramlar: HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI
Karar Metni: Sair temyiz iddialarının reddine, Ancak; Olaydan önce sanıkla mağdurun birkaç kez tartıştıkları, olay günü mağdurun motosiketi ile giderken sanığın önünde durup tartışmaya başladıkları, sanığın tartışma sırasında mağduru bıçakladığı olayda, tartışma ve kavgaya kimin sebep olduğu dosya kapsamından açıkça tespit olunamadığından, sanık lehine mağdura karşı eyleminde tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 30.10.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. BU İÇTİHATA AYKIRI SİTE VERİTABANINDAKİ KARAR Daire:2 Tarih:2007 Esas No:2007/10781 Karar No:2007/14567 Kaynak:DOSYASI İlgili Maddele  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla ÖZEMRE  Kayıt Tarihi:2009-01-16  Okunma Sayısı:13
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2575
Karar No: 2008/10138
Kaynak:
İlgili Maddeler: TCK 58
İlgili Kavramlar: TEKERRÜR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2008/2575 Karar: 2008/10138 Karar Tarihi: 04.06.2008 ÖZET: Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas alınan, doğrudan para cezasının, ceza kararnamesi ile verilmiş olması nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması, bozmayı gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 53, 58) (5271 S. K. m. 231) Dava: Kasten yaralama suçundan sanık Erkanın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair Dikili Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 17.04.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C. Başsavcılığının 15.02.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Karar: Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Yargucı  Kayıt Tarihi:2009-01-16  Okunma Sayısı:24
Daire: 1
Tarih
:2008
Esas No: 2008/3135
Karar No: 2008/7671
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 21/2, 44. 81/1, 170/1-c
İlgili Kavramlar: olası kastla öldürme, fikri içtima, genel güvenliği tehlikeye sokma
Karar Metni: Toplanan delillere, oluşa, öldürme ve yasak tasanca taşıma suçlarının sübutu, suç niteliğine göre sanık müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddiyle, 1-Sanığın olası kastla öldürme suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 2-a)Yasak tabanca taşımak suçu yönünden, Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’ nun 231 maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinin gerekmesi, b)Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçu yönünden, Sanığın av tüfeği ile iki üç el ateş ettikten bir süre sonra tabancasını alarak ateş ettiği, tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu maktüle G..’nin öldüğü olayda, sanığın av tüfeği ile ateş ederek kişilerin hayatı, sağlığı ve malv  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Osman Kaynak  Kayıt Tarihi:2009-01-15  Okunma Sayısı:33
Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/5-23
Karar No: 2007/167
Kaynak: özel arşiv
İlgili Maddeler: (765 S. K. m. 211) (5237 S. K. m. 252) (2709 S. K. m. 20, 22, 38) (2802 S. K. m. 87) (1412 S. K. m. 91) (4422 S. K. m. 2) (5320 S. K. m. 18) (5271 S. K. m. 135, 138, 206, 217) (AİHS m. 6, 8)
İlgili Kavramlar: Sanığa ait olan iletişimin tespiti tutanakları, tesadüfen elde edilmiş kanıt niteliğindedir
Karar Metni: ÖZET: İletişimin tespiti kararı Av. Ç.Ö.e ait cep telefonu için alınmış olup, sanık Ö.G.S. hakkında verilmiş herhangi bir iletişimin dinlenmesi kararı bulunmamaktadır. Sanığa ait olan iletişimin tespiti tutanakları, tesadüfen elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Bu konuşmalarda tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi için 4422 sayılı Yasada herhangi bir hüküm yer almadığı gözetildiğinde, iletişimin tespitine ilişkin bu tutanaklar yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Kaldı ki, bu tutanağa yasal bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır. Zira, tesadüfen elde edilen bu kanıt üzerine, ilk görüşmenin tespitinden sonra değil, bütün görüşmeler kayıt edildikten sonra durum C.savcısına bildirilmiş, sanık hakkında herhangi bir iletişimin tespiti kararı olmaksızı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Kalpak  Kayıt Tarihi:2009-01-14  Okunma Sayısı:75
Daire: 5
Tarih
:2008
Esas No: 2008/6146
Karar No: 2008/6146
Kaynak: 2008/65787
İlgili Maddeler: TCK 103/6
İlgili Kavramlar: ADANA CUMHURİYET SAVCISI SAVAŞ ARI TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 2008/6146 ^ Karar No : 2008/4302 — Tebliğname No : KYB/2008-65787 Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından şüpheliler Saliha İlbaş, Abdurrahim İlbaş, Mehmet Arslan ve Ali Arslan hakkındaki soruşturma evresi sonunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14/05/2007 tarihli ve 2006/41066 soruşturma, 2007/7347-364 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.05.2007 tarihli ve 2007/84 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.05.2007 tarihli v  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bahri Eser  Kayıt Tarihi:2009-01-13  Okunma Sayısı:84
Daire: 10
Tarih
:2006
Esas No: 2006/13977
Karar No: 2006/13977
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 191/1-2, 50, CMK 231/5, 232/2-C , 5395 SY 23-24
İlgili Kavramlar: KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMAK SUÇUNDA UZLAŞMA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANAMAZ
Karar Metni: ____________________________________________________________________________ Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Emrah …….. hakkında ANTALYA 2. Sulh Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 30.05.2006 tarihinde 2006/198 3sas, 2006/519 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık müdafii tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 21.11.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için ön koşul olarak, yargılama sonucu belirlenen cezanın, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23/1.maddesinde, en çok 3 yıla k  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-01-12  Okunma Sayısı:25
Önceki | Sonraki