Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: CGK
Tarih
:2007
Esas No: 2007/4-164
Karar No: 2007/275
Kaynak:
İlgili Maddeler: 765 sayılı TCY'nın 266/1,251,272,59/2,647 Sayılı Yasanın 4,5 ve 6. maddeleri
İlgili Kavramlar: Hakimin Zabıt Katibine Sövmesi
Karar Metni: Sanık N.nin bozmaya uyulmak suretiyle mağdur Ö.ye sövme suçundan 765 sayılı TCYnın 266/1,251,272,59/2,647 Sayılı Yasanın 4,5 ve 6. maddeleri uyarınca 299.- YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına, cezasının taksitlendirilmesine ve ertelenmesine ilişkin olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinden verilen 24.05.2007 gün ve 10-23 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "onama" istekli 25.06.2007 günlü tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü: ... Ağır Ceza Mahkemesi üyesi sanık N.nin, 23.09.2004 tarihinde naip hakim sıfatıyla keşfe gittiğinde, talimatı ve sözlü bildirimi olmaksızın tutanak başlığı ile içeriğindeki bir kısım söz ve kavramları kendisine gör  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:12
Daire:6
Tarih
:2006
Esas No:/4658
Karar No:/4658
Kaynak:KİŞİSİSEL
İlgili Maddeler:TCK 35
İlgili Kavramlar:TEŞEBBÜS TAMAMLANMIŞ SUÇ
Karar Metni:Sanığın, şehir içi minibüs de seyahat etmekte olan yakınanın omzunda asılı olan çantasının içerisinden yankesicilik suretiyle cep telefonunu çaldıktan sonra inmek istediği sırada, yakınanın da şüphelenip arkasından indiği, orada rastladığı kolluk güçlerine olayı anlatıp, kaçan şahsın gittiği yönü ve eşkalini bildirdiği,kolluk güçlerince o civarda yapılan aramada sanığın yakalandığı ve üzerinde, yakınana ait cep telefonunun ele geçirildiğinin anlaşılmış olması karşısında; eylemin tamamlandığı ve rızai iadenin bulunmadığı gözetilmeden, 6. CD., 08.11.2006 4658/10962  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:6
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2005/153
Karar No: 2009/14
Kaynak:
İlgili Maddeler: 5271 CMK’nin 158, 217, 225, 226 ;3167 Sk md.16
İlgili Kavramlar: şirket temsilcisi,çek
Karar Metni: Yargıtay 10. Ceza Dairesi Esas No : 2005/153 Karar No : 2009/14 Temyiz dilekçesi içeriginden sanik Espas Gida Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi hakkinda temyiz talebi bulunmadigi anlasilmakla, sanik Osman Karaaslan hakkinda kurulan hükme hasren yapilan temyiz incelemesinde, Uyulmasina karar verilen bozma ilami geregi sanigin hesap sahibi sirketi münferiden temsile yetkili olduguna dair belge ve varsa vekaletname getirtilip, saniktan ve müsteki sirket yetkilisinden çekin ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmedigi sorulmak ayrica, çek üzerindeki sirket kasesindeki “Ostim VD. 380 005 7572” numarasinin hesap sahibi sirkete ait vergi kimlik numarasi olup olmadigi arastirilmak suretiyle sonucuna göre hüküm tesisi gerektigi gözetilmeden, tek olan eylem vasif yönünden ikiye ayrilarak  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet ünal  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:5
Daire: 9
Tarih
:2009
Esas No: 2008/14922
Karar No: 2009/1366
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 142, 152
İlgili Kavramlar: EYLEMİN YALNIZCA HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURACAĞI GÖZETİLMEDEN
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik olarak yapılan incelemede; Mükerrir olan sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır, Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- Mala zarar verme suçundan kurulan hükme gelince; Sanığın boş arazide rulo şeklinde sarılı halde bulunan Türk Telekom Müdürlüğüne ait kabloları keserek götürmek istediği sırada yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemin yalnızca hırsızlık suçunu oluşturacağı, mala zarar verme suçu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:17
Daire: 2
Tarih
:2008
Esas No: 2008/18671
Karar No: 2008/13593
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hırsızlık suçu ve arşiv kaydı
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2008/18671 K. 2008/13593 T. 21.7.2008 • HIRSIZLIK SUÇU ( Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suç Anayasanın 76. Maddesinde Sayılan Suçlardan Olduğu ) • ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ ( 5352 Sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasasının 12. Maddesindeki Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Silinemeyeceği ) • MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ ( 5352 Sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasasının 12. Maddesindeki Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Arşiv Kaydının Silinemeyeceği ) 765/m.491, 522 5237/m.141, 142, 145, 150 5352/m.12, Geç.m.2 2709/m.76 ÖZET : Hükümlünün sabıka kaydını oluşturan suç, Anayasanın 76. maddesinde sayılan suçlardan olup, 5352 sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasasının 12. maddesindeki koşulların gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydının sil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:111
Daire: 1
Tarih
:2009
Esas No: 2008/769
Karar No: 2009/1524
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: CMK.141 vd -466 sk.
İlgili Kavramlar: TAZMİNAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/769 KARAR NO : 2009/1524 TEBLİĞNAME : 1-B/2007/160260 Adam öldürmeğe tam teşebbüs suçundan sanık olarak (A.....) Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılanması sonunda, beraatine karar verilen M... B...ın tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı yasa uyarınca vaki tazminat isteği üzerine V............ Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemede; dosyada miktarı yazılı maddi-manevi tazminatın davalı hazineden alınarak adı geçen davacıya ödenmesine dair ittihaz olunan 14/03/2007 gün ve 107/16 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı hazine vekili ile davacı vekili tarafından isteni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Yorulmaz  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:48
Daire: 10
Tarih
:2009
Esas No: 2009/13
Karar No: 2009/783
Kaynak: SORUŞTURMA DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 191
İlgili Kavramlar: TEDAVİ SÜRECİNDE YENİDEN UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK
Karar Metni: ....İDDİANAMENİN İADESİ....5237 Sayılı TCK 191.maddesi uyarınca hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen şüphelinin,bu süre içerisinde yeniden uyuşturucu madde kullanarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığı gibi,ihlal eyleminin aynı zamanda yeni bir suç oluşturduğu...  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdulkadir Certel  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:15
Daire: 6
Tarih
:2007
Esas No: 2007/ 1027
Karar No: 2007/ 6324
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: 6136,87/3,62/1,81
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2007/ 1027 KARAR NO : 2007/ 6324 TEBLİĞNAME : 1-B/ 180436 Cengiz Dalman ile Ragıp Kartı kasten öldürmeğe tam derecede teşebbüsten korku ve panik yaratacak şekilde ateş etmekten sanık Osman Cevahir, Mustafa Cevahiri yaralamaktan sanıklar Mehmet Şahin, Ercan Alper, Ragıp Kart ve izinsiz silah taşımaktan adıgeçen sanık Ragıp Kart ile Osman Cevahirin yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ilişkin (ZONGULDAK) İKİNCİ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.05.2006 gün ve 139/178 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-14  Okunma Sayısı:5
Daire: 11
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2008
Karar No: 2008/2008
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: 141
İlgili Kavramlar: Deneme atışı yapmak amacıyla alıp geri vermemek
Karar Metni: 1-Sanığın, ruhsatlı olan tabancayı satın almadan önce deneme atışı yapmak amacıyla alıp geri vermemekten ibaret eyleminin, silahın zilyetliğinin devredilmemesi nedeniyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 16.12.2008 gününden oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat aksu  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:31
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/14317
Karar No: 2009/2264
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: özel ceza yasaları
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2007/14317 K. 2009/2264 T. 23.2.2009 • MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( 5237 S.Knun 5. Md. de Sözü Edilen Özel Ceza Kanunları Kapsamında Olması - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • ÖZEL CEZA İÇEREN KANUNLAR ( 556 S. KHK’nın 61/A-C Md. Uyarınca Cezalandırılması İstemi - 556 Sayılı KHK’nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiği/556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK’NIN SUÇ TANIMLAYAN HÜKÜMLERİNİN ZIMNİ OLARAK İLGA EDİLDİĞİ ( Sanığa Atılı Eylem Ceza İçeren Özel Bir Hukuk Düzenlemesi Olması Nedeniyle - 556 Sayılı KHK Kapsamında Suçun Oluşmadığı ) • KANUNİLİK İLKESİ ( Marka Hakkına Tecavüz - KHK Hükmüyle Getiril  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : çağatay çetin  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:60
Daire: 7
Tarih
:2009
Esas No: 2007/11334
Karar No: 2009/2040
Kaynak: Derdest Soruşturma Evrakı
İlgili Maddeler: Askeri Ceza Kanununun 20. maddesi
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ(kanun yararına bozma)
Karar Metni: Bakaya suçundan şüpheli M.G. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.02.2007 gün ve 2007/161 soruşturma,2007/91 sayılı iddianamenin 5271 sayılı CMKnın 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Patnos Sulh Ceza Mahkemesinin 26.02.2007 gün ve 2007/15 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın kısmen kabulü ve kısmen reddine ilişkin,Patnos Asliye Ceza Mahkemesinin 13.03.2007 gün ve 2007/40 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 21.05.2007 gün ve 26181 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 20.06.2007 gün ve K.Y.B.2007 - 109810 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkur ihbarnamede;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Şekerci  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:24
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2006/129
Karar No: 2008/24448
Kaynak: gizli
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: YAĞMA
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2006/129 Karar No : 2008/24448 Tebliğname No : 6 - 2005/203107 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 14/10/2005 NUMARASI : 2005/311-2005/315 SANIK : Mehmet Akif GÖRGÜLÜ SUÇ : Yağma HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 11.1.2004 tarihinde soruşturma evresinde İsmail Polat ve Selçuk Ziya Topaloğlu adlı kişileri fotoğraftan teşhis eden yakınan Gülay Sarıtaşın, 18.1.2004 tarihli tutanak içeriğine göre teşhis odasında Selçuk Ziya Topaloğlunu te  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:10
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2008/6-203
Karar No: 2009/3
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 148-149
İlgili Kavramlar: Merdiven boşluğunda yağma
Karar Metni: Sanığın apartmanın 3. katının merdiven boşluğunda gerçekleştirdiği yağma eyleminde, suçun sübutu konusunda Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında bir uyuşmazlık bulunmayıp, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma suçunun, konutta yağma suçunu yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCY’nın 149/1-d bendi kapsamında mı, yoksa basit yağma suçunu yaptırıma bağlayan 148. maddesi kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır. Yağma suçları 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda Özel Hükümler Kitabında, Kişilere Karşı Suçlara ilişkin ikinci kısmın malvarlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünde 148 ila 150. maddelerinde düzenlenmiştir. Yasanın 148. maddenin 1. fıkrasında yağma suçunun temel şekli,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-13  Okunma Sayısı:144
Daire: CGK
Tarih
:2009
Esas No: 2009/4-13
Karar No: 2009/12
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-İTİRAZ-KAPSAM
Karar Metni: Mevcut dosya kapsamına göre, itirazın kabulüyle yapılan incelemede öncelikle sanığın sübut sorunu ile ilgili olarak karar verilmesi gerektiği dosyadaki mevcut deliller kapsamında yapılan değerlendirmede sanığın TCK 257/2. maddesi kapsamında mevcut eylemin sanığın görevi kapsamında bulunmadığı, yine suçun sübut unsurlarından olan, kamu zararı, şahsi menfaat, üçüncü şahsa menfaat sağlandığına ilişkin delil bulunmadığı ve suç teşkil etmeyeceği, memurun söz konusu eylemi olsa olsa disiplin soruşturmasını gerektirebileceği, görevi ihmal ettiğine ilişkin somut delil bulunmadığı, sanığın savunmasının aksine başkaca delil bulunmadığı, sanığın bu durum itibariyle şüpheden sanık istifade eder genel ceza hukuku prensibi gereği sanığın unsurları oluşmayan ve cezalandırılması için somut delil bulunmay  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:96
Daire: 1
Tarih
:2006
Esas No: 2006/179
Karar No: 2006/6018
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: T.C.K 81. VE 82.MADDELERİ
Karar Metni: T.C Y A R G I T A Y BİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2006/179 KARAR NO : 2006/6018 TEBLİĞNAME : 1-B/05/164057 İsmail Şahini kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Sinan Dursunun yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (OSMANİYE) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 08.06.2005 gün ve 310/152 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı tahrik ve takdiri tahfi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:6
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/21148
Karar No: 2009/3610
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 157
İlgili Kavramlar: BANKANIN ARACI KILINMASI
Karar Metni: Ayrı yer ve zamanlarda, sanıklar Y.. Y.., R.. K.. ve İ.. D...’un katılan İ.. S..; sanıklar Y.. Y.. ve İ.. D..’un katılan Ş... K... ile yakınlık kurarak güven ortamı oluşturup, önceden planladıkları gibi kazı sırasında buldukları sahte heykelleri yurt dışından gelecek müşterilere satacaklarını söyleyerek, sahte eserleri katılanlara emanet edip ayrıldıkları ve bir süre sonra telefon ile temas kurarak çeşitli sebepler gösterip katılanların banka ve PTT havalesi yoluyla para göndermelerini sağladıkları ve daha önceden sahte kimliklerle oluşturulmuş hesaplardan bu paraları çekmekten ibaret eylemlerinde, bankanın ödeme vasıtası olması ve suçun işlenmesi sırasında bankanın maddi bir varlığının kullanılmaması nedeniyle işlenen dolandırıcılık suçlarında vasıta olarak kullanılmadığı, bu nedenle süb  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:11
Daire: 11
Tarih
:2009
Esas No: 2008/16570
Karar No: 2009/101
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: TCK 244
İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SUÇU
Karar Metni: 1-Sanığın savunması ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında,dosyada mevcut Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 02.06.2006gün ve 1537 sayılı yazısından hesaplara gelen paraların internette 85.97.140.0-85.97.143.255 IP aralığındaki 85.97.142.190 IP numarası kullanılarak aktarıldığının anlaşılması karşısında, bu numaranın kullanım bilgileri istenerek EFT.nin yapıldığı anda anılan numaranın bu şirket tarafından hangi kullanıcıya atandığının ilgili kurumdan araştırılıp tespit edildiğinde sanık ile irtibatı olup olmadığının saptanması gerektiğinin gözetilmemesi ve İstanbul C.Başsavcılığının 18.05.2006 gün ve 2006/634 sayılı ayırma kararı ile 27.09.2006 gün ve 2006/12259 sayılı haklarında takipsizlik kararı verilen suça konu paraların sanığın hesabına gelmeden önceki aşamada hesaplarına havale  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:26
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: /555
Karar No: /555
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK 142
İlgili Kavramlar: BİLEŞİM YOLUYLA HIRSIZLIK
Karar Metni: Sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınanın şifresini elde ederek hesap bilgilerine ulaştıktan sonra, Garanti Bankası Galatasaray Şubesi’nde bulunan hesabındaki 5800 YTL.yi oluşturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmenin söz konusu olmadığı anlaşıldığından; ayrıca 5271 sayılı CMK.nun 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile değişik 150/3 ve 26.12.2006 tarihli Ceza Genel Kurulu’nun 2006/8-317 E. ve 2006/319 sayılı Kararına göre, daha önce üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu savunman atanması öngörülmüş iken, değişiklikten sonra bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren suçlardan yargılanan sanıklarla sınırlandırıldığı ve sanığa 5271 sayılı Yasanın 147,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:12
Daire: 5
Tarih
:2007
Esas No: 2007/738
Karar No: 2007/4041
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK 30
İlgili Kavramlar: CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER
Karar Metni: 5237 sayılı TCKnun 30. maddesinin 3. ve 4. maddelerinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği ya da işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düşen kişinin bu hatadan yararlanacağı ve cezalandırılamayacağı öngörülmüş ise de; mağdurenin 23.07.2005 günlü beyanına, sanığın müdafii huzurunda kollukta alınan ifadesine ve dosya kapsamına göre mağdurenin on üç yaşında olduğunu sanığa bildirdiği ve sanığın da bunu öğrenerek mağdureye ailesinin yanına otele dönmesi için telkinde bulunarak beraber kaçamayacaklarını ifade etmesine ve ayrıca yaşının küçüklüğü nedeniyle beraber aynı otelde kalamayacaklarını öngörüp, başkasına ait kimlik ile pansiyona kayıt yaptırdıklarının anlaşılması karşısında; sanığın, mağdurenin küçük olduğunu bildi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2009-04-12  Okunma Sayısı:13
Daire: 6
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2008
Karar No: 2008/2008
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: 142
İlgili Kavramlar: Plaka çalmak
Karar Metni: Sanıkların yakınan Ahmet’e ait aracın plakalarını çalma şeklinde gerçekleşen eylemlerinin adet veya kullanım ya da tahsisleri gereği açıkta bırakılmış eşyaya yönelik hırsızlık suçlarında uygulama olanağı bulunan 5237 sayılı TCY’nın 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden aynı Yasa’nın 141/1.maddesi ile yazılı biçimde uygulama yapılması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, sanıklar Erkan ve Serkan … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, 22.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat aksu  Kayıt Tarihi:2009-04-11  Okunma Sayısı:42
Önceki | Sonraki