Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:6
Tarih
:2007
Esas No:2005/12348
Karar No:2005/12348
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:5237 s. TCK.'nın 145. md.
İlgili Kavramlar:DEĞERİN AZLIĞI (ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIKTA)
Karar Metni:Yargıtay 6. CD. Esas No: 2005/12348 Karar No: 2007/10123 YARGITAY İLAMI Hırsızlık (elektrik enerjisi hakkında hırsızlık) suçundan sanık…… hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine ilişkin verilen 08/07/2005 tarihli hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle Yargıtay C. Başsavcılığının BOZMA isteyen tebliğnamesi ile …. T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A “Değerin azlığı”nın 5237 sayılı Yasaya özgü, ayrı ve yeni bir kavram olması, bunun daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar ve değer olarak daha az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip yasal ve yeterli gerekçeleri de gösterilerek uygulanabilmesi, Mahkeme tarafından kabul edilen miktarın değerinin az olmaması karşısında, tebliğnamed  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yalçın Karataş  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:4
Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/8-109 E
Karar No:2007/8-109 E
Kaynak:KASIM AYI YKD- UYAP
İlgili Maddeler:170/1C-KAB.KAN 36 MD.
İlgili Kavramlar:KURU SIKI TANANCA İLE ATEŞ ETMENİN TCK 170/1C MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURMADIĞI-5326 S.LI YAS.36 MADESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURDUĞU- KURU SIKI TABANCANIN SAHİBİNE İADESİ-
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu 2007/8-109 E., 2007/115 K. EŞYA MÜSADERESİ GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBLERİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 50 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 54 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 58 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ] 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 170 ] 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 24 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 36 ] 5326 S. KABAHATLER KANUNU [ Madde 18 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 264 ] "İçtihat Metni" Hükümlü Ahmet Ç.......'nin; 18.06.2005 günü yapılan düğün sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği iddiasıyla; genel güvenli  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:191
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2006/8688 E
Karar No:2006/8688 E
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5237 S.lı TCK'nın 168 mad.
İlgili Kavramlar:KAMU MALINA ZARAR VERME, SANIĞIN AMCASININ ZARARI KARŞILAMIŞ OLMASI,ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni:9. Ceza Dairesi 2006/8688 E., 2007/6755 K. ETKİN PİŞMANLIK KAMU MALINA ZARAR VERME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 168 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 516 ] "ÖZET" MEYDANA GELEN ZARAR OLAYDAN BİR GÜN SONRA SANIĞIN AMCASI TARAFINDAN TAZMİN EDİLDİĞİNE GÖRE, 5237 SAYILI TCK'NIN 168. MADDESİNDE DÜZENLENEN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİR. "İçtihat Metni" Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Meydana gelen zararın olaydan bir gün sonra sanığın amcası tarafından aynen tazmin yoluyla giderilmiş olduğu gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin aynı Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri uyarınca yapılan lehe Yasa değerlendirmesinde nazara alınmaması, 2-Kabul ve uygulamaya göre  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:5
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2007/3797
Karar No:2007/3797
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:CMK.'nın 238/2. md.
İlgili Kavramlar:DAVAYA KATILMA
Karar Metni:Yargıtay 9. CD. Esas No: 2007/3797 Karar No: 2007/8392 YARGITAY İLAMI Mahkemesi : ….. Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 22.11.2005 Suç tarihi : 16.8.2003 Suç : Taksirle Yaralama Temyiz eden : Şikayetçi vekili Uygulama : CMK.nın 223/8. maddesi gereğince düşme Yargıtay C. Başsavcılığının Görüşü: Bozma (CMK.’nın 238/2 maddesine aykırı davranılması) T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1.3.2005 tarihli duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu beyan eden mağdura CMK.’nın 238/2. maddesi gereğince davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu s  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yalçın Karataş  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:4
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006 / 8379
Karar No:2006 / 8379
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:CMK' NIN 170. MADDESİ
İlgili Kavramlar:C.SAVCISININ EVRAKLARI İŞLEMSİZ BIRAKMASI, KAMU DAVASININ AÇILMASI İÇİN YETERLİ DELİL DEĞİL YETERLİ ŞÜPHENİN ARANACAĞI
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No : 2006 / 8379 Karar No : 2007 / 1165 Tarih : 06/02/2007 DAVA : Adli görevi ihmal suçundan şüpheli hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair, Eyüp 3.Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 30.5.2006 tarihli ve 2006/196-114 sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 7.9.2006 gün ve 40579. sayılı kanun yararına bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.10.2006 gün ve 217997 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü: KARAR : Tebliğnamede "tüm dosya kapsamına göre; şüpheli yapılan iş bölümü uyarınca uhdesinde bulunan toplam 127 adet soruşturma evrakını on ay yirmibir gün ile üç yıl sekiz ay altı gün arasında değişen sürelerde işle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2008-01-02  Okunma Sayısı:14
Daire:3
Tarih
:2007
Esas No:2006/11381
Karar No:2006/11381
Kaynak:Akçakoca Sulh Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler:6831 Sayılı Kanun 91/1. madde
İlgili Kavramlar:6831 Sayılı Kanun 91/1 - para cezasının hesabı
Karar Metni:...... 5237 Sayılı TCK.'nunda nispi para cezası öngörülmeyip gün adli para cezasının öngörüldüğü, bu itibarla nispi para cezalarının tayininde emvalin miktarı ile 6831 Sayılı Orman Yasasının 91/1 maddesindeki para cezasının çarpımı sonucunda bulunan sonuç cezanın 1 YTL.nin altında kalıp 5335 Sayılı Yasa ile TC. Devletinin para birimi hakkındaki 5083 Sayılı Yasanın 2. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca 1 YTL.nin altında kalan para cezaları hesaba alınamayacağından, sanık hakında para cezası tayin edilemeyeceğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 Sayılı Yasanın 322. maddesi gereğince 6831 Sayılı Kanunun 91/1. maddesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Zorlu  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:4
Daire:3
Tarih
:2007
Esas No:2006/11819
Karar No:2006/11819
Kaynak:Akçakoca Sulh Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler:6831 Sayılı Kanun
İlgili Kavramlar:ORMAN DAVALARINDA ŞAHSİ HAK TALEPLERİ
Karar Metni:.....yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; An cak; 1) 647 Sayılı Yasayı yürürlükten kaldıran 5275 Sayılı Yasada düzenlenmediğinden ödenmeyen para cezaları için gecikme faizine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi, 2) Kamu davası 28.06.2005 tarihinde açılmış olup, 5320 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesine göre 1.6.1005 tarihinden sonra açılan davalardaki şahsi hak talepleri hakkında görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, .... Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 12.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Zorlu  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:3
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006 / 8383
Karar No:2006 / 8383
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:CMK'NIN 170. MADDESİ
İlgili Kavramlar:SUÇUN İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE UYANDIRAN DELİL VARSA C.SAVCISININ KAMU DAVASI AÇMAK ZORUNDADIR
Karar Metni:Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No : 2006 / 8383 Karar No : 2007 / 1009 Tarih : 31/01/2007 Özü : DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELER, SAVUNMA VE YAKINANIN İDDİALARI GÖZETİLDİĞİNDE HAKKINDA 1136 SAYILI YASANIN 58, 59. MADDELERİ UYARINCA KOVUŞTURMA İZNİ VERİLEN ŞÜPHELİ AVUKATIN MÜVEKKİLİ ADINA TAKİP ETMEK ZORUNDA OLDUĞU DAVANIN DURUŞMASINA ÖZÜRSÜZ OLARAK GİRMEMESİ NEDENİNE DAYALI GÖREVİ SAVSAMA İDDİASINA İLİŞKİN OLARAK KAMU DAVASININ AÇILMASI İÇİN YETERLİ ŞÜPHE NEDENLERİNİN OLAYDA GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, AKŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ YASA YARARINA BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. DAVA : Görevi savsama suçundan şüpheli avukat hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda son soruşturmanın açılması maksadıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-31  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/12915
Karar No:2007/12915
Kaynak:UYAP BİLGİ BANKASI
İlgili Maddeler:CMK 170, 174
İlgili Kavramlar:AKIL HASTALIĞI İDDİANAMENİN İADE SEBEBİ DEĞİLDİR
Karar Metni:2. Ceza Dairesi 2007/12915 E., 2007/11684 K. İDDİANAMENİN İADESİ "ÖZET" ŞÜPHELİNİN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ, NE ZAMANDAN BERİ AKIL HASTASI OLDUĞUNUN VE BU HASTALIĞIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLERİNİ SAPTAYAN SAĞLIK RAPORUNUN ALDIRILMA-MASININ İDDİANAMENİN İADESİ SEBEBİ SAYILAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR. "İçtihat Metni" Tedbir kararlarına muhalefet, basit kasten yaralama, basit kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından şüpheli Bahri, silahla basit kasten yaralama suçundan Okan haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda Kınık C.Baş-savcılığı'nca düzenlenen 14.03.2007 gün ve 2006/876 soruşturma, 2007/50 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174. maddesi gereğince iadesine dair, (Kınık Sulh C  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet DAĞLI  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:38
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2006/6621
Karar No:2006/6621
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:TCK 29
İlgili Kavramlar:HAKSIZ TAHRİK
Karar Metni: ....................... (Görgü tanığı olmayan olayda, aksi kanıtlamayan savunmaya göre) Maktülün “Bu evde bereket kalmadı” diyerek dini içerikli kitabı sanığa doğru fırlatmasının sanık lehine haksız tahrik oluşturup oluşturmayacağı hususuna gelince; Kendisine dini içerikli bir kitabın atılmasının kişi üzerinde haksız tahrik oluşturabilmesi için bu kişinin bu değerlere sahip olması, en azından uyuşturucu içilen bir ortamda bulunmaması beklenir. Bu nedenle sanığın içinde bulunduğu durum itibariyle sanıkta bu gibi manevi değerlerin bulunduğu düşünülemeyeceğinden maktülden hasıl olan hareketlerin sanık lehine haksız tahrik oluşturamayacağı kabul olunarak haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır. (ONAMA)  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Burçin Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:4
Daire:6
Tarih
:2006
Esas No:2006/4647
Karar No:2006/4647
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:5237 S. K. m. 148
İlgili Kavramlar:YENİ TCK'da YAĞMAYA DÖNÜŞEN HIRSIZLIĞIN DÜZENLENMEDİĞİ, MALI BIRAKAN SANIĞIN YAKALANMAKTAN KURTULMAK İÇİN YAPTIĞI TEHDİT AYRI BİR SUÇ OLUŞTURUR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas : 2006/4647 Karar : 2006/9392 Karar Tarihi: 05.10.2006 ÖZET: Sanığın olay tarihinde 19.00 sıralarında otobüs durağında bekleyen mağdurun pantolon cebindeki cep telefonunu çekip alarak kaçmaya başladığı, mağdurun ısrarlı takibi üzerine sanığın takipten kurtulmak amacıyla telefonu rasgele atıp, kaçmaya devam ettiği, mağdurun sanığın peşini bırakmayıp yakalaması üzerine bu kez sanığın ise; kurtulmak amacıyla yanındaki bıçağı çıkartıp, mağduru tehdit edip kovaladığı, ancak çevreden yetişen yurttaşların yardımıyla yakalanıp, görevlilere teslim edildiğinin anlaşılması karşısında; 5237 Sayılı Yasa'nın 765 Sayılı TCK'nın, 495-2. maddesinde tanımlamasını bulan dolaylı yağma suçuna yer vermemiş olması da gözetilerek, hırsızlık suçuna kalkışma eylem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:8
Daire:10
Tarih
:2007
Esas No:2006/ 3894
Karar No:2006/ 3894
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:5237 S. K. m. 191
İlgili Kavramlar:BİR YILLIK KİŞİSEL İHTİYACIN ÜZERİNDEKİ UYUŞTURUCU MADDENİN SATMAK AMACIYLA BULUNDURULDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas : 2006/3894 Karar : 2007/573 Karar Tarihi: 29.01.2007 ÖZET: Sanığın bahçesinden dişi hint keneviri ektiği, kısa bir süre önce topladığı ve satma gayreti içerisinde olduğu yönünde edinilen bilgi üzerine başlatılan soruşturma sırasında, sanığın evinde yapılan aramada kurumaya bırakılmış dişi hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş ise de, ele geçen madde miktarının bir yıllık kişisel kullanım ihtiyacının çok üzerinde olması karşısında, sanığın bu maddeyi satmak amacıyla bulundurduğunun kabul edilmesi gerektiğinden, satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezalandırılması yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. (5237 S. K. m. 191) Satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık H. F. G. hakk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-30  Okunma Sayısı:14
Daire:10
Tarih
:2005
Esas No:2004/13476
Karar No:2004/13476
Kaynak:ARŞİV
İlgili Maddeler:3167 S. K. m. 16
İlgili Kavramlar:KARŞILIKIZ ÇEK, TARAFLAR ARASINDA MENFİ TESPİT ve İPTAL DAVASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas : 2004/13476 Karar : 2005/3159 Karar Tarihi: 22.03.2005 ÖZET : Suça konu çekin ödenmesi için müdahil tarafından muhatap bankaya yasal süre içinde başvurulmasına karşın çek üzerinde "ödeme yasağı kararı bulunduğundan işlem yapılamamıştır" ibaresi yazılarak iade edilmiş olması karşısında bankaya başvurulduğu tarihte sanığın çek hesabında çek bedelini karşılayacak meblağın olup olmadığı ve taraflar arasında ibraz tarihinden önce açılmış menfi tespit veya iptal davası bulunup bulunmadığının belirlenmesi, açılmış dava var ise sonucunun beklenmesi gerekir. (3167 S. K. m. 16) Dava: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık A'nın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin İSTANBUL 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 03.07.2003 gün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : orhan gülmez  Kayıt Tarihi:2007-12-29  Okunma Sayısı:8
Daire:1
Tarih
:2006
Esas No:2006/2398
Karar No:2006/2398
Kaynak:Yargıtay Başkanlığı İnternet Sitesi
İlgili Maddeler:TCK 31
İlgili Kavramlar:YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜNDE CEZA İNDİRİMİNDE ORAN TAKTİRİ
Karar Metni:Kardeşi G T’i birlikte taammüden öldürmekten, öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanıklar İ T ile F T ve izinsiz silah taşımaktan adı geçen sanık F T’in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (BAKIRKÖY) Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.10.2005 gün ve 171/263 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı ile sanıklar müdafii taraflarından istenilmiş, sanıklar duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanıklar müdafilerinin duruşmalı yapılan temyiz itirazları ile C. Savcısının temyizi veçhile incelendi .... Sanık F’in suç tarihinde 18 yaşını doldurmaya 2 ayı kaldığı düşünülerek, 5237 Sayılı TCK.nun 31/3. maddesinin tatbikinde makul bir indirim  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2007-12-29  Okunma Sayısı:3
Daire:3
Tarih
:2006
Esas No:2006/1517
Karar No:2006/1517
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 87/3
İlgili Kavramlar:KEMİK KIRILMASI, ÖZ KARDEŞİNİ YARALAMA
Karar Metni:... Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak; 5237 Sayılı TCK.un 87/3 maddesindeki cezanın alt ve üst sının belirtilmiş olup yargılama sonunda aynı yasanın 61. maddesindeki belirtilen gerekçelerle bu sınırlar arasında bir cezayı belirleme yetkisi hakimin takdirine bırakılmıştır. Bu maddeden, başka bir maddeye yollama da bulunulmadığından kırığa neden olan eylemlerden dolayı sanığın cezasından başka bir madde uyarınca artırım yapılması olanağı yoktur. Bu nedenle sanığın öz kardeşi olan mağdura sopa ile vurarak hayat fonksiyonlarını orta ( 3 ) derecede etkileyecek nitelikte kırığa yol açmakta ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK.un 87/3. maddesine uyacağı ve yakınlık bağı nedeniyle ayrıca artırım yapılamayacağı ancak temel ceza belirlenirken fiilin kardeşine karşı işlenmesi ve kemik  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : CELALETTİN KARANFİL  Kayıt Tarihi:2007-12-28  Okunma Sayısı:18
Daire:5
Tarih
:2007
Esas No:2007/11831
Karar No:2007/11831
Kaynak:DOSYASI
İlgili Maddeler:CMK 12/1
İlgili Kavramlar:CELP BAKAYASI ve SEVK BAKAYASINDA YETKİ
Karar Metni: Bakaya suçundan sanık Turan …… ün yargılanması sırasında; Antalya 1.Sulh Ceza Mahkemesiyle, Muradiye Sulh Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: 1111 sayılı Askerlik Kanununun 12 nci maddesinde; “Son yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu konuda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara yoklama kaçağı, son yoklamada bulunarak numara ile veya numarasız asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıt’alara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara bakaya denir” biçimindeki tanımlamadan bakaya  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2007-12-28  Okunma Sayısı:7
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2007/4102
Karar No:2007/4102
Kaynak:DOSYASI
İlgili Maddeler:ETCK 455/2-son,59/2, 647 SK 4,6, YTCK 53/6,51/3
İlgili Kavramlar:ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
Karar Metni: 1-Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olayda yaralının şikayetçi olmaması nedeniyle eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/1.maddesi kapsamında bulunduğu, lehe yasa değerlendirmesinin buna göre yapılması ve lehe yasanın bir bütün halinde uygulanması ve bu durumun gerekçeye de yansıtılması suretiyle, hüküm kurulması gerektiği gözetilmeyerek 5252 sayılı Yasanın 9.maddesine aykırı olarak yazılı şekilde karma uygulama yapılması, 2-15/12/2004 tarihli celsede şikayetinden vazgeçen şikayetçilerin katılma isteğinin kabulüne dair karar hukuken geçersiz olup bu nedenle lehlerine vekalet ücreti tayin edilemiyeceğinin gözetilmemesi, 3-Yeniden rapor alınması talebinin reddine dair kararın yer aldığı o9/02/2006 tarihli duruşma tutanağının 1.sayf  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2007-12-28  Okunma Sayısı:3
Daire:CGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/7-147
Karar No:2007/7-147
Kaynak:Özel Arşiv
İlgili Maddeler:CMUK 97-254
İlgili Kavramlar:HAKİM,SAVCI,MUMTAR
Karar Metni:Ceza Genel Kurulu 2007/7-147 E., 2007/159 K. • ARAMA KARARI SALAHİYETİ • DELİLLERİ TAKDİR SALAHİYETİ • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 97 ] • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 254 ] "İçtihat Metni" İstanbul'da tekstil ürünleri satıcılığı yapmakta olan sanığın katılan firmaya ait tescilli desenleri taşıyan taklit bornozları satışa arz ettiği iddiasıyla yapılan yargılama sonunda; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hakimliğince 01.05.2003 gün ve 2351-627 sayı ile; "..Tekstil sektöründe imalatçı düzeyinde uzman bir sektör elemanı sayılmayacak sanığın sadece satıcı konumunda olması ciheti ile suça konu ürünler üzerindeki desenlerin tescilli olup olmadıklarını kavrayabilecek ehliyete sahip olmadığı, bu itibarla suç kastının olu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Nevhan Akyıldız  Kayıt Tarihi:2007-12-28  Okunma Sayısı:64
Daire:6
Tarih
:2007
Esas No:2006/8251
Karar No:2006/8251
Kaynak:
İlgili Maddeler:142/1b-142 1-e
İlgili Kavramlar:Otomobil Hırsızlığı-Mala Zarar Verme-Tekerrür
Karar Metni:Yakınanın evinin önüne park ettiği kilitli otomobili sol ön kapı cam direğini kanırtarak çalan sanığın eyleminin 5237 S.lı TCY'nın 142/1-b maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı yasanın 142/1-e maddesiyle uygulama yapılması, Sanığın eyleminin hırsızlık suçu yanında ayrıca mala zarar verme suçunu da oluşturduğunun anlaşılması karşısında lehe yasanın belirlenmesi ve takdir hakkının kullanılmasında bu durumun gözetilmemesi, Sanığın 8 Ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne ilişikin Sultanbeyli Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2003 gün ve 150/237 sayılı mahkumiyet ilamında ,765 sayılı TCY'nın 55/3 maddesiyle uygulama yapıldığının anlaşılması karşısında ;5237 S.lı TCY'nın 7/3 maddesinin açık hükmü uyarınca ;aynı yasanın 58 maddesinin 6.fıkrasında düzenlenen mükerrirlere özgü infaz rejim  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ERKAN ÜNLÜ  Kayıt Tarihi:2007-12-27  Okunma Sayısı:11
Daire:11
Tarih
:2005
Esas No:2005/6376
Karar No:2005/6376
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:TCK 244
İlgili Kavramlar:BİLGİSAYAR SİSTEMİNE ZARAR VERMEK
Karar Metni:.DLL VE .EXE UZANTILI SİSTEM DOSYALARINI SİLME BİLGİSAYAR IP NUMARASI BİLGİSAYAR SİSTEMİNE BULAŞMA BİLGİSAYAR SİSTEMİNE ZARAR VERMEK BİLGİSAYARLARA VİRÜS BULAŞTIRMA SONUCU DOĞACAK ZARAR BİLGİSAYARLARA ZARAR VERME BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYANIN BİREBİR (SECTOR-BY-SECTOR) YEDEĞİNİN ALINMASI E-POSTA ADRESİ E-POSTA ADRESİ SAĞLAYAN SERVİS SAĞLAYICISI E-POSTA ÜST BİLGİSİ IP ADRESİNİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TESPİTİ İNCELEMENİN ORİJİNAL DOSYA ÜZERİNDE YAPILMAMASI İNTERNET SİTESİ YÖNETİCİSİ KAYNAK KODU ÜZERİNDE İNCELEME MİCROSOFT OUTLOOK EXPRESS VBS/HAPTİME.GEN@MM VİRÜSÜ VİRUSLÜ E-POSTA GÖNDERMEK VİRÜS GÖNDERMEK ZAMAN VE BÜTÜNLÜK KONTROLÜ İMKANI SAĞLAYAN DEĞERİN (HASH DEĞERİNİN) BELİRLENMESİ 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 244 ] 5271 S. CEZA MUHAKE  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Tamay Yazar  Kayıt Tarihi:2007-12-27  Okunma Sayısı:52
Önceki | Sonraki