Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:CGK
Tarih
:2011
Esas No:2010-1-170
Karar No:2010-1-170
Kaynak:UYAP KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK 25,26,27 ,29
İlgili Kavramlar:HAKSIZ TAHRİK MEŞRU SAVUNMA MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname: 2010/1-170 2010/182 2010/141538 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi : MERSİN 1. Ağır Ceza Günü : 23.11.2009 Sayısı : 225-407 Davacı : K.H. Maktûl : Ayhan Yıldız Mağdurlar : 1-Vedat Turan, 2-Ali Aymaz Sanık : Fatih Turgut Temyiz Eden : Yerel C.Savcısı Maktûl Ayhan Yıldız’ı kasten öldürme, mağdurlar Vedat Turan ve Ali Aymaz’ı da kasten yaralama suçlarından yargılanan sanık Fatih Turgut hakkında, her üç eylemle ilgili olarak da, “meşru savunma sınırının mazur görülecek heyecan,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali serdar yenidünya  Kayıt Tarihi:2012-01-20  Okunma Sayısı:503
Daire:6
Tarih
:2010
Esas No:2008/13764
Karar No:2008/13764
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:141
İlgili Kavramlar:HIRSIZLIK
Karar Metni:YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2008/13764 E.N , 2010/5312 K.N. İlgili Kavramlar HIRSIZLIK Özet KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN BİR ARKADAŞININ KULLANDIĞI MOTOSİKLET İLE YAKINANIN KULLANDIĞI ÖNÜNDE SEPET BULUNAN BİSİKLETİN YANINDAN GEÇERKEN, SEPET İÇERİSİNDEKİ ÇANTAYI ALAN SANIĞIN EYLEMİ 5237 SAYILI TCK'NIN 141/1. MADDESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR. İçtihat Metni Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:11
Daire:13
Tarih
:2011
Esas No:2011/8126
Karar No:2011/8126
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:142
İlgili Kavramlar:HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Karar Metni:YARGITAY 13. Ceza Dairesi 2011/8126 E.N , 2011/2131 K.N. İlgili Kavramlar ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Özet SANIĞIN SABİT KABUL EDİLEN EYLEMİ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KAPSAMI DIŞINDA KALAN BİR CEZANIN HÜKMOLUNMASI GEREKİRKEN, YANILGILI UYGULAMA SONUCU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN UYGULANABİLME SINIRI İÇERİSİNE GİREN BİR CEZANIN VERİLMESİ HALİNDE, HÜKMÜN AÇIK-LANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİNDEN DAVA TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİDİR. EŞKALE GÖRE YAPILAN ARAŞTIRMADA SUÇ YERİNE YAKIN BİR YERDE İKİ ÇUVAL SUÇ EŞYASININ ELE GEÇİRİLİP YAKINLARDAKİ BOŞ BİNALARDA SANIKLARIN YAKALANDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, KENDİLİĞİNDEN İADE OLMAYIP ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ UYGULANAMAZ. İçtihat Metni Mahall  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:70
Daire:9
Tarih
:2011
Esas No:2009/20490
Karar No:2009/20490
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:106
İlgili Kavramlar:SİLAHLA TEHDİT, MALA ZARAR VERME
Karar Metni:YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2009/20490 E.N , 2011/28869 K.N. İlgili Kavramlar OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME SİLAHLA TEHDİT Özet OLAY GECESİ KÖY İÇİNDE SOKAK KENARINDAN GEÇEN ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINDA, SAÇMALARIN TELLERE İSABET EDİP ZARAR VEREBİLECEĞİNİ ÖNGÖRECEK BİÇİMDE AV TÜFEĞİ İLE İKİ EL HAVAYA ATEŞ EDEREK TELLERİN KOPMASINA NEDEN OLAN VE MAĞDURA ADIYLA SESLENİP KÜFREDEREK ONU KASTETMEK SURETİYLE "BU KÖYDE BU GECE ÇOK CANLAR YANACAK" DİYEN SANIĞIN EYLEMLERİ; OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME, KİŞİLERİN HAYATI VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA YÖNELİK SALDIRI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNDEN BAHİSLE SİLAHLA TEHDİT SUÇLARINI OLUŞTURMAKTADIR. İçtihat Metni Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanığın nüfus kaydının dosyada bulundurulmaması, 2- Sanığın olay gecesi köy içinde sokak kenar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:55
Daire:12
Tarih
:2011
Esas No:2011/1881
Karar No:2011/1881
Kaynak:UYAP KARAR SORGU EKRANI
İlgili Maddeler:TCK 22/6
İlgili Kavramlar:22/6 aile bireyi dışı ölü ­­& falin yaralanması
Karar Metni:SANIKLAR : 1- U Ö, 2- A G SUÇ : Taksirle öldürme SUÇ TARİHİ : 16/08/2004 HÜKÜM : Sanık U Ö hakkında; 5237 sayılı TCK'nın 22/6. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına. Sanık A G hakkında; 765 sayılı TCK'nın 455/2-son, 72; 647 sayılı Kanunun 4 ve 6, 2918 sayılı Kanunun 119/2. maddeleri gereğince mahkumiyet, erteleme. TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma, Onama Taksirle öldürme suçundan sanık A G hakkında kurulan mahkumiyet ve sanık U Ö hakkında ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm sanık A G müdafii ile O yer Cumhuriyet savcısı tarafından, sanık U Ö aleyhine temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: 16.08.2004 günü saat 23.00 sıralarında K İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinde görevli polis memuru sanık U Ö'un sevk ve idaresindeki resmi araçla H yönü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Başdaş  Kayıt Tarihi:2012-01-16  Okunma Sayısı:164
Daire:14
Tarih
:2011
Esas No:2011/14137
Karar No:2011/14137
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:CMK 174
İlgili Kavramlar:İDDİANAMENİN İADESİ-MAĞDURUN TESPİT EDİLMEMESİNİN TEK BAŞINA İADE NEDENİ OLAMAMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ  ADINA YARGITAY     İLAMI Esas No       : 2011/14137 Karar No      : 2011/626 Tebliğname No : KYB - 2011/169491 Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan şüpheli U. D. hakkında yapılan soruşturma neticesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.12.2009 tarihli ve 2009/2966 soruşturma, 2009/1344 esas, 2009/162 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 10.12.2009 tarihli ve 2009/158 iddianamenin değerlendirilmesi sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; Dosya kapsamına göre, R... İlköğretim Okulu bahçesinde yangın merdiveni altında bir kişinin çocuklara cinsel istismar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2012-01-12  Okunma Sayısı:107
Daire:12
Tarih
:2011
Esas No:2011/1421
Karar No:2011/1421
Kaynak:Kişisel
İlgili Maddeler:TCK.nu 22/6,CMK.nu 327/1
İlgili Kavramlar:Ceza Verilmesine yer olmadığı,Yargılama giderinden sorumluluk
Karar Metni:Üst Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında TCK.nun 22/6.maddesi uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verilen sanığın yargılama giderlerine mahkum edilmesi iddia edilmişsede; CMK.nun 327/1.maddesi gereğince sorumlu tutulacak yargılama giderinin kamu davasının açılmasına neden olan kusur olmadığı, Sanığın ihmali nedeniyle yeniden tanık dinleme,bilirkişi incelemesine başvurma,yüzleşmemeye gelmeme gibi kusurlardan kaynaklanan yargılama giderlerinden sorumlu olabileceği, .........temyiz itirazlarının reddi ile istem gibi ONANMASI 23/11/2011.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yılmaz Parıltı  Kayıt Tarihi:2012-01-12  Okunma Sayısı:47
Daire:6
Tarih
:2011
Esas No:2010/23022
Karar No:2010/23022
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5395 sayılı yasanın 5. maddesi
İlgili Kavramlar:KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR
Karar Metni:Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya içeriğine,toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara,gerekçeye ve Hakimin takdirine göre;suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 11/1.maddesi gereğince,aynı Yasanın 5. maddesinde öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından uygulanabileceği gözetilmeden; somut olayda ceza sorumluluğu olan ve hakkında mahkumiyet kararı kurulan sanık hakkında, anılan Yasanın 5/1-d. maddesinde yazılı tedbire hükmedilmesi  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zişan İnanıcı Koçak  Kayıt Tarihi:2012-01-11  Okunma Sayısı:58
Daire:9
Tarih
:2011
Esas No:2009/10430
Karar No:2009/10430
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5395 sayılı yasanın 5. maddesi
İlgili Kavramlar:KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; 1- TCK'nın 151/1. maddesinde hapis cezası veya adli para cezasının seçenek yaptırım olarak öngörüldüğü, uygulama yapılırken hürriyeti bağlayıcı cezanın tercih edilmiş olması karşısında aynı Kanunun 50/2. maddesi hükmü uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi, 2- Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi, 3- 5395 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada on iki yaşını bitirmiş on beş yaşını doldurmamış çocuklar ile on beş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zişan İnanıcı Koçak  Kayıt Tarihi:2012-01-11  Okunma Sayısı:15
Daire:4
Tarih
:2011
Esas No:2009/6698
Karar No:2009/6698
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 265 VE TCK 43/2
İlgili Kavramlar:BİRDEN FAZLA GÖREVLİYE DİRENME ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni: 4. CEZA DAİRESİNİN KARARLARI Esas No : 2009/6698 Karar No : 2011/7257 Tebliğname No : 4 - 2007/62923 1- Sanık Hüseyin Teke'nin, mağdur sanık Selhattin Türkkal'ın kendilerine hakaret edip arkadaşı Cihat Dönmez'i yaralaması nedeniyle olayların başladığını savunması karşısında, bu savunma araştırılıp değerlendirilerek, tehdit suçundan hüküm kurulurken TCY.nın 29. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, 2- Sanık Hüseyin Teke’nin olay yerinde ve götürüldüğü polis merkezinde olayın devamı niteliğinde görevli polis memurlarına karşı hakaret eylemini, aynı suçu birden fazla görevliye karşı tek bir fiile işlediğinin dosya kapsamından anlaşılmasına karşın hükmedilen temel cezanın TCY.nın 43/2.maddesi uyarınca artırılması gerekirken her bir görevli yönünden ayrı ayrı hük  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hilal Kaya  Kayıt Tarihi:2012-01-10  Okunma Sayısı:63
Daire:6
Tarih
:2011
Esas No:2010/21522
Karar No:2010/21522
Kaynak:UYAP YARGITAY KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK 168
İlgili Kavramlar:ETKİN PİŞMANLIK 3. KİŞİNİN ZARARININ KARŞILANMASI
Karar Metni: Ancak; 1-Yağmanın, silahla ve birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında TCK.nun 149/1. maddesinin ( c ) bendinin yanı sıra ( a ) bendi ile de uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, 2-5237 sayılı TCK.nun 168 ile 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinin öğelerinin farklı olduğu, 5237 sayılı Yasada düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için, suçtan zarar gören yakınan dışındaki üçüncü kişilerin yağmaya konu eşyanın ellerinden alınması nedeniyle uğradıkları zararın karşılanmasının zorunlu olmadığı, yakalandığında, sattığı kişiyi kendiliğinden göstererek suça konu cep telefonuna el konulup yakınana geri verilmesini sağlayan sanık hakkında; 5237 sayılı Yasanın 168. maddesinin 3. maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hilal Kaya  Kayıt Tarihi:2012-01-10  Okunma Sayısı:20
Daire:6
Tarih
:2011
Esas No:2009/12752
Karar No:2009/12752
Kaynak:UYAP YARGITAY KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK'NUN 168
İlgili Kavramlar:ETKİN PİŞMANLIK
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Sanığın bıçak zoruyla yakınandan yağmaladığı telefonu, tanık Murat Mihailoğlu’ya sattıktan sonra yakalanması üzerine, sattığı yeri göstererek, telefonun iade edilmesini sağladığının anlaşılması karşısında, etkin pişmanlık şartlarının oluştuğu ve telefonu satın alıp zararı giderilmeyen tanık Murat’ın hukuk mahkemesinde hakkını aray  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hilal Kaya  Kayıt Tarihi:2012-01-10  Okunma Sayısı:15
Daire:CGK
Tarih
:2011
Esas No:2010/5 MD 1 87
Karar No:2010/5 MD 1 87
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 13
İlgili Kavramlar:İLETİŞİMİN DİNLENMESİNDE SORUŞTURMA ÖNCESİ ALINAN KİŞİSEL SES KAYITLARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU HAKKINDA
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname : 2010/5.MD-187 2011/131 2010/31069 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : Ceza Genel Kurulu Mahkemesi : YARGITAY 5. Ceza Dairesi Günü : 07.04.2010 Sayısı : 3-2 Davacı : K.H. Katılan : Sanıklar : Temyiz Edenler : Yargıtay C.Başsavcılığı ve katılan vekili Sanıklar, ..Hakimi ,..Adliye memuru ve turizmci N S'in Ağustos-Eylül 2006 tarihlerinde, Ş 3. İcra Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş olan bir kararın tashihi karar yoluyla bozulmasını sağlayacaklarını söyleyerek katılan dAn yarar sağladıklarından bahisle 5237 sayılı TCY'nın 37. madde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali serdar yenidünya  Kayıt Tarihi:2012-01-09  Okunma Sayısı:881
Daire:11
Tarih
:2011
Esas No:2008/9269
Karar No:2008/9269
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 204
İlgili Kavramlar:KEŞİDECİ İMZASINI BANKA GÖREVLİLERİNİN TANIMASI NEDENİYLE, ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ; ÇEKİN İĞFAL KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞINDAN
Karar Metni: Dosyada sahteciliği iddia olunan senedin ön yüzünde “hamiline” yazılması gerekirken “halimene” yazılması ve çek bedelinin sonunda yazılı kısmın üstünden gidilerek “milyon” şeklinde rakamla yazılan miktara paralel olarak düzeltilmesinin Türk Ticaret Kanunu ile yasal unsurları belirlenmiş olan çekin geçerliliğini ortadan kaldırmayacağı, bu haliyle çekin yasal unsurlarının oluştuğu değerlendirilerek, sanıkların suç tarihinden önce fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları, sanık Süleyman Aşnı'nın iddia konusu çeki yetkisi olmadığı halde keşide edip sanık Devrim Hümeyi Ataç'ın da şirket kaşesini vurup sanık Süleyman Aşnı'nın Kaşe üzerini imzalayarak bankaya ibraz etmesi karşısında; çek kesmeye yetkili Üzeyir Aşnı'nın rızası dışında sahte olarak düzenlenen çekin keşideci imzasını banka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2012-01-09  Okunma Sayısı:21
Daire:13
Tarih
:2011
Esas No:2011/17629
Karar No:2011/17629
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:CMK 170
İlgili Kavramlar:İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: Nitelikli hırsızlık suçundan şüpheli T. T. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 04.11.2009 tarihli ve 2009/50943 soruşturma, 2009/24656 esas, 2009/62 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3-c. maddesi gereğince iadesine dair, Antalya Çocuk Mahkemesinin 05.11.2009 tarihli ve 2009/2 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.11.2009 tarihli ve 2009/1497 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 17.01.2010 tarih ve 2009/274/2074 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.02.2010 tarih ve 2010/19362 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi. MEZKUR İHBARNAMEDE; Tüm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Koçal  Kayıt Tarihi:2012-01-06  Okunma Sayısı:83
Daire:5
Tarih
:2011
Esas No:2011/2363
Karar No:2011/2363
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TCK. nun 157/1, 158/1.f md.
İlgili Kavramlar:Bilişim sistemleri araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık
Karar Metni:OLAY : Sanığın bir internet sitesinde satılık otomobil ilanı verdiği, sonrasında telefonla görüştükleri müştekiyi otomobil satımı konusunda kandırarak müştekiden avans ya da masraf adı altında para istediği, müştekinin posta çeki hesabı kullanılarak sanığa 500 TL gönderdiğinden bahisle kamu davası açılmıştır. Açılan kamu davasında ...Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek ... Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, ancak Ağır Ceza Mahkemesinin karşı görevsizlik kararında "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerin araç olarak kullanılıp gerçek kişilerin aldatılarak çıkar sağlanması gerektiği (örneğin bilişim sisteminde yer alan b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdullah Güdendede  Kayıt Tarihi:2012-01-05  Okunma Sayısı:107
Daire:11
Tarih
:2011
Esas No:2011/12689
Karar No:2011/12689
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 204/1-3, 157
İlgili Kavramlar:HAKSIZ YARARIN TEMİN EDİLME AŞAMASINA KADARKİ SÜREÇTE
Karar Metni: 1-)Memur olmadığı halde sahte resmi belge düzenleyen sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nun 204/1-3. maddesinde yazılı suçu oluşturacağı ve alt sınırdan ceza tayin edileceği takdir edilmiş olması da dikkate alınarak, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nun 204/1-3, 43. ve 62.maddeleri uygulandığında sonuç hapis cezasının 3 yıl 1 ay 15 gün olacağından lehe olduğu gözetilmeden, 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin sanık aleyhine olduğundan bahisle, 765 sayılı TCK'nun lehe olduğunun kabulüyle anılan kanunun 342/2, 80. ve 59/2. maddeleriyle 3 sene 10 ay 20 gün hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini, 2-)Sahte kimlikle kiraladığı otomobili noterden aldığı sahte vekaletname ile katılan Demet Yılmaz'a satarak dolandırıcılık suçunu işleyen sanığın ey  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2012-01-05  Okunma Sayısı:17
Daire:11
Tarih
:2011
Esas No:2008/12257
Karar No:2008/12257
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK 204, 205
İlgili Kavramlar: EYLEM; RESMİ BELGEYİ BOZMAK MI ? RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK Mİ ?
Karar Metni: Sanığın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1- 30.11.2006 günlü expertiz raporunda, suça konu nüfus cüzdanı üzerinde bulunan orijinal fotoğrafın yerinden çıkartılarak mevcut fotoğrafın yapıştırıldığı, yapılan tahrifatı gizlemek maksadıyla tetkik konusu belgenin yeniden lamine ile kaplandığı ve fotoğraf bölümü üzerine sert bir metal parçasıyla damga izi oluşturulmak suretiyle tahrifat yapıldığının belirtildiği, ayrıca 02.02.2007 tarihli ekspertiz raporunda ise belgenin aldatma kabiliyetini haiz olmadığının belirtilmesi karşısında; belgede aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait bulunduğu cihetle, suça konu belgenin getirtilerek incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına geçirilip, yapılan tahrifatın igfal kabiliyetinin bulunması hali  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2012-01-03  Okunma Sayısı:30
Daire:6
Tarih
:2009
Esas No:2007/7878
Karar No:2007/7878
Kaynak:
İlgili Maddeler:CMK 35/2
İlgili Kavramlar:VASİYE TEBLİĞ
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 9.7.2002 tarihinde verilen ilk hükmün, tebliğ edilmesi için, sanığın başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu Akşehir Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildiği ancak tebliğ belgesinin, sanığa vasi atanmasına karşın vasi kararının cezaevine ulaşmadığı gerekçesiyle iade edilmesi üzerine, 7201 sayılı Yasanın 11/1-son cümle ve 19. maddeleri ile 1412 sayılı Yasanın 33/3 (5271 sayılı CMY.nın 35/3.) maddesine aykırı biçimde vasiye tebliğ edildiği, yapılan bu tebliğin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağı anlaşılmakla; Yokluğunda tefhim olunan 9.7.2002 tarihli hükmün, sanığa tebliği ile bu belge ve sunarsa temyiz dilekçesi de eklendikten ve  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Burçin Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2012-01-02  Okunma Sayısı:12
Daire:6
Tarih
:2011
Esas No:2007/20502
Karar No:2007/20502
Kaynak:
İlgili Maddeler:CMK 253
İlgili Kavramlar:UZLAŞMA
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1- Uzlaşma; uzlaşmazlığın taraflarının bu süreçte anlaştırılması ve anlaşmaları anlamına gelir. Uyuşmazlığın tarafı devlet olup, fail ve mağdur ise sujedir. Anlaşma, uzlaşmada bunları taraf haline getirmektedir. Sujeler ancak uzlaşmada anlaşır. Fail ve mağdur karar sürecine katılmış olmakla, açıkladıkları irade esasa alınıp uyuşmazlık çözümlenmelidir. Uzlaşma kurumu onarıcı bir adalettir. Bu bağlamda somut olayda; 5395 sayılı yasanın 24. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca “uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları” anlatılarak yöntemine uygun olarak uzlaştırma girişiminde bulunulması gerektiği gözeti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Burçin Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2012-01-02  Okunma Sayısı:14
Önceki | Sonraki