Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 8
Tarih
:2014
Esas No: 2013/3348
Karar No: 2014/1815
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kuru sıkı tabanca-6136
Karar Metni: Gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyada mevcut ekspertiz raporu içeriğine göre; silahın namlusunun iç kısmında bulunması gereken gaz ayırıcı parçasının bulunmadığı, namlunun boru tipi namlu özelliğinde olduğu, bu haliyle ses fişeklerinin uç kısmına uygun çapta kurşun-metal bilye ve benzeri cisimler takılarak tadil edilmiş yasak niteliği haiz fişekleri de atmaya elverişli olduğunun belirtilmesi karşısında; dava konusu tabancanın marka, model ve üretim yılı tespit olunup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka, model ve üretim yılı itibariyle bu silahların mevcut haliyle üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların üretim şeması getirtilip üretim şemasının temin edile- memesi halinde ise suça konu silahın gaz ayırıcı parçasını da gösteren fotoğraflar, ekspertiz raporu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:33
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2012/9534
Karar No: 2014/4151
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: kapıdan satış-dolandırıcılık
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-14  Okunma Sayısı:43
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/20121
Karar No: 2013/15197
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 86/3-e
İlgili Kavramlar: SICAK KAHVE SİLAHTIR
Karar Metni: Mağdurun, tanıkların ve sanığın soruşturma aşamasındaki ifadelerinde belirttikleri üzere, sanığın önce, mağdurun yüzüne elindeki sıcak kahveyi serptiği, mağdurun bunun üzerine elleriyle yüzünü kapattığı esnada sanığın, mağdurun yüzüne tekme attığı, mağdurun adli raporunda da sol göz altında ve kapağında ekimoz, cilt yaralanması, burun üstü ciltte çizik, üst dudak sağ lateralinde yaralanmanın mevcut olduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın suçta kullandığı sıcak kahvenin TCKnin 86/3-e maddesi uyarınca silahtan sayılması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı ola  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İlbay Bay  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:22
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/33887
Karar No: 2013/37253
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86/3.e
İlgili Kavramlar: Ayakkabı silahtır
Karar Metni: Müştekinin beyanıyla uyumlu doktor raporunda tanımlanan yaralanmaların niteliği ve olayın özelliklerine göre, sanığın resmi nikahlı eşine karşı kasten yaralama eylemini 5237 sayılı TCKnin 6/1-f-4 maddesi uyarınca SİLAHTAN SAYILAN AYAKKABI İLE gerçekleştirmesi ve aynı olayda birden fazla nitelikli halin birleşmesi nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCKnin 61. maddesi gereğince temel ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 30/10/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:19
Daire: 3
Tarih
:2013
Esas No: 2012/28544
Karar No: 2013/33263
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: 86/3.e
İlgili Kavramlar: Terlik silahtır
Karar Metni: Sanığın olay tarihinde saat 23.00 sıralarında evine geldiğini, 30-40 dakika kadar zili çalmasına rağmen katılan eşinin kapıyı açmadığını, kapı kilitli olduğundan kendi anahtarı ile de kapıyı açamadığını, bilahare kapı açılmayınca ev sahibinden tornavida isteyip kapıyı açmak üzere iken katılanın içeriden kapıyı açtığını, kapıda bekletilmesinden dolayı eylemini gerçekleştirdiğini savunması karşısında, her ne kadar katılan uyuyakaldığı için zil sesini duymadığını beyan etmiş ise de, sanık ile katılanın arasındaki geçimsizlik nedeniyle katılanın isteyerek sanığı kapıda bekletme ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle sanık lehine yorumla sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki (2) numaralı bozma düşüncesine, mahkemece sanık lehine hükmün aç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Erkman  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:19
Daire: 4
Tarih
:2008
Esas No: 2008/2523
Karar No: 2008/5420
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5275 S.K.nun 44
İlgili Kavramlar: HÜKÜMLÜYE BİR ALT DİSİPLİN CEZASI/İNFAZ HAKİMLİĞİ
Karar Metni: ÖZETİ: -Hükümlünün cezaevinde kantinden temin edilmek koşuluyla parfüm bulundurması hukuka uygun ise de, kantinden temin edilmediği, açık görüş sırasında ziyaretçilerinden aldığı parfümü, ceza infaz kurumuna sokarken yakalanması 5275 sayılı CGTİY’nın 44/2-g maddesine uyduğu, -Ceza infaz kurumu idaresinin hükümlünün önceki iyi hali nedeniyle hücre cezası yerine ziyaretten men kararı vermesinin de hukuka uygun nitelikte olduğu, Karaman M Tipi Kapalı infaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan A.B.’nın Ramazan Bayramı nedeniyle 15.10.2007 tarihinde yapmış olduğu açık görüşten sonra yapılan üst aramasında çorabının iç kısmına saklanmış vaziyette Sahan marka lavanta kokulu parfüm bulunduğu, bu doğrultuda adı geçen hükümözlü hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, Karaman M Tipi Kapa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2014-03-11  Okunma Sayısı:32
Daire: 10
Tarih
:2014
Esas No: 2013/12914
Karar No: 2014/467
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5275 S.K.105/A
İlgili Kavramlar: İNFAZ HAKİMLİĞİ/DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ
Karar Metni: Özeti: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince hükümlünün en fazla 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazından faydalanabileceği. Yüksek Adalet Bakanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından hükümlü H.U hakkındaki hükümlerin infaz aşamasında Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20.05.2013 tarihinde 2013/1644 değişik sayı ile verilen itirazın reddine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 23.10.2013 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: İncelenen dosyadan; a) Hükümlü H.U hakkında 09.04.2010 tarihinde işlediği uyuşturucu madde ticar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Halil Çalık  Kayıt Tarihi:2014-03-10  Okunma Sayısı:49
Daire: 14
Tarih
:2013
Esas No: 2011/21791
Karar No: 2013/10947
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: TCK md. 102 , Medeni Kanun 405 vd.
İlgili Kavramlar: Cinsel saldırı,Husumet izni
Karar Metni: Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık H. Sin yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan beraatine dair Tokat Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.01.2010 gün ve 2009/94 Esas, 2010/3 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Samsun Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinin 04.06.2009 tarihli raporunda şizofreni hastası olduğu belirtilen ve nüfusta da kaydı bulunmayan mağdurenin öncelikle nüfusa kaydının yaptırılarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405. maddesi uyarınca vasi tayin ettirilip, aynı Kanunun 462/8. maddesi uyarınca da husumet izninin alınması gerektiği düşün  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2014-03-08  Okunma Sayısı:31
Daire: 2
Tarih
:2012
Esas No: 2012/11745
Karar No: 2012/47882
Kaynak: Mahkeme arşivi
İlgili Maddeler: TCK 50/1-d,TCK 50/3, TCK 50/6,5275 SK 106/4
İlgili Kavramlar: ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ YASAKLAMA TEDBİRİ HAPSE ÇEVRİLEMEZ
Karar Metni: 1-) Suça sürüklenen çocuk hakkında belirlenen 6ay 20 gün hapis cezasının 5237 sayılı TCK .nun 50/1-d maddesi gereğince seçenek yaptırımlara çevrilirken “belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmasına” ilişkin sürenin aynı madde gereğince belirlenen ceza süresini aşamayacağı gözetilmeden 8 ay olarak belirlenmesi 2-) 5237 sayılı TCK.nun 50/3 maddesinde daha önce hapis cezası ile mahkum olmayan 18 yaşını doldurmamış çocukların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezalarının aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrileceği belirtilmiş , 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4 maddesinde “Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza hapse çevril  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ercan kumhak  Kayıt Tarihi:2014-03-07  Okunma Sayısı:44
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2012/17583
Karar No: 2014/3310
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hizmet nedini ile güveni kötüye kullanma
Karar Metni: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar başlığı altında düzenlenen 232/2.c maddesinde; beraat dışında verilen kararlarda, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman diliminin hüküm başlığında yazılması gerektiğinin düzenlenmiş olması karşısında; sanıklar haklarında verilen beraat hükmünde suç tarihi ve yerinin gösterilmemesini eleştiri konusu yapan düşünce benimsenmemiştir Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-03-07  Okunma Sayısı:29
Daire: 9
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5350
Karar No: 2013/12245
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: TCK 289
İlgili Kavramlar: Muhafaza görevini kötüye kullanma,mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarruf
Karar Metni: Kendisine yediemin olarak teslim edilen hacizli malları işleri bozulunca fabrikaya taşıdıklarını iddia eden sanığın savunmasının doğruluğu araştırılıp mahcuzların suç tarihi itibariyle mevcut olup olmadığı, mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunup bulunmadığı saptanmadan eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 03.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Tarık Şentuna  Kayıt Tarihi:2014-03-04  Okunma Sayısı:17
Daire: 8
Tarih
:2013
Esas No: 2013/1779
Karar No: 2013/27460
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: CMK 135,226
İlgili Kavramlar: TELEFON DİNLEME KAYITLARININ YAN DELİLLERLE DESTEKLENMEKSİZİN DELİL TEŞKİL ETMEMESİ
Karar Metni: Sanık Ruhi Kurumun, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin, savunmasının aksine, içeriği maddi delillerle desteklenmeyen Durmuş Ali Atar ve Şakir Şentürk ile yaptıkları telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalan- dırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanığın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 adet şarjör dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetil- meden, atılı suçtan beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, 2- Sanık Ali Köroğlunun, aşamalardaki savunmalarında, 02.11.2010 tarihinde evinde yapılan arama sonucu bulunan suça konu 28 adet mermilerin, 08.10.2010 tarihinde evinde ele geçen 167273 nolu tabancaya ait olup, o tarihte bulunamadığını söylemesi ve bu tabanca ile ilgili olarak Beydağ Cumhu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2014-03-03  Okunma Sayısı:41
Daire: 4
Tarih
:2014
Esas No: 2014/4628
Karar No: 2014/4628
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 125
İlgili Kavramlar: HAKARET
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2014-02-28  Okunma Sayısı:49
Daire: IBK
Tarih
:2014
Esas No: 2013/12769
Karar No: 2014/3888
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: hayvan ile cinsel ilişki-idari yaptırım
Karar Metni: Dosya incelenerek gereği düşünüldü; O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçesinin içeriğine göre, sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan beraat hükmünü temyiz ettiği belirlenerek yapılan incelemede; 5237 sayılı TCY. nın 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY. nın 522. maddesindeki “hafif” veya “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığının” 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği ile sanığın kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerekiyorsa ceza vermekten vazgeçilebileceği ölçüdeki düşük değerler esas alınmak, yasal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-02-27  Okunma Sayısı:34
Daire: CGK
Tarih
:2013
Esas No: 2012/3-1469
Karar No: 2013/19
Kaynak: Kişisel.
İlgili Maddeler: CMK.nun 216. maddesi.
İlgili Kavramlar: SANIĞIN SON SÖZ HAKKI
Karar Metni: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçundan sanık Ademin 5237 sayılı TCK’nun 86/1, 86/3-e, 87/1-c, 87/1-son, 29 ve 62. maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Hassa Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.01.2010 gün ve 190-4 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 05.06.2012 gün ve 7566 – 23198 sayı ile ; “Sanığın duruşmada bulunmaması halinde hükümden önce son sözün hazır bulunan sanık müdafiine verilmesi gerektiği gözetilmeden son sözün katılan vekiline verilmek suretiyle 5271 sayılı CMKnun 216/3. maddesine muhalefet edilmesi” isabetsizliğinden sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay C.Başsavcılığı 12.08.2012 gün ve 2010/106945 sayı ile;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2014-02-21  Okunma Sayısı:30
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2013/13727
Karar No: 2014/2583
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: mala zarar vermeye teşebbüs-hakaret
Karar Metni: Mala zarar verme suçu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanılış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma,suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kara  Kayıt Tarihi:2014-02-19  Okunma Sayısı:35
Daire: 5
Tarih
:2013
Esas No: 2012/11302
Karar No: 2013/11423
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: CMK 332
İlgili Kavramlar: KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN GÖREVİ İHMALİ
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Garanti Bankası Kuşadası Şubesinde iş akış yönetmeni olarak çalışan ve mahkemeler tarafından yazılan yazılara cevap vermekle görevli olduğu anlaşılan sanık tarafından, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesi de karşılıksız çek keşide etme suçundan yapılan yargılama sırasında karşılıksız kalan çeke ilişkin kısmi ödeme yapılıp yapılmadığına dair 02/05/2010-09/06/2010-14/07/2010 ve 22/09/2010 tarihli müzekkerelere cevap verilmediği anlaşılan somut olayda; sadece 22/09/2010 tarihli müzekkere içeriğinde CMKnın 332/2. maddesinde belirtilen hususları içeren şerh bulunduğu da gözetilerek, söz konusu müzekkerenin sanığın çalıştığı birime hangi tarihte ulaştığını gösterir posta zimmet listesi ve diğer belgelerin getirtil  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Namık Özdemir  Kayıt Tarihi:2014-02-19  Okunma Sayısı:36
Daire: 13
Tarih
:2013
Esas No: 2012/17444
Karar No: 2013/29061
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 145
İlgili Kavramlar: malın değerinin azlığı
Karar Metni: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: 5237 Sayılı TCKnın 61/1. maddesine göre malın değerinin az ya da çok olması, temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşmak için bir kriter olup, hırsızlık suçuna konu malın değerinin az olmasının TCKnın 145. maddesinde ayrı olarak düzenlenmesi, kanunkoyucunun hırsızlık suçunda malın değerinin az olmasına verdiği önemi göstermektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 15.12.2009 gün ve 6/242-291 sayılı içtihadında belirtildiği üzere, "...daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak az olan şeyi alma" görüşünün, TCKnın 145. madde uygulamasında bütünüyle reddedilmesi mümkün değil ise de, maddenin, yalnızca bu tanımlamayla sınırlandırılması da olanaklı değildir. 145. ma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2014-02-17  Okunma Sayısı:34
Daire: 15
Tarih
:2014
Esas No: 2012/7031
Karar No: 2014/1061
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: güveni kötüye kullanma
Karar Metni: .....Güveni kötüye kullanma suçunda ise, başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, cezalandırılmaktadır. Zilyetlik rızayla faile devredilmelidir. Somut olayda; sanığın, gece vakti bir eğlence yerinin önünde bekleyen ve alkollü bir halde bulunan şikayetçilerin yanına giderek, önce şikayetçi Anton Levis Marshalla DVD sattığını söylediği, şikayetçi Antonun fiyatını sorması üzerine 40 paund olduğunu bildirdiği, diğer şikayetçi Tyler Gerrardtan ise görüşme yapacağını belirterek cep telefonunu istediği, şikayetçi Antondan 40 paund, şikayetçi Tylerdan da cep  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cüneyt Çetin  Kayıt Tarihi:2014-02-17  Okunma Sayısı:30
Daire: 2
Tarih
:2014
Esas No: 2013/13374
Karar No: 2014/3035
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: CMK 231
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASI
Karar Metni: Sanık hakkında daha önce 07.04.2010 tarihinde seçenek cezaya çevrilmeksizin hapis cezasına hükmedildikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğine göre, sanığın deneme süresinde yeniden suç işlemesi karşısında açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanmasına karar verilmesi gerektiği halde, mahkemece ancak 5271 sayılı CMK.nun 231/11. maddesi uyarınca kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanık hakkında koşullarının varlığı halinde cezanın ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilerek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilecekken, sanığın tekrar suç işlemesi durumunda açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması dışında, bir imkan mahkemeye tanınmadığı gözetilmeden sanık hakkında hükmedilen hapis cezasını bu kez seçenek  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2014-02-14  Okunma Sayısı:50
Önceki | Sonraki