Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/13671
Karar No: 2011/13671
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: DOLANDIRICILIK
Karar Metni: Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi,kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüsnü Yıldırımer  Kayıt Tarihi:2013-07-04  Okunma Sayısı:50
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/14924
Karar No: 2011/14924
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 155/2
İlgili Kavramlar: Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
Karar Metni: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Somut olayda; kamyon sürücüsü olan sanığın Iraka götürmek üzere yüklediği müştekiye ait gazyağını satmak suretiyle menfaat temin ettiği anlaşılmakla, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun subut bulduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delill  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : resul narin  Kayıt Tarihi:2013-07-04  Okunma Sayısı:36
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/14135
Karar No: 2011/14135
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: 155/2
İlgili Kavramlar: Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
Karar Metni: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. somut olayda; sanığın, katılanla yapmış olduğu sözleşme gereğince, on ton meyve suyunu kendisine ait nakliye aracına yüklettikten sonra, aydın ve denizli’ye götürmesi gerekirken sattığı ve kendi ihtiyacı için kullandığı anlaşıldığından, eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna dair mahkemeni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : resul narin  Kayıt Tarihi:2013-07-04  Okunma Sayısı:34
Daire: 11
Tarih
:2010
Esas No: 2010/8615
Karar No: 2010/8615
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 205
İlgili Kavramlar: RESMİ BELGEYİ BOZMAK
Karar Metni: 5237 sayılı TCKnun 205. maddeside düzenlenen "resmi belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek" suçunun, hak sahibinin o belgelerden yararlanmasını engellemek amacıyla kanıt değeri taşıyan belgelerin ortadan kaldırılması, bozulması ya da gizlenmesi suretiyle oluşacağı, sanığın, kardeşi olan Hasan adına düzenlenmiş gerçek nüfus cüzdanında ve yeşil kart, Ramazan Gül adına düzenlenmiş sürücü belgesi üzerindeki fotoğrafları çıkartıp kendi fotoğrafını yapıştırmak, Ramazana ait gözüken nüfus cüzdanındaki resmi ise değiştiremeden yakalandığı olayda, bir hakkın kullanımının engellenmediği gibi suçun konusunu oluşturan ve fotoğraf değişikliği yoluyla sahteleştirilen belgelerin hak sahiplerince talep halinde her zaman yenisi düzenlenebileceği cihetle, suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Burçin Çetinkaya  Kayıt Tarihi:2013-07-03  Okunma Sayısı:46
Daire: 7
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5227
Karar No: 2013/5227
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: 5607
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/5227 Karar No : 2013/10358 Tebliğname No : 7 - 2013/64158 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ......1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 18/12/2012 (asıl karar) 17.01.2013 (ek karar) NUMARASI : 2011/668 (E) ve 2012/973 (K) SANIK : ....... SUÇ : 5607 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Sanıkların beraatlerine, 17.01.2013 gün ve 2012/973 karar sayılı ek karar ile Gümrük vekilinin temyiz talebinin reddine TEMYİZ EDEN : Gümrük vekili ve Müşteki TAPDK vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Gümrük vekilinin temyiz talebi üzerine yapılan incelemede Temyiz i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-07-03  Okunma Sayısı:35
Daire: 7
Tarih
:2013
Esas No: 2013/5739
Karar No: 2013/5739
Kaynak: KİŞİSEL
İlgili Maddeler: 4733
İlgili Kavramlar: KAÇAKÇILIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/5739 Karar No : 2013/10446 Tebliğname No : 7 - 2013/63614 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : .....1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 22/11/2012 NUMARASI : 2012/92 (E) ve 2012/734 (K) SANIK : ...... SUÇ : 4733 sayılı yasaya aykırılık HÜKÜM : Beraat ve müsadere TEMYİZ EDEN : Gümrük idaresi vekili ve TAPDK vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Gümrük idaresi vekilinin temyizine yönelik yapılan incelemede; Temyiz isteğinin reddine dair mahkemenin 22.11.2012 gün ve 2012/734 Karar sayılı ek kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan sanığın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-07-03  Okunma Sayısı:28
Daire:3
Tarih
:2011
Esas No: 2011/38244
Karar No: 2011/38244
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 6
İlgili Kavramlar: biber gazı silah
Karar Metni: 2) Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının 5237 sayılı TCKnin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCKnin 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKun 321. maddesi gereğince talebe uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : murat guler  Kayıt Tarihi:2013-07-03  Okunma Sayısı:38
Daire: 9
Tarih
:2011
Esas No: 2011/6575
Karar No: 2011/6575
Kaynak:
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: Hırsızlığa konu malın aynına zarar verme ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmaz
Karar Metni: Sanıkların yararlanmak amacıyla bulunduğu yerden malikinin rızası dışında alıp başka bir ilçeye götürdükleri katılana ait aracı parçalar halinde satmak üzere yaptıkları işlemler sırasında aracın bazı kısımlarına verdikleri zararların hırsızlığa konu eşyaların aynına yönelik olması nedeniyle, hırsızlık suçu dışında ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmayacağı, bu itibarla hırsızlık suçundan tefrik edilerek suç yerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen evrakın akıbeti de araştırıldıktan sonra sanıkların mala zarar verme suçundan beraatlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, unsurları oluşmayan atılı suçtan mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.06.2012 tarihinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Recep Eser  Kayıt Tarihi:2013-07-01  Okunma Sayısı:27
Daire: 8
Tarih
:2011
Esas No: 2011/12486
Karar No: 2011/12486
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: 6136 13
İlgili Kavramlar: YAKALANAN MERMİ SAYISININ CEZAYA ETKİSİ
Karar Metni: …… 1- Dairemizin süregelen uygulamalarına göre sanığın evinde ele geçen mermilerin 50 ve daha az olması halinde 6136 sayılı Yasanın 13/4, 51-250 adet arasında olması durumunda 13/3. madde ve fıkrasına, 251 adetten fazla olması halinde ise 13/1. maddesine uyan suçun oluşacağı gözetilerek, sanığın evinde yakalanan 74 adet merminin nin patlatılmak suretiyle atışa elverişli olup olmadığının ve 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığının Saptanması gerektiği gözetilmeden, diğer sanık Alaattin Torostan ele geçen mermilerle birlikte toplam 35 adedi patlatılarak düzenlenen raporla yetinilerek yazılı biçimde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygula  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2013-06-30  Okunma Sayısı:28
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/11497
Karar No: 2011/11497
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 227
İlgili Kavramlar: RESMİ KURUMDA DOĞMAYAN MAĞDURENİN YAŞININ TESPİTİ YÖNTEMİ, SANIĞIN CEZA EHLİYETİNİN TESPİTİ
Karar Metni: Fuhuş suçundan sanıklar M.B.Y. ve G.Bnin yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair Menderes Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04.12.2008 gün ve 2007/427 Esas, 2008/1491 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık G. müdafii ile sanık M.B tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak;    Resmi bir kurumda doğup doğmadığı dosya kapsamından  anlaşılmayan mağdurenin kayden 04.01.1992 doğumlu olup suç tarihi itibarı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-29  Okunma Sayısı:34
Daire: 15
Tarih
:2013
Esas No: 2013/14207
Karar No: 2013/14207
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI, FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, ERTELEMEDE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ,
Karar Metni: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Katılan N.Y Bankası A.Ş. İzmir Şubesi ile Menderes ilçesi Görece Beldesinde faaliyet gösteren sanığın yönetim kurulu başkanı olduğu B.Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Menderes 1. Noterliğinin 24.05.2005 tarih ve 6971 yevmiye sayılı belgesi ile bilgisayar ekipmanı kurulması konusunda finansal kir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-29  Okunma Sayısı:49
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/67285
Karar No: 2011/67285
Kaynak: Hakim Derya Beyden.
İlgili Maddeler: CMUK.nun 317. maddesi.
İlgili Kavramlar: EK KARARLA VEKALET ÜCRETİ VERİLEMEZ.
Karar Metni: Mahkemece 14.04.2011 tarihli kararla,sanıkların beraatine karar verilerek dosyadan el çekildikten sonra, sanık müdafinin vekalet ücretine yönelik tavzih talebi üzerine dosyanın usul ve yasaya aykırı olarak yeniden ele alınarak 30.05.2011 tarihinde talebin kabulüne dair verilen ek karar hukuken yok hükmünde bulunması nedeniyle, sanıklar müdafinin bu karara yönelik 08.06.2011 günlü temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. ve 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 11.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : esat esatoğlu  Kayıt Tarihi:2013-06-27  Okunma Sayısı:55
Daire: 3
Tarih
:2010
Esas No: 2010/15688
Karar No: 2010/15688
Kaynak: kişisel
İlgili Maddeler: TCK 266/3 , 239/2
İlgili Kavramlar: MAĞDUR İLE VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ
Karar Metni: Küçük olan mağdurun babasının şikayetten vazgeçtiği, kıyas yoluyla 5271 sayılı CMKnın 266/3 maddesi uyarınca mağdur ile vekilinin iradesi çeliştiğinde vekilin iradesinin geçerli olacağı, CMKnın 239/2 maddesi uyarınca görevlendirilen ve küçüğü temsil eden vekilin bu konuda beyanı bulunmadığı halde yazılı şekilde karar verilmesi, SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUKnın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA ), 12.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2013-06-26  Okunma Sayısı:44
Daire: 4
Tarih
:2010
Esas No: 2010/17381
Karar No: 2010/17381
Kaynak: mahkeme dosyası
İlgili Maddeler: TCK 44
İlgili Kavramlar: FİKRİ İÇTİMA- YASAK BIÇAK VE TABANCAYI BİRARADA TAŞIMA
Karar Metni: Sanığın aynı sırada ruhsatsız silah ve yasak bıçak taşıması biçimindeki eylemine ilişkin TCKnın 44. maddesi delaletiyle en ağır cezayı gerektiren "ruhsatsız silah taşıma" suçundan hüküm kurulması ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca "yasak nitelikte bıçak taşıma" suçundan da mahkumiyet kararı verilmek suretiyle fikri içtima kuralına aykırı davranılması, 2- Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak TCKnın 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, Yasaya aykırı ve sanık Fatih Kazakın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 04/02/2013 tarihinde oyb  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kemal Mecit  Kayıt Tarihi:2013-06-26  Okunma Sayısı:24
Daire: 12
Tarih
:2012
Esas No: 2012/8012
Karar No: 2012/8012
Kaynak: kazancı doktirinbank
İlgili Maddeler: 5237/m.89
İlgili Kavramlar: Ş KAZASI NEDENİYLE SORUMLULUK
Karar Metni: Sanığın K... İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi adına müteahhit olarak yapım işini yüklendiği inşaatta işçi olarak çalışan ölenin, iskelede meydana gelen kopma sonucu düşerek yaşamını yitirdiği olay nedeniyle yargılaması yapılan ve mahkumiyetine hükmedilen temyiz incelemesine gelmeyen inşaat mühendisi Ö.in inşaatın şantiye şefi olarak görev yaptığı iş güvenliğinden de sorumlu olduğu ve Ö.tarafından işyerindeki iş güvenliğiyle ilgili bir eksiklik bulunduğuna dair sanığa herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmakla, sanığın inşaatın güvenliği ile ilgili konusunda ehil yetkili inşaat mühendisi olan Ö.i şantiye şefi olarak ataması nedeniyle sanığa yüklenecek kusur bulunmadığından beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi, SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafini  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burcu Birlik  Kayıt Tarihi:2013-06-25  Okunma Sayısı:32
Daire: 7
Tarih
:2012
Esas No: 2012/29718
Karar No: 2012/29718
Kaynak: Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler: 5015 Sayılı Kanun/Görev
İlgili Kavramlar: 1 Nolu Mahkemenin görevi
Karar Metni: MAHKEMESİ : İzmir 5. Çocuk Mahkemesi TARİHİ : 24/03/2011 NUMARASI: 2010/448 (E) ve 2011/146 (K) SANIK : A.K. SUÇ : 5015 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Sanığın beraatine TEMYİZ EDEN: Katılan vekili TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE: Bozma Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Suça sürüklenen çocuk hakkında petrol kaçakçılığı suçundan 5015 sayılı Yasanın Ek 5/1. maddesi uyarınca cezalandırılması için dava açıldığı, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ek 5. maddesinde kaçakçılığın özel bir türü olarak petrol kaçakçılığı suçu düzenlendiği, anılan yasanın ek 3. maddesinde ise kaçak petrole ilişkin olarak bu kanunda yer almayan hususlarda, 5607 sayılı Kaçakçılıkl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2013-06-24  Okunma Sayısı:40
Daire: 14
Tarih
:2011
Esas No: 2011/9965
Karar No: 2011/9965
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 37, 39, 110,
İlgili Kavramlar: KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, ETKİN PİŞMANLIK, SUÇA İŞTİRAK, YARDIM EDEN
Karar Metni: Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skrin mağdureler Nry ve Zbydye karşı gerçekleştirdikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde, .mnnin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler Nry ile Zbydyi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn .skrin, .mnenin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK.nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini, Sanıklar Hsyn Yrk ile Hsyn -skrin, diğer sanıklar Cml, al. ve Mhmtle beraber mağdure -mnyi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler Nry ile Zbydyi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, -mnyi kaçırması eylem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-23  Okunma Sayısı:27
Daire: 3
Tarih
:2011
Esas No: 2011/5139
Karar No: 2011/5139
Kaynak: uyap
İlgili Maddeler: TCK 87/3, 87/1-C, 44
İlgili Kavramlar: NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA , KEMİK KIRIĞI
Karar Metni: 1) Hükme esas alınan İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulunun 29/04/2009 tarih ve 1843 sayılı raporunda; “nasal kemikte parçalı kırık ,sağ ethmoid ön süt hücrelerde ve sağ maxiller sinüs ön ve medial duvarında kırıklar,kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır (4) derece ve yüzde sabit iz niteliğinde olduğunun, ” belirtilmesine göre, sanığın eylemi sonucu mağdurda hem kemik kırığı hem de yüzde sabit iz oluştuğu, 5237 sayılı TCK’nin 87/3 ve 87/1-c maddelerinde farklı ceza yaptırımlarına bağlanan iki farklı sonuç karşısında 5237 sayılı TCKnin 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren yüzde sabit iz oluşturacak şekilde yaralama fiilinden cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazı şekilde hüküm kurulması, 2) Sanığın, katılanı silahtan sayılan çapayla yüzd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2013-06-23  Okunma Sayısı:36
Daire: 15
Tarih
:2011
Esas No: 2011/15527
Karar No: 2011/15527
Kaynak: DOSYA
İlgili Maddeler: TCK 155
İlgili Kavramlar: HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Karar Metni: Katılanların suç tarihinde Ziraat Bankası ....şubesinde yabancı para işlemlerini yapan büroda görevli olarak çalışan sanığa, kendi isimlerine açılacak olan hesaba yatırılmak üzere 1.000 Dolar verdikleri, sanığın katılanlar adına hesap açmadığı ve 1.000 doları hesaplarına yatırmadığının iddia edilmiş olması karşısında sanığın eyleminin 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 160. maddesindeki zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunda delillerin değerlendirilmesi ve takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğundan mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde uygulama yapılması usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 15.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2013-06-21  Okunma Sayısı:55
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2010-5864
Karar No:2010-5864
Kaynak:kazancı doktirinbank
İlgili Maddeler:5237/m.204/2, 244, 257
İlgili Kavramlar:RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK,ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2010/5864 K. 2013/389 T. 10.01.2013 * ÖĞRENCİ İŞLERİNDE ÇALIŞAN GÖREVLİNİN DERS NOTLARINI DEĞİŞTİRMESİ ( Sanığın Eyleminin Bilgisayar Ortamında Sınav Sonuçlarını Değiştirmek Mi Yoksa Belge Düzenlemek Mi Olduğunun Belirleneceği - Suç Vasfının Tespit Edileceği ) * DERS NOTLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bilişim Suçunu Oluşturacağı - Aynı Anda Yapılan Not Değişikliklerinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı ) * RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Öğrenci İşlerinde Şef Olan Sanığın Bilgisayar Ortamında Notları Değiştirdiği - Bilgisayar Sistemine Girilerek Bazı Sınav Sonuçlarının Değiştirilmesi Eyleminin Bilişim Suçunu Oluşturacağı/Suç Vasfının Tespit Edileceği ) * GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Öğrenci İşlerinde Şef Ol  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Burcu Birlik  Kayıt Tarihi:2013-06-20  Okunma Sayısı:73
Önceki | Sonraki