Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire: 14
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/13751
Karar No: 2011/13751
Kaynak: MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler: TCK 53/1-C,53/5,
İlgili Kavramlar: TCK 53/5' e göre yasaklama ve Katılan SHÇEK'e vekalet ücreti
Karar Metni: T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No : 201 1/13751 Karar No : 2011/4083 Tebliğname No : 5-2011/117298 TUTUKLU Beden ve ruh sağlığım bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık (……)ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 01.04.2010 gün ve 2009/40 Esas, 2010/156 Karar sayılı resen de temyize tâbi hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ile sanık müdafii ve katılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Suçun 5237 sayılı TCK.nun 53/1 -c maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ömer Şen  Kayıt Tarihi:2012-01-30  Okunma Sayısı:24
Daire: 13
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/17629
Karar No: 2011/17629
Kaynak: özel kaynak
İlgili Maddeler: (5237 S. K. m. 142) (5271 S. K. m. 160, 170, 174)
İlgili Kavramlar: KİŞİLERİN LEKELENMEME HAKKI - NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - CUMHURİYET SAVCISININ SUÇA KONU MALIN KİME AİT OLDUĞUNU ARAŞTIRMADAN İDDİANAME DÜZENLEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ EDECEK BİR DELİL TOPLANMADAN HAZIRLANAN İDDİANAMENİN İADESİ
Karar Metni: Nitelikli hırsızlık suçundan şüpheli T. T. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 04.11.2009 tarihli ve 2009/50943 soruşturma, 2009/24656 esas, 2009/62 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/3-c. maddesi gereğince iadesine dair, Antalya Çocuk Mahkemesinin 05.11.2009 tarihli ve 2009/2 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.11.2009 tarihli ve 2009/1497 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 17.01.2010 tarih ve 2009/274/2074 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.02.2010 tarih ve 2010/19362 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi. Mezkur ihbarnamede; Tüm dosy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Gökhan Bayrak  Kayıt Tarihi:2012-01-27  Okunma Sayısı:115
Daire: 1
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/798
Karar No: 2010/798
Kaynak: YKD
İlgili Maddeler: 106
İlgili Kavramlar: SİLAHLA TEHDİT
Karar Metni: YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/798 E.N , 2010/7181 K.N. İlgili Kavramlar FİKRİ İÇTİMA KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS SİLAHLA TEHDİT Özet HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILAN ŞAHISLA GÖRÜŞMEKTE ISRAR EDEN MAĞDURUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU GRUBUN, SANIK VE DİĞER GÖREVLİ POLİS MEMURLARINCA BİRÇOK KEZ UYARILARAK DIŞARI ÇIKARTILDIĞI ANCAK MAĞDURUN TEKRAR KARAKOL İÇERİSİNE GİRDİĞİ, BUNUN ÜZERİNE SANIK TARAFINDAN DIŞARI ÇIKMASI İÇİN UYARILDIĞI, BU UYARIYA SİNİRLENEN MAĞDURUN SANIĞA KÜFÜR EDEREK, "SEN BUGÜN ÇOK ARTİSTLİK YAPTIN, SENİNLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ" DİYEREK TEHDİT ETTİĞİ, ARALARINDA İTİŞ-KAKIŞ OLDUĞU, BU OLAYA SİNİRLENEN SANIĞIN DA SİLAHIM ÇEKTİĞİ, MAĞDURUN SANIĞI BIRAKARAK DIŞARI KAÇTIĞI, BU SIRADA SANIĞIN SİLAHINI DOĞRULTARAK ÇIKIŞ KAPISININ YAN TARAFINDAKİ KURŞUN GEÇİRMEZ  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-27  Okunma Sayısı:324
Daire: 15
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/10004
Karar No: 2011/10004
Kaynak: YAZILI EMİR BOZMASI
İlgili Maddeler: CMK 231/9 ve Kor. Kur. Yönt. 79. md.
İlgili Kavramlar: DENETİMLİ SERBESLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNFAZI GEREKTİĞİ ( ZARARIN GİDERİLMESİ ŞARTINA BAĞLANAN HAGB lerin)
Karar Metni: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52/4 maddesi "Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8- c maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanığın "Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek baş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Sertaç Kaplan  Kayıt Tarihi:2012-01-26  Okunma Sayısı:85
Daire: 14
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/13000
Karar No: 2011/13000
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: CMK 218/
İlgili Kavramlar: SUÇ NİTELİĞİNE ETKİSİ NAZARA ALINARAK MAĞDURENİN GERÇEK YAŞININ BİLİMSEL ŞEKİLDE SAPTANMASINDAN SONRA SUÇ NİTELİĞİNİN
Karar Metni: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Soner Bilginin yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan mahkûmiyetine dair Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.06.2010 gün ve 2009/366 Esas, 2010/249 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ile müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Resmi bir kurumda doğmadığı dosya kapsamından sabit olan mağdurenin, kayden 04.11.1993 doğumlu olup suç tarihi itibariyle 15 yaşını doldurmasına az bir zaman kalması karşısında, suç niteliğine etkisi nazara alınarak, mağdurenin yaş tespitine esas olacak şekilde kemik grafileri çekti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2012-01-25  Okunma Sayısı:32
Daire:7
Tarih
:2011
Esas No:2009/12636
Karar No:2009/12636
Kaynak:Kişisel
İlgili Maddeler:647 S.Y. 19/2
İlgili Kavramlar:KAÇAKÇILIK ( tazminat niteliğindeki para cezasının ödenmemesi )
Karar Metni:Bireysel ticari kaçakçılık suçundan sanık Kenan Karabulut'un, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25/2, 33/son maddeleri uyarınca 295.000.000 Türk lirası tazmini ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin 15.04.2003 tarihli ve 2002/701 Esas, 2003/170 sayılı kararının infazı sırasında, para cezasının ödenmemesi sebebiyle Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığının 15.03.2006 tarihli, 2006/300 ilamat sayılı kararı ile 2 gün hapis cezasına çevrilmesini müteakip, 07.09.2007 tarihinde infazına başladığı cezasından 08.09.2007 tarihinden itibaren şartla tahliyesine ilişkin Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 07.09.2007 tarihli ve 2007/242 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 04.06.2009 gün ve 31061 sayılı kanun yara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Öztürk  Kayıt Tarihi:2012-01-24  Okunma Sayısı:50
Daire:7
Tarih
:2011
Esas No:2009/12642
Karar No:2009/12642
Kaynak:Kişisel
İlgili Maddeler:647 S.Y. 19/2
İlgili Kavramlar:KAÇAKÇILIK ( tazminat niteliğindeki para cezasının ödenmemesi )
Karar Metni:Kaçakçılık suçundan sanık Kenan Karabulut'un, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25/2, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4/3.maddeleri uyarınca 1.190,22 yeni Türk lirası tazmini ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin 26.04.2005 tarihli ve 2002/563 Esas, 2005/274 sayılı kararının infazı sırasında, para cezasının ödenmemesi sebebiyle Cumhuriyet başsavcılığınca 11 gün hapis cezasına çevrilmesini müteakip, adı geçenin 07.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine ilişkin Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 04.09.2007 tarihli ve 2007/218 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.06.2009 gün ve 31247 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Öztürk  Kayıt Tarihi:2012-01-24  Okunma Sayısı:50
Daire:2
Tarih
:2011
Esas No:2009/38665
Karar No:2009/38665
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TCK 179
İlgili Kavramlar:TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRME
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/38665 Karar No : 2011/5696 Tebliğname No : 2 - 2007/177684 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : E... Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/05/2006 NUMARASI : 2006/200 SANIK : M.. T... SUÇ : Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : O Yer Cumhuriyet Savcısı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : ONAMA Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Oluş ve dosya içeriğine göre, SANIĞIN OLAY GÜNÜ ALKOLLÜ OLARAK CADDE ÜZERİNDEKİ TAKSİ DURAĞINDA PARK HALİNDE DURAN TİCARİ TAKSİYİ, SAHİBİNDEN HABERSİZ ÇALIŞTIRIP YOLA ÇIKTIĞI, SITKIPAŞA CADDESİNE DÖNÜŞ YAPMAK İSTEDİĞİ SIRADA YAYA KALDIRIMINA ÇARPTIKTAN SONRA DİREKSİYONU TAPLAYARAK AYNI CADDEYİ TAKİBEN, YILMAZ AKPINAR BULVARINA DOĞRU SEYİR  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2012-01-24  Okunma Sayısı:68
Daire:6
Tarih
:2011
Esas No:2007/13248
Karar No:2007/13248
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:CMK 231, TCK 142/2-d
İlgili Kavramlar:YANLIŞ UYGULAMA SONUCU HAGB, HIRSIZLIK
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2007/13248 Karar No : 2011/45441 Tebliğname No : 6 - 2006/68401 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : E .. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2005 NUMARASI : 2005/614- 2005/851 SANIK : K. D.... SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: SANIK HAKKINDA, ÇALINAN MALIN DEĞERİ PEK FAHİŞ KABUL EDİLEREK, CEZA ARTTIRIMI YAPILIRKEN UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ, GÖSTERİLEN GEREKÇE KARŞISINDA MADDİ HATA KABUL EDİLİP YERİNDE DÜZELTİLMESİ OLANAKLI GÖRÜLMÜŞTÜR. MAĞDURA AİT MARKET ÖNÜNDE KİLİTLENEREK  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Kaşıkçı  Kayıt Tarihi:2012-01-24  Okunma Sayısı:49
Daire: CGK
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/7-262
Karar No: 2010/7-262
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: TCK 50
İlgili Kavramlar: Temyizde kesinlik sınırı
Karar Metni: Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 7. Ceza Dairesi Mahkemesi : PENDİK 2. Sulh Ceza Günü : 01.11.2007 Sayısı : 2–555 Davacı : K.H. Sanık : Okan Üngör Yoklama kaçağı suçundan sanık Okan Üngörün, 1632 sayılı Askeri Ceza Yasasının 63/1–A, 5237 sayılı TCYnın 62, 50/1–a ve 52/4. maddeleri uyarınca 1.500 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Pendik 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 01.11.2007 gün ve 2–555 sayılı hüküm, o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık tarafından temyiz edilmiş, yerel mahkemece 12.12.2007 gün ve 2–555 sayılı ek kararla; “verilen hükmün kesin nitelikte olduğu” gerekçesiyle o yer Cumhuriyet savcısının temyiz istemi reddedilmiş, red kar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamit Sarak  Kayıt Tarihi:2012-01-23  Okunma Sayısı:101
Daire: 6
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/12163
Karar No: 2010/12163
Kaynak: Uyap
İlgili Maddeler: ETCK 212/2-s0n, 219/3-4
İlgili Kavramlar: AYNI OLAN EYLEM İKİYE AYRILARAK BİR YÖNDEN BERAAT DİĞER YANDAN İSE HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİ
Karar Metni: 1. 23.03.2007günlü oturumda verilen ara kararında " sanık Tayfun Gezicinin firari olması nedeniyle hakkında dosyanın tefrikine, yakalama işlem sonucunun beklenmesine " karar verildiği, takip eden 04.05.2007 tarihli oturumda " sanık Tayfun Gezicinin yakalama işlem sonucunun beklenmesine, bu sanık hakkındaki dosyanın tefrike ve esas hakkında mütalaa için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine " karar verildiği, 06.07.2007 ve 15.10.2007 tarihli oturumlardan sonra yapılan 14.12.2007 günlü oturumda " sanık Tayfun Gezicinin yakalama işlem sonucunun beklenmesine" karar verildiği, Sanık Tayfun Gezicinin yakalanmasını izleyen oturumların yapılarak yazılı biçimde karar verildiği anlaşılmışsa da; sanık Tayfun Gezici hakkındaki davanın ayrılmasına karar verildikten sonr  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : veli yaşar mercan  Kayıt Tarihi:2012-01-23  Okunma Sayısı:61
Daire:CGK
Tarih
:2011
Esas No:2010-1-170
Karar No:2010-1-170
Kaynak:UYAP KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK 25,26,27 ,29
İlgili Kavramlar:HAKSIZ TAHRİK MEŞRU SAVUNMA MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No : Karar No : Tebliğname: 2010/1-170 2010/182 2010/141538 Y A R G I T A Y K A R A R I Kararı veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi : MERSİN 1. Ağır Ceza Günü : 23.11.2009 Sayısı : 225-407 Davacı : K.H. Maktûl : Ayhan Yıldız Mağdurlar : 1-Vedat Turan, 2-Ali Aymaz Sanık : Fatih Turgut Temyiz Eden : Yerel C.Savcısı Maktûl Ayhan Yıldız’ı kasten öldürme, mağdurlar Vedat Turan ve Ali Aymaz’ı da kasten yaralama suçlarından yargılanan sanık Fatih Turgut hakkında, her üç eylemle ilgili olarak da, “meşru savunma sınırının mazur görülecek heyecan,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali serdar yenidünya  Kayıt Tarihi:2012-01-20  Okunma Sayısı:503
Daire:6
Tarih
:2010
Esas No:2008/13764
Karar No:2008/13764
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:141
İlgili Kavramlar:HIRSIZLIK
Karar Metni:YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2008/13764 E.N , 2010/5312 K.N. İlgili Kavramlar HIRSIZLIK Özet KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN BİR ARKADAŞININ KULLANDIĞI MOTOSİKLET İLE YAKINANIN KULLANDIĞI ÖNÜNDE SEPET BULUNAN BİSİKLETİN YANINDAN GEÇERKEN, SEPET İÇERİSİNDEKİ ÇANTAYI ALAN SANIĞIN EYLEMİ 5237 SAYILI TCK'NIN 141/1. MADDESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR. İçtihat Metni Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:11
Daire: 13
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/8126
Karar No: 2011/8126
Kaynak: YKD
İlgili Maddeler: 142
İlgili Kavramlar: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-TEMYİZ
Karar Metni: Sanıklardan İbrahimin suç tarihinden önce kasıtlı suçtan hükümlülüğü bulunmamakta ise de, 5237 sayılı Yasanın 168/1. maddesinin uygulanma koşullarının gerçekleşmemesine rağmen, bu madde ile uygulama yapılması suretiyle cezanın 2 yılın altında belirlenmesi karşısında; sanığın sabit kabul edilen eylemi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamı dışında kalan bir cezanın hükmolunması gerekirken, yanılgılı uygulama sonucu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanabilme sınırı içerisine giren bir cezanın verilmesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Aksi halin, sanığın; önceki yanılgılı uygulama sebebiyle ortaya çıkacak sonuçtan İkinci kez yararlandırılmasının sağlanmasına, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına, adalet ve eşitlik ilke  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:70
Daire:9
Tarih
:2011
Esas No:2009/20490
Karar No:2009/20490
Kaynak:YKD
İlgili Maddeler:106
İlgili Kavramlar:SİLAHLA TEHDİT, MALA ZARAR VERME
Karar Metni:YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2009/20490 E.N , 2011/28869 K.N. İlgili Kavramlar OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME SİLAHLA TEHDİT Özet OLAY GECESİ KÖY İÇİNDE SOKAK KENARINDAN GEÇEN ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINDA, SAÇMALARIN TELLERE İSABET EDİP ZARAR VEREBİLECEĞİNİ ÖNGÖRECEK BİÇİMDE AV TÜFEĞİ İLE İKİ EL HAVAYA ATEŞ EDEREK TELLERİN KOPMASINA NEDEN OLAN VE MAĞDURA ADIYLA SESLENİP KÜFREDEREK ONU KASTETMEK SURETİYLE "BU KÖYDE BU GECE ÇOK CANLAR YANACAK" DİYEN SANIĞIN EYLEMLERİ; OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME, KİŞİLERİN HAYATI VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA YÖNELİK SALDIRI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNDEN BAHİSLE SİLAHLA TEHDİT SUÇLARINI OLUŞTURMAKTADIR. İçtihat Metni Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanığın nüfus kaydının dosyada bulundurulmaması, 2- Sanığın olay gecesi köy içinde sokak kenar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Melih Uçar  Kayıt Tarihi:2012-01-19  Okunma Sayısı:55
Daire: 12
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/1881
Karar No: 2011/1881
Kaynak: UYAP KARAR SORGU EKRANI
İlgili Maddeler: TCK 22/6
İlgili Kavramlar: 22/6 aile bireyi dışı ölü ­­ falin yaralanması
Karar Metni: 16.08.2004 günü saat 23.00 sıralarında K İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinde görevli polis memuru sanık U Öun sevk ve idaresindeki resmi araçla H yönünden Üa seyir halinde iken yolların ıslak olması sonucu aracın kayarak karşı yönden gelen İ Belediyesine ait sanık A Gin yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpışarak trafik kazasının meydana geldiği, kaza sonucu sanık U Öun aracında görevi gereği bulunan polis memuru Ö Din vefat ettiği, sanık Uun da hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı gerekçesiyle TCKnın 85/2. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ve yapılan yargılama sonunda İ 3.Ağır Ceza Mahkemesince 16.04.2008 tarihinde “3/8 oranında kusurlu olan ve kendisininde ağır şekilde yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası olayında sanığa TCK’nın 22/6. madd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mustafa Başdaş  Kayıt Tarihi:2012-01-16  Okunma Sayısı:164
Daire: 14
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/14137
Karar No: 2011/14137
Kaynak: Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler: CMK 174
İlgili Kavramlar: İDDİANAMENİN İADESİ-MAĞDURUN TESPİT EDİLMEMESİNİN TEK BAŞINA İADE NEDENİ OLAMAMASI
Karar Metni: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan şüpheli U. D. hakkında yapılan soruşturma neticesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.12.2009 tarihli ve 2009/2966 soruşturma, 2009/1344 esas, 2009/162 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 10.12.2009 tarihli ve 2009/158 iddianamenin değerlendirilmesi sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; Dosya kapsamına göre, R... İlköğretim Okulu bahçesinde yangın merdiveni altında bir kişinin çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun tanıklar G. A. ve Ö.A.’nın ifadelerinde belirtildiği, ayrıca suçun gerçekleştiği yerden alınan meni lekelerinden 2 tanesinin şüpheliden alınan kan num  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Aydın Beyhan  Kayıt Tarihi:2012-01-12  Okunma Sayısı:107
Daire: 12
Tarih
: 2011
Esas No: 2011/1421
Karar No: 2011/1421
Kaynak: Kişisel
İlgili Maddeler: TCK.nu 22/6,CMK.nu 327/1
İlgili Kavramlar: Ceza Verilmesine yer olmadığı,Yargılama giderinden sorumluluk
Karar Metni: Üst Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında TCK.nun 22/6.maddesi uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verilen sanığın yargılama giderlerine mahkum edilmesi iddia edilmişsede; CMK.nun 327/1.maddesi gereğince sorumlu tutulacak yargılama giderinin kamu davasının açılmasına neden olan kusur olmadığı, Sanığın ihmali nedeniyle yeniden tanık dinleme,bilirkişi incelemesine başvurma,yüzleşmemeye gelmeme gibi kusurlardan kaynaklanan yargılama giderlerinden sorumlu olabileceği, .........temyiz itirazlarının reddi ile istem gibi ONANMASI 23/11/2011.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yılmaz Parıltı  Kayıt Tarihi:2012-01-12  Okunma Sayısı:48
Daire: 6
Tarih
: 2010
Esas No: 2010/23022
Karar No: 2010/23022
Kaynak: UYAP
İlgili Maddeler: 5395 sayılı yasanın 5. maddesi
İlgili Kavramlar: KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR
Karar Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Dosya içeriğine,toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara,gerekçeye ve Hakimin takdirine göre;suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 11/1.maddesi gereğince,aynı Yasanın 5. maddesinde öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından uygulanabileceği gözetilmeden; somut olayda ceza sorumluluğu olan ve hakkında mahkumiyet kararı kurulan sanık hakkında, anılan Yasanın 5/1-d. maddesinde yazılı tedbire hükmedilmesi,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zişan İnanıcı Koçak  Kayıt Tarihi:2012-01-11  Okunma Sayısı:58
Daire:9
Tarih
:2011
Esas No:2009/10430
Karar No:2009/10430
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5395 sayılı yasanın 5. maddesi
İlgili Kavramlar:KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR
Karar Metni:Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; 1- TCK'nın 151/1. maddesinde hapis cezası veya adli para cezasının seçenek yaptırım olarak öngörüldüğü, uygulama yapılırken hürriyeti bağlayıcı cezanın tercih edilmiş olması karşısında aynı Kanunun 50/2. maddesi hükmü uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi, 2- Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi, 3- 5395 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada on iki yaşını bitirmiş on beş yaşını doldurmamış çocuklar ile on beş yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zişan İnanıcı Koçak  Kayıt Tarihi:2012-01-11  Okunma Sayısı:15
Önceki | Sonraki