Daire: 5
Tarih:2007
Esas No: 2007/11330
Karar No: 2007/8529
Kaynak: Gaziantep 6.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: -
İlgili Kavramlar: ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARININ AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE KALDIRILMASI
nl2br( Yargıtay 5.Ceza dairesi Esas no:2007/11330 Karar no:2007/8529 Tarihi:08.11.2007 Müessir fiil suçundan sanık ......ün yargılanması sırasında;Gaziantep 6.Asliye Ceza mahkemesiyle Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü; İncelenen dosya içeriğine göre,Gaziantep 6.Asliye Ceza mahkemesinin görevsizlik kararına yapılan itirazı inceleyen Gaziantep 3.ağır Ceza mahkemesinin itirazı yerinde bularak ,kararın CMKnun 271/4.maddesi uyarınca kesin olarak kaldırılmasına karar verdiği,bu kararın kanun yararına bozma yoluna başvurulup usulen kaldırılmadığı müddetçe bağlayıcı ve kesin nitelikte bulunduğu,bu itibarla ortada çözümü gereken görev uyuşmazlığının henüz doğmadığı anlaşıldığından incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesini temin için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine 08.11.2007 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Yargıtay C.savcılığı mütaalası; İncelenen dosya içeriğine ve Gaziantep 6.asliye ceza mahkememsinin görevsizlik kararına yapılan itirazı inceleyen Gaziantep 3.ağır Ceza mahkemesinin itirazı yerinde bularak ,kaldırılmasına karar verdiği,Gaziantepde birden fazla Ağır ceza Mahkemesi bulunduğu ,bu itibarla ortada çözümü gereken bir görev uyuşmazlığı henüz doğmadığı anlaşıldığından,incelenmeksizin dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmesi istemiyle... )