şükran  biçer
Hakimin fazileti doğruyu görmek, hatibin fazileti de doğruyu söylemektir.  Sokrates


         şükran biçer-Hakim- Ankara-Ankara-


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:11776