Erdal  Gözüaçık
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Erdal Gözüaçık-Hakim- İstanbul-İstanbul Anadolu-


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:12199