Mehmet Emin  Alşahin
Hakimin fazileti doğruyu görmek, hatibin fazileti de doğruyu söylemektir.  Sokrates


         Mehmet Emin Alşahin-Öğretim Görevlisi- İstanbul--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:16025