Mehmet Emin  Alşahin
Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.  Ali Rıza Türel


         Mehmet Emin Alşahin-Öğretim Görevlisi- İstanbul--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:16025