Neylan  Yalçıntepe
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Neylan Yalçıntepe-C.Savcısı- Kırşehir--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:25295