Fatma Aybike  Çınargil
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Fatma Aybike Çınargil-Avukat- Sivas--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:29136