Veli  Güney
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Veli Güney-C.Savcısı- Ankara--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:2959