Emine Şencan  Sarp
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Emine Şencan Sarp-C.Savcısı- Kırıkkale--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:30659