Ali İmran  Altın
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Ali İmran Altın-Hakim- Konya--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:3713