Ersin  Özaslan
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Ersin Özaslan-Hakim- İstanbul-İstanbul-


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:4481