Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2014/25774
Karar No:2014/24917
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:4077 SK 6, 31
İlgili Kavramlar:Banka kredilerindeki dosya masrafı, haksız şart, standart sözleşme kavramları
Karar Metni: MAHKEMESİ : Marmaris 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) TARİHİ : 28/02/2013 NUMARASI : 2012/488-2013/150 Özet: ...... bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken... Taraflar arasındaki TSHH kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ASIM EKREN  Kayıt Tarihi:2016-08-16  Okunma Sayısı:20
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2014/17958
Karar No:2016/6594
Kaynak:şahsi arşiv
İlgili Maddeler:TMK706,2,6098 sy TBK 237
İlgili Kavramlar:el atmanın önlenmesi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/17958 KARAR NO : 2016/6594 Y A R G I T A Y İ L A M I DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Şule Arslan'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; KARAR Davacı, davalılarla paydaş olduğu 14 parsel sayılı taşınmazı davalıların kullandığını, kendi payı üzerinde tasarrufta bulunamadığını ileri sürerek payı üzerindeki elatmanın önlemesine karar verilmes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2016-07-26  Okunma Sayısı:29
Daire:HGK
Tarih
:2015
Esas No:2014/14-810
Karar No:2016/167
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:119
İlgili Kavramlar:DAVA DİLEKÇESİNDE NOKSANLIK
Karar Metni:T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2014/14-810 KARAR NO : 2016/167 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 06/02/2014 NUMARASI : 2013/1212-2014/145 DAVACILAR : Muammer Önal ve diğerleri vekili Av. Turan Zeki DAVALILAR : Yaşar Önal ve diğerleri DAHİLİ DAVALILAR : Adem Doğan ve diğerleri Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırıkkale Sulh 2. Hukuk Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 06.06.2013 gün ve 2013/373 E. 2013/645 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 04.11.2013 gün ve 2013/12576 E., 2013/13705 K. sayılı ilamıyla; (…Dava, ortaklığının giderilmesi isteği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Elitaş  Kayıt Tarihi:2016-05-05  Okunma Sayısı:129
Daire:7
Tarih
:2015
Esas No:2015/33427
Karar No:2016/698
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:4857 SAYILI KANUN 2,18
İlgili Kavramlar:İŞE İADEDE MUVAZAA - BELEDİYE
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/33427 KARAR NO : 2016/698 Mahkemesi : Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Tarihi : 21/04/2015 Numarası : 2015/44-2015/315 Davacı : Ümit Çimen vekili Av. Ruhi Ilgaz Davalılar : 1-Ödemiş Belediye Başkanlığı vekili Av. Kadir Yetik 2-Bilgetem Bilgisayar Nak. Tem. Hiz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Temsilen Hüseyin Bilgi Dava Türü : İşe iade YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraflarca istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı vekili, iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın sonlandırıldığını ve davalılar arasındaki asıl-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2016-04-20  Okunma Sayısı:86
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/20438
Karar No:2016/3442
Kaynak:Yargılama Dosyası
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Muhdesatın Aidiyetinde Yargılama Harç ve Giderleri
Karar Metni:T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/20438 KARAR NO : 2016/3442 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 14/05/2014 NUMARASI : 2013/446-2014/241 DAVACI : Mustafa Tosun DAVALI : Selahattin Bulut DAVA TÜRÜ : Muhdesat Aidiyetinin Tespiti Mustafa Tosun ile Selahattin Bulut aralarındaki muhdesatın tespiti davasının kabulüne dair Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 14.05.2014 gün ve 446/241 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalı Şükrü Bulut tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili; Sivas ili, Yıldızeli İlçesi, Karşıyaka Mah. 140 ada 56 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı betonarme ev ve müştemilatının dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Çelik  Kayıt Tarihi:2016-04-18  Okunma Sayısı:49
Daire:6
Tarih
:2015
Esas No:2015/9497
Karar No:2016/1328
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:BK.315/2, 362/2
İlgili Kavramlar:Genel Hükümlere tabi tahliyelerde ödeme emrinde 30 gün yerine 10 günlük ödeme süresi verilmesinin doğru olduğu
Karar Metni: T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/9497 KARAR NO: 2016/1328 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 08/07/2015 NUMARASI : 2015/488-2015/600 DAVACI : Füsun Erdem,Rüveyda Erdem DAVALI : Özçetinler Yapı ve İnşaat Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti. DAVA TÜRÜ : Kiralananın tahliyesi İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece; ödeme emrinde ödeme süresinin 30 gün yerine 10 gün olarak bildirildiğinden davanın reddine karar verilmiş, kara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muzaffer Sarı  Kayıt Tarihi:2016-04-08  Okunma Sayısı:75
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2014/7379
Karar No:2016/1679
Kaynak:ÖZEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI TENKİS VE TAZMİNAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/7379 KARAR NO : 2016/1679 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 06/06/2013 NUMARASI : 2010/401- 2013/470 DAVACILAR : SEMRA YALÇINKAYA V. D. DAVALI : MUZAFFER KOÇ DAHİLİ DAVALILAR : SEVİNÇ KOÇ V. D. DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT VE TENKİS Taraflar arasında görülen tazminat ve tenkis davası sonunda, yerel mahkemece, tazminat isteğinin kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istemli temyiz edilmiş daha sonra duruşma talebinden vazgeçilmiş olmakla dasya incelendi, Tetkik Hakimi H. Fatih Demirer'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Erden Özdil  Kayıt Tarihi:2016-04-06  Okunma Sayısı:94
Daire:8
Tarih
:2015
Esas No:2014/24016
Karar No:2016/635
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:Taşıt Kanunu 4. maddesi.
İlgili Kavramlar:BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACI HACZEDİLEBİLİR.
Karar Metni:YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2014/24016 Karar Numarası: 2016/635 Karar Tarihi: 21.01.2016 ÖZETİ: Bir aracın, makam aracı olarak kullanılması, onun fiilen kamu hizmetinde kullanıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, kamu hizmetinin yürütülebilmesi için Belediye başkanının makam aracının bulunması da gerekmez. Zira belediyelerin görevleri 5393 sayılı Yasa'nın 14.maddesinde açıklanmış olup, bu görevlerin yerine getirilebilmesi için Belediye başkanının makam aracının bulunması zorunlu değildir. Kaldı ki belde sakinlerinin müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyenin borcu var iken Belediye başkanının makam aracı kullanması yukarıda belirtildiği üzere başta Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları S  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2016-04-05  Okunma Sayısı:55
Daire:16
Tarih
:2014
Esas No:2013/8177
Karar No:2014/2973
Kaynak:ŞAHSİ ARŞIV
İlgili Maddeler:M.K.713
İlgili Kavramlar:ZİLYETLİKLE KAZANIM
Karar Metni:Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Yargıtay bozma ilamında özetle; "karayolu olarak kullanılan taşınmaz bölümünün fiilen yol olarak kullanıldığı tarihe kadar kimin zilyetliğinde bulunduğunun, bu kişiler tarafından yol olarak kullanıldığı tarihe kadar kazanmaya yeterli zilyetliğin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması, bundan sonra her bir davacı grubun zilyet olduğu taşınmaz bölümünü gösteren ölçekli krokinin de eklenerek ifrazının mümkün olup olmadığının bir kez daha sorulması, ifrazının mümkün olduğunun bildirilmesi halinde krokiye göre tescil kararı verilmesi, kazanma koşullarının oluştuğunun belirlenmesi halinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2016-02-23  Okunma Sayısı:109
Daire:22
Tarih
:2015
Esas No:2015/28404
Karar No: 2015/32119
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
İlgili Kavramlar:SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAÜI BİRİMLERİN DAVA VE TARAF EHLİYETİ
Karar Metni:DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona erdiğini, alacak ve tazminatlarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı vekili, yargı yolu itirazı, husumet itirazı ve zamanaşımı def'inde bulunarak, davalı idarenin ihale makamı olduğunu, asıl işveren olmadığını, işçilik alacaklarından çalıştığı firmaların sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, Dairemizin 26.02.2015 tarihli ilamıyla, özetle, "...Somut olayda, Sağlık Bakanlığının birimi olan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"nun tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti ve temsilci sıfatı yoktur. Mah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:184
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/738
Karar No:2013/66
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:5521 SY KANUNUN 8 MD
İlgili Kavramlar:İŞ DAVALARINDA MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
Karar Metni:ARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2012/738 KARAR: 2013/66 TARİH: 16/01/2013 Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozulması üzerine direnme yoluyla; Ankara 13.İş Mahkemesinden verilen 26.07.2011 gün ve 2011/796-485 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 16.03.2012 gün ve 2011/21-812 E., 2012/191 K. sayılı ilamın, maddi hata istemi nedeniyle incelenmesi davacılar vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: İşin esası incelenmeden önce, İş Mahkemelerince verilen kararlara karşı maddi hatanın düzeltilmesi isteminde bulunulup bulunmayacağına değinmek gerekmektedir. Gerçekten, İş Mahkemeleri Kanun’unun 8/3.maddes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:76
Daire:10
Tarih
:2015
Esas No:2014/25166
Karar No:2015/1608
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:5510 sy kanun 32 md
İlgili Kavramlar:ASKERLİK BORÇLANMASI-5510 sayılı Kanunun 32/2-a maddesinde öngörülen 900 gün Hesabı
Karar Metni:Sigortalılık süresi”, 506 sayılı Kanunun 108'inci maddesinde uzun vadeli sigorta kolları açısından tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmayan sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. Tahsisi için istenilen koşulların, sigortalılık başlangıç tarihi (gerek mülga gerekse halen yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak ilk defa çalışılmaya başlanı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:55
Daire:22
Tarih
:2015
Esas No:2015/29664
Karar No: 2015/33399
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:4857 sy kanun 6 maddesi
İlgili Kavramlar:İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ HALİNDE FESHE BAĞLI SONUÇLARDAN DEVREDEN İŞVERENLERİN SORUMLU OLMADIĞINA DAİR
Karar Metni:T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2015/29664 KARAR NO : 2015/33399 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Kütahya 2. İş Mahkemesi TARİHİ : 03/08/2015 NUMARASI : 2015/568-2015/586 DAVACI : ERDAL BURHAN ADINA VEKİLİ AVUKAT MEHMET KARADUMAN DAVALILAR : 1-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA VEKİLİ AVUKAT ÖZLEM ÖZTÜR KÜÇÜK 2-ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ADINA VEKİLİ AVUKAT BAŞAK ŞAHİN ÇETİN 3-SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ'NE İZAFETEN TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA VEKİLİ AVUKAT TÜLAY ARSLAN İHBAR OLUNAN : ABDÜLKADİR ÖZGER DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Cengiz  Kayıt Tarihi:2016-01-21  Okunma Sayısı:184
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No:2015/29193
Karar No:2015/30900
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:Anayasa 141, HMK 297,
İlgili Kavramlar:GEREKÇE YAZMA ZORUNLULUĞU
Karar Metni:E) Gerekçe: Anayasanın 141’inci maddesi uyarınca, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297’nci maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Anılan anayasal ve yasal düzenlemeler gereğince yargıcın, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kararda göstermesi zorunludur. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca yasal unsurları taşıyan bu gerekçe sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26.05.2008 gün ve 2007/2  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2016-01-15  Okunma Sayısı:80
Daire:9
Tarih
:2015
Esas No: 2015/29191
Karar No:2015/30898
Kaynak:Mahkeme
İlgili Maddeler:4857 syK 32
İlgili Kavramlar:Kıdem tazminatı, Genişletilmiş Ücret kavramı.
Karar Metni:2- Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Uğur Duman  Kayıt Tarihi:2016-01-15  Okunma Sayısı:85
Daire:5
Tarih
:2015
Esas No:2015/19532
Karar No:2015/15496
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dava dosyası içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/19532 KARAR NO : 2015/15496 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : ........ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/01/2015 NUMARASI : 2013/509-2015/35 DAVACI : Ümran Akman vd.Vek.Av.Mükerrem Güzelel DAVALI : 1-Kocaeli Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü (6360 sayılı Yasa uyarınca) Vek.Av.Mehmet Kalsen 2-Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av.Yusuf Özölçer 3-Milli Eğitim Bakanlığı Vek.Av.Ayşegül Yalnız Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar ile davalı Kocaeli Defterdarlığı Muhakemat  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mükerrem Güzelel  Kayıt Tarihi:2016-01-13  Okunma Sayısı:79
Daire:15
Tarih
:2015
Esas No:2015/524
Karar No:2015/4200
Kaynak:Şahsi Arşiv
İlgili Maddeler:818 sy B.K.360.md
İlgili Kavramlar:Eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat
Karar Metni: T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Esas Karar -------- -------- 2015/524 2015/4200 Y A R G I T A Y İ L A M I Mahkemesi :İ. 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :24.09.2013 Numarası :2011/59-2013/534 Davacı :V. D. Davalı :SS Konut Yapı Koop. Yönetim Kurulu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talebine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Zerrin Altınöz  Kayıt Tarihi:2015-12-23  Okunma Sayısı:172
Daire:13
Tarih
:2015
Esas No:2014/37427
Karar No:2015/28490
Kaynak:Hukuk Bürosu
İlgili Maddeler:Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı
İlgili Kavramlar:İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞI-AYIPLI MAL
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/37427 KARAR NO: 2015/28490 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESI: Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARIHI: 12/05/2014 NUMARASI: 2012/243-2014/322 DAVACI: Denbay Mühendislik Insaat Harita Turizm Turizm San. Ve Dıs Tic. As. Vekili: Avukat Ö.Aksoy Çelik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın pert olduğunu öğrendiğini,aracın ayıplı olarak yüksek bedelle satılması nedeniyle uğradığı zara  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Topaloğlu  Kayıt Tarihi:2015-11-07  Okunma Sayısı:311
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/9170
Karar No:2015/6349
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN EŞ İLE BİRLİKTE OLAN KİŞİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLEBİLİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/9170 KARAR NO : 2015/6349 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Çumra Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 30/05/2013 NUMARASI : 2011/225-2013/303 DAVACI : M.Ç DAVALI : MK Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 20/05/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 30/05/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hamza Zengin  Kayıt Tarihi:2015-11-06  Okunma Sayısı:236
Daire:4
Tarih
:2015
Esas No:2014/8510
Karar No:2015/7762
Kaynak:Özel Arşiv.
İlgili Maddeler:TBK.'nun 49. maddesi
İlgili Kavramlar:SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRMEZ.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2014/8510 Karar Numarası: 2015/7762 Karar Tarihi : 11.06.2015 YARGITAY İLAMI Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2015-11-04  Okunma Sayısı:163
Önceki | Sonraki