Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:21193
Karar No:20129
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:4857 sk 41
İlgili Kavramlar:bordo tanığı olmayan tanıklarla fazla çalışma ücretine karar verilemez
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi   Y A R G I T A Y İ L A M I   ESAS NO: 2011/21193 KARAR NO: 2013/20129   MAHKEMESİ: KİRAZ ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ TARİHİ: 19/01/2011 NUMARASI: 2009/124-2011/3 DAVACI: MURAT ZAFER KARABOĞA ADINA AVUKAT RUHİ ILGAZ DAVALI: BELMAR KİRAZ BELDE TEM TÜK MAD SAN TİC LTD ŞTİ. ADINA AVUKAT NECATİ EFE   DAVA:Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesinekarar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I   A) Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, davacının, Kiraz Belediyesi'ne bağlı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2014-04-22  Okunma Sayısı:16
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2013/11162
Karar No:2014/304
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:PAY DEVRİNİN İPTALİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2013/11162 KARAR NO: 2014/304Y A R G I T A Y İ L A M I     MAHKEMESİ: BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 07/03/2013 NUMARASI: 2007/335-2013/108 DAVACI: ESİN ALIN VEKİLİ: AV.SEYHAN ERDOĞAN DAVALILAR: 1-SAİDE MANDALİNCİ 2-MEHMET SAİT SAR VEKİLİ: AV.KEZBAN ÇELEN 3-SAR TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ. ORTAKLARI   Taraflar arasında görülen davada Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/03/2013 tarih ve 2007/335-2013/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sinan İcik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:19
Daire:11
Tarih
:2014
Esas No:2012/4625
Karar No:2013/21200
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:PAY DEVRİNİN İPTALİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/4625 KARAR NO: 2013/21200Y A R G I T A Y İ L A M I   MAHKEMESİ: BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ: 17/11/2011 NUMARASI: 2008/153-2011/514 ASIL DAVA: DAVACI: ESİN SAR VEKİLİ:AV. SEYHAN ERDOĞAN DAVALI :SAR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DAHİLİ DAVALILAR:1-MEHMET SAİT SAR 2-ZİNET MANDALİNCİ 3-SAİDE MANDALİNCİ VEKİLLERİ:AV. KEZBAN ÇELEN BİRLEŞEN DAVA: (BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2008/167 ESAS) DAVACI: 1-MEHMET SAİT SAR 2-SAİDE MANDALİNCİ DAVALI: ESİN SAR   Taraflar arasında görülen davada Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2011 tarih ve 2008/153-2011/514 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesidavacı birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş olup,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:12
Daire:1
Tarih
:2014
Esas No:2013/8407
Karar No:2013/18414
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ELATMANIN ÖNLENMESİ
Karar Metni:YARGITAY 1. Hukuk Dairesi   ESAS NO: 2013/8407 KARAR NO: 2013/18414   Y A R G I T A Y I L A M I   INCELENEN KARARIN MAHKEMESI: BODRUM 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI TARIHI: 15/11/2012 NUMARASI: 2002/366-2012/573 DAVACILAR: FATMA ZEYNEP HAMEDI VD. DAVALI: MEHMET SALIH ADAKUL DAVA TÜRÜ: ELATMANIN ÖNLENMESI VE YIKIM     Yanlar arasında birlestirilerek görülen el atmanın önlenmesi ve yıkım davası sonunda, yerel mahkemece, davanın reddine iliskin olarak verilen karar davacılar tarafındanyasal süre içerisinde, durusma istemli temyiz edilmis olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Selda Özer'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, durusma istemi degerden reddedilerek, geregi görüsülüp düsünüldü.   -KARARDava ve karsı dava, çaplı tasınmaza el atmanın önlenmesive yıkım, birlesen d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:11
Daire:10
Tarih
:2014
Esas No:2013/25244
Karar No:2014/2505
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:RÜCUEN ALACAK
Karar Metni:T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi   Esas Karar 2013/25244 2014/2505   Y A R G I T A Yİ L Â M I   Mahkemesi : Bodrum 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi Tarihi : 10.02.2012 No : 2003/481-2012/134 Davacı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Mehmet Aksoy Davalı : Ertan Köseadına Av. Seyhan Erdoğan   Dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Serdar Kayatarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Dava meydana gelen iş kazası sonucu sürekli iş göremez hale gelen sigortalıya bağlanan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-04-21  Okunma Sayısı:15
Daire:2
Tarih
:2014
Esas No:2013/21336
Karar No:2014/4508
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:5395 sayılı yasa 3 ve 5 ,8,14,22
İlgili Kavramlar:Aile Mahkemesinice 5395 sayılı yasa uyarınca verilen tedbir kararları temyize tabidir
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen itirazın reddine dair 26.07.2013 tarihli ek karar küçüğün babası tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-5395 sayılı kanun hükümlerine göre, çocuk hakimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı itiraz edilebilir. İtiraz, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümlerine göre en yakın çocuk mahkemesine yapılır. (m.14) Çocuk hakimi ise, hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hakimini ifade eder.(m.3/2-c) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mahir kaya  Kayıt Tarihi:2014-04-20  Okunma Sayısı:19
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2013/4739
Karar No:2014/1154
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:TMK 706, 6098 Saylı TBK 237, Tapu Kanunu 26
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZASI TAPU İPTAL TESCİL
Karar Metni: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde duruşma istemli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 28.01.2014 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili ile temyiz edilenler vekili geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi Emine Solmazlar tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü: -KARAR- Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil iste  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Semihat Karadağlı  Kayıt Tarihi:2014-04-18  Okunma Sayısı:38
Daire:IBK
Tarih
:2014
Esas No:2013/1
Karar No:2014/1
Kaynak:17 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete
İlgili Maddeler:HMK 394
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI
Karar Metni: 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır. I. GİRİŞ A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR Avukat Mihriban Naillioğlu imzalı, 27.02.2013 tarihli; Münevver Ünal imzalı, 29.04.2013 tarihli; Avukat Hüseyin Öztürk imzalı, 02.08.2013 tarihli; Avukat Teoman Salgırtay imzalı, 01.11.2013 tarihli; Avukat Ümpe Başaran imzalı, 22.05.2013 tarihli içtihatları birleştirme başvurularında, ‘HMK’nun 389 ila 399. maddele  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Ali Kibar  Kayıt Tarihi:2014-04-17  Okunma Sayısı:23
Daire:22
Tarih
:2012
Esas No:2012/27201
Karar No:2012/28860
Kaynak:
İlgili Maddeler:İş Kanunu 17-18,25
İlgili Kavramlar:İŞ AKIŞINI BOZUCU FİİL, GEÇERLİ FESİH
Karar Metni:DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, davacının iş akdinin haklı ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın işverence feshedildiğini belirterek, müvekkilinin işe iadesine ve kanuni haklarına karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, kasiyer olarak çalışan davacının iş sözleşmesine usule aykırı işlemleri nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e fıkrası uyarınca son verildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, ürün iade iş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yılmaz  Kayıt Tarihi:2014-04-14  Okunma Sayısı:43
Daire:9
Tarih
:2012
Esas No:2012/4765
Karar No:2012/18802
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:İş Kanunu madde 25
İlgili Kavramlar:Haklı Nedenle Fesih
Karar Metni:Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A ) Davacı İsteminin Özeti: Davacı işçi, davalı şirkete ait mağaza iş yerinde satış danışmanı olarak çalıştığını, 44 kişinin çalıştığı işyerinde 11 kişinin satıştaki ürünleri bir koli içine gizlediğinin ileri sürüldüğünü, görüşme odasına tek tek çağrılarak psikolojik baskı ile belge imzalatılmaya çalışıldığını, ko  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alper Yılmaz  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:35
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/4-2247
Karar No:2013/1667
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 30
İlgili Kavramlar:TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEBİLİR
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/4-2247 KARAR NO : 2013/1667 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yargıtay 4.Hukuk Dairesi (İlk Derece) TARİHİ : 09/07/2013 NUMARASI : 2013/44-2013/63 DAVACI : DAVALI : E.B Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesince; DAVA: Davacı vekili dilekçesinde özetle, davacı ile N.H nin kardeş olduklarını, birlikte ticaret yapıp bankalarda müşterek hesaplar açıldığını, sonradan N'ın müşterek hesaplardan dolayı alacak davası açtığını, Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesini E: 2009/..., K: 2010/... sayılı dosyasında davayı hakim olarak davalının gördüğünü, fakat davalı delillerini toplamadan beyanlarını dinlemeden, eksik incelemeyl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2014-04-10  Okunma Sayısı:34
Daire:14
Tarih
:2014
Esas No:2013/14602
Karar No:2014/1802
Kaynak:Mahkememiz
İlgili Maddeler:6100 S.K
İlgili Kavramlar:Vekalet Ücretine Esas Alınması Gereken Değer
Karar Metni:Davacı-karşı davalı vekili tarafından, davalı-karşı davacılar aleyhine 01.01.2006 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi ve birleştirilen dosya davacı vekili tarafından karşı davalı aleyhine 11.09.2006 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde tazminat istenmesi ve davaların birleştirilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; elatmanın önlenmesi istemine yönelik asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine dair verilen 06.06.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar-birleştirilen dosya davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: _K A R A R_ Asıl dava elatma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Güner Durmuş  Kayıt Tarihi:2014-04-08  Okunma Sayısı:36
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2014/686
Karar No:2014/3661
Kaynak:kendi dosyam
İlgili Maddeler:İİK 186
İlgili Kavramlar:İFLAS MASASINA GİRMEYEN ALACAKLAR
Karar Metni:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülhan Kadıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : İzmir 6. İcra Müdürlüğü nün 2011/11380 E. sayılı takip dosyası ile yürütülen icra takibinde borçlu şirkete ait iki adet araç kaydına 04.01.2012 tarihinde haciz şerhi işlendiği, bu araçların şikayetçinin alacaklısı olduğu İzmir 7. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1090 E. sayılı takip dosyasında 20.09.2012 tarihinde satılarak paraya çevrildiği ve satış bedelinin ilk haczi koyan İzmir 6. İcra Müdürlüğü'nün 2011/11380 E. sayılı takip dosyası  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Semihat Karadağlı  Kayıt Tarihi:2014-04-04  Okunma Sayısı:40
Daire:4
Tarih
:2014
Esas No:2013/3084
Karar No:2014/721
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:yalan tanıklık nedeniyle manevi tazminat
Karar Metni:T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/3084 KARAR NO : 2014/721 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/12/2012 NUMARASI : 2012/374-2012/634 DAVACI : Cem Hoşgör vekili Avukat Musa Kazım Özek DAVALI : Servet Eren Davacı Cem Hoşgör vekili Avukat Musa Kazım Özek tarafından, davalı Servet Eren aleyhine 06/07/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/12/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazıl  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-03-25  Okunma Sayısı:92
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/1491
Karar No:2013/74
Kaynak:
İlgili Maddeler:BK.45.51
İlgili Kavramlar:DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/17-1491 KARAR NO : 2013/74 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 15/12/2011 NUMARASI : 2011/609-2011/814 DAVACILAR : aA.B. DAVALI : Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Taraflar arasındaki “Destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen davanın kabulüne dair 23.06.2009 gün ve 2007/654 E., 2009/406 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2011 gün ve 2010/11070 E., 2011/1146 K. sayılı ilamıyla; (…Davacılar vekili, davalının zoru  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:95
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/592
Karar No:2013/65
Kaynak:
İlgili Maddeler:BK.356/ıı. 106-108
İlgili Kavramlar:KONUTUN GEÇ TESLİMİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/13-592 KARAR NO : 2013/65 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 28/12/2011 NUMARASI : 2011/684 E-2011/801 K. DAVACI :a.b. DAVALILAR : 1-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2-Gölcük Belediye Başkanlığı vekili Av.Hakan Kayabaşı BİRLEŞEN DOSYA DAVACILARI : Bilgi Ağacan ve diğerleri vekilleri Av.Muzaffer Aktaş Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gölcük 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davalı TOKİ yönünden davanın reddine, davalı Gölcük Belediye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:65
Daire:10
Tarih
:2013
Esas No:2013/20308
Karar No: 2013/22514
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:HMK 115-124
İlgili Kavramlar:DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÖLMÜŞ KİMSE HAKKINDA DAVA AÇILMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2013/20308 2013/22514 Y A R G I T A Y İ L Â M I Mahkemesi : Bakırköy 1. İş Mahkemesi Tarihi : 08.07.2013 No : 2013/95-2013/590 Davacı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Piruz Kulaklı Davalı : Naciye Ürer Dava, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığından bahisle yersiz ödenen aylıkların istirdatı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün davacı SGK Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tes  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : serkan akgün  Kayıt Tarihi:2014-03-18  Okunma Sayısı:58
Daire:3
Tarih
:2014
Esas No:2013/18138
Karar No:2014/2039
Kaynak:adaletbiz
İlgili Maddeler:HUMK’nın 427/6.
İlgili Kavramlar:kanun yararına bozma
Karar Metni: Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2013/18138 Karar No : 2014/2039 YARGITAY İLAMI İncelenen Kararın Mahkemesi : EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Tarihi : 16/5/2013 Numarası : 2011/501-2013/302 Davacı : İVRİZ SOL SAHİL VE YILDIZLI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI VEK. AV. ALİ FİHİL TERZİ Davalı : DURAN ÖZBUDAK VEK. AV. FATMA DENİZ BEKTAŞ ÖZBUDAK Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına tem  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2014-03-16  Okunma Sayısı:43
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/22323
Karar No:2013/22413
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:6356 md 4
İlgili Kavramlar:İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNİN DERHAL UYGULANMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/22323 KARAR NO : 2013/22413 Mahkemesi : Durağan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Tarihi : 26/02/2013 Numarası : 2010/139-2013/16 Davacı : Türkiye Yol Yapı İnşaat İşçileri Sendikası vekili Av.Süleyman Başterzi Av.Muharrem Ulaş Değirmenci Davalılar : 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vekili Av.Şevket Coşar 2-Boyabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. vekili Av.Temuçin Akalın 3-Tes-İş Sendikası Genel Başkanlığı vekili Av.Selim Güven Dava Türü : İşkolu Tespitine İtiraz YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya in  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2014-03-13  Okunma Sayısı:43
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2013/727
Karar No:2013/6380
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:bayilik sözleşmesi, cezai şart
Karar Metni: T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/727 KARAR NO : 2013/6380 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 28/12/2011 NUMARASI : 2011/255-2011/160 DAVACI : Bp Petrolleri A.Ş. vek. Av. Ahmet Çoban DAVALI : Erdemir Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. İ. Hakkı Arıkan Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, davalının bayileri olduğunu ve yılda asgari 20 ton “Castrol” marka madeni yağ satmayı ve başka firmalara ait ürünleri satmamayı taahhüt etti  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2014-03-06  Okunma Sayısı:113
Önceki | Sonraki