Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8537
Karar No:2008/12742
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Tenkis
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/8537 2008/12742 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :27.12.2007 NUMARASI :Esas no:2005/502 Karar no:2007/605 DAVACI :Handan Dinç (Aygün) DAVALI :Güner Aygün DAVA TÜRÜ :Tenkis TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikle davacının ilk hükmü t  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-07  Okunma Sayısı:47
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/19803
Karar No: 2008/6392
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Mirasın Reddi Kararının İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/19803 2008/6392 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Karşıyaka 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :26.06.2007 NUMARASI :Esas no: 2007/148 Karar no: 2007/195 DAVACI :Sema Onater DAVALI :Semih Elibol DAVA TÜRÜ :Mirasın Reddi Kararının İptali TEMYİZ EDEN :Mustafa,Orhan, Kemal Elibol'a Velayeten Berrin Görgülü Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mirasbırakanlar Orhan ve Hüsniye 2.8.2006 tarihinde vefat etmiş, mirasç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-06  Okunma Sayısı:62
Daire:19
Tarih
:2007
Esas No:2006/10264
Karar No:2007/3240
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:menfi tespit-istirdat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 19.HUKUK DAİRESİ B A Ş K A N L I Ğ I Esas Karar 2006/10264 2007/3240 Y A R G I T A Y İ L A M I Mahkemesi : Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Tarih : 03.10.2005 Nosu : 169-273 Davacılar : 1-Sezgin Bintaş 2-Akif Bintaş vek.Av.Selda Kutlay Davalılar : 1-Ergin Karlıbel 2-Poyraz Karlıbel A.Ş.vek.Av.H.Murat Poyraz Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av.Zeynep Dulkadir ile davalılar vek.Av.Kerim Topçuoğlu'nun gelmiş olmalarıyla dur  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:65
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/14577
Karar No:2008/15577
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma ve usulsüz tebligat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/14577 2008/15577 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :8.5.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/923 Karar no: 2007/466 DAVACI :Suat Şen DAVALI :Kamile Nilgün Şen DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Duruşma günü davalıya Tebligat Kanununun 21. maddesine göre tebliğ edilmiş, adreste bulunmama nedeni belirlenmemiştir. Tebligat yasasının 20,21 ve özel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/20459
Karar No:2008/788
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/20459 2008/788 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Manisa 1.Aile Mahkemesi TARİHİ :7.12.2006 NUMARASI :Esas no:2006/87 Karar no:2006/1285 DAVACI-DAVALI :Dolunay Yalçın Akbulut DAVALI-DAVACI :Levent Akbulut DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı TEMYİZ EDEN :Levent Akbulut Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-#Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes iddiasını isbatla yükümlüdür (M.K.6). Ancak iddialar karşılaştığında kimin isbat  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-05  Okunma Sayısı:18
Daire:11
Tarih
:2009
Esas No:2007/12214
Karar No:2009/982
Kaynak:kendim
İlgili Maddeler:CMR 23/4
İlgili Kavramlar:CMR
Karar Metni:Taraflar arasında görülen davada Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25.06.2007 tarih ve 2006/251 – 2007/221 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hâkimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, davalıya ait dondurulmuş kayısı emtiasının müvekkili tarafından karar yolu ile Türkiye’den Hollanda ‘ya taşındığını, alıcının malları teslim almadığını, davalı tarafından (1.795.000.000)TL bekleme ücreti ile(4.688.000.000) TL malı navlun ücretinin ödenmesi gerektiğini iler sürerek, toplam (6.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Abdulgani Değirmenci  Kayıt Tarihi:2009-04-04  Okunma Sayısı:67
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/18131
Karar No:2007/15608
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dernek Genel Kurul Kararının İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/18131 2007/15608 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Şile Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :12.5.2006 NUMARASI :Esas no:2005/350 Karar no:2006/70 DAVACI :Adnan Kökçü ve Süleyman Sevim DAVALI :Şuayipli Köyü Turizm ve Kalkınma Derneği DAVA TÜRÜ :Genel Kurul Kararının İptali TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davada husumet davalı derneğin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Hüseyin Kökçü'ye yöneltilmiştir. Dernek Tüzüğünün 21  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-03  Okunma Sayısı:20
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/4352
Karar No:2008/4822
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Dava ve taraf ehliyeti
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/4352 2008/4822 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hüyük Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :16.10.2006 NUMARASI :Esas no:2006/44 Karar no:2006/85 DAVACI :Nazmiye Narlı DAVALI :Salih Narlı DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. # Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup, mahkemelerce doğrudan doğruya (resen) gözönünde tutulur. Davada * davalı kocanın ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-02  Okunma Sayısı:21
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/2-99
Karar No:2007/141
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tenkis,ıslah,muvazaa,zamanaşımı,
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2007/2-99 KARAR NO : 2007/141 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/10/2006 NUMARASI : 2006/304-654 DAVACI : FATMA TUFAN vekili Av.Ülker Sakınç DAVALI : MUSTAFA VE MAHİR YEŞİLKAYA vekilleri Av.Mustafa Bilgiç DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil Taraflar arasındaki “muvazaaya dayalı Tapu İptali ve Tescil ıslahla Tenkis” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 28.3.2000 gün ve 1993/687 E. 2000/267 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 4.10.2005 gün ve 2005/10684-13459 sayılı ilamı ile; (...Davacılar tarafından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-04-01  Okunma Sayısı:87
Daire:12
Tarih
:2009
Esas No:2008/24068
Karar No:2009/4347
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:TTK 690,688/5, 689/1 İİK 170/A-2
İlgili Kavramlar:BONODA TAHRİFAT
Karar Metni: Takip dayanağı bononun lehtar kısmında keşideci Ayhan Güngördü’nün isminin yazıldığı bu ismin üzerinin çizildiği ve yanına alacaklı Ali Şimşek’in isminin yazıldığı, ancak bir parafın olmadığı görülmektedir. TTK.nun 690.maddesi aynı kanun’un 585.maddesine yollama yapmadığından anılan madde bonolar için uygulanmaz. Başka bir anlatımla bonoyu tanzim eden kendisini lehtar göstererek bonoyu düzenleyemez. Aksi halde takip dayanağı belge bono niteliğinde sayılamaz. TTK.nun 690. maddesinin yollaması ile bonolar hakkında da uygulanması gerekli aynı Kanun’un 688/5. ve 689/1 maddeleri uyarınca bono kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad soyadının tedavüle çıkarılmadan önce, lehtar kısmında belirtilmesi gerekir.senet tedavüle çıkarıldıktan sonra, zorunlu yasal unsura ilişkin noksanlı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Özaydın  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/1571
Karar No:2008/5986
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vasi Tayini
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/1571 2008/5986 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Kangal Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :16.01.2008 NUMARASI :Esas no: 2007/306 Karar no: 2008/5 VASİ :Ayşe Pala VESAYET ALTINA ALINMAK İSTENEN:Adnan Pala DAVA TÜRÜ :Vasi Tayini TEMYİZ EDEN :Ayşe Pala Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Toplanan delillerden davacının velayeti altında bulunana 1993 doğumlu Adnan’ın ağır derecede zeka geriliği olup, aynı zamanda fiziksel engelli olduğu, y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:17
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/13157
Karar No:2008/15496
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Mutad Meskene İade
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/13157 2008/15496 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Fatih 3. Aile Mahkemesi TARİHİ :31.10.2007 NUMARASI :Esas no: 2007/303 Karar no: 2007/658 DAVACI :Hacer Merd'i Temsilen TC Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne İzafeten Fatih Cumhuriiyet Başsavcılığı DAVALI :Ayşe Merd DAVA TÜRÜ :Mutad Meskene İade TEMYİZ EDEN :Fatih Cumhuriyet Savcısı Basri Taş Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:17
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/3181
Karar No:2008/243
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma ve tazminat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2007/3181 2008/243 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Düzce 2.Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :20.11.2006 NUMARASI :Esas no:2005/585 Karar no:2006/769 DAVACI :Şebnem Algün DAVALI :Ekrem Algün DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * duruşmalı temyiz eden Ekrem Algün vekili Av. Yıldıray Sayar ve temyiz eden karşı taraf vekili Av. Bilge Şenyılmaz Gürcan geldiler. Gelenlerin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-31  Okunma Sayısı:17
Daire:13
Tarih
:2005
Esas No:2005/7576
Karar No:2005/13379
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 S. K. m. 67
İlgili Kavramlar:FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2005/7576 Karar: 2005/13379 Karar Tarihi: 19.09.2005 ÖZET: Satıcı tarafından tek yanlı olarak düzenlenen fatura, fatura konusu malların alıcıya teslim edildiğini kabule olanak vermez. Davacı satıcının fatura konusu malları alıcı davalıya teslim ettiğini yasal delillerle kanıtlaması gerekir. Davalı davacının dayandığı belgelerdeki imzanın kendisine ait olmadığını savunduğuna göre, bu imzanın davalıya veya davalının yanında çalışan kişiye ait olduğunu davalının yasal delillerle kanıtlaması zorunludur. (2004 S. K. m. 67) Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:26
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2007/34624
Karar No:2007/30755
Kaynak:
İlgili Maddeler:4857/m.56,57,59,60
İlgili Kavramlar:İBRANAMENİN NİTELİĞİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/34624 K. 2007/30755 T. 18.10.2007 • İBRANAMEDE MİKTAR BULUNMASI ( Belli İse Makbuz Hükmünde Olduğu - Ancak Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) • İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Miktar Belli İse Makbuz Hükmünde Hükmünde Olduğu - Ancak Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) • İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) 4857/m.56,57,59,60 ÖZET : İbranamede miktar belli ise makbuz hükmündedir. Ancak miktarı belli olmayan, alacakları açıkça belirtilmiş ve imzalanmış belge ibraname hükmündedir. DAVA : Davacı, izin ücretinin ödetilmesine karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:20
Daire:9
Tarih
:2008
Esas No:2007/19423
Karar No:2008/12887
Kaynak:
İlgili Maddeler:818/m.21,23,31
İlgili Kavramlar:GECERSİZ İŞCİ İBRANAMELERİ
Karar Metni:YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/19423 K. 2008/12887 T. 27.5.2008 • İŞ İLİŞKİSİ SIRASINDA DÜZENLENEN İBRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olmadığı - İşçi İş İlişkisinin Devamını Sağlamak ya da Bir Kısım İşçilik Alacaklarına Bir An Önce Kavuşabilmek İçin İradesi Dışında İbra Sözleşmesi İmzalamaya Yönelmiş Sayılması Gerektiği ) • İBRA SÖZLEŞMESİ İLE ÇELİŞKİLİ SAVUNMA ( Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı ) • FAZLA ÇALIŞMA ( İbraname İle Çelişkili Savunma Karşısında İbranameye Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı ) 818/m.21,23,31 ÖZET : İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik alacaklarına bir an  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:30
Daire:19
Tarih
:2002
Esas No:2001/8102
Karar No:2002/2565
Kaynak:
İlgili Maddeler:TTK.nun 688/5
İlgili Kavramlar:MENFİ TESPİT
Karar Metni:19. Hukuk Dairesi Esas No: 2001/8102 Karar No: 2002/2565 Karar Tarih: 05.04.2002 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayıdavanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: Davacılar vekili, davalıların Altın Susam adı altında Susam Ticareti ile uğraştığını, müvekkilleri ile davalılar arasında bayilik ilişkisi bulunduğunu, bu ilişki nedeni ile davalı tarafa teminat olarak 11.385 ABD Doları tutarında bono verildiğini bayilik ilişkisi sona ermesine rağmen bononun iade edilmediğini ve icra takibine konulması ihtimali bulunduğunu ileri sürerek bono ile borçlu olma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:48
Daire:19
Tarih
:1992
Esas No:1992/777
Karar No:1992/2397
Kaynak:
İlgili Maddeler:TTK. m. 84, İİK. m. 72/5
İlgili Kavramlar:GÜVENCE SENEDİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E. 1992/777 K. 1992/2397 T. 26.5.1992 MENFİ TESBİT DAVASI GÜVENCE SENEDİ TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ ÖZET Davalı şirketin alacak kaydı bulunmayan ticari defterlerinin kendisi aleyhine delil sayılacağından, davalı elinde bulunan senedin tanık ifadelerinde belirtilen şekilde ise, girişte alınan bir güvence senedi olduğu ve davalı şirkete davacının gerçek bir borcu bulunmadığı iddiasının kabulü gerekir. (6762 s. TTK. m. 84) (2004 s. İİK. m. 72/5) Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:20
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/3181
Karar No: 2008/2784
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/3181 2008/2784 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Bursa 4. Aile Mahkemesi TARİHİ :24.1.2007 NUMARASI :Esas no:2006/867 Karar no:2007/45 DAVACI :Senihe Hale Köse DAVALI :Ahmet Köse ve Ark. DAVA TÜRÜ :Tapu İptali-Tescil TEMYİZ EDEN :Davacı ve Davalılardan Ahmet Köse Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 12.2.2008 günü duruşmalı temyiz eden Seniha Hale Köse ile vekili Avukat Osman Nejat Çelik ve temyiz eden karşı taraf  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-29  Okunma Sayısı:81
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2008/6259
Karar No:2008/9740
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Velayet - Nafaka
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/6259 2008/9740 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Mersin 3. Aile Mahkemesi TARİHİ :14.02.2008 NUMARASI :Esas no:2007/572 Karar no:2008/102 DAVACI-DAVALI :Raziye Tunçkıran DAVALI-DAVACI :Sami Ergün Güngör DAVA TÜRÜ :Velayet - Nafaka TEMYİZ EDEN :Sami Ergün Güngör Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * temyiz eden Sami Ergün Güngör ile vekili Av. Rafet Özer geldiler. Karşı taraf  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-28  Okunma Sayısı:27
Önceki | Sonraki