Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8437
Karar No:2008/8914
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:babalık davası
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/8437 2008/8914 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Adana 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 03.03.2006 NUMARASI : Esas no: 2005/631 Karar no: 2006/237 DAVACI : Kadem Gültekin DAVALI : Hacı Mehmet Özcan ve Ark. Hatice Canlı Mirasçıları: Fatma Demir ve Ark. Yüreğir Nüfus Müdürlüğü İHBAR EDİLEN : Cumhuriyet Başsavcılığı, MÜDAHİL : Hazine DAVA TÜRÜ : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi TEMYİZ EDEN : Hazine Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-26  Okunma Sayısı:7
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/2143
Karar No:2008/4240
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar::Vasi Tayini
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/2143 2008/4240 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Dalaman Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :23.01.2007 NUMARASI :Esas no:2006/253 Karar no:2007/8 DAVACI :Mustafa Aydın KIZTLI :Havva Aydın DAVALI :Hasımsız DAVA TÜRÜ :Vasi Tayini TEMYİZ EDEN :Mustafa Aydın Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 2.10.2007 günü temyiz eden Mustafa Aydın vekili Avukat Metin Aytekin “ mürafaa is  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-25  Okunma Sayısı:6
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/4838
Karar No:2008/5547
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vasiyetnamenin İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/4838 2008/5547 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Eskişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :10.10.2006 NUMARASI :Esas no:2006/269 Karar no:2006/334 DAVACI :Habip Öztürk ve ark. DAVALI :Murat Öztürk DAVA TÜRÜ :Vasiyetnamenin İptali TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Vasiyetnamenin iptali sebepleri Türk Medeni Kanununun 557'nci maddesinde sınırlı bir şekilde gösterilmiştir. Vasiyet edilen taşınmazın tapu kaydına, bu yeri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-25  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2009
Esas No:2008/17267
Karar No:2009/3864
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:605, 606
İlgili Kavramlar:MİRASIN REDDİ,
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunur gereği görüşülüp düşünüldü. ,. Olayları açıklamak taraflara, hukuki rıitelendirme hakime aittir. (HUMK. md. 76) Davacı, mirasbırakan eşi Ekrem Tezcan'ın terekasinin batık olduğunu ileri sürerek mirasın reddini talep etmiştir. Dava Türk Medeni Kanununun 605/2 maddesine dayalı mirasın hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Terekeniri borca batık olduğunun tesbiti davalarında dava alacaklılara karşı açılır. Mahkemenin görevi de borç miktarına göre belirlenir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:12
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/15105
Karar No:2007/13923
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/15105 2007/13923 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Derik A.H. (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 12.09.2006 NUMARASI :102-107 DAVACI :Mesut Susal DAVALI :Nermin Susal DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadın 4.4.2005 tarihinde Osmaniye 1. Asliye Hukuk mahkemesinde 2005/231 esas sayılı nafaka davasını açmış, bu davada ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilerek, lehine tedbir nafakasına hükmedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Dav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:8
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/14994
Karar No:2007/14110
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Veraset Belgesinin İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/14994 2007/14110 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Silifke S.H. TARİHİ :28.12.2005 NUMARASI :433-1028 DAVACI :Ayşe Esen ve ark. DAVALI :Hüseyin Selam ve ark. DAVA TÜRÜ :Veraset Belgesinin İptali TEMYİZ EDEN :Davalılar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin olup, iptali istenen veraset ilamında (Abdurrahman ve Ayşe Altun oğlu 1926 doğumlu) Şahbaz Bayram mirasçı görülmektedir. Şehbaz Bayram davaya dahil edilmediği gibi kendisinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:7
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/14840
Karar No:2007/15361
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:: Velayetin Kaldırılması - Nafakanın İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/14840 2007/15361 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Alanya 2. Asliye Hukuk ( Aile ) Mahkemesi TARİHİ : 12.04.2007 NUMARASI : Esas no: 2006/144 Karar no: 2007/166 DAVACI : Mehmet Yılmaz DAVALI : Songül Yılmaz DAVA TÜRÜ : Velayetin Kaldırılması - Nafakanın İptali TEMYİZ EDEN : Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayetin kaldırıması ve nafakanın iptali yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Tarafların boşanmalarına yönelik kararda ortak çocuk 199  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:18
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/16491
Karar No:2008/16567
Kaynak:....
İlgili Maddeler:4721 SAYILI YASANIN 166. VE 184. MADDELERİ
İlgili Kavramlar:ANLAŞMALI BOŞANMA
Karar Metni:• BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Davacı ve Davalı Asil Dinlenilmeksizin Taraf Vekillerinin Beyanı İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Anlaşmalı Boşanma ) • ANLAŞMALI BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Taraflar Hazır Bulunup Anlaştıklarını Açıklamaz Veya Hakim Anlaşmalarını Uygun Bulmaz İse Taraflardan Delilleri Sorulup Toplanarak Karar Verilmesi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evliliklerde Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi/Boşanma - Hakim Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişiklikleri Yapabileceği ) ÖZET : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik bir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-03-21  Okunma Sayısı:16
Daire:15
Tarih
:2002
Esas No:2002/2609
Karar No:2002/4538
Kaynak:....
İlgili Maddeler:TMK,
İlgili Kavramlar:YAPI DENETİM MASRAFLARI
Karar Metni: YAPI DENETİM MASRAFLARI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı ) • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapı Denetim Masrafları - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı ) • YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Denetim Masrafları ) ÖZET : Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, götürü bedelli olarak kabul edilmekte ve arsa sahibince tapuda yapılacak pay devri dışında bir bedelin yükleniciye ödenmeyeceği benimsenmekte olduğundan, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı takdirde yapı denetim masraflarının da yüklenicinin sorumluluğunda bulunduğunun kabulü zorunluluğu vardır. DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-03-21  Okunma Sayısı:57
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/12680
Karar No:2008/13438
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:TMK. 794, 730, 737 ve 738
İlgili Kavramlar:Elatmanın Önlenmesi, İntifa Hakkı Sahibinin Dava Ehliyeti
Karar Metni: T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/12680 KARAR NO: 2008/13438 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 24/04/2007 NUMARASI : 2005/717-2007/211 DAVACI : DAVALI : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.12.2005 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi ve eski hale getirme istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 24.04.2007 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: _K A R A R_ Dava, mülkiyet hakkının aşırı kullanılması sonucu oluşan zarar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yalçın Karataş  Kayıt Tarihi:2009-03-18  Okunma Sayısı:5
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:200716901
Karar No:2007/17658
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Koruma Kararı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/16901 2007/17658 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Bilecik Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :9.8.2007 NUMARASI :Esas no:2007/313 Karar no:2007/978 DAVACI :Bilecik Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü :Küçük : Ajda Bağlık DAVALI :Hasımsız DAVA TÜRÜ :Koruma Kararı TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Velayet kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-16  Okunma Sayısı:13
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/9481
Karar No:2008/14601
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Kayyım Atanması
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/9481 2008/14601 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :21.11.2007 NUMARASI :Esas no:2007/2049 Karar no:2007/2080 DAVACI :Orman Genel Müdürlüğünü İzafeten Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü HİSSEDAR :Mustafa Kemal Derinkök DAVALI :Hasımsız KAYYIM :Nil Ayhan DAVA TÜRÜ :Kayyım Atanması TEMYİZ EDEN :Mustafa Kemal Derinkök Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dosya içerisinde yer alan 249 nolu parsele ait tapu ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-15  Okunma Sayısı:24
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/9244
Karar No: 2008/9002
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Yabancı Mahkeme (Boşanma) Kararının Tanınması
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/9244 2008/9002 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Uşak Aile Mahkemesi TARİHİ :18.07.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/1080 Karar no: 2007/504 DAVACI :Yaşar Özalp DAVALI :Jantina Ali Grunder DAVA TÜRÜ :Yabancı Mahkeme (Boşanma) Kararının Tanınması TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-15  Okunma Sayısı:31
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/4475
Karar No:2008/5190
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Katkı Payı Alacağı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/4475 2008/5190 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Denizli 2.Aile Mahkemesi TARİHİ :13.9.2006 NUMARASI :Esas no:2006/38 Karar no:2006/639 DAVACI :Zeliha Güldaş DAVALI :Bahri Güldaş DAVA TÜRÜ :Katkı Payı Alacağı TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı dava dilekçesinde evlilik süresinde 1414 ada 140 parsel ve 1926 ada 2 parseli edindiklerini ve bu gayrimenkullere katkısı olduğunu 2/3 payın adına tescili, olmazsa 2/3 hisse bedelinin hükü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-14  Okunma Sayısı:14
Daire:2
Tarih
:2006
Esas No:2006/11682
Karar No:2006/12867
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Nafaka-Tazminat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2006/11682 2006/12867 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Karşıyaka Aile Mahkemesi TARİHİ :16.9.2003 NUMARASI :1134-339 DAVACI :Şehriban Balaban DAVALI :Hüseyin Balaban DAVA TÜRÜ :Nafaka-Tazminat TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm iştirak nafakası ve tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacı kadı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-14  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2006
Esas No:2006/10270
Karar No:2006/17166
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2006/10270 2006/17166 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Ondokuzmayıs A.H.(Aile) Mahkemesi TARİHİ :9.3.2006 NUMARASI :18-18 DAVACI :Zülfiye Karaboğa, Dilek Karaboğa DAVALI :Hilmi Karaboğa DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı Dilek'in tüm, davacı Zülfiye ile davalı Hilm'nin aşağıdaki bentle  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-14  Okunma Sayısı:17
Daire:9
Tarih
:2009
Esas No:2008/11561
Karar No:2009/3191
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kıdem ve ihbar tazminatı
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2008/11561 KARAR NO : 2009/3191 MAHKEMESİ : Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/09/2007 NUMARASI : 2007/269-2007/421 DAVACI : ÜNAL KARAHAN ADINA AVUKAT TOLGA İŞCAN DAVALI : PROFİLO TELRA AŞ ADINA AVUKAT ŞAHİKA CAN DAVA :Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2009-03-14  Okunma Sayısı:8
Daire:19
Tarih
:2009
Esas No:2008/5916
Karar No:2009/1039
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:menfi tespit ve istirdat
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 19.HUKUK DAİRESİ B A Ş K A N L I Ğ I Esas Karar 2008/5916 2009/1039 Y A R G I T A Y İ L A M I Mahkemesi : Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Tarih : 24.10.2007 Nosu : 29-498 Davacı : Salih Ongün vek.Av.Özkan Arıcan Davalı : Özkan Dinç vek.Av.Salih Şanlı Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkiline ait dava konusu boş çek yaprağının müvekkilinin işyerinden çalındığını, bunun üzerine Çerkezköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde çekin iptali için dava açıldığını, bu davada  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2009-03-14  Okunma Sayısı:34
Daire:1
Tarih
:2006
Esas No: 2006/5769
Karar No:2006/6935
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kat irtifakı kurulmuş ana yapının ortak yerine elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve eski hale getirme isteklerine ilişkin dava
Karar Metni: T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2006/5769 KARAR NO : 2006/6935 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 18/10/2005 NUMARASI : 2004/50-311 DAVACI : Koçlar Apartmanı Yöneticiliği DAVALI : Osman Koç vs. DAVA TÜRÜ : El Atmanın Önlenmesi Taraflar arasında görülen davada; Davacı, davalılardan Osman'ın 1349 parsel sayılı taşınmazdaki kat irtifakı kurulmuş apartmanın bodrum katındaki 1 nolu bağımsız bölümde genişletme yapmak ve kapıcı dairesini kiraya vermek; davalı Abdurrezzak da kapıcı dairesinde ikamet etmek suretiyle müdahalede bulunduklarını ileri sürerek elatmanın önlenmesi, eski hale iade ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur. Davalılar, davanın reddini savunmuşlard  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-13  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2006
Esas No:2006/5788
Karar No:2006/6813
Kaynak:gizli
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Veraset İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2006/5788 2006/6813 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Demirköy S.H. TARİHİ :20.05.2005 NUMARASI :21 - 44 DAVACI :Hazel Karasu ve Ark. DAVALI :İdris Yakıcıoğlu DAVA TÜRÜ :Veraset İptali TEMYİZ EDEN :Davacılar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacıların mirasbırakanı Ali oğlu 1306 doğumlu İDRİS YAKICIOĞLU ve eşi Hayriye Yakıcıoğlu, çocukları Hikmet, Şevket ve Hafize 18.05.1931 tarihinde nüfusa tescil edilmişlerdir.Bunların doğum yerleri İğridere (Bulgaristan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-13  Okunma Sayısı:22
Önceki | Sonraki