Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:13
Tarih
:2005
Esas No:2005/7576
Karar No:2005/13379
Kaynak:
İlgili Maddeler:2004 S. K. m. 67
İlgili Kavramlar:FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2005/7576 Karar: 2005/13379 Karar Tarihi: 19.09.2005 ÖZET: Satıcı tarafından tek yanlı olarak düzenlenen fatura, fatura konusu malların alıcıya teslim edildiğini kabule olanak vermez. Davacı satıcının fatura konusu malları alıcı davalıya teslim ettiğini yasal delillerle kanıtlaması gerekir. Davalı davacının dayandığı belgelerdeki imzanın kendisine ait olmadığını savunduğuna göre, bu imzanın davalıya veya davalının yanında çalışan kişiye ait olduğunu davalının yasal delillerle kanıtlaması zorunludur. (2004 S. K. m. 67) Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:17
Daire:9
Tarih
:2007
Esas No:2007/34624
Karar No:2007/30755
Kaynak:
İlgili Maddeler:4857/m.56,57,59,60
İlgili Kavramlar:İBRANAMENİN NİTELİĞİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/34624 K. 2007/30755 T. 18.10.2007 • İBRANAMEDE MİKTAR BULUNMASI ( Belli İse Makbuz Hükmünde Olduğu - Ancak Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) • İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Miktar Belli İse Makbuz Hükmünde Hükmünde Olduğu - Ancak Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) • İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Miktarı Belli Olmayan Alacakları Açıkça Belirtilmiş ve İmzalanmış Belge İbraname Hükmünde Olduğu ) 4857/m.56,57,59,60 ÖZET : İbranamede miktar belli ise makbuz hükmündedir. Ancak miktarı belli olmayan, alacakları açıkça belirtilmiş ve imzalanmış belge ibraname hükmündedir. DAVA : Davacı, izin ücretinin ödetilmesine karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:15
Daire:9
Tarih
:2008
Esas No:2007/19423
Karar No:2008/12887
Kaynak:
İlgili Maddeler:818/m.21,23,31
İlgili Kavramlar:GECERSİZ İŞCİ İBRANAMELERİ
Karar Metni:YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/19423 K. 2008/12887 T. 27.5.2008 • İŞ İLİŞKİSİ SIRASINDA DÜZENLENEN İBRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olmadığı - İşçi İş İlişkisinin Devamını Sağlamak ya da Bir Kısım İşçilik Alacaklarına Bir An Önce Kavuşabilmek İçin İradesi Dışında İbra Sözleşmesi İmzalamaya Yönelmiş Sayılması Gerektiği ) • İBRA SÖZLEŞMESİ İLE ÇELİŞKİLİ SAVUNMA ( Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı ) • FAZLA ÇALIŞMA ( İbraname İle Çelişkili Savunma Karşısında İbranameye Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı ) 818/m.21,23,31 ÖZET : İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik alacaklarına bir an  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:28
Daire:19
Tarih
:2002
Esas No:2001/8102
Karar No:2002/2565
Kaynak:
İlgili Maddeler:TTK.nun 688/5
İlgili Kavramlar:MENFİ TESPİT
Karar Metni:19. Hukuk Dairesi Esas No: 2001/8102 Karar No: 2002/2565 Karar Tarih: 05.04.2002 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayıdavanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: Davacılar vekili, davalıların Altın Susam adı altında Susam Ticareti ile uğraştığını, müvekkilleri ile davalılar arasında bayilik ilişkisi bulunduğunu, bu ilişki nedeni ile davalı tarafa teminat olarak 11.385 ABD Doları tutarında bono verildiğini bayilik ilişkisi sona ermesine rağmen bononun iade edilmediğini ve icra takibine konulması ihtimali bulunduğunu ileri sürerek bono ile borçlu olma  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:43
Daire:19
Tarih
:1992
Esas No:1992/777
Karar No:1992/2397
Kaynak:
İlgili Maddeler:TTK. m. 84, İİK. m. 72/5
İlgili Kavramlar:GÜVENCE SENEDİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E. 1992/777 K. 1992/2397 T. 26.5.1992 MENFİ TESBİT DAVASI GÜVENCE SENEDİ TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ ÖZET Davalı şirketin alacak kaydı bulunmayan ticari defterlerinin kendisi aleyhine delil sayılacağından, davalı elinde bulunan senedin tanık ifadelerinde belirtilen şekilde ise, girişte alınan bir güvence senedi olduğu ve davalı şirkete davacının gerçek bir borcu bulunmadığı iddiasının kabulü gerekir. (6762 s. TTK. m. 84) (2004 s. İİK. m. 72/5) Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Onur Turgut  Kayıt Tarihi:2009-03-30  Okunma Sayısı:19
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/3181
Karar No: 2008/2784
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/3181 2008/2784 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Bursa 4. Aile Mahkemesi TARİHİ :24.1.2007 NUMARASI :Esas no:2006/867 Karar no:2007/45 DAVACI :Senihe Hale Köse DAVALI :Ahmet Köse ve Ark. DAVA TÜRÜ :Tapu İptali-Tescil TEMYİZ EDEN :Davacı ve Davalılardan Ahmet Köse Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 12.2.2008 günü duruşmalı temyiz eden Seniha Hale Köse ile vekili Avukat Osman Nejat Çelik ve temyiz eden karşı taraf  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-29  Okunma Sayısı:63
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2008/6259
Karar No:2008/9740
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Velayet - Nafaka
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/6259 2008/9740 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Mersin 3. Aile Mahkemesi TARİHİ :14.02.2008 NUMARASI :Esas no:2007/572 Karar no:2008/102 DAVACI-DAVALI :Raziye Tunçkıran DAVALI-DAVACI :Sami Ergün Güngör DAVA TÜRÜ :Velayet - Nafaka TEMYİZ EDEN :Sami Ergün Güngör Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * temyiz eden Sami Ergün Güngör ile vekili Av. Rafet Özer geldiler. Karşı taraf  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-28  Okunma Sayısı:25
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/1803
Karar No:2008/7729
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vasiyetnamenin İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/1803 2008/7729 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :5.10.2006 NUMARASI :Esas no:2006/62 Karar no:2006/287 DAVACI-DAVALI :Osman Sütunç DAVALI-DAVACI :Altuğ Toksöz ve Burak Toksöz DAVA TÜRÜ :Vasiyetnamenin İptali TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 15.1.2008 günü duruşmalı temyiz eden Osman Sütunç vekili Av. Abdullah Y.Kıracı ve temyiz eden karşı taraf vekili Av. Adnan Şeker geldiler  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-27  Okunma Sayısı:15
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/896
Karar No:2008/2616
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Katkı Payı Alacağı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/896 2008/2616 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Denizli 1.Aile Mahkemesi TARİHİ :7.11.2006 NUMARASI :Esas no:2006/239 Karar no:2006/798 DAVACI :Nazmiye Kocaçoban DAVALI :Ahmet Kocaçoban DAVA TÜRÜ :Katkı Payı Alacağı TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Taraflar arasında 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK.m.218-241) geçerli olduğu, tarafların 2.5.2006 günü kesinleşen ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-27  Okunma Sayısı:23
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/7075
Karar No:2008/9195
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:yetki itirazı
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/7075 2008/9195 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Eskil Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :13.02.2008 NUMARASI :Esas no: 2007/95 Karar no: 2008/10 DAVACI :Yusuf Aksoy DAVALI :Hilal Aksoy DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Yetki itirazı ilk itirazlardan olup, cevap süresi içerisinde ileri sürülmesi gerekir. (HUMK. m. 187, 195) Davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü 26.12.2007 tarihinde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-27  Okunma Sayısı:15
Daire:5
Tarih
:2009
Esas No:2009/1
Karar No:2009/3967
Kaynak:kendi mahkemesi
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kamulaştırmasız el atma
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2009/1 KARAR NO : 2009/3967 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 30/04/2008 NUMARASI : 2007/322-2008/142 DAVACI : Fatma Burhanoğlu Vek.Av.Hüsnü Unganer DAVALI : Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Vek.Av.Birnur Aydil Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak açıktan geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle davalının müdahalesinin men'i ve kal davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Kerim Kanlı  Kayıt Tarihi:2009-03-26  Okunma Sayısı:10
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/8437
Karar No:2008/8914
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:babalık davası
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/8437 2008/8914 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Adana 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 03.03.2006 NUMARASI : Esas no: 2005/631 Karar no: 2006/237 DAVACI : Kadem Gültekin DAVALI : Hacı Mehmet Özcan ve Ark. Hatice Canlı Mirasçıları: Fatma Demir ve Ark. Yüreğir Nüfus Müdürlüğü İHBAR EDİLEN : Cumhuriyet Başsavcılığı, MÜDAHİL : Hazine DAVA TÜRÜ : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi TEMYİZ EDEN : Hazine Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup ge  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-26  Okunma Sayısı:10
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/2143
Karar No:2008/4240
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar::Vasi Tayini
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2008/2143 2008/4240 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Dalaman Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ :23.01.2007 NUMARASI :Esas no:2006/253 Karar no:2007/8 DAVACI :Mustafa Aydın KIZTLI :Havva Aydın DAVALI :Hasımsız DAVA TÜRÜ :Vasi Tayini TEMYİZ EDEN :Mustafa Aydın Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 2.10.2007 günü temyiz eden Mustafa Aydın vekili Avukat Metin Aytekin “ mürafaa is  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-25  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2008/4838
Karar No:2008/5547
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Vasiyetnamenin İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2008/4838 2008/5547 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Eskişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :10.10.2006 NUMARASI :Esas no:2006/269 Karar no:2006/334 DAVACI :Habip Öztürk ve ark. DAVALI :Murat Öztürk DAVA TÜRÜ :Vasiyetnamenin İptali TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Vasiyetnamenin iptali sebepleri Türk Medeni Kanununun 557'nci maddesinde sınırlı bir şekilde gösterilmiştir. Vasiyet edilen taşınmazın tapu kaydına, bu yeri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-25  Okunma Sayısı:17
Daire:2
Tarih
:2009
Esas No:2008/17267
Karar No:2009/3864
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:605, 606
İlgili Kavramlar:MİRASIN REDDİ,
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunur gereği görüşülüp düşünüldü. ,. Olayları açıklamak taraflara, hukuki rıitelendirme hakime aittir. (HUMK. md. 76) Davacı, mirasbırakan eşi Ekrem Tezcan'ın terekasinin batık olduğunu ileri sürerek mirasın reddini talep etmiştir. Dava Türk Medeni Kanununun 605/2 maddesine dayalı mirasın hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Terekeniri borca batık olduğunun tesbiti davalarında dava alacaklılara karşı açılır. Mahkemenin görevi de borç miktarına göre belirlenir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Atilla Mete Sekman  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:19
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/15105
Karar No:2007/13923
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:boşanma
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/15105 2007/13923 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Derik A.H. (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 12.09.2006 NUMARASI :102-107 DAVACI :Mesut Susal DAVALI :Nermin Susal DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Davalı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadın 4.4.2005 tarihinde Osmaniye 1. Asliye Hukuk mahkemesinde 2005/231 esas sayılı nafaka davasını açmış, bu davada ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilerek, lehine tedbir nafakasına hükmedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Dav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:12
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/14994
Karar No:2007/14110
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:Veraset Belgesinin İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ SAYI: ESAS KARAR 2007/14994 2007/14110 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ :Silifke S.H. TARİHİ :28.12.2005 NUMARASI :433-1028 DAVACI :Ayşe Esen ve ark. DAVALI :Hüseyin Selam ve ark. DAVA TÜRÜ :Veraset Belgesinin İptali TEMYİZ EDEN :Davalılar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin olup, iptali istenen veraset ilamında (Abdurrahman ve Ayşe Altun oğlu 1926 doğumlu) Şahbaz Bayram mirasçı görülmektedir. Şehbaz Bayram davaya dahil edilmediği gibi kendisinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:11
Daire:2
Tarih
:2007
Esas No:2007/14840
Karar No:2007/15361
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:: Velayetin Kaldırılması - Nafakanın İptali
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/14840 2007/15361 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ : Alanya 2. Asliye Hukuk ( Aile ) Mahkemesi TARİHİ : 12.04.2007 NUMARASI : Esas no: 2006/144 Karar no: 2007/166 DAVACI : Mehmet Yılmaz DAVALI : Songül Yılmaz DAVA TÜRÜ : Velayetin Kaldırılması - Nafakanın İptali TEMYİZ EDEN : Davacı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayetin kaldırıması ve nafakanın iptali yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Tarafların boşanmalarına yönelik kararda ortak çocuk 199  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : onur demir  Kayıt Tarihi:2009-03-24  Okunma Sayısı:23
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/16491
Karar No:2008/16567
Kaynak:....
İlgili Maddeler:4721 SAYILI YASANIN 166. VE 184. MADDELERİ
İlgili Kavramlar:ANLAŞMALI BOŞANMA
Karar Metni:• BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Davacı ve Davalı Asil Dinlenilmeksizin Taraf Vekillerinin Beyanı İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Anlaşmalı Boşanma ) • ANLAŞMALI BOŞANMA ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Taraflar Hazır Bulunup Anlaştıklarını Açıklamaz Veya Hakim Anlaşmalarını Uygun Bulmaz İse Taraflardan Delilleri Sorulup Toplanarak Karar Verilmesi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( En Az Bir Yıl Sürmüş Evliliklerde Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi/Boşanma - Hakim Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişiklikleri Yapabileceği ) ÖZET : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik bir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-03-21  Okunma Sayısı:23
Daire:15
Tarih
:2002
Esas No:2002/2609
Karar No:2002/4538
Kaynak:....
İlgili Maddeler:TMK,
İlgili Kavramlar:YAPI DENETİM MASRAFLARI
Karar Metni: YAPI DENETİM MASRAFLARI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı ) • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapı Denetim Masrafları - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı ) • YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Denetim Masrafları ) ÖZET : Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, götürü bedelli olarak kabul edilmekte ve arsa sahibince tapuda yapılacak pay devri dışında bir bedelin yükleniciye ödenmeyeceği benimsenmekte olduğundan, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı takdirde yapı denetim masraflarının da yüklenicinin sorumluluğunda bulunduğunun kabulü zorunluluğu vardır. DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldık  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Elif Yıldız  Kayıt Tarihi:2009-03-21  Okunma Sayısı:62
Önceki | Sonraki