Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:10
Tarih
:2008
Esas No:2007/15354
Karar No:2008/15540
Kaynak:resmi gazete
İlgili Maddeler:İİK. m.72/5,HUMK m.1
İlgili Kavramlar:İCRA İNKAR TAZMİNATI,GÖREV
Karar Metni:Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2007/15354 Karar No : 2008/15540 Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Tarihi : 27.12.2006 Numarası : 1216 - 1037 Davacı : Türk Nippon Sigorta Anonim Şirketi adına Avukat Taner Güner Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen SSK) adına Av. Mualla Örnek Davacının, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu Kurum zararına neden olan sigortaladığı araç sürücüsünün kusuruna karşılık gelen miktarda davalı Kuruma ödeme yapmasına karşın, aynı borç nedeniyle tekrar icra takibi yapılarak kesinleştirilmesinin mükerrer öde  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bülent Akpınar  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:23
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/1871
Karar No:2008/3679
Kaynak:
İlgili Maddeler:4721 s. Yasa m. 995
İlgili Kavramlar:Ecrimisil, İntifadan Men
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi T:06.03.2008 Ecrimisil İntifadan Men Özet: Paydaşlar, kural olarak, intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. Ancak, muris tarafından kurulan fabrika, otel, fırın gibi hasılat getiren ticari amaçlı ortak yerler için intifadan men koşulu aranmaz 4721 s. Yasa m. 995 Dava dilekçesinde, 2.150 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü. Davacı, davalı ile hissedar olduğunu, taşınmazlar üzerinde bulunan 10 ve 11 parsel sayılı iki parça taşınmazın ve biri üzerinde bulunan işyerlerinin d  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : sezer Bilge  Kayıt Tarihi:2009-02-04  Okunma Sayısı:18
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/16484
Karar No:2008-16564
Kaynak:resmi gazete-2008-27124
İlgili Maddeler:TMK 166-3
İlgili Kavramlar:Boşanmada tarafların dinlenmesi
Karar Metni:Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2007/16484 Karar No : 2008/16564 İncelenen Kararın : Mahkemesi : Dazkırı Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Tarihi : 6.2.2007 Numarası : Esas No: 2007/29 Karar No: 2007/15 Davacı : Nazmi Üçer Davalı : Sultan Üçer Dava Türü : Boşanma Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Ada  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mustafa gönülal  Kayıt Tarihi:2009-01-31  Okunma Sayısı:12
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/14682
Karar No:2008/17875
Kaynak:Arşivim
İlgili Maddeler:Kad. Kan. 14
İlgili Kavramlar:Ormanla sınırı olan taşınmazın orman vasıflı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/14682 KARAR NO : 2008/17875 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Genç Kadastro Mahkemesi TARİHİ : 08/07/2008 NUMARASI : 2007/61-2008/41 DAVACI : HAZİNE DAVALI : ALİ YAMAN Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında, Kepçeli Köyü 116 ada 41 parsel sayılı 3554,39 m2 yüzölçümündeki taşınmaz belgesizden tarla niteliği ile davalı Ali Yaman adına tespit edilmiştir. Davacı Hazine, taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bayram Kara  Kayıt Tarihi:2009-01-28  Okunma Sayısı:135
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/15030
Karar No:2008/18650
Kaynak:Arşivim
İlgili Maddeler:6831 sayılı kanun 17/2 ve Kad. Kan. 14
İlgili Kavramlar:Orman içi boşluk kazanılamaz.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/15030 KARAR NO : 2008/18650 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Genç Kadastro Mahkemesi TARİHİ : 15/04/2008 NUMARASI : 2006/29-2008/16 DAVACI : MEHMET GÖKDEMİR DAVALI : HAZİNE Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında Döşekkaya Köyü 122 ada 30 parsel sayılı 3555,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz hali arazi niteliği ile belgesizden hazine adına tespit edilmiştir. Davacı gerçek kişi çekişmeli taşınmazın kendi mülkü olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahke  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Bayram Kara  Kayıt Tarihi:2009-01-28  Okunma Sayısı:11
Daire:19
Tarih
:2008
Esas No:2008/3750
Karar No:2008/10489
Kaynak:Mahkeme Dosyası
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:GÖREV
Karar Metni:Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR: Davacı vekili müvekkilinin işe alınmadan önce davalıya boşa imzalı senet verdiğini davalının yanında işçi olarak çalıştıktan sonra ayrılırken senedin kaybolduğu gerekçesiyle iade edilmediğini ileriye sürerek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davlı vekili davacının iddalarını senetle ispatlaması gerektiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece celp edilen sigorta kayıtları, tanık beyanına göre davaya konu senedin çalışan dönemlerde iş veren tarafça teminat olarak alındığı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ahmet Muhtar Coşacak  Kayıt Tarihi:2009-01-27  Okunma Sayısı:45
Daire:2
Tarih
:2004
Esas No:2004/2898
Karar No:2004/3769
Kaynak:
İlgili Maddeler:MK 4721 174/175
İlgili Kavramlar:BOŞANMANIN FER'İ NİTELİĞİNDE TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI E. 2004/2898 K. 2004/3769 T. 25.3.2004 * BOŞANMANIN FER'i NİTELİĞİNDE OLAN YOKSULLUK NAFAKASI VE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ ( Harca Tabi Olmaması ve Vekalet Ücretine Hükmedilememesi ) * YOKSULLUK NAFAKASI VE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ ( Boşanmanın Fer'i Niteliğindeki - Harca Tabi Olmaması ve Vekalet Ücretine Hükmedilememesi ) * HARCA TABİ OLMAMA ( Boşanmanın Fer'i Niteliğindeki Yoksulluk Nafakası ile Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri ) * VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Boşanmanın Fer'i Niteliğindeki Yoksulluk Nafakası ile Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabulünde ) * AİLE MAHKEMELERİ KURULMADAN ÖNCE VERİLEN KARARIN YARGITAY'DA BOZULMASI ( Dosyanın Görevli ve Yetkili Aile Mahkemesine Devredilmesi Gereği )  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ferit Güneri  Kayıt Tarihi:2009-01-26  Okunma Sayısı:7
Daire:16
Tarih
:2007
Esas No:2007/1384
Karar No:2007/4598
Kaynak:içt.prg
İlgili Maddeler:5237 sy 5,30-1, İİK.337
İlgili Kavramlar:MAL BEYANINDA BULUNMAMA, SUÇUN UNSURLARINI BİLMEME
Karar Metni:16. Hukuk Dairesi 2007/1384 E, 2007/4598 K. MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇUN UNSURLARINI BİLMEME "Özet" BORÇLUYA ÇIKARILAN ÖDEME EMRİNDE MAL BEYANININ NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜZENLEYEN ÎİK'NIN 74. MADDESİNDEKİ UNSURLARIN BELİRTİLMEMESİ, 5237 SAYILI YASA'NIN 5 VE 30/1. MADDELERİNDEKİ DÜZENLEME KARŞISINDA BİR EKSİKLİK OLARAK KABUL EDİLEBİLİR İSE DE, 5237 SAYILI YASA'NIN 5. MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ 5252 SAYILI YASA'NIN 5560 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE 31.12.2008 TARİHİNE ERTELENDİĞİNDEN SUÇUN YASAL UNSURLARININ TANIMLANMAMASI NEDENİYLE SANIĞIN SUÇUN UNSURLARINI BİLMEDİĞİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. "İçtihat Metni" Mal beyanında bulunmamak eyleminden borçlu sanık İbrahim'in 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 5358 sayılı Kanunla değişik 337/1. maddesi ger  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2009-01-24  Okunma Sayısı:127
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/8970
Karar No:2008/11636
Kaynak:içtihat prg
İlgili Maddeler:6570 s. Yasa m. 7,9
İlgili Kavramlar:Kiralananın Süresinden Önce Boşaltılması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2008/8970 K:2008/11636 T:23.06.2008 Kira Sözleşmesi Muacelîyet Kiralananın Süresinden Önce Boşaltılması Özet Aylık kira parasının Ödenmemesi halinde yıllık kira bedelinin tamamının muaccel olacağı kararlaştırılmış ise de, kiralananı süresinden Önce boşaltan kiracı muaceliyet şartı nedeniyle yıllık kira parasından sorumlu tutulamaz. Kiralananın yeniden kiraya verilebileceği süre içerisindeki zarardan sorumludur. 6570 s. Yasa m. 7,9 Dava dilekçesinde 10.350,95 YTL kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili ile tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın tahliye istemi yönünden konusu kalmadığından reddine, kira alacağı yönünden kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz ist  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2009-01-24  Okunma Sayısı:76
Daire:13
Tarih
:2008
Esas No:2008/6937
Karar No:2008/13579
Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/129934/
İlgili Maddeler:4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi
İlgili Kavramlar:Ayıplı Malın İadesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/6937 KARAR NO: 2008/13579 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ: Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici mahkemesi sıfatıyla) TARİHİ : 12.02.2008 NUMARASI : 2008/314-2008/59 DAVACI : Yusuf İzzettin ÖZBERBER vekili avukat Hasan Yaylagül DAVALI : 1- Honda Türkiye A.Ş.vekili avukat Osman Hakan Öncel 2- Kodaman Otomotiv San.Tic.A.Ş. vekili avukat Enver Han Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, 25.11.2005 tarihinde davalılardan Kodaman otomotiv A.Ş.'den satın almış olduğu 2006 model Honda civic marka a  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : MEHMET ALİ KİBAR  Kayıt Tarihi:2009-01-23  Okunma Sayısı:18
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/7454
Karar No:2007/10088
Kaynak:
İlgili Maddeler:492 S.K 23.MADDE
İlgili Kavramlar:TAHSİL HARCI
Karar Metni: Esas: 2007/7454 Karar: 2007/10088 Karar Tarihi: 16.05.2007 ÖZET: Alacaklı İcra Dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur. (492 S. K. m. 23) Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 492 sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesi uyarınca Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muhitin Özdemir  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:26
Daire:12
Tarih
:2008
Esas No:2008/17903
Karar No:2008/21666
Kaynak:
İlgili Maddeler:492 S.K
İlgili Kavramlar:BANKALARDAN HARÇ ALINMASI
Karar Metni: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki haczine vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü Hazine vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Müşteki banka taşınmazı alacağına mahsuben ihalede satın almıştır. Satış dosyasında alacaklı banka, tahsil, cezaevi KDV,damga vergisi ve tellaliyeden muaf olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğünden talepte bulunmuş, icra müdürlüğünce talebin reddine ilişkin 18.6.2008 tarihli kararın iptali içinde icra mahkemesine başvurmuştur. Mahkemece şikayetin kabulü ile harçların alınmasına yönelik icra müdürü kararı iptal edilmiş karar hazine tarafından temyize konu edilmiştir. Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi icra huk  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Muhitin Özdemir  Kayıt Tarihi:2009-01-20  Okunma Sayısı:81
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/7234
Karar No:2007/8867
Kaynak:Dominant Yazılım
İlgili Maddeler:İcra İflas K 71
İlgili Kavramlar:İcra takibi ve zamanaşımı
Karar Metni:YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih : 03.05.2007 Esas No : 2007/7234 Karar No : 2007/8867 2004 - İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) 71 ÖZET : KURAL OLARAK ZAMANAŞIMI HER KİM HAKKINDA GERÇEKLEŞİRSE ONUN HAKKINDA SONUÇ DOĞURUR. HER HACİZ İŞLEMİ BİR TAKİP MUAMELESİ SAYILACAĞINDAN BORÇLU YÖNÜNDEN İCRA DOSYASINDA DEVAM EDEGELEN TAKİP MUAMELESİ NEDENİYLE ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. MAHKEMECE ANILAN BORÇLU YÖNÜNDEN ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Kural olarak zamanaşım  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-15  Okunma Sayısı:18
Daire:13
Tarih
:2002
Esas No:2002/7925
Karar No:2002/10687
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:818/m.390/2,321/1 1086/m.276/2,286 1412/m.66/3
İlgili Kavramlar:YANLIŞ TEDAVİ, DOKTOR HATASI
Karar Metni:• DOKTOR HATASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • TAZMİNAT TALEBİ ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin - Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması ) • YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Davasında ) • RESMİ BİLİRKİŞİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Yüksek Sağlık Şurasının ) • VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKİLİN ÖZEN BORCU ( Doktorun Yanlış Tedavisi Sonucu Uğranıldığı İddia Edilen Zarar İçin Tazminat Talebi ) 818/m.390/2,321/1 1086/m.276/2,286 1412/m.66/3 ÖZET : Dava, koltuk altınd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Yağcı  Kayıt Tarihi:2009-01-13  Okunma Sayısı:129
Daire:12
Tarih
:2007
Esas No:2007/5945
Karar No:2007/8110
Kaynak:
İlgili Maddeler:İİK 170/4
İlgili Kavramlar:KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA İSTEM ARANMAZ
Karar Metni:Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İİK.nun 170/4. maddesinde icra mahkemesinin itirazın kabulüne karar vermesi halinde alacaklının tazminatla ve para cezası ile sorumlu tutulabilmesi için bunun talep edilmesi koşul olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle mahkemenin aksine gerekçesi yasaya uygun değil ise de, takip hamil tarafından keşideci hakkında yapıldığından alacaklının senedi takibe koymada kötüniyeti ve ağır kusurunun bulunduğu kanıtlanmadığı gibi, hüküm borçlu tarafından temyiz de edilmediğinden anılan eksiklik bozma nedeni yapılmamıştır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıklar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:12
Daire:4
Tarih
:2008
Esas No:2008/374
Karar No:2008/2913
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNATTAN ÖNCELİKLE MANEVİ TAZMİNATIN MAHSUBU GEREKİR
Karar Metni: Davacı Seher Soyer vd. vekili Avukat S. Nesimi Aksu tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 19/07/2005 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/10/2007 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2- Davacıların diğer temyiz itirazına gelince; da  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:99
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/7529
Karar No:2007/6666
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNAT
Karar Metni:Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Avukat İ. Nebi Karabacak tarafından, davalı Ahmet Arsöz aleyhine 21.12.2004 gününde verilen dilekçe ile 2330 sayılı Kanuna dayalı rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 17.3.2005 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, 2330 sayılı yasa uyarınca ödenen tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı idare, Orman suçu işleyen bir sanığın yakalanmasında görev alan kadrolu işçi Fahri Akyıldız’ın olay sebebi ile sanığın saldırısına maruz kaldığını, bu sebeple kendisine nakdi tazmin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:167
Daire:4
Tarih
:2007
Esas No:2006/4819
Karar No:2007/4068
Kaynak:
İlgili Maddeler:2330 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:NAKDİ TAZMİNAT
Karar Metni: Davacı Zafer Kızılaslan vekili Avukat S. Nesimi Aksu tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 27.10.2004 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-11  Okunma Sayısı:36
Daire:7
Tarih
:2008
Esas No:2008/2301
Karar No:2008/5378
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:3402 sayılı yasanın 14.maddesi
İlgili Kavramlar:ZİLLİYETLİKLE İKTİSAP ŞARTLARININ ARAŞTIRMASI
Karar Metni: Davacı :Hazine Davalı :Şahıs Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü: Kadastro sırasında dava ve temyize konu 109 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tutanağında belirtilen maddi ve hukuki olgulara dayanılarak davalı Paşa Turan adına tesbit edilmiştir. Davacı hazine taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu, zilyetlikle iktisap edinilemeyeceğini öne sürerek mera olarak sınırlandırılması için dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın davalı Paşa Turan adına tesciline karar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet yener  Kayıt Tarihi:2009-01-09  Okunma Sayısı:110
Daire:16
Tarih
:2007
Esas No:2007/2989
Karar No:2007/4802
Kaynak:akip mevzuat
İlgili Maddeler:3402 s.k m.16, 25, 27
İlgili Kavramlar:MERAYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2007/2989 K:2007/4802 T:30.11.2007 Mer'aya Elatmanın Önlenmesi Görevli Mahkeme Özet Mer'alarm kamu malı olarak mülkiyeti Hazine'ye aittir. Mer'alar üzerindeki yararlanma hakkının saptanması Kadastro Mahkemesinin görevi dışındadır. Mer'aya müdahale davasının Kadastro Mahkemelerinde görülebilmesi, ancak mülkiyet hakkına dayanılması halinde mümkündür. 3402 s. Yasa m. 16,25,27 Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: Kadastro sırasında 101 ada 111, 102 ada 1 ve 103 ada 1 parsel sayılı 579765.97, 659958.19 ve 213096.41 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : İbrahim Karadağ  Kayıt Tarihi:2009-01-07  Okunma Sayısı:27
Önceki | Sonraki