Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/18422
Karar No:2008/15343
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : KARAR NO: 2007/18422 2008/15343 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Hatay Aile Mahkemesi TARİHİ :27.07.2007 NUMARASI :Esas no: 2006/666 Karar no: 2007/555 DAVACI - DAVALI :Sabahattin Küçük DAVALI - DAVACI :İlham Küçük DAVA TÜRÜ :Alacak-Eşya İadesi TEMYİZ EDEN :Taraflar Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün katkı payı alacağı, faiz ve bu alacağa yönelik vekalet ücreti yönünden eşya iadesi davası yönünden ise hükmedilen bedele ilişkin olarak temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki isteni  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:14
Daire:20
Tarih
:2008
Esas No:2008/7427
Karar No:2008/11113
Kaynak:
İlgili Maddeler:3402 SK 26/4 22/SON
İlgili Kavramlar:KADASTRO MAHKEMESİ, GÖREV, ORMAN KADASTROSU
Karar Metni:Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı İbrahim Çiftçi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi,' gereği düşünüldü: KAR A R Kadastro .sırasında Çamlıbel Köyü, 147 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, kadastro tespitinden önce orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ormanlarının içerisinde kaldığından Kadastro tespit tutanağı düzenlenmeden ve Orman Kadastro Komisyonunca yeni bir orman sınırı belirleme işlemi yapılmadan kesinleşen Orman Tahdit sınırlarının zemine uygulanması suretiyle sınırlandırılmıştır. Davacı ibrahim Çiftçi, dava konusu Çamlıbel Köyü Kirenli mevkii, Bekirin İlidi mevkii ve Çatalçam mevkiinde bulunan bulunan  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2009-01-04  Okunma Sayısı:11
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/11338
Karar No:2008/16378
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN DOĞRUDAN VERDİĞİ VEKALETNAME GEÇERSİZDİR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No :2008/11338 Karar No :2008/16378 İncelenen Kararın: Mahkemesi : Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi : 29/5/2007 Numarası : 2007/191-2007/1137 Davacı : Ahmet Hikmet Dirioğlu Av. H.Yalçın Davalı : Sadettin Nurgün’e Vesayeten Nevcivan Nurgün Av. L.Aslan Dava dilekçesinde mükerrer takibin iptali ile bu takip nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekilinin Sadettin Nurgün'e vesayeten Nevcihan Nurgün aleyhine açtığı davada, kısıt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:56
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/10456
Karar No:2008/15693
Kaynak:Resmi Gazete
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET VEREN TARAF YARGILAMA GİDERLERİNE KATLANIR
Karar Metni:Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/10456 Karar No : 2008/15693 İncelenen Kararın: Mahkemesi:Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi :14/9/2007 Numarası :2006/996-2007/1769 Davacı : İsmetGerger Vek.Av. A. Kavuncuoğlu Davalı : Mehmet Ali Baz Vek.Av. AhmetBoz Vek.Av. S. Emiralioğlu Dava dilekçesinde taşınmazın eski hale getirilmesi veya bedeli olan 1.000.000.000 lira alacağın" faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Derya Konak  Kayıt Tarihi:2009-01-03  Okunma Sayısı:16
Daire:13
Tarih
:2007
Esas No:2006/15096
Karar No:2007/1297
Kaynak:Dominant İçtihat ve Yazılım
İlgili Maddeler:BK 81
İlgili Kavramlar:Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Karar Metni: YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih : 14.02.2007 Esas No : 2006/15096 Karar No : 2007/1297 818 - BORÇLAR KANUNU 81 ÖZET : DAVA, ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ UYARINCA YÜKLENİCİYE BIRAKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ONDAN TEMLİKİ SURETİYLE KAZANILAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. MAHKEMECE YAPILMASI GEREKEN İŞ; YERİNDE KEŞİFDE YAPILARAK GEREK DUYULURSA DAVALI YÜKLENİCİNİN TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI DA İNCELENEREK YAPININ BİTMİŞ HALİYLE GENEL MALİYETİNİN NE OLDUĞU BAŞKA BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YAPTIĞI ÖDEMELER DE EMSAL ALINARAK SAPTANMALI, BULUNACAK BU MİKTARA YİNE SÖZLEŞME GEREĞİ YÜKLENİCİNİN YÜZDE 20 KAR PAYI EKLENMELİ, SONUÇTAKİ MİKTARDA 14 DAİRE SAYISINA BÖLÜNEREK DAVACININ ÖDEMESİ GEREKEN SATIŞ BEDELİ SAPTANMALI, BU B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:16
Daire:3
Tarih
:2008
Esas No:2008/2365
Karar No:2008/5152
Kaynak:Dominant Mevzuat ve Yazılım
İlgili Maddeler:TMK 186,195,197,327
İlgili Kavramlar:ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI DEĞİLDİR
Karar Metni:YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Tarih : 24.03.2008 Esas No : 2008/2365 Karar No : 2008/5152 4721 - TÜRK MEDENİ KANUNU 4 / 186 / 195 / 197 / 327 ÖZET : TMK'NUN 327. MADDESİ GEREĞİNCE ÇOCUĞUN BAKIMI, EĞİTİMİ VE KORUNMASI İÇİN GEREKLİ OLAN GİDERLER ANA VE BABA TARAFINDAN KARŞILANIR. ÇOCUĞA NAFAKA VERİLMESİ KADININ AYRI YAŞAMDA HAKLI OLUP OLMAMASINA BAĞLI OLMAYIP, ÇOCUĞA FİİLEN BAKAN EŞ DİĞER EŞTEN NAFAKA İSTEYEBİLİR. O HALDE MAHKEMECE, DAVACININ VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN GEÇİMİ İÇİN GEREKLİ, DAVALININ GELİRİ İLE ORANTILI OLACAK ŞEKİLDE, TMK'NUN 4. MADDESİNDEKİ HAKKANİYET İLKESİ DE GÖZETİLEREK, UYGUN BİR NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmişt  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hanifi Sancar Karaca  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:14
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/17220
Karar No:2008/13614
Kaynak:PENDİK AİLE MAHKEMESİ DOSYASI
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YASAYA AYKIRI DELİL
Karar Metni:DAİRE : 2. HUKUK DAİRESİ ESAS : 2007/17220 KARAR : 2008/13614 TARİHİ : 20.10.2008 …..Olayda davacı -davalı koca tarafından mahkemeye delil olarak sunulan ses kayıtlarına ilişkin CD’nin davalının özel hayatının gizliliği ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği, bu nedenle delil olarak kullanılamayacağı ileri sürülmüş, mahkemece de davacı eşin delil olarak sunduğu ses kaydının davalının bilgisi dışında özel hayatın gizliliği ihlal edilerek hukuk dışı yollardan oluşturulduğu, bu sebeple itibar edilemeyeceği kabul edilerek davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunduğunu gösteren başkaca bir delil de getirilmediği gerekçesiyle davacı-davalı kocanın açtığı boşanma davacısının reddine karar verilmiştir. Sunulan delil eşlerin birlikte  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ümit müderrisoğlu  Kayıt Tarihi:2009-01-02  Okunma Sayısı:218
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/14440
Karar No:2008/15651
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:kk16
İlgili Kavramlar:KÖY BOŞLUĞU-HUSUMET
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/14440 KARAR NO: 2008/15651 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Koçarlı Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 09/07/2008 NUMARASI : 2008/20-2008/221 DAVACI : KIZILBÖLÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI DAVALI : MUSTAFA KARAKUŞ Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 16.01.2008 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.07.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Dava, Köy Tüzel Kişiliği tarafından köy boşluğuna haksız elatmanın önlenmesi istemiyle açılmıştı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Yücel Dağdelen  Kayıt Tarihi:2008-12-31  Okunma Sayısı:44
Daire:14
Tarih
:2008
Esas No:2008/13402
Karar No:2008/15284
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK. 2 ve 1023
İlgili Kavramlar:TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ SİCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET VEYA BAŞKA BİR AYNİ HAK KAZANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BU KAZANIMI KORUNUR.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS NO :2008 / 13402 KARAR NO :2008 / 15284 MAHKEMESİ : Bozyazı Asliye Hukuk Mahkemesi TARİH : 10/04/2008 NUMARASI : 2006 / 7 – 2008 / 83 DAVACI :ÖZCAN OKTAN DAVALILAR : MEDİNE BULUT VD. KARAR Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil , ikinci kademedeki talep tazminat istemlerine ilişkindir. Davalılardan Medine, davacı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, satışa diğer davalı Hüseyin’in rıza göstermediğini, taşınmazı kendisinin almak istediğini, onun üzerine tapuda diğer davalı Hüseyin’e satış yaptığını belirtmiş, davalı Hüseyin ise iy  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-30  Okunma Sayısı:14
Daire:20
Tarih
:2004
Esas No:2003/11852
Karar No:2004/3
Kaynak:
İlgili Maddeler:6831 SK 11
İlgili Kavramlar:ORMAN KADASTROSU, TAPU İPTAL VE TESCİL
Karar Metni:Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz dâvasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Haşim Efe tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Hükmüne uyulan Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 18.02.2002 tarih ve 10359-1346 sayılı bozma kararında özetle; "Gördes Asliye Hukuk Mahkemesince çekişmeli Kurtuluş mahallesi 367 ada 11 parsel hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de, yörede 1998 yılında ilan edilen orman kadastrosu nedeniyle davanın orman kadastrosuna itiraz davasına dönüşeceği, 6831 Sayılı Yasanın 11. maddesine göre uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkemenin kadastro mahkemesi olduğu" açıklanmış, mahkemece bozmaya uyularak tapu iptal  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-28  Okunma Sayısı:17
Daire:HGK
Tarih
:2006
Esas No:2006/1084
Karar No:2006/121
Kaynak:INTERNET
İlgili Maddeler:Borçlar Kanunu M. 313-­354; 506 SK. m. 11
İlgili Kavramlar:İŞ - İSTİSNA AKTİ (HİZMET - ESER SÖZLEŞMESİ)
Karar Metni:YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2006/1084 K: 2006/121 T: 29.03.2006 HİZMET AKDİ • İSTİSNA AKDİ • İŞ KAZASI KOŞULLARI (506 SK. m. 11; BK. M. 313­354) Özet: Hizmet akdini karekterize eden unsurlar; “ücret”, “bağımlılık” ve “zaman” olarak sıralanabilir. İstisna akdinde ise zaman belirleyici olmayıp çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuç ön planda tutulur. Binanın dış cephesinin boyanması şeklinde beliren somut çalışma ilişkisinde, belirli bir süre çalışma değil, bir sonucun meydana getirilmesi amaçlandığından, ortada hizmet akdinin bulunduğu kabul edilemez.(*) Taraflar arasındaki "Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun l. İş Mahkemesince davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 13.09.2004 gün ve 2001/53­2004/786 sayılı kararın incelenmesi dava  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ayfan Pısıl  Kayıt Tarihi:2008-12-26  Okunma Sayısı:152
Daire:3
Tarih
:2003
Esas No:2003/5798
Karar No:2003/5431
Kaynak:
İlgili Maddeler:HUMK 368
İlgili Kavramlar:DELİL TESPİTİ
Karar Metni:DAVA : Dava dilekçesinde Şırnak Ağız Ceza Mahkemesindeki 1998/138 E. sayılı dosyasında akaryakıt talep fişlerindeki imzaların tespit isteyene ait olup olmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece tespit isteminin reddine karar verilmiş, davacının (tespit isteyenin) kararı temyizine dair istemi ve temyiz talebinin reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı (tespit isteyen) tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. KARAR : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir kararları ile tevdi yeri tayini ve 368 ve sonraki maddelerde yer alan delil tesbiti ve bu nitelikteki işin esasını çözümlemeyen kararlar temyiz yolu ile incelenemezler. Bu itibarla davacın  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-25  Okunma Sayısı:18
Daire:HGK
Tarih
:2001
Esas No:2000/13
Karar No:2001/1729
Kaynak:internet
İlgili Maddeler:HUMK.74, MK.2, 43,44 vs.
İlgili Kavramlar:tapuda ferağ verilmemesi nedeniyle tazminat
Karar Metni:YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2000/13 KARAR NO : 2001/1729 KARAR TARİHİ : 07.02.2001 Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Hukuk Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.3.1999 gün ve 6-636 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 25.1.2000 gün ve 1999/10202 E:2000/193, K. sayılı ilamıyla (Davacı davalı ....ve eşi .....in ....... 2.Bölge..... ....... ....... mevkiinde kain olup 253 P.sayısı ile adlarına kayıtlı bulunan taşınmazı özel parselasyon ile 14 parsele böldüklerini, bunlardan 2,3,12,13 ve 14 nolu parselleri 18.3.1992 tarihli harici sözleşme ile kendisine sattıklarını 2 ve 3 nolu parsellerin tapularını verdiklerini, ihtarname keşide etmesine rağmen diğe  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : hüdayi taşpınar  Kayıt Tarihi:2008-12-24  Okunma Sayısı:45
Daire:8
Tarih
:2008
Esas No:2008/4655
Karar No: 2008/5327
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TMK 713/1
İlgili Kavramlar:ZİLYETLİĞİN TERKİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/4655 KARAR NO: 2008/5327 Y A R G I T A Y İ L  M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gökçeada Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/06/2008 NUMARASI : 2006/91-2008/71 DAVACI : AFRODİTİ PUHTOS DAVALI : HAZİNE DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil Afroditi Puhtos ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Gökçeada Sulh Hukuk Hâkimliğinden verilen 12.06.2008 gün ve 91/71 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı vekili, miras yoluyla intikal ve kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle 383 ada 95 parselin Hazine üzerindeki ta  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ali Çelik  Kayıt Tarihi:2008-12-15  Okunma Sayısı:21
Daire:HGK
Tarih
:2007
Esas No:2007/20-357 E.N
Karar No:2007/347
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ORMAN KADASTROSU VE TAPUİPTALİ
Karar Metni:Hukuk Genel Kurulu 2007/20-357 E.N , 2007/347 K.N. İlgili Kavramlar o ORMAN KADASTROSU o TAPU İPTALİ VE TESCİL İçtihat Metni Taraflar arasındaki "tapu iptali tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ortaca Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 20.06.2002 gün ve 2000/305 E. 2002/238 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 2.11.2004 gün ve 2004/5984 E. 2004/11409 K. sayılı ilamı ile, (...Hükmüne uyulan Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.03.2000 gün ve 2000/2333-2579 sayılı bozma kararında özetle "3116 Sayılı Yasa hükümlerine göre orman sınırları içinde bırakılan taşınmazların, 1744 Sayılı Yasa hükümlerine göre orman sınırları dışına çıkarılması halinde eski tarihli tapu kapsamındaki y  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ersan Kuzgun  Kayıt Tarihi:2008-12-13  Okunma Sayısı:63
Daire:4
Tarih
:2008
Esas No:2008/2147
Karar No:2008/12840
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kızlık bozma, maddi ve manevi tazminat
Karar Metni: Davacılardan Fatma, davalının kendisi ile evlenme vaadi ile cinsel ilişkiye irp kızlığını bozduğunu, bir hafta sonra kendisini terk ettiğini, bu sebeple sağlının bozulduğunu, halen tedavi altında olduğunu beyan ederek, diğer davacı ise kızının sağlığının bozulması ve intihar tehlikesi nedeni ile hastanede sürekli yanında kaldığını, bu durumdan fazlası ile üzüntü duyduğu gibi toplum ahlak anlayışı nedeni ile küçük düştüğünü beyan ederek ayrı ayrı manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı, dava konusu olayın meydana geldiği 2004 yılında reşit ve mümeyyizdir. Resmi nikah olmaksızın kendi iradesi ile ilişkiye girmeyi kabul etmiştir. Buna rağmen evlilik vaadi ile kandırılıp kızlığının bozuldu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2008-12-02  Okunma Sayısı:24
Daire:2
Tarih
:2008
Esas No:2007/15136
Karar No:2008/14789
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:tmk 170
İlgili Kavramlar:KATILIM ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
Karar Metni:Taraflar arasınadaki davanın yapılan muhakemesi sonucunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü; Taraflar 7.3.1984 tarihinde evlenmişlen 14.3.2002 tarihinde boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verilmiştir.karar 21.3.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Eşler arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı(TMK 170) bu tarihden geçerli olmak üzere de edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu tartışmasızdır. Dava;evlilik birliği içinde taraflar arasında mal ayrılığının geçerli olduğudönemde edinilen davalıya ait evin ve aracın alımına sağlanan katkı sebebiyle tazminat isteğine ilişkin olup 27.6.2007 tarihinde açılmıştır. Mahkemece dava zamanaşımı nedeniyle reddedilmiştir.Kararı davacı temyiz  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Cemile Kandemir  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:12
Daire:HGK
Tarih
:2008
Esas No:2008/18-137
Karar No:2008/153 K.N.
Kaynak:uyap mevzuat
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ASKERİ ÖĞRENCİ
Karar Metni:Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E.N , 2008/153 K.N. İlgili Kavramlar o ASKERİ ÖĞRENCİ o TAZMİNATIN KAPSAMI o YÜKLENME SENEDİ Özet ASKERİ ÖĞRENCİNİN VEYA KEFİLİNİN YÜKLENME SENEDİNDE HARCAMA KALEMLERİ ARASINDA AÇIKÇA YER ALMAYAN GİDERLERDEN SORUMLU TUTULMALARINA OLANAK BULUNMAMAKTADIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki "eğitim ve öğretim alacağının tahsili" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Ondokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce davanın A... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kısmen kabulüne dair verilen 07.06.2005 gün ve 2004/112 E.-2005/262 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi'nin 09.11.2006 gün ve 2006/6827 E.-2006/8826 K. sayılı ilamı ile; (...Davacı vekilinin aşa  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hüseyin Usta  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:40
Daire:1
Tarih
:2008
Esas No:2007/13034
Karar No:2008/3744
Kaynak:
İlgili Maddeler:bk 18
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları Fuat'ın dava konusu 28 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümün mülkiyeti ile 91 parseldeki 8 nolu B bölümün intifa hakkını temlik ettiği ayrıca Bodrum'da 891 parseldeki 3 nolu bağımsız bölümün bedelinin ödenerek davalı lehine devre mülk tesis edildiği, yapılan işlemlerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, tapuların payları oranında iptal ve tescilini, olmazsa tenkisini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı Saffet tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 25.3.2008 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat ile temyiz e  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:18
Daire:1
Tarih
:2007
Esas No:2007/4476
Karar No:2007/5717
Kaynak:
İlgili Maddeler:TMK 716
İlgili Kavramlar:MURİS MUVAZAASI TAPU
Karar Metni:DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları olan Sabriye tarafından davalı kızına 15 parsel sayılı taşınmazdaki payının mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ve bedelsiz olarak temlik edildiğini ileri sürüp, tapu iptal ve tenkis istemişlerdir. Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece temlikin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile tapunun iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmiştir. Karar.davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Dava muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali, olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptali ile tescile karar verilmiştir. Hemen belir  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ender GENCER  Kayıt Tarihi:2008-12-01  Okunma Sayısı:15
Önceki | Sonraki