Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:HGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/21-734
Karar No:2013/152
Kaynak:YKD 2013/10 ay
İlgili Maddeler:506/m.80 6183/m.35 5521/m.8 6762/m.38,39
İlgili Kavramlar:Şirket Ortaklarının SGK primlerinden sorumluluğu
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-734 K. 2013/152 T. 30.1.2013 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu ) • ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı ) • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu - Menfi Tespit Davası ) • ŞAHSİ SORUMLULUK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:215
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/12-58
Karar No:2013/1533
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YEDİEMİNLİK ÜCRETİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/12-58 KARAR NO : 2013/1533 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/09/2012 NUMARASI : 2012/64 E-2012/143 K. DAVACI-BORÇLU : Etaj İnş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Ali Yaşar Özkan DAVALI-ALACAKLI : Cafer Öztekin Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; Gölcük İcra Hukuk Mahkemesi'nce şikayetin reddine dair verilen 23.02.2011 gün ve 2011/104 E-2011/24 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi-borçlu şirket vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 23.01.2012 gün ve 2011/14530 E-2012/1095 K. sayılı ilamı ile; (...Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Borçlu vekili, müvekkilinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-12-05  Okunma Sayısı:151
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2011/21193
Karar No:2013/20129
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:4857 41,46
İlgili Kavramlar:FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2011/21193 KARAR NO : 2013/20129 MAHKEMESİ : KİRAZ ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ TARİHİ : 19/01/2011 NUMARASI : 2009/124-2011/3 DAVACI : MURAT ZAFER KARABOĞA ADINA AVUKAT RUHİ ILGAZ DAVALI : BELMAR KİRAZ BELDE TEM TÜK MAD SAN TİC LTD ŞTİ. ADINA AVUKAT NECATİ EFE DAVA :Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2013-12-04  Okunma Sayısı:249
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/13165
Karar No:2013/13353
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ
Karar Metni: 3. HUKUK DAİRESİ. ESAS NO: 2013/13165 . KARAR NO : 2013/13353 T:25.09.201. Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin davalı şirkette şoför olarak çalıştığını, diğer davalı Hasan Tuncay'ın ise davalı şirketin ortağı olup şirketi tek başına temsil etme yetkisine sahip olduğunu, davacının davalı şirkete ait 31 HT 675 plaka sayılı aracın yarısına 24.11.2009 tarihli protokol ile 42.000 Euro ödeyerek ortak olduğunu, bedelin 24.11.2009 tarihinde davalı Hasan'a ödendiğini, daha sonra davalıların aracı sattıklarını, davalıların müvekkiline yeni araca seni ortak ettik, kardan payına ne düşüyorsa ödemeye devam edeceğiz dediklerini, müvekkiline otobüs işletilmesinden doğan kardan bir kısım ödemeler yapılmış ise de payına düşeni tam olarak alamadığını belirterek, davacı tarafından davalıya ödenen 42.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-29  Okunma Sayısı:172
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/17-224
Karar No:2013/1478
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TASARRUFUN İPTALİ-HGK
Karar Metni: Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/17-224 KARAR NO : 2013/1478 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/09/2012 NUMARASI : 2012/332-2012/440 DAVACI : Reşat Odacı vekili Av. Mevlüt Yeşildağ DAVALILAR :1- Edip Mansuroğlu vekili Av. Yılmaz Turunç 2- Necmettin Süner Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 05.07.2011 gün ve 2010/15 E. 2011/173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 29.11.2011 gün ve 2011/9587 E. 2011/11396 K. sayılı ilamı ile; “…Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamında özetle, dosya ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-29  Okunma Sayısı:192
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/9887
Karar No:2013/14511
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACZE İTİRAZ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/9887 KARAR NO : 2013/14511 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 03/05/2013 NUMARASI : 2013/220 D. İŞ İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN (ALACAKLI) : TRAKMAŞ TRAKTÖR TUR. İŞL. A.Ş. VEKİLİ : AV. AHMET ÇAĞLAR İHTİYATİ HACZE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : ELKİM RADYATÖR ELEKTROMANYETİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/220 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-11-28  Okunma Sayısı:153
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/8486
Karar No:2013/11772
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1.maddesi
İlgili Kavramlar:kayıp kaçak bedeli
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2013/8486 KARAR NO : 2013/11772 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : YILDIZELİ ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 07/11/2012 NUMARASI : 2012/398-2012/505 DAVACI : ÇAMLIBEL ELEKTRİK A.Ş. DAVALI : N. E. Dava dilekçesinde; davalı abonenin elektrik faturasına yansıtılan kayıp kaçak ve diğer adlar altında alınan bedellerle ilgili olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali ile masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın esastan reddi cihetine gidilmiş, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine ek kararla esas karar kesin olarak verildiği gerekçesiyle temyiz talebinin reddine karar verilmiş, temyiz talebinin re  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-27  Okunma Sayısı:202
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/30208
Karar No:2013/34350
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:5230 Sayılı yasa Madde 11
İlgili Kavramlar:KAMU BANKALARI-HARÇ MUAFİYETİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/30208 KARAR NO : 2013/34350 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bergama İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 01/08/2013 NUMARASI : DAVACI : ALACAKLI: T.Halk Bankası A.Ş. DAVALI : BORÇLU: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 4603 Sayılı Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : S. Can Saraç  Kayıt Tarihi:2013-11-25  Okunma Sayısı:204
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2011/2-890
Karar No:2012/239
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TMK 174/2
İlgili Kavramlar:BOŞANMA VE TAZMİNAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/2-890 KARAR NO : 2012/239 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 5. Aile Mahkemesi TARİHİ : 21/12/2010 NUMARASI : 2010/1282-2010/1736 DAVACI-KARŞI DAVALI : Nazmiye Çayır vekilleri Av.Hasan Çiçek Av.Hülya Sarsıcıoğlu DAVALI-KARŞI DAVACI : Ahmet Polat vekili Av.Nazan Altıntaş Taraflar arasındaki “boşanma ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince tarafların boşanmasına ve tarafların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne dair verilen 03.03.2009 gün ve 2007/1103 E., 2009/256 K. sayılı kararın incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.06.2010 gün ve 2009/10381 E  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-23  Okunma Sayısı:283
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/13675
Karar No:2013/13138
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE-HARÇ, VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: 18. Hukuk Dairesi.ESAS NO : 2013/13675 .KARAR NO : 2013/13138. T:08.10.2013 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7 ve 13. fıkralarında “Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.” ve “…bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.” düzenlemeleri getirilmiş olup bu yasal değişiklik nedeniyle davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-21  Okunma Sayısı:169
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/12461
Karar No:2013/17276
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK.391/3
İlgili Kavramlar:İhtiyat-i Tedbirin Reddi Kararının Temyizi kabil olması ve kararın gerekçeli olması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/12461 KARAR NO : 2013/17276 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 24 /0 6 /2013 NUMARASI : 2013/172 ESAS İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN : T______ A.Ş. VEKİLİ : AV. Ş___ K_____ ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTENEN : P_________ ŞTİ. VEKİLİ : AV. M____ D____ Taraflar arasında görülen davada İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.06.2013 tarih ve 2013/172 esas sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Serap İmamgiller tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm bel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Dikici  Kayıt Tarihi:2013-11-18  Okunma Sayısı:200
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/21372
Karar No:2013/29142
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:7201, 21/2
İlgili Kavramlar:DOĞRUDAN TEBLİGAT
Karar Metni:21/2 . Maddeye göre doğrudan tebligat bozma nedeni. Tebligat Kanunu'nun 10/2 ve 21/2. maddeleri farklı şekilde yorumlanarak, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/21372 KARAR NO : 2013/29142 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ xxxxxxxxxx 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 31/01/2013 NUMARASI : 2013/108-2013/134 DAVACI : BORÇLU : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAVALI : ALACAKLI : Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Yukarıd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-11-07  Okunma Sayısı:306
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/12112
Karar No:2013/15911
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TTK 257
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACİZ GÖREVLİ MAHKEME
Karar Metni: Taraflar arasında görülen davada Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/04/2013 tarih ve 2013/118-2013/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin 20.05.2011 keşide tarihli 10.03.2012, 10.09.2012 ve 10.11.2012 vade tarihli 3 adet bono nedeniyle toplam 8.400,00 TL alacaklı olduğunu, bonoyu keşide eden borçlu İsmail Karakuş'un bonoların vadesi geçmiş olmasına rağmen borcunu ödemed  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Kuruçalı  Kayıt Tarihi:2013-11-01  Okunma Sayısı:196
Daire:7
Tarih
:2013
Esas No:2013/628
Karar No:2013/14409
Kaynak:İnternet
İlgili Maddeler:4077 sayılı yasa
İlgili Kavramlar:Kayıp Kaçak Bedellerinin İadesi
Karar Metni:T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/628 K. 2013/14409 T. 12.9.2013 * KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olarak Kayıp-Kaçak Bedelinin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı) * KAÇAK-KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ KALDIRILMASI (Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bu Bedelin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı/Kabulü) * ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ (Elektrik Piyasası Kanunu Gereği Parakende Satış Lisansı Sahibi Dağıtım Şirketlerinin Tarifeleri Uygulayıp Uygulamama ve Bu Bedeli Tahsil Edip Etm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Çelik  Kayıt Tarihi:2013-11-01  Okunma Sayısı:187
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2013/22232
Karar No:2013/20552
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:4077
İlgili Kavramlar:ERKEN KAPAMA ÜCRETİ MÜZAKERE
Karar Metni:Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, banka tarafından kendisinden dosya, komisyon ve masraf adı altında 13.716.35 TL tahsil edildiğini, alınan bu bedelin haksız olduğunu ileri sürerek yapılan kesintinin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Standart sözleşmeler, içeriğini kısmen veya tamamen genel işlem koşullarının oluşturduğu, tarafların karşılıklı müzakereleri  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mehmet güloğlu  Kayıt Tarihi:2013-10-31  Okunma Sayısı:264
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/13-1038
Karar No:2013/377
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:tellallık sözleşmesi
Karar Metni: Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.12.2009 gün ve 2007/448 E., 2009/749 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı vekili tarafça istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 23.05.2011 gün ve 2010/5697 E., 2011/7957 K. sayılı ilamı ile; “…Davacı şirket vekili, davalının ev satın almak için kendilerinden hizmet talep ettiğini, davalı ile 15.02.2007 tarihli alıcı/kiralayıcı temsil yetkisi sözleşmesi başlıklı sözleşmenin imzalandığını, sözleşme gereği davalıya davaya konu taşınmazın gösterildiğini, davalının evi beğenmesinden sonra taşınmaz maliki ile görüşerek evin fiyatı üzerinden pazarlık yapıldığını, aradan bir hafta geçtikten sonra davaya konu yerin bir baş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-28  Okunma Sayısı:174
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/9458
Karar No:2013/12489
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ELEKTİRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2013/9458 KARAR NO : 2013/12489 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : HATAY 1. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 15/01/2013 NUMARASI : 2012/443-2013/3 DAVACI : TOROSLAR EDAŞ VEK.AV.HÜLYA BAĞDADİOĞLU DAVALI : HASAN YAVUZ BABACAN VEK.AV.AFİFE ÇUBUKÇUOĞLU Taraflar arasında görülen tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşü  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:222
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2012/6-1849
Karar No:2013/1006
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ziynetin iade edilmek üzere verildiğini ispat yükü
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 04/07/2012 NUMARASI : 2012/274-2012/361 DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz DAVALI : Asım Şahin vekili Av.Müge Oral Taraflar arasındaki “ziynet ve çeyiz eşyalarının mevcutsa aynen, değilse bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gölcük 1.Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.09.2011 gün ve 2010/102 E., 2011/579 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 06.03.2012 gün ve 2012/335-3495 sayılı ilamı ile; (...Uyuşmazlık, bir kısım ziynet eş  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:159
Daire:8
Tarih
:2013
Esas No:2013/2629
Karar No:2013/10363
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:AYM kararı, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği
Karar Metni: T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/2629 KARAR NO : 2013/10363 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/11/2012 NUMARASI : 2010/126-2012/217 DAVACI : Yüksel Sönmez vs. DAVALI : Halime Kartal vs. DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil Yüksel Sönmez ve müşterekleri ile Halime Kartal ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 13.11.2012 gün ve 126/217 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 02.07.2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden dav  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-10-25  Okunma Sayısı:200
Daire:2
Tarih
:2013
Esas No:2013/8562
Karar No:2013/21806
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK 311 - HMK YÖNETMELİĞİ 567MADDE
İlgili Kavramlar:feregat halinde HMK Yönetmeliği uyarınca ek karar ile davanın reddine karar verilemez
Karar Metni:Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından 14.01.2013 tarihli ek karara yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, 25.12.2012 tarihinde boşanma davasının esastan reddine, dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı yararına aylık 200 TL tedbir nafakasına hükmolunmasına karar verilmiş, hüküm henüz kesinleşmeden davacı 11.01.2013 günü verdiği dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiş, bunun üzerine hakim, dosyayı ele alıp, evrak üzerinden 14.01.2013 tarihinde ek kararı vermiştir. Ek kararla "davacı davasından feragat ettiğinden, esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar oluşturulmuştur. 1-Davadan feragat, kesin hükmün hu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : mahir kaya  Kayıt Tarihi:2013-10-08  Okunma Sayısı:316
Önceki | Sonraki