Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:IBK
Tarih
:2013
Esas No:2013/11308
Karar No:2013/19084
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kam. el atma, idari yargı görevli
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/11308 KARAR NO : 2013/19084 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/03/2013 NUMARASI : 2012/65-2013/194 DAVACI : ... Vek.Av.... DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı Vek.Av.... Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R – Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-12-19  Okunma Sayısı:182
Daire:22
Tarih
:2013
Esas No:2013/26654
Karar No:2013/22806
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:6356 md 19
İlgili Kavramlar:ÜYELİĞİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ YARARI ORTADAN KALDIRMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/26654 KARAR NO : 2013/22806 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Ankara 9. İş Mahkemesi TARİHİ : 18/06/2013 NUMARASI : 2011/1020-2013/474 DAVACI : 1-BAYRAM DOĞAN 2-HACI AHMET GÜNAY ADLARINA VEKİLLERİ AVUKAT AHMET AKGÜL DAVALI : TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI ADINA VEKİLİ AVUKAT SÜLEYMAN BAŞTERZİ DAVA : Davacı, genel kurulda alınan bütün kararların iptalini ve uygulanmaması konusunda tedbir kararı verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Bulut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:166
Daire:IBK
Tarih
:2013
Esas No:2013/21952
Karar No:2013/25214
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:iik md 257
İlgili Kavramlar:para alacağı için tedbir
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2013/21952 2013/25214 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :İstanbul 12. Aile Mahkemesi TARİHİ :25.06.2013 NUMARASI :Esas no:2012/927 İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN (DAVACI-DAVALI) :Günnur Özalp ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR VERİLEN (DAVALI-DAVACI) :Hüseyin Özalp DAVA TÜRÜ :Boşanma - Katılma Alacağı (İhtiyati Tedbir Kararı) TEMYİZ EDEN :Hüseyin Özalp Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 25.06.2013 tarihli "ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine" dair hüküm davalı-davacı (koca) tarafından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Gülmez  Kayıt Tarihi:2013-12-17  Okunma Sayısı:161
Daire:20
Tarih
:2013
Esas No:2013/4253
Karar No:2013/8046
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TMK 1007
İlgili Kavramlar:Karşı dava ile TMK 1007 talebi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/4253 KARAR NO: 2013/8046 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 21/12/2012 NUMARASI: 2007/40 - 2012/704 DAVACI: Orman Yönetimi DAVALI K.DAVACI: DAVALILAR: Hazine -Gebze Tapu Müdürlüğü Taraflar arasındaki tapu siciline tescil davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 21/12/2012 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Hazine vekili Av. Dilara Güven tarafından istenilmekle, tayin olunan 17/09/2013 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden Hazine vekili Av. Dilara Güven ile davalı karşı davacı Daver Rızvani vekili Av. Mine Gizbilli ve davacı Orman Yönetimi vekili Av. Işıl Hilal Soylu Kurt geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mine Gizbili  Kayıt Tarihi:2013-12-16  Okunma Sayısı:131
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2011/36860
Karar No:2013/27208
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:işçiye aynı eylem nedeni ile iki kez ceza verilemez- haklı nedenle fesih
Karar Metni: Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, mekanik bakım şefi olarak işe alındığını daha sonra iş sağlığı ve güvenliği mühendisliği görevi yüklendiğini, 31.12.2008 tarihinde Bakım Onarım Müdür Vekili olan Ramazan Oral isimli şahsın işyerinde davacıya sözlü sataşmada bulunduğunu, küfür ettiğini aynı zamanda fiili saldırıda bulunduğunu, Erdek Jandarma komutanlığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinden şikayetçi olduğunu, davalı şirketin bu başvuru nedeni ile iş aktini sonlandırdığını ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ve ikramiye alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının emrindeki işçileri üstelik iş sağlığı güvenliği mühendisi olduğu halde emniyet kemersiz 11 metre yükse  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:144
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2010/12-685
Karar No:2011/43
Kaynak:Hukuk Genel Kurulu UYAP
İlgili Maddeler:492 sayılı Harçlar Kanunu,2004 S.K
İlgili Kavramlar:İhtiyati haciz,kamu bankaları,teminat
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2010/12-685 KARAR NO : 2011/43 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/01/2010 NUMARASI : 2009/841-2010/33 DAVACI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI AŞ vekili Av.Turan Aydemir DAVALI : HASIMSIZ Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 28.04.2009 gün ve 2009/247-309 sayılı kararın incelenmesi şikayetçi vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/11935-20335 sayılı ilamı ile; (… 1- Şikayetçi vekilinin tellaliye harcına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : özgür kapucu  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:123
Daire:2
Tarih
:2013
Esas No:2013/13092
Karar No:2013/27099
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK.
İlgili Kavramlar:sağanak halinde tebligat, öninceleme
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2013/13092 2013/27099 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Ankara 2. Aile Mahkemesi TARİHİ :19.02.2013 NUMARASI :Esas no:2012/591 Karar no:2013/259 DAVACI :Gülay Kılınç DAVALI :Satılmış Kılınç VASİ :Ahmet Kılınç DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Satılmış Kılınç Vasisi Ahmet Kılınç Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, 09.05.2012 tarihinde ikame edilmiş,davalı (koca) Türk Medeni Kanunun 407  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Gülmez  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:117
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2013/14844
Karar No:2013/23356
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HAYAT SİGORTASI-GÖREV-TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Karar Metni: 13. Hukuk Dairesi. ESAS NO : 2013/14844 . KARAR NO : 2013/23356. T: 30.9.2013. Davacılar, murislerinin davalı bankadan konut kredisi kullandığını, zorunlu olarakta diğer davalı Avivasa şirketinden hayat sigortası poliçesinin düzenlendiğini, murisin 2.12.2009 tarihinde vefat ettiğini, bankanın bakiye kredi konut kredisini kendilerine sigorta primlerinin yatırılmadığından bahisle ödemediğini, ancak primlerin muris tarafından yatırıldığını, bu nedenle davalı bankaya 25.680,00 TL ödemek zorunda kaldıklarını, davalıların kusuru sonucu mahrum kalınan 29.480 TL sigorta bedeli alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Tarafla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:182
Daire:HGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/21-734
Karar No:2013/152
Kaynak:YKD 2013/10 ay
İlgili Maddeler:506/m.80 6183/m.35 5521/m.8 6762/m.38,39
İlgili Kavramlar:Şirket Ortaklarının SGK primlerinden sorumluluğu
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-734 K. 2013/152 T. 30.1.2013 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu ) • ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı ) • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu - Menfi Tespit Davası ) • ŞAHSİ SORUMLULUK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:234
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/12-58
Karar No:2013/1533
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YEDİEMİNLİK ÜCRETİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/12-58 KARAR NO : 2013/1533 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/09/2012 NUMARASI : 2012/64 E-2012/143 K. DAVACI-BORÇLU : Etaj İnş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Ali Yaşar Özkan DAVALI-ALACAKLI : Cafer Öztekin Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; Gölcük İcra Hukuk Mahkemesi'nce şikayetin reddine dair verilen 23.02.2011 gün ve 2011/104 E-2011/24 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi-borçlu şirket vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 23.01.2012 gün ve 2011/14530 E-2012/1095 K. sayılı ilamı ile; (...Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Borçlu vekili, müvekkilinin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-12-05  Okunma Sayısı:157
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2011/21193
Karar No:2013/20129
Kaynak:KİŞİSEL
İlgili Maddeler:4857 41,46
İlgili Kavramlar:FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2011/21193 KARAR NO : 2013/20129 MAHKEMESİ : KİRAZ ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ TARİHİ : 19/01/2011 NUMARASI : 2009/124-2011/3 DAVACI : MURAT ZAFER KARABOĞA ADINA AVUKAT RUHİ ILGAZ DAVALI : BELMAR KİRAZ BELDE TEM TÜK MAD SAN TİC LTD ŞTİ. ADINA AVUKAT NECATİ EFE DAVA :Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Süleyman Coşkun  Kayıt Tarihi:2013-12-04  Okunma Sayısı:253
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/13165
Karar No:2013/13353
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ
Karar Metni: 3. HUKUK DAİRESİ. ESAS NO: 2013/13165 . KARAR NO : 2013/13353 T:25.09.201. Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin davalı şirkette şoför olarak çalıştığını, diğer davalı Hasan Tuncay'ın ise davalı şirketin ortağı olup şirketi tek başına temsil etme yetkisine sahip olduğunu, davacının davalı şirkete ait 31 HT 675 plaka sayılı aracın yarısına 24.11.2009 tarihli protokol ile 42.000 Euro ödeyerek ortak olduğunu, bedelin 24.11.2009 tarihinde davalı Hasan'a ödendiğini, daha sonra davalıların aracı sattıklarını, davalıların müvekkiline yeni araca seni ortak ettik, kardan payına ne düşüyorsa ödemeye devam edeceğiz dediklerini, müvekkiline otobüs işletilmesinden doğan kardan bir kısım ödemeler yapılmış ise de payına düşeni tam olarak alamadığını belirterek, davacı tarafından davalıya ödenen 42.  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-29  Okunma Sayısı:178
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2013/17-224
Karar No:2013/1478
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:TASARRUFUN İPTALİ-HGK
Karar Metni: Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/17-224 KARAR NO : 2013/1478 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/09/2012 NUMARASI : 2012/332-2012/440 DAVACI : Reşat Odacı vekili Av. Mevlüt Yeşildağ DAVALILAR :1- Edip Mansuroğlu vekili Av. Yılmaz Turunç 2- Necmettin Süner Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 05.07.2011 gün ve 2010/15 E. 2011/173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 29.11.2011 gün ve 2011/9587 E. 2011/11396 K. sayılı ilamı ile; “…Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamında özetle, dosya ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-29  Okunma Sayısı:211
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/9887
Karar No:2013/14511
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:İHTİYATİ HACZE İTİRAZ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/9887 KARAR NO : 2013/14511 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 03/05/2013 NUMARASI : 2013/220 D. İŞ İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN (ALACAKLI) : TRAKMAŞ TRAKTÖR TUR. İŞL. A.Ş. VEKİLİ : AV. AHMET ÇAĞLAR İHTİYATİ HACZE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : ELKİM RADYATÖR ELEKTROMANYETİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/220 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yin  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-11-28  Okunma Sayısı:154
Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/8486
Karar No:2013/11772
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1.maddesi
İlgili Kavramlar:kayıp kaçak bedeli
Karar Metni: T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2013/8486 KARAR NO : 2013/11772 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : YILDIZELİ ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 07/11/2012 NUMARASI : 2012/398-2012/505 DAVACI : ÇAMLIBEL ELEKTRİK A.Ş. DAVALI : N. E. Dava dilekçesinde; davalı abonenin elektrik faturasına yansıtılan kayıp kaçak ve diğer adlar altında alınan bedellerle ilgili olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali ile masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın esastan reddi cihetine gidilmiş, hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine ek kararla esas karar kesin olarak verildiği gerekçesiyle temyiz talebinin reddine karar verilmiş, temyiz talebinin re  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-27  Okunma Sayısı:216
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/30208
Karar No:2013/34350
Kaynak:kişisel
İlgili Maddeler:5230 Sayılı yasa Madde 11
İlgili Kavramlar:KAMU BANKALARI-HARÇ MUAFİYETİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/30208 KARAR NO : 2013/34350 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Bergama İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 01/08/2013 NUMARASI : DAVACI : ALACAKLI: T.Halk Bankası A.Ş. DAVALI : BORÇLU: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 4603 Sayılı Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : S. Can Saraç  Kayıt Tarihi:2013-11-25  Okunma Sayısı:210
Daire:HGK
Tarih
:2012
Esas No:2011/2-890
Karar No:2012/239
Kaynak:kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TMK 174/2
İlgili Kavramlar:BOŞANMA VE TAZMİNAT
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/2-890 KARAR NO : 2012/239 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 5. Aile Mahkemesi TARİHİ : 21/12/2010 NUMARASI : 2010/1282-2010/1736 DAVACI-KARŞI DAVALI : Nazmiye Çayır vekilleri Av.Hasan Çiçek Av.Hülya Sarsıcıoğlu DAVALI-KARŞI DAVACI : Ahmet Polat vekili Av.Nazan Altıntaş Taraflar arasındaki “boşanma ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince tarafların boşanmasına ve tarafların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne dair verilen 03.03.2009 gün ve 2007/1103 E., 2009/256 K. sayılı kararın incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.06.2010 gün ve 2009/10381 E  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mühübe İlgün  Kayıt Tarihi:2013-11-23  Okunma Sayısı:297
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/13675
Karar No:2013/13138
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:KAMULAŞTIRMA KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE-HARÇ, VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: 18. Hukuk Dairesi.ESAS NO : 2013/13675 .KARAR NO : 2013/13138. T:08.10.2013 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7 ve 13. fıkralarında “Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.” ve “…bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.” düzenlemeleri getirilmiş olup bu yasal değişiklik nedeniyle davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilm  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-11-21  Okunma Sayısı:169
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2013/12461
Karar No:2013/17276
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK.391/3
İlgili Kavramlar:İhtiyat-i Tedbirin Reddi Kararının Temyizi kabil olması ve kararın gerekçeli olması
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/12461 KARAR NO : 2013/17276 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 24 /0 6 /2013 NUMARASI : 2013/172 ESAS İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN : T______ A.Ş. VEKİLİ : AV. Ş___ K_____ ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTENEN : P_________ ŞTİ. VEKİLİ : AV. M____ D____ Taraflar arasında görülen davada İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.06.2013 tarih ve 2013/172 esas sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Serap İmamgiller tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm bel  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Saim Dikici  Kayıt Tarihi:2013-11-18  Okunma Sayısı:201
Daire:12
Tarih
:2013
Esas No:2013/21372
Karar No:2013/29142
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:7201, 21/2
İlgili Kavramlar:DOĞRUDAN TEBLİGAT
Karar Metni:21/2 . Maddeye göre doğrudan tebligat bozma nedeni. Tebligat Kanunu'nun 10/2 ve 21/2. maddeleri farklı şekilde yorumlanarak, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/21372 KARAR NO : 2013/29142 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ xxxxxxxxxx 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 31/01/2013 NUMARASI : 2013/108-2013/134 DAVACI : BORÇLU : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAVALI : ALACAKLI : Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Yukarıd  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-11-07  Okunma Sayısı:320
Önceki | Sonraki