Adalet.org sitesine eklenen kararlar site üyelerinin eklediği kararlardır.Bu kararlarda yanlış aktarımlar olması muhtemel olup bu kararların resmi niteliği yoktur...!
www.adalet.org*Ceza Hukuku*Özel Hukuk*Forum Giriş*Üye Arama*Anketler
En Son Kaydı Yapılan 20 Karar Daire:3
Tarih
:2013
Esas No:2013/5644
Karar No:2013/10200
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:BK 73
İlgili Kavramlar:İTİRAZIN İPTALİNDE YETKİLİ MAHKEME
Karar Metni:T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI   ESAS NO: 2013/5644 KARAR NO: 2013/10200 Y A R G I T A Y İ L A M I   İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: BODRUM 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 26/05/2011 NUMARASI: 2010/546-2011/364 DAVACI: S.S.YAT İM.BAK.ONARIM ÇEKEK YERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. VEK.AV.SEYHAN ERDOĞAN DAVALI: USD ULUSLARARASI STRATEJİK DANIŞMANLIK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. VEK.AV.ELİF KABADAYI TATAR   Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı vek.Av.Özgen Özçifçi Erdoğan geldi. Aleyhine temyiz olunan davalı vek.Av.Elif Kabadayı T  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-02-04  Okunma Sayısı:93
Daire:11
Tarih
:2013
Esas No:2012/46245
Karar No:2013/21200
Kaynak:DAVA DOSYASI
İlgili Maddeler:636
İlgili Kavramlar:ŞİRKETİN FASHİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/4625 KARAR NO: 2013/21200Y A R G I T A Y İ L A M I   MAHKEMESİ: BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ: 17/11/2011 NUMARASI: 2008/153-2011/514 ASIL DAVA: DAVACI: ESİN SAR VEKİLİ:AV. SEYHAN ERDOĞAN DAVALI :SAR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DAHİLİ DAVALILAR:1-MEHMET SAİT SAR 2-ZİNET MANDALİNCİ 3-SAİDE MANDALİNCİ VEKİLLERİ:AV. KEZBAN ÇELEN BİRLEŞEN DAVA: (BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2008/167 ESAS) DAVACI: 1-MEHMET SAİT SAR 2-SAİDE MANDALİNCİ DAVALI: ESİN SAR   Taraflar arasında görülen davada Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2011 tarih ve 2008/153-2011/514 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesidavacı birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş olup,  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Seyhan Erdoğan  Kayıt Tarihi:2014-02-04  Okunma Sayısı:177
Daire:4
Tarih
:2012
Esas No:2011/9627
Karar No:2012/13414
Kaynak:
İlgili Maddeler:HMK m.177/1
İlgili Kavramlar:ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEF'İ İLERİ SÜRÜLEMEZ
Karar Metni:YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Tarih: 24.09.2012 Esas: 2011/9627 Karar: 2012/13414 Islah Yeni Bir Dava Olmadığından Islaha Karşı Zamanaşımı Def’i İleri Sürülemez Özet: Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkindir. Davacılar, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak tazminat talebinde bulunmuştur; yargılama sırasında ise taleplerini ıslah etmişlerdir. Islah yeni bir dava olmayıp dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Islah yeni bir dava olmadığından ıslaha karşı zamanaşımı def’i ileri sürülemez. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yerel mahkemece, ıslah ile artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.107, 109, 176, 177. Davacı Aysel ve diğerleri vekili Avukat  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Alev Akbay  Kayıt Tarihi:2014-01-29  Okunma Sayısı:146
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2012/28596
Karar No:2013/28298
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK 150
İlgili Kavramlar:UYAP'TAN YANLIŞ MAHKEMEYE HİTABEN MAZERET DİLEKÇESİ
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/28596 KARAR NO : 2013/28298 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 12/09/2012 NUMARASI : 2005/194-2012/197 DAVACI : 1-Besi Satılmış, 2-Ramazan Satılmış, 3-Hacı Osman Satılmış DAVALI : Nermin Dilek Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılar vekili avukat Hakan Eren geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu ke  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Hakan Eren  Kayıt Tarihi:2014-01-22  Okunma Sayısı:161
Daire:18
Tarih
:2013
Esas No:2013/17177
Karar No:2013/16251
Kaynak:Kendi dosyam
İlgili Maddeler:5362 7,8 , geçici 5 mad
İlgili Kavramlar:ODA KAYDININ SİLİNMESİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ
Karar Metni: Dava dilekçesinde, oda üyelik kaydının silinmesi ve borçlu olmadığının tespitiistenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının 31.12.1995 tarihinde işyerini kapattığı halde davalı vekili tarafından 1985 ila 2009 yılları arasını kapsar şekilde oda üyelik aidatının ödenmesi için mektup gönderildiğini, 5362 sayılı Yasanın 7. ve 8. maddeleri uyarınca vergi mükellefi olmayan kişilerin oda üyeliğinin söz konusu olamayacağını belirterek, davacının oda üyelik kaydının 31.12.1995 tarihi itibariyle silinmesine ve davacının davalı odaya aidat borcu olmadı  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Semihat Karadağlı  Kayıt Tarihi:2014-01-22  Okunma Sayısı:88
Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2013/1042
Karar No:2013/31247
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:TBK 138
İlgili Kavramlar:DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI DAVALARINDA YARGITAY'DA MUHALEFET ŞERHLİ KARARLAR ARTIYOR.
Karar Metni:T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/1042 KARAR NO : 2013/31247 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 04/10/2012 NUMARASI : 2011/309-2012/274 DAVACI : Ş.K. DAVALI : T. İ. B. A.Ş. Vekili Avukat H.Ç. Taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Avukat E.Y. ile davacı vekili Avukat G.A.'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekç  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Karamercan  Kayıt Tarihi:2014-01-21  Okunma Sayısı:79
Daire:12
Tarih
:2014
Esas No:2013/28625
Karar No:2013/34925
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:5403 SK'ya göre cebri icra
Karar Metni: T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/28625 KARAR NO : 2013/34925 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 10/07/2013 NUMARASI : 2013/133-2013/285 DAVACI : BORÇLU DAVALI : KARŞI TARAF : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için ....... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Borçlu diğer  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : esat esatoğlu  Kayıt Tarihi:2014-01-15  Okunma Sayısı:133
Daire:19
Tarih
:2013
Esas No:2013/12616
Karar No:2013/17921
Kaynak:Mahkememiz
İlgili Maddeler:İİK 72
İlgili Kavramlar:Menfi Tespit, İspat Sorunu
Karar Metni:Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhinde yaptığı icra takibinde dayandığı bonolarda malen kaydı bulunduğunu, bu nedenle ispat yükünün davalıda olduğunu ileri sürerek icra takibinden dolayı davalıya borçlu olunmadığının tespitine, %20 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, davacının iddiasını yazılı delille ispatlaması gerektiğini belirterek davanın reddini, %20 tazminata karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının kendisine senetlere karşılık mal teslim edilmediği iddiasını yazılı delille ka  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Güner Durmuş  Kayıt Tarihi:2014-01-08  Okunma Sayısı:99
Daire:9
Tarih
:2014
Esas No:2011/41438
Karar No:2013/28491
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:TBK
İlgili Kavramlar:FAİZ TALEBİNİN REDDİ - VEKALET ÜCRETİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2011/41438 KARAR NO : 2013/28491 MAHKEMESİ : BURSA 5. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 08/02/2011 NUMARASI : 2010/635-2011/88 DAVACI : ADEM KOÇ'U TEMSİLEN TÜRKİYE YOL İŞ SENDİKASI ADINA AVUKAT MUHARREM ULAŞ DEĞİRMENCİ DAVALI : BURSA İL ÖZEL İDARESİ ADINA AVUKAT HALİL EKİNİL DAVA : Davacı, fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davada hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermiştir.. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya i  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2014-01-06  Okunma Sayısı:97
Daire:20
Tarih
:2013
Esas No:2013/5158
Karar No:2013/10253
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Karar Metni: T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/5158 KARAR NO : 2013/10253 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Erdemli(Kapatılan) Kadastro Mahkemesi TARİHİ : 01/03/2013 NUMARASI : 2011/27-2013/61 DAVACI : Hazine DAVALILAR : Hatice Arslan ve Ark. Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı Hazine vekili, 16/08/2011 tarihli dilekçesiyle; Erdemli Ayaş Belediyesi 185 ada 265 parsel sayılı 67,421.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kadastro sırasında davalı Kemal Yakın ve müşterekleri adına tesbitinin yapılarak 13/02/1995 ilâ 15/03/1995 tar  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : aygül akduman  Kayıt Tarihi:2013-12-31  Okunma Sayısı:185
Daire:13
Tarih
:2014
Esas No:2013/11149
Karar No:2013/26086
Kaynak:KİŞİSEL ARŞİV
İlgili Maddeler:TBK 138
İlgili Kavramlar:DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI
Karar Metni:DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI DAVALARINDA YARGITAY'DA MUHALİF ÜYE SAYISI ARTIYOR. T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/11149 KARAR NO : 2013/26086 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) TARİHİ : 23/10/2012 NUMARASI : 2011/377-2012/295 DAVACI : B.A. vekili avukat H.U.G. DAVALI : F. A.Ş vekili avukat K.K. Taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı bankadan 31.08.2008 tarihinde 5 milyon 850 bin Japon Yeni (JPY) tutarında 63.022,00 TL, 84  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Fatih Karamercan  Kayıt Tarihi:2013-12-30  Okunma Sayısı:144
Daire:IBK
Tarih
:2013
Esas No:2013/11308
Karar No:2013/19084
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:kam. el atma, idari yargı görevli
Karar Metni:T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/11308 KARAR NO : 2013/19084 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/03/2013 NUMARASI : 2012/65-2013/194 DAVACI : ... Vek.Av.... DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı Vek.Av.... Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R – Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tah  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : ali altıntaş  Kayıt Tarihi:2013-12-19  Okunma Sayısı:191
Daire:22
Tarih
:2013
Esas No:2013/26654
Karar No:2013/22806
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:6356 md 19
İlgili Kavramlar:ÜYELİĞİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ YARARI ORTADAN KALDIRMASI
Karar Metni: T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/26654 KARAR NO : 2013/22806 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Ankara 9. İş Mahkemesi TARİHİ : 18/06/2013 NUMARASI : 2011/1020-2013/474 DAVACI : 1-BAYRAM DOĞAN 2-HACI AHMET GÜNAY ADLARINA VEKİLLERİ AVUKAT AHMET AKGÜL DAVALI : TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI ADINA VEKİLİ AVUKAT SÜLEYMAN BAŞTERZİ DAVA : Davacı, genel kurulda alınan bütün kararların iptalini ve uygulanmaması konusunda tedbir kararı verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Bulut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Ulaş Değirmenci  Kayıt Tarihi:2013-12-18  Okunma Sayısı:225
Daire:IBK
Tarih
:2013
Esas No:2013/21952
Karar No:2013/25214
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:iik md 257
İlgili Kavramlar:para alacağı için tedbir
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2013/21952 2013/25214 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :İstanbul 12. Aile Mahkemesi TARİHİ :25.06.2013 NUMARASI :Esas no:2012/927 İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN (DAVACI-DAVALI) :Günnur Özalp ALEYHİNE İHTİYATİ TEDBİR VERİLEN (DAVALI-DAVACI) :Hüseyin Özalp DAVA TÜRÜ :Boşanma - Katılma Alacağı (İhtiyati Tedbir Kararı) TEMYİZ EDEN :Hüseyin Özalp Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 25.06.2013 tarihli "ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine" dair hüküm davalı-davacı (koca) tarafından  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Gülmez  Kayıt Tarihi:2013-12-17  Okunma Sayısı:165
Daire:20
Tarih
:2013
Esas No:2013/4253
Karar No:2013/8046
Kaynak:Kişisel Arşiv
İlgili Maddeler:TMK 1007
İlgili Kavramlar:Karşı dava ile TMK 1007 talebi
Karar Metni: T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/4253 KARAR NO: 2013/8046 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 21/12/2012 NUMARASI: 2007/40 - 2012/704 DAVACI: Orman Yönetimi DAVALI K.DAVACI: DAVALILAR: Hazine -Gebze Tapu Müdürlüğü Taraflar arasındaki tapu siciline tescil davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 21/12/2012 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Hazine vekili Av. Dilara Güven tarafından istenilmekle, tayin olunan 17/09/2013 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden Hazine vekili Av. Dilara Güven ile davalı karşı davacı Daver Rızvani vekili Av. Mine Gizbilli ve davacı Orman Yönetimi vekili Av. Işıl Hilal Soylu Kurt geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya b  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mine Gizbili  Kayıt Tarihi:2013-12-16  Okunma Sayısı:158
Daire:9
Tarih
:2013
Esas No:2011/36860
Karar No:2013/27208
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:işçiye aynı eylem nedeni ile iki kez ceza verilemez- haklı nedenle fesih
Karar Metni: Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, mekanik bakım şefi olarak işe alındığını daha sonra iş sağlığı ve güvenliği mühendisliği görevi yüklendiğini, 31.12.2008 tarihinde Bakım Onarım Müdür Vekili olan Ramazan Oral isimli şahsın işyerinde davacıya sözlü sataşmada bulunduğunu, küfür ettiğini aynı zamanda fiili saldırıda bulunduğunu, Erdek Jandarma komutanlığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinden şikayetçi olduğunu, davalı şirketin bu başvuru nedeni ile iş aktini sonlandırdığını ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ve ikramiye alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının emrindeki işçileri üstelik iş sağlığı güvenliği mühendisi olduğu halde emniyet kemersiz 11 metre yükse  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Özgür Karaca  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:171
Daire:HGK
Tarih
:2013
Esas No:2010/12-685
Karar No:2011/43
Kaynak:Hukuk Genel Kurulu UYAP
İlgili Maddeler:492 sayılı Harçlar Kanunu,2004 S.K
İlgili Kavramlar:İhtiyati haciz,kamu bankaları,teminat
Karar Metni: T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2010/12-685 KARAR NO : 2011/43 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/01/2010 NUMARASI : 2009/841-2010/33 DAVACI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI AŞ vekili Av.Turan Aydemir DAVALI : HASIMSIZ Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 28.04.2009 gün ve 2009/247-309 sayılı kararın incelenmesi şikayetçi vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/11935-20335 sayılı ilamı ile; (… 1- Şikayetçi vekilinin tellaliye harcına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanu  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : özgür kapucu  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:128
Daire:2
Tarih
:2013
Esas No:2013/13092
Karar No:2013/27099
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:HMK.
İlgili Kavramlar:sağanak halinde tebligat, öninceleme
Karar Metni: T.C. Y A R G I T A Y 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: KARAR NO: 2013/13092 2013/27099 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN : MAHKEMESİ :Ankara 2. Aile Mahkemesi TARİHİ :19.02.2013 NUMARASI :Esas no:2012/591 Karar no:2013/259 DAVACI :Gülay Kılınç DAVALI :Satılmış Kılınç VASİ :Ahmet Kılınç DAVA TÜRÜ :Boşanma TEMYİZ EDEN :Satılmış Kılınç Vasisi Ahmet Kılınç Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, 09.05.2012 tarihinde ikame edilmiş,davalı (koca) Türk Medeni Kanunun 407  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Orhan Gülmez  Kayıt Tarihi:2013-12-11  Okunma Sayısı:119
Daire:13
Tarih
:2013
Esas No:2013/14844
Karar No:2013/23356
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:HAYAT SİGORTASI-GÖREV-TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Karar Metni: 13. Hukuk Dairesi. ESAS NO : 2013/14844 . KARAR NO : 2013/23356. T: 30.9.2013. Davacılar, murislerinin davalı bankadan konut kredisi kullandığını, zorunlu olarakta diğer davalı Avivasa şirketinden hayat sigortası poliçesinin düzenlendiğini, murisin 2.12.2009 tarihinde vefat ettiğini, bankanın bakiye kredi konut kredisini kendilerine sigorta primlerinin yatırılmadığından bahisle ödemediğini, ancak primlerin muris tarafından yatırıldığını, bu nedenle davalı bankaya 25.680,00 TL ödemek zorunda kaldıklarını, davalıların kusuru sonucu mahrum kalınan 29.480 TL sigorta bedeli alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Tarafla  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Mehmet Zeki Önder  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:186
Daire:HGK
Tarih
:2014
Esas No:2012/21-734
Karar No:2013/152
Kaynak:YKD 2013/10 ay
İlgili Maddeler:506/m.80 6183/m.35 5521/m.8 6762/m.38,39
İlgili Kavramlar:Şirket Ortaklarının SGK primlerinden sorumluluğu
Karar Metni:T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-734 K. 2013/152 T. 30.1.2013 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu ) • ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı ) • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu - Menfi Tespit Davası ) • ŞAHSİ SORUMLULUK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten  Kararın Devamı......
Kararı Ekleyen : Rahmi Ofluoğlu  Kayıt Tarihi:2013-12-06  Okunma Sayısı:377
Önceki | Sonraki